Items where Year is 1979

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Pengarang | Jenis Bahan | No Grouping
Jump to: A | D | F | H | I | J | K | M | N | P | S | T | Z
Number of items: 21.

A

Abdul Karim, Zainab (1979) Sumbangan wanita Melayu Kelantan dalam bidang pelajaran, ekonomi dan politik ke arah pembangunan negara / Zainab Haji Abdul Karim. In: Seminar Wanita Malaysia Masakini, 13-14 Mac 1979, Bangi. (Unpublished)

Ali, Syed Husin (1979) Orang Melayu:masalah dan masa depannya/ Syed Husin Ali. ADABI, Kuala Lumpur.

Atan, Long (1979) Sumbangan guru Melayu kepada pendidikan. Universiti Malaya.

D

Djamour, Judith (1979) Kekeluargaan dan perkahwinan orang Melayu Singapura/ Judith Djamou. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

F

F.I, Rejab (1979) Muzik Melayu tradisional datu kajian peralatan / Rejab F.I. Dewan Budaya.

H

H. Md. Dom, Haji Mohtar (1979) Malay wedding customs / Haji Mohtar bin H. Md. Dom. Federal cultural series . Federal Publications, Kuala Lumpur. ISBN T000080471 (pbk.)

H. Md. Dom, Mohtar (1979) Traditions and taboos / Haji Mohtar bin H. Md. Dom. Federal Cultural Series . Federal Publications, Kuala Lumpur. ISBN T000000200

I

Ishak, Othman (1979) Hubungan antara undang-undang Islam dengan undang-undang adat / Othman Ishak. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789836255600

J

Jabatan Perdana Menteri, - (1979) Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh peniaga-peniaga Melayu dan perniagaan dari sudut socio-ekonomi : kes Kampong Baru, Kuala Lumpur / Jabatan Perdana Menteri. Yunit Penyelidikan Sosio-ekonomi dan Perancangan Am, JPM, Kuala Lumpur.

Judith, Djamour (1979) Malay kinship and marriage in Singapore = Kekeluargaan dan perkahwinan orang Melayu Singapura / Judith Djamour. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

K

Khailap, Abdul Wahab and Dato' Yacob, Yusoff Zaky (1979) Mengenal sejarah perundangan Islam / Abdul Wahab Khailap, Yusoff Zaky Dato' Yacob. Syarikat Dian, Kota Bharu Kelantan.

M

Milner, A.C. (1979) The Sultan and the missionary / A.C Milner. Jebat: Malaysian Journal of History, Politics and Strategic Studies, 9. pp. 1-15. ISSN 2180-0251

Mohd. Nazri, Ahmad Jabar (1979) Asas Melayu dalam perkembangan muzik pendidikan. Universiti Malaya.

N

NORSHIDAH, ABDUL GHANI (1979) Bujam : Warisan Melayu Kuala Pilah / NORSHIDAH ABDUL GHANI. DEWAN BUDAYA JILID 29. BILANGAN 03 (Mac 2007). pp. 37-38.

Naim, Mochtar (1979) Merantau : Pola migrasi Suku Minangkabau / oleh Mochtar Naim. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. ISBN T000045947

Nik Abdul Majid, Nik Abdul Rashid (1979) Bangsa Melayu kini: suatu tinjauan sosio-ekonomi dan politik / Nik Abdul Rashid bin Nik Abdul Majid. In: Seminar Kesedaran Kedudukan Orang-Orang Melayu di Dalam Aktiviti-Aktiviti Perancangan Dalam Bandar dan Luar Bandar, 1979, Klang. (Unpublished)

P

Peletz, Michael G. (1979) Malay village society in Rembau/ Michael G. Peletz. In: Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu, 8-10 Sep 1979, Kuala Lumpur. (Unpublished)

S

Salleh, Awang Had (1979) Malay secular education and teacher training in British Malaya : with special reference to the Sultan Idris Training College / Tan Sri Dato Awang Had Salleh. Siri Pelajaran Tinggi DBP Bil 158 . Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Suratman, Yusof (1979) Kemiskinan di kalangan orang Melayu di bandar : satu kajian kes setinggan-setinggan di bandar Johor Bahru / Yusof Suratman. Masters thesis, Universiti Malaya.

T

Tengku Razaleigh, Hamzah (1979) Pendidikan dan perkembangan Melayu / YBM Tengku Razaleigh Hamzah. DEWAN BUDAYA Jil. 26, bil. 02 (Feb. 2004), ms.18-20. pp. 18-20.

Z

Zain, Aljohan (1979) Artifak warisan lambang keagungan tamadun Melayu / Zain Aljohan. DEWAN BUDAYA Jil. 32 Bil. 1 (Jan. 2010), ms. 6-7. pp. 6-7.

This list was generated on Tue Jul 23 17:29:45 2024 +08.