Tentang Repositori Khazanah Melayu

Repositori Khazanah Melayu ini dibangunkan secara berpusat sebagai sumber rujukan dan penyelidikan kajian budaya dan institusi Melayu. Ianya juga merupakan wadah dalam memupuk masyarakat tentang kepentingan budaya membaca, mempelajari dan meneladani sejarah bangsa yang lampau serta bagi menyokong inisiatif-inisiatif dalam memperkasakan bangsa dan institusi Melayu.

Repositori ini merupakan gerbang utama pengumpulan hasil penulisan, penyelidikan, penerbitan, dokumentari dan lain-lain bentuk media cetakan dan penerbitan dari badan-badan kerajaan, NGO dan orang perseorangan samada dari dalam atau luar negara. Antara bidang perkara yang diliputi adalah:

  1. Adat dan Budaya Melayu,
  2. Asal-Usul Melayu : Sumber Genetik,
  3. Ekonomi Melayu,
  4. Islam dan Keintelektualan Melayu,
  5. Kesultanan dan Pemerintahan,
  6. Ketamadunan Melayu,
  7. Pendidikan Melayu,
  8. Sistem Undang-Undang Melayu,
  9. dan Warisan Melayu