Items where Subject is "Pendidikan Melayu > Sejarah Pendidikan Melayu"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Pengarang | Jenis Bahan
Number of items at this level: 139.

Article

Abdul Mutalib, Najihah (1970) Pencapaian Masyarakat Melayu Sarawak Dalam Bidang Pendidikan Sebelum Dan Selepas Merdeka / Najihah Binti Abdul Mutalib. nternational Journal of Mechanical and Materials Engineering, 20 (20). pp. 1-16.

Ahmad, Abdullah Watak Melayu lembapkan pendidikan Melayu / Abdullah Ahmad. Mingguan Malaysia.

Aripin, Said (1992) Pendidikan kesusasteraan Melayu ke arah Wawasan 2020 / Aripin Said. DEWAN SASTERA 22(04): 5-7; Apr. 1992. pp. 5-7.

Baba, Sidek (2009) Martabatkan Bahasa Melayu jadi bahasa ilmu / Sidek Baba. Pendidik (57). pp. 58-59. ISSN 1823-139X

Ibrahim, Mazlan (2002) Kitab-kitab tafsir melayu di Nusantara / Mazlan Ibrahim. Prosiding persidangan antarabangsa pengajian Melayu Beijing.

Ibrahim,, Naziroh (2015) Kesan Modul Pemulihan Intensif Dan Berterusan Terhadap Kemahiran Membaca Dan Menulis Jawi Dalam Kalangan Murid Sekolah Rendah. PhD thesis, Universiti Sains Malaysia.

Isa, Siti Zamrah and Hj Salleh, Che Ibrahim (2014) Pemikiran Za’ba dalam membentuk jati diri Melayu / Siti Zamrah Isa, Che Ibrahim Hj Salleh. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (IMAN), 2 (2). pp. 21-29. ISSN 2289-1706

Long, Juriah and Mahbar, Zaini Kedwibahasaan dalam sistem pendidikan dan kaitannya dengan jati diri kebangsaan / Juriah Long. Jurnal Linguistik, 16. pp. 1-23. ISSN 1823-9242

Mamat, Mohd Anuar (2017) Manuskrip Melayu dalam bidang pendidikan Islam: suatu kajian awal di Perpustakaan Negara Malaysia. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 15 (1). pp. 61-83. ISSN 1985-7667

Mohd Amin, Shahrinizam (2018) Faktor Penentu Pemilihan Institusi Pendidikan Menengah Islam Swasta Ikram Musleh. PhD thesis, Universiti Sains Malaysia..

Mohd Din, Basuni (1992) Peranan dan sumbangan guru-guru Melayu Selangor dalam bidang ekonomi / Mohd Din Basuni. Seminar Kenangbakti Guru-Guru Melayu Selangor. p. 8. (Unpublished)

Mohd Noor, Noor Farahanah and Lubis, Maimun Aqsha and Rahimi, Nik Muhammad and Ahmad Fauzi, Aisyah Humaira and Norazmi, Nurul Hanani (2014) Hedonisme : cabaran kepada pembinaan peradaban Islam dan peranan pendidikan dalam menanganinya / Noor Farahanah Mohd Noor, Maimun Aqsha Lubis, Nik Muhammad Rahimi, Aisyah Humairah Ahmad Fauzi, Nurul Hanani Norazmi. edonisme : cabaran kepada pembinaan peradaban Islam dan peranan pendidikan dalam menanganinya.

Mohd Nor, Mohd Roslan and Wan Othman, Wan Mohd Tarmizi (2011) Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia / Mohd Roslan Mohd Nor. Jurnal At-Ta’dib, 6 (1). pp. 1-20.

Mohd. Balwi, Mohd. Koharuddin (2004) Tradisi keilmuan dan pendidlkan dalam tamadun melayu di Nusantara / Mohd. Koharuddin Mohd. Balwi. Jurnal Kemanusiaan, 3. pp. 48-62. ISSN 1675-1930

Nor Azilah, Ahmad (2010) Memacu personaliti bitara melalui pendidikan Melayu : realiti dan cabaran / Nor Azilah Ahmad. PENDIDIKAN TERAS BANGSA DIPERKASA : PROSIDING PERSIDANGAN SePMA 2010. pp. 76-81.

Ozay, Mehmet (2012) A brief note on the attempts of the secularizing powers in the domains of education and administration during the colonial era in the Malay World / Mehmet Ozay. The Journal of Human & Society, 2 (4). pp. 157-181. ISSN 2146-7099

Ramly, Ishak (1996) Pelaksanaan dan perkembangan Bahasa Melayu dalam Dasar Pendidikan Negara / Ishak Ramly. Jurnal Dewan Bahasa, 40 (10). pp. 895-901. ISSN 0420-2090

Rozali, Ermy Azziaty and Othman, Mohammad Redzuan (2010) Jalan Keselamatan Bagi Orang-Orang Melayu`: Pemikiran Za`ba Bagi Memajukan Pendidikan dan Ekonomi Pada Tahun 1920-an / Ermy Azziaty Rozali dan Mohammad Redzuan Othman. Sejarah.

Salleh,, Muhammad (2003) Pulau Pinang sebagai pusat ilmu dan perkembangan Intelektual. In: Kolokium Kebangsaan Melayu Pulau Pinang, 17-18 September 2003, Dewan Budaya Universiti Sains Malaysia. (Submitted).

Shaffie, Fuziah (2001) Institusi pondok di Malaysia : satu sorotan dari perspektif sejarah / Fuziah Shaffie. Jurnal Pembangunan Sosial, 2. pp. 116-132. ISSN 1394-6528

Sidhu., Jatswan S. (1995) Pengenalan dan perkembangan sistem pendidikan vernakular Melayu di Brunei, 1906-1959 / Jatswan S. Sidhu. Malaysia Dari Segi Sejarah, 23. pp. 90-102. ISSN 1675-0594

Yaacob, Mashitoh (2012) Introduction to the special issue on education in Islamic civilization and the role of Islamic civilization on the formation of Malay identity / Mashitoh Yaacob. Jurnal Hadhari. pp. 1-6. ISSN 1985-6830

Zainal Abidin, Ahmad and Zainuddin, Leman (1992) Peranan dan sumbangan guru Melayu dalam bidang politik / Zainal Abidin bin Ahmad & Haji Zainuddin bin Leman. Seminar Kenangbakti Guru-Guru Melayu Selangor. p. 7. (Unpublished)

Monograph

Abdul Kadir, Wan Hussain Azmi (1991) Sejarah dan perkembangan pendidikan islam di Terengganu dan pengaruhnya di Dunia Melayu / Prof. Madya Dato' Dr. Wan Hussein Azmi Abdul Kadir. Working Paper. Kerajaan Negeri Terengganu.

Jamal, Natra (2013) Perkembangan sistem pendidikan rendah di tanah melayu : 1941-1957 / Natra binti Jamal. Other. Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Mohamad, Rohayu (2002) Mampukah sistem pendidikan merealisasikan wawasan 2020 / Rohayu Mohamad. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Yassir, Azmi Tanggapan masyarakat melayu di Daerah Hulu Selangor terhadap pendidikan teknik dan vokasional / Azmi Mohd. Yassir. Working Paper. UTM, Skudai.

Muhammad, Mazlan (2009) Pelaksanaan kaedah pembelajaran secara kontekstual bagi mata pelajaran Bahasa Melayu / Mazlan Muhammad. Working Paper. Universiti Teknologi Malaysi, Skudai.

Tan, Yao Sua and R. Raman, Santhiram (2009) The British Educational Policy For The Indigenous Community In Malaya - Dualistic Structure Colonial Interest And Malay Radicaal Nationalism / Tan Yao Sua, Santhiram R. Raman. Working Paper. Universiti Sains Malaysia. (Submitted)

Conference or Workshop Item

Abd. Rahim, Rahimin Affandi and Yusof, Abdullah and Md. Noor, Ruzman and Abdul Kadir, Nor Adina (2012) Pemikiran pendidikan Islam dalam sejarah tradisi alam Melayu : analisis kritikal / Rahimin Affandi Abd. Rahim, Abdullah Yusof, Ruzman Md. Noor dan Nor Adina Abdul Kadir. In: Transformasi penyelidikan dalam bidang pengajian Islam : prosiding Seminar Antarabangsa Penyelidikan Pengajian Islam, 15-16 Februari 2012, Kuala Lumpur.

Abdul Hamid, Khathijah (1995) The use of the Malay language in education and society in Malaysia / Khathijah binti Abdul Hamid. In: Kongres Bahasa Melayu Sedunia, 21-25 Ogos 1995, Kuala Lumpur.

Abdul Hamid, Nor Fazilah (2010) Perkembangan pendidikan anak-anak Melayu di Melaka : satu imbasan sejarah / Nor Fazilah Abdul Hamid, Nooraini binti Sulaiman, Nor Azilah binti Ahmad dan Hanissah binti Mohamad. In: Seminar Pendidikan Melayu Antarabangsa 2010, 29-31 Mac 2010, Kangar, Perlis.

Abdul Hamid, Nor Fazilah and Sulaiman, Nooraini and Nor Azilah, Ahmad and Hanissah, Mohamad (2010) Perkembangan pendidikan anak-anak Melayu di Melaka: satu imbasan sejarah / Nor Fazilah Abdul Hamid, Nooraini Sulaiman, Nor Azilah Ahmad dan Hanissah Mohamad. In: Seminar Pendidikan Melayu Antarabangsa (SePMA), 29 -31 Mac, Dewan Kapitol UniMAP, Kangar, Perlis.

Ahmad, Hussein (2014) Pemerkasaan pendidikan Melayu dalam era transformasi ke arah penerobosan global : isu dan cabaran / Prof. Dato' Dr. Husein Hj. Ahmad. In: Persidangan Kebangsaan Kecemerlangan Melayu, 2-3 Dis 2014, Kuala Lumpur.

Awg Kitot, Awg Kasmurie and Mohd Noor, Arba’iyah (2014) Abang Yusuf Puteh, 1935-2009: Nasionalis Sarawak era pasca kolonial / Awg Kasmurie Awg Kitot, Arba’iyah Mohd Noor. In: 23rd International Conference of Historians of Asia 2014 (IAHA2014), 23 - 27 August 2014, Alor Setar, Kedah, Malaysia.

Badaruddin, Shaharuddin (2002) Dasar pendidikan negara : satu polemik pendidikan dan bahasa Melayu 1995-2001 / Shaharuddin Badaruddin. In: Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu (Ke-2), 8-15 Okt 2002, Kuala Lumpur.

Dawilah al-Edrus, Syed Muhammad (2003) Pendidikan awal Melayu Pulau Pinang: wacana ketamadunan dan jati diri / Syed Muhammad Dawilah al-Edrus. In: Kolokium Kebangsaan Melayu Pulau Pinang, 2003, Pulau Pinang.

Kamaruddin, Shariful (2015) Sejarah pendidikan zaman penjajahan dalam pertumbuhan dan perkembangan peradaban Melayu masa kini / Shariful Kamaruddin. In: Seminar Antarabangsa Arkeologi, Sejarah dan Budaya di Alam Melayu (Ke-4), 25-26 Nov 2015, Langkawi.

Long, Juriah and Raja Musa, Raja Mohd Fauzi and Katiman, Warnoh and Ismail, Zarin and Abdullah, Khalid and Mohamed, Puteh and Yamat, Hamidah (1999) Pendidikan Bahasa Melayu di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta: Satu Analisis Keperluan / Juriah Long, Raja Mohd Fauzi Raja Musa, Warnoh Katiman, Zarin Ismail, Khalid Abdullah, Puteh Mohamed, Hamidah Yamat. In: Prosiding Seminar Kebangsaan Isu-Isu Pendidikan Negara.

Md. Noor., Idris (2012) Pendidikan Melayu dan 1Malaysia : kualiti dan kuantiti / Idris bin Md. Noor. In: Seminar Pendidikan Melayu Antarabangsa 2012, 29-31 Mac 2012, Putrajaya.

Mohd Sharif, Mohd Saifun Aznin and Lubis, Maimun Aqsha (2014) Peradaban Islam dalam tamadun Melayu dari aspek pendidikan serta hubungannya dengan pendidikan masjid / Mohd Saifun Aznin Mohd Sharif dan Maimun Aqsha Lubis. In: Proceeding The 6th International Conference And Workshop On Asean Studies In Islamic Culture And Educational Technology (UMN AW-UKM), Fakulti Pendidikan UKM.

Mohd Yusop, Izzati (2014) Impak kolonial terhadap pendidikan orang Melayu / Izzati Mohd Yusop. In: International Conference of Historians of Asia 2014 (IAHA2014), 23 - 27 August 201, Alor Setar, Kedah.

Musa, Nik Yusri and Yatiban, Aminurraasyid and Muslim, Nazri (2012) Memahami kedudukan Islam dan Melayu dalam perlembagaan Persekutuan: cabaran pendidikan Melayu dalam perspektif hubungan etnik / Nik Yusri Musa, Aminurraasyid Yatiban, Nazri Muslim. In: Seminar Pendidikan Melayu Antarabangsa (SePMA) dianjurkan oleh Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) dan Kerajaan Negeri Perlis, 29 - 31 Mac 2012, Kompleks Perbadanan Putrajaya Presint 3, Putrajaya, Malaysia..

Noordin, Tajul Ariffin (1992) Peranan dan sumbangan guru-guru Melayu Selangor dalam bidang pendidikan / Tajul Ariffin Noordin. In: Seminar Kenangbakti Guru-Guru Melayu Selangor, Shah Alam.

Puteh, Othman (1999) Kesusasteraan Melayu dalam pendidikan : kepentingannya pada alaf baru / Othman Puteh. In: Kolokium Pendidikan Kesusasteraan Melayu, 13-14 Jul 1999, Kuala Lumpur.

Sidin, Robiah (2002) Pendidikan melayu meningkatkan keupayaan untuk abad ke-21 / Robiah Sidin. In: Prosiding persidangan antarabangsa pengajian Melayu Beijing ke-2, Beijing.

Ungku Abdul Hamid, Ungku Aziz (2008) Sistem pendidikan Malaysia : cabaran dan penambahbaikan / Ungku Aziz bin Ungku Abdul Hamid. In: Seminar Permuafakatan Kementerian Pengajian Tinggi Bersama Kementerian Pelajaran, 28-29 Julai 2008, Serdang, Selangor.

Yussof, Abdul Salam (2010) Memperkasakan tamadun Melayu Malaysia-Indonesia menerusi permuafakatan pendidikan / Abdul Salam Yussof. In: Seminar Antarabangsa Agama dan Pembangunan V: Agama dan Pemikiran Wacana Tradisi Kontemporari Malaysia-Indonesia., abatan Usuluddin & Falsafah, FPI, UKM.

Zon, Khatijah and Taib, M. Khalid (1989) Penginstitusian pendidikan dan pendidikan berterusan di kalangan orang-orang Melayu Semenanjung Malaysia: sejarah, falsafah dan signifikannya / Dr. Khatijah bt. Zon dan M. Khalid Taib. In: Persidangan antarabangsa tamadun Melayu ke II (Jilid lll), 15/08/1989 - 20/08/1989, Kuala Lumpur.

[t.p], [t.p] (1995) Ke arah kecemerlangan dalam pengajaran dan pembelajaran : [persidangan] / Persidangan Para Pendidik Bahasa Melayu. In: Persidangan Para Pendidik Bahasa Melayu, Kuala Lumpur.

Book

UNSPECIFIED, ed. (1983) GPMS 35 tahun 1948-1983 : sejarah perjuangan pelajar dan pendidikan Melayu, di Muzium Negara, 11 April 1983 / Muzium Negara. Muzium Negara Malaysia, Kuala Lumpur.

UNSPECIFIED, ed. (2000) Pembinaan bahasa Indonesia/Melayu dalam dunia pendidikan / Departmen Pendidikan Nasional. Departmen Pendidikan Nasional, Jakarta. ISBN 9796850583

Ariffin, Kamisah, ed. (2005) Pendidikan bahasa di Malaysia : isu , amalan dan cabaran / penyunting Kamisah Ariffin. Pusat Penerbitan Universiti, Universiti Teknologi Mara, Shah Alam. ISBN 9679581756

UNSPECIFIED, ed. Perkembangan pendidikan Melayu dan Dasar Pelajaran Kebangsaan: pendidikan Melayu pada zaman British. Universiti Putra Malaysia.

UNSPECIFIED, ed. (1988) Sejarah Pentadbiran Kementerian Pendidikan / Arkib Negara Malaysia. Arkib Negara Malaysia, Kuala Lumpur.

UNSPECIFIED, ed. (1992) Sejarah dalam pendidikan / Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836229167

A. Aziz, Deraman (2003) Peradaban Melayu Timur Laut. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836280839

A. Halim, Ali and Julietta, Taisin (2018) Kesusasteraan Melayu dalam Pendidikan dan Kritikan / A. Halim Ali, Julietta Taisin. Persatuan Penulis Budiman Malaysia, Tanjong Malim, Perak.

A. Halim, Ali and Julietta, Taisin (2018) Kesusasteraan Melayu dalam Pendidikan dan Kritikan / A. Halim Ali, Julietta Taisin. Persatuan Penulis Budiman Malaysia, Tanjong Malim, Perak.

Abd. Rashid, Abd. Rahim (1999) Pendidikan sejarah falsafah, teori dan amalan / Abd. Rahim Abd. Rashid. Utusan Publications & Distributors, Kuala Lumpur. ISBN 9676109762

Abdul Hamid, Khathijah (1993) Pendidikan Bahasa Melayu pada tahun 2000 : harapan dan cabaran / Khathijah Abdul Hamid. [s.n].

Abdul Hamid, Khatijah, Hajah (1992) Bahasa Melayu dalam pespektif pendidikan: tinjauan dari segi sejarah perkembangan dan kesannya dalam pengajaran dan pembelajaran / Hajah Khatijah Abdul Hamid. Persatuan Linguistik Malaysia, Kuala Lumpur.

Abdul Wahid, Zainal Abidin (1996) Akta-akta pendidikan 1995 dan 1996 : kesannya terhadap bangsa dan bahasa Melayu serta perpaduan kebangsaan / Zainal Abidin Abdul Wahid. Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia, Kuala Lumpur.

Abdullah, Hassan (2002) Tatabahasa bahasa Melayu : morfologi dan sintaksis untuk guru dan pelajar / Abdullah Hassan. PTS Publications, Bentong, Pahang. ISBN 9832311357

Abdullah, Kamsiah (2007) Benih budiman : suatu analisis sosio-sejarah persekolahan Melayu di Singapura / Kamsiah Abdullah. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak. ISBN 9789833759132

Abdullah, Kamsiah (2007) Benih budiman: suatu analisis sosio-sejarah persekolahan Melayu di Singapura / Kamsiah Abdullah. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak. ISBN 9789833759132

Abdullah, Kamsiah (2010) Pendidikan bahasa Melayu di Singapura / Kamsiah Abdullah. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789834606190

Ahmad, Abdul Aziz (1962) Sejarah pendidikan / Abdul Aziz Ahmad. Pustaka Aman Press, Kota Bharu, Kelantan.

Ahmad, Zaharah (1994) Perkembangan sekolah vernakular Melayu Johor, 1900-1940 / Zaharah Haji Ahmad. Persatuan Muzium Negara, Kuala Lumpur.

Ali, A. Wahab (2009) Kesusasteraan Melayu dalam Bandingan dan Pendidikan / A. Wahab Ali. Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim. ISBN 9789833759316

Amin, Mohd. Hairudin and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Sekolah agama di Malaysia: sejarah, isu & cabaran / Mohd. Hairudin Amin, Kamarul Azmi Jasmi. Penerbit UTM Press, Skudai, Johor.

Amin, Muhamad Ridzuan (2009) Sejarah pendidikan di Malaysia / Muhamad Ridzuan Amin. Mika Cemerlang, Subang Jaya, Selangor. ISBN 9789833820504

Amirul Firdaus, Zilah and Raihana, Sulaiman (2020) falsafah Pendidikan Kebangsaan Dalam Cerita-Cerita Lisan Melayu / MOHD FIRDAUS CHE YAACOB / Amirul Firdaus Zilah, Raihana Sulaiman. Penerbit UMK, Universiti Malaysia Kelantan, Kota Bharu, Kelantan.

Arshad, Mahzan (2008) Pendidikan literasi Bahasa Melayu strategi perancangan dan pelaksanaan / Mahzan Arshad. Utusan Publications & Distr ibutor s, Kuala Lumpur.

Bahari, Mohd Azhar (2009) Pemikiran ulama dan umara dalam konsepsi pendidikan masyarakat melayu / Mohd Azhar Bahari. Karisma Publications, Selangor. ISBN 9789831954911

Daia, Musa (1976) Sejarah perkembangan pendidikan dan persekolahan / Musa bin Daia. Pustaka Aman Press, Kota Bharu, Kelantan.

Dhaffir, Ahmad Recent developments in Malay education in Singapore / Ahmad Dhaffir. [s.n], Singapura.

Haron, Isahak and Nordin, Abu Bakar and Sidin, Robiah Aspek dalam pendidikan melayu di Malaysia yang perlu dikaji / Isahak Haron, Abu Bakar Nordin dan Robiah Sidin. [s.n].

Harun, Mat Piah (2007) Syair dan persuratan Melayu. Universiti Malaya.

Harun, Mat Piah and Ismail, Hamid and Siti Hawa, Salleh and Abu Hassan, Sham and Abdul Rahman, Kaeh and Jamilah, Haji Ahmad (2000) Kesusasteraan Melayu tradisional. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836263306

Hashim, Musa (1994) Perbandingan antara falsafah pengajian dan pendidikan bahasa dalam satu masyarakat Melayu lama dengan pendidikan Bahasa Melayu kini : manifestasi kehilangan konsep adab dan budi bahasa dalam sistem kosmologi Melayu. Universiti Malaya.

Hassan, Mohd Kamal (2002) Globalisasi: cabaran kepada kedudukan pendidikan bangsa Melayu / Mohd Kamal Hassan. Institut Perkembangan Minda (INMIND).

Hazimah, Hashim (1993) Perkembangan sajak Melayu / Hazimah Hashim. -, -. (Unpublished)

Hussin, Sufean (2008) Pendidikan di Malaysia : sejarah sistem dan falsafah / Sufean Hussin. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789836281722

Kamaruddin, Hamdan (1986) Sejarah sekolah melayu di Sarawak / Hamdan Kamaruddin. Universiti Pertanian Malaysia, Serdang, Selangor.

Kamarudin, Hj. Husin and Siti Hajar, Hj. Abdul Aziz (1998) Pengajian Melayu 4 : kesusasteraan dan pengajaran / Kamarudin Hj. Husin & Siti Hajar Hj. Abdul Aziz. Kumpulan Budiman, Kuala Lumpur.

Khairi, Ariffin (2019) PENDIDIKAN MELAYU ERA KOLONIAL BRITISH / Khairi Ariffin. Penerbit UTHM, Batu Pahat, Johor.

Khoo, Kay Kim (1984) Sejarah Masyarakat Melayu Moden / edited by Khoo Kay Kim. Persatuan Muzium Malaysia, Kuala Lumpur. ISBN 9679940055

Mahamod, Zamri (2012) Inovasi P dan P: dalam pendidikan bahasa Melayu / Zamri Mahamod. Universiti Pendidikan Sultan Idris, Perak. ISBN 9789833759668

Mahmood, Abdul Hamid (2007) Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu : cabaran dan harapan / Abdul Hamid Mahmood. Wacana ilmu UPSI 2005 . Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris,, Tanjong Malim, Perak :.

Malaysia, Kementerian Pelajaran (1960) Report on the implementation of the recommendations of the Education Review Committee, 1960. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Moain, Amat Juhari (1994) Sejarah keagungan bahasa Melayu / Profesor Dr. Amat Juhari Moain. Bahagian Perhubungan Awam, Universiti Pertanian Malaysia.

Mohamad Noor, Mohamad Muzammil (2010) Sejarah sosioekonomi dan pendidikan masyarakat Melayu Kedah tahun 1900-1950 / Mohamad Muzammil Mohamad Noor. Penerbitan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Batu Pahat, Johor. ISBN 9789675457173

Mohd Tamin, Nor Aifaa (2011) Peranan Aminuddin Baki dalam pembangunan sistem pendidikan tanah Melayu 1950-1965 / Nor Aifaa Mohd Tamin. Universiti Malaya.

Muhammad Ali, Hasnah and Mohd Wahie, Nurzan and Ramli, Rashila (2000) Warisan Puteri Melayu: dari MGC ke TKC (1947-1997). OGA MGC/TKC, Seri Kembangan, Selangor. ISBN 9838080608

Muhammad Ali, Hasnah and Mohd. Wahie, Nurzan and Ramli, Rashila (2000) Warisan puteri Melayu : dari MGC ke TKC (1947-1997). OGA MGC/TKC, Malaysia. ISBN 9838080608

Nathesan, S (2010) Pendekatan dan teknik pendidikan bahasa Melayu / S Nathesan. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789834604936

Nawi, Suzilawati (2004) Pendidikan venakular Melayu di Sabah 1915-­1941 / Suzilawati Nawi. Universiti Malaya.

Nik Pa, Nik Azis and Idris, Noraini (2008) Perjuangan memperkasakan pendidikan di Malaysia pengalaman 50 tahun merdeka / Nik Azis Nik Pa, Noraini Idris. Utusan Publications & Distributors, Kuala Lumpur. ISBN 9789676121568

Osman, Safiah (1995) Pendekatan psikolingguistik dalam proses pengajaran dan pembelajaran peringkat menengah dan tinggi / Safiah Osman. Persidangan Para Pendidik Bahasa Melayu, Kuala Lumpur.

Paidi, Zulhilmi (2003) Pendidikan negara bangsa / Zulhilmi Paidi, Rohani Abdul Ghani. PTS Publications & Distributor, Bentong. ISBN 9831922522

Prof. Emeritus Abdullah, Hassan (2012) Kesarjanaan Peradaban Melayu. Institut Peradaban Melayu, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak. ISBN 9789834168124

Puteh, Alis (2012) Pendidikan dan pembangunan: Kejayaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di Malaysia / Alis Puteh. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Kedah. ISBN 9789675311970

Rahim, Lily Zubaidah (1998) The Singapore dilemma : the political and educational marginality of the Malay community / Lily Zubaidah Rahim. Oxford University Press, Singapura. ISBN 9835600325

Raja Mohd Dain, Raja Mukhtaruddin (1966) Menyesuaikan Kaedah Mengajar Membacha Dengan Sifat2 Bahasa Melayu. Zaman Baru, Petaling Jaya.

Ramli, Ahmad Termizi (2010) Memartabatkan bahasa Melayu dan memantapkan bahasa Inggeris dalam sistem pendidikan di Malaysia / Ahmad Termizi Ramli. Penerbit UTM Press, Skudai, Johor. ISBN 9789835207587

Ramly, Ishak (2003) Teknik Mengajar Sastera : Buku Pegangan Untuk Guru-Guru Bahasa dan Kesusasteraan Melayu. Siri Pendidikan Bahasa . PTS Publication & Distributors, Bentong, Pahang. ISBN 9831923499

Ramly, Ishak (2003) Teknik mengajar sastera : buku pegangan untuk guru-guru bahasa dan kesusasteraan Melayu / Ishak Ramly. Siri Pendidikan Bahasa . PTS Publications & Distributors, Bentong, Pahang. ISBN 9831923499

Ridzuan, Mustapha and Mohd Yusof, Abdul Rahman and Abdul Majid, Hassan (1969) Pendidikan Bahasa Melayu untok Sekolah Menengah / Mustapha bin Haji Ridzuan; Abdul Rahman bin Haji Mohd Yusof; Hassan bin Abdul Majid. Pustaka Pendidikan.

Rifai, Muhamad (2011) Sejarah pendidikan nasional: dari masa klasik hingga modern / Muhammad Rifa'i. Ar-Ruzz Media, Jogjakarta. ISBN 9789792548235

Saadon, Ramli (2008) Sejarah perguruan Malaysia / Ramli bin Saadon. Bahagian Penerbitan Guru, Putrajaya. ISBN 9789839264111

Salleh, Awang Had (1991) Bahasa Melayu dalam pendidikan dan prospeknya menjelang abad ke 21 / Awang Had Salleh. Persatuan Linguistik Malaysia, Kuala Lumpur.

Siti Hawa, Haji Saleh (1994) Cendekia : kesusasteraan Melayu tradisional. Dewan Bahasa dan Pustaka, 1987, Kuala Lumpur.

Song, Mi Young (1993) Perkembangan pendidikan di negeri-negeri Melayu Bersekutu di antara dua perang dunia / Song Mi Young. Universiti Malaya.

Syed Muhammad, Dawilah al-Edrus. (2005) Pendidikan awal Melayu Pulau Pinang : wacana ketamadunan dan jati diri. Universiti Malaya.

Tan, Liok Ee (1990) Dasar pendidikan dalam konteks dekolonisasi : semenanjung Tanah Melayu 1945-55 / Tan Liok Ee. Fajar Bakti, Petaling Jaya.

Yaacob, Hashim and Mohd Adnan, Hamedi (2006) Melayu Islam dan pendidikan / Hashim Yaacob, Hamedi Mohd Adnan. Penerbit Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Yusoff, Naimah and Hashim, Nor Hashimah and Othman, Hashim (2011) Kemahiran bacaan awal bahasa melayu prasekolah. Penerbit Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. ISBN 9789838615150

Zainun, Nazarudin (2015) Antropologi Dan Sejarah Dalam Kearifan Tempatan / Editor: Nazarudin Zainun. Penerbit Universiti Sains Malaysia,, Pulau Pinang. ISBN 9789838619257

Zon, Khadijah and Taib, Khalid (1989) Penginstitusian pendidikan dan pendidikan berterusan di kalangan orang ­orang Melayu Semenanjung Malaysia: sejarah, falsafah dan signifikannya / Khadijah Zon, Khalid Taib. Universiti Malaya, 1989.

Thesis

Abdullah, Suhanim (2002) Sistem pendidikan tradisional dalam peradaban Melayu : satu analisis / Suhanim Abdullah. Other thesis, Universiti Malaya.

Abdullah, Suhanim (2002) Sistem pendidikan tradisional dalam peradaban Melayu : satu analisis / Suhanim Abdullah. Masters thesis, Universiti Malaya.

Ahmad, Sohaimi Lazim (2007) Pengaruh Jepun Terhadap Bidang Pendidikan Di Tanah Melayu (Malaysia) 1941-1990 / Sohaimi Lazim Ahmad. Doctoral thesis, Universiti Sains Malaysia.

Ariffin, Khairi (2009) Dasar kolonial British terhadap pendidikan Melayu di Tanah Melayu, 1900-1957 / Khairi Ariffin. Post-Doctoral thesis, Universiti Malaya.

Athiyah, Abd. Razak (2002) Personaliti pelajar sekolah menengah dan tahap kemahiran berfikir dalam Bahasa Melayu : satu kajian kualitatif / Athiyah Abd. Razak. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Awg Kechik, Abd Rahim (1980) Perluasan sistem pendidikan melayu 1930-1940 kes kajian kampung Sungai Rusa dan kampung melayu Air Itam (Pulau Pinang) / Abd Rahim Awg. Kechik. Other thesis, Universiti Sains Malaysia.

Halimi, Ahmad Jelani (1989) Sistem pendidikan Melayu (Islam) tradisional merujuk kepada sistem pendidikan pondok di Kedah : asal usul perkembangannya hingga 1957 / Ahmad Jelani Halimi. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia.

Hassan, Norhanizar (2002) Konsep 'ilmu dalam peradaban Islam di 'alam Melayu / Norhanizar Hassan. Masters thesis, Universiti Malaya.

Hussin, Hasnah (1999) Peranan guru-guru Melayu dalam memajukan masyarakat Melayu, 1900 - 1941 / Hasnah Hussin. Masters thesis, Universiti Malaya.

Kalimutu, Thilagavathy (2007) Pelaksanaan sistem pendidikan Jepun di Tanah Melayu 1941-1945 / Thilagavathy a/p Kalimutu. Masters thesis, Universiti Malaya.

Kamaruddin, Shariful (2005) Peranan pendidikan dalam pertumbuhan dan perkembangan peradaban Melayu zaman penjajah / Shariful bin Kamaruddin. Masters thesis, Universiti Malaya.

Lazim, Ahmad Sohaimi (2008) Pengaruh Jepun terhadap bidang pendidikan di Tanah Melayu (Malaysia) 1941-1990-an / Ahmad Sohaimi Lazim. Doctoral thesis, Universiti Sains Malaysia.

Mohamad, Ariff (2016) Makna siratan dalam novel politik Melayu terpilih: analisis berdasarkan gagasan kritikan Melayu / Ariff Mohamad. Doctoral thesis, Universiti Malaya.

Mohamed Yusof, Abdul Aziz (1990) Academic motivation, perception of parental press and the academic achievement of Malay pupils / Abdul Aziz Mohamed Yusof. Masters thesis, National University of Singapore.

Rajab, Mariani (2003) Perkembangan pendidikan di Tanah Melayu dari tahun 1874 hingga 1957 / Mariani Rajab. Other thesis, Universiti Malaya.

Zarina Begam, Abdul Kadir (2017) Perkembangan institusi pendidikan di bawah Majlis Amanah Rakyat, 1966-2006 / Zarina Begam Abdul Kadir. Post-Doctoral thesis, University of Malaya.

Book Section

Tamuri, Ab. Halim and Jasmi, Kamarul Azmi (2009) Nilai, amalan, dan Sistem Pendidikan Masyarakat Melayu Islam selepas penjajahan Barat hingga kini / Ab. Halim Tamuri, Kamarul Azmi Jasmi. In: Peradaban Arab-Islam dan Masyarakat Melayu. Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, pp. 35-37. ISBN 978-983-9368-43-7

Wan Sulong, Wan Suhana (2011) Malays' education under the British: reality and perspectives / Wan Suhana Wan Sulong. In: Tradition, modernity and Islam: revisiting history across the regions in the nineteenth and twentieth century. IIUM Press, Kuala Lumpur. ISBN 9789670225135

Wan Yusoff, Wan Mazwati (2010) Tok Kenali (1868-1933): Pembaharu Pendidikan Traditional di Tanah Melayu / Wan Mazwati Wan Yusoff. In: Pendidikan Islam di Dunia Melayu: Perbandingan Malaysia dan Indonesia. Asia Research Center, The Asian Cultures Research Institute, Toyo University, Tokyo, Japan. ISBN ISBN 9784903878102

This list was generated on Mon Jul 15 04:49:22 2024 +08.