Tentang Repositori Khazanah Melayu

Repositori Melayu ini dibangunkan bagi menyediakan maklumat mengenai pencapaian dan kejayaan bangsa Melayu dan seterusnya didokumentasikan sebagai satu bahan rujukan disamping pengkongsian maklumat kepada masyarakat dalam memupuk semangat perpaduan dan rasa cintakan negara.

Ianya juga bagi memperingati tokoh dan pejuang terdahulu yang telah menabur budi dan menyumbang bakti dalam membangunkan negara di pelbagai sektor, dengan harapan generasi kini dan akan datang lebih menghargai, bersyukur, berterima kasih, bertanggungjawab serta mempunyai cinta yang mendalam terhadap negara.

Repositori Melayu ini juga boleh menjadi satu wadah dalam memupuk masyarakat tentang kepentingan budaya membaca, mempelajari dan meneladani sejarah bangsa yang lampau.