Items where Year is 1979

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Pengarang | Jenis Bahan | No Grouping
Number of items: 25.

UNSPECIFIED (1979) Kertaskerja-Kertaskerja Seminar Wayang Kulit Malaysia .Port Dickson, 23hb-26hb April / Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. In: UNSPECIFIED. (Unpublished)

Jabatan Perdana Menteri, Unit Penyelidikan Sosio-Ekonomi dan Perancangan Am, ed. (1979) Kesulitan-kesulitan Yang Dihadapi oleh Peniaga-peniaga Melayu Dalam Perniagaan Dari Sudut Sosio-Ekonomi : Kes Kampong Baru Kua. Unit Penyelidikan Sosio-ekonomi dan Perancangan Am, Jabatan Perdana Menteri, Kuala Lumpur.

UNSPECIFIED, ed. (1979) Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh peniaga-peniaga Melayu dalam perniagaan dan sudut sosio-ekonomi : kes Kampung Baru, Kuala Lumpur. Yunit Penyelidikan Sosio-Ekonomi dan Perancangan Am, Jabatan Perdana Menteri, Kuala Lumpur.

Ahmad, A. Samad, ed. (1979) Sulalatus Salatin :(Sejarah Melayu) /diselenggarakan oleh A. Samad Ahmad. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN Tiada

Abdul Karim, Zainab (1979) Sumbangan wanita Melayu Kelantan dalam bidang pelajaran, ekonomi dan politik ke arah pembangunan negara / Zainab Haji Abdul Karim. In: Seminar Wanita Malaysia Masakini, 13-14 Mac 1979, Bangi. (Unpublished)

Ali, Syed Husin (1979) Orang Melayu:masalah dan masa depannya/ Syed Husin Ali. ADABI, Kuala Lumpur.

Atan, Long (1979) Sumbangan guru Melayu kepada pendidikan. Universiti Malaya.

Djamour, Judith (1979) Kekeluargaan dan perkahwinan orang Melayu Singapura/ Judith Djamou. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

F.I, Rejab (1979) Muzik Melayu tradisional datu kajian peralatan / Rejab F.I. Dewan Budaya.

H. Md. Dom, Haji Mohtar (1979) Malay wedding customs / Haji Mohtar bin H. Md. Dom. Federal cultural series . Federal Publications, Kuala Lumpur. ISBN T000080471 (pbk.)

H. Md. Dom, Mohtar (1979) Traditions and taboos / Haji Mohtar bin H. Md. Dom. Federal Cultural Series . Federal Publications, Kuala Lumpur. ISBN T000000200

Ishak, Othman (1979) Hubungan antara undang-undang Islam dengan undang-undang adat / Othman Ishak. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789836255600

Jabatan Perdana Menteri, - (1979) Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh peniaga-peniaga Melayu dan perniagaan dari sudut socio-ekonomi : kes Kampong Baru, Kuala Lumpur / Jabatan Perdana Menteri. Yunit Penyelidikan Sosio-ekonomi dan Perancangan Am, JPM, Kuala Lumpur.

Judith, Djamour (1979) Malay kinship and marriage in Singapore = Kekeluargaan dan perkahwinan orang Melayu Singapura / Judith Djamour. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Khailap, Abdul Wahab and Dato' Yacob, Yusoff Zaky (1979) Mengenal sejarah perundangan Islam / Abdul Wahab Khailap, Yusoff Zaky Dato' Yacob. Syarikat Dian, Kota Bharu Kelantan.

Milner, A.C. (1979) The Sultan and the missionary / A.C Milner. Jebat: Malaysian Journal of History, Politics and Strategic Studies, 9. pp. 1-15. ISSN 2180-0251

Mohd. Nazri, Ahmad Jabar (1979) Asas Melayu dalam perkembangan muzik pendidikan. Universiti Malaya.

NORSHIDAH, ABDUL GHANI (1979) Bujam : Warisan Melayu Kuala Pilah / NORSHIDAH ABDUL GHANI. DEWAN BUDAYA JILID 29. BILANGAN 03 (Mac 2007). pp. 37-38.

Naim, Mochtar (1979) Merantau : Pola migrasi Suku Minangkabau / oleh Mochtar Naim. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. ISBN T000045947

Nik Abdul Majid, Nik Abdul Rashid (1979) Bangsa Melayu kini: suatu tinjauan sosio-ekonomi dan politik / Nik Abdul Rashid bin Nik Abdul Majid. In: Seminar Kesedaran Kedudukan Orang-Orang Melayu di Dalam Aktiviti-Aktiviti Perancangan Dalam Bandar dan Luar Bandar, 1979, Klang. (Unpublished)

Peletz, Michael G. (1979) Malay village society in Rembau/ Michael G. Peletz. In: Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu, 8-10 Sep 1979, Kuala Lumpur. (Unpublished)

Salleh, Awang Had (1979) Malay secular education and teacher training in British Malaya : with special reference to the Sultan Idris Training College / Tan Sri Dato Awang Had Salleh. Siri Pelajaran Tinggi DBP Bil 158 . Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Suratman, Yusof (1979) Kemiskinan di kalangan orang Melayu di bandar : satu kajian kes setinggan-setinggan di bandar Johor Bahru / Yusof Suratman. Masters thesis, Universiti Malaya.

Tengku Razaleigh, Hamzah (1979) Pendidikan dan perkembangan Melayu / YBM Tengku Razaleigh Hamzah. DEWAN BUDAYA Jil. 26, bil. 02 (Feb. 2004), ms.18-20. pp. 18-20.

Zain, Aljohan (1979) Artifak warisan lambang keagungan tamadun Melayu / Zain Aljohan. DEWAN BUDAYA Jil. 32 Bil. 1 (Jan. 2010), ms. 6-7. pp. 6-7.

This list was generated on Tue May 28 00:23:04 2024 +08.