Items where Subject is "Warisan Melayu > Kesusasteraan"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Pengarang | Jenis Bahan
Number of items at this level: 69.

Article

Abdul Rani, Mohd Zariat (2007) Islam in the history of Malay literature: a preliminary discussion / Mohd Zariat Abdul Rani. Malay Literature, 20 (1). pp. 34-52. ISSN 0128-1186

Awang, Abdul Basir and Mohamed, Zulkarnain and Abdullah, Md. Nor (2016) PersamaanAntara Kinayah Arab Dan Kiasan Melayu Mengikut Teori al-Naẓm: Suatu Perbandingan / Abdul Basir Awang, Zulkarnain Mohamed, Md. Nor Abdullah. Jurnal Intelek, 10 (2). pp. 56-62. ISSN 2231-7716

Awang, Hashim and Ismail, Hashim (2016) Minda Pengarang Melayu: Melestarikan Hubungan antar-Budaya Melayu-Jawa dalam Sulalat al-Salatin / Hashim Awang & Hashim Ismail. Jurnal MANU, 23. pp. 1-19. ISSN 1511-1989

Denisova, Tatiana (2012) Konsep kemakmuran negara dalam historiografi melayu islam kurun ke-13 hingga ke-19 / Tatiana Denisova. Journal of Al-Tamaddun, 7 (2). pp. 105-134. ISSN 1823-7517

Hazrul Mazran, Rusli and Abdul Aziz, Zali @ Zalay (2020) Adaptasi kesusasteraan rakyat (cerita Si Luncai) dalam karya seni cetakan / Hazrul Mazran Rusli dan Abdul Aziz Zali @ Zalay. IDEALOGY, 5 (1). pp. 43-56. ISSN 2550-214X

M, Rafiek (2015) Tumbuhan dalam Hikayat Raja Banjar: larangan, manfaat, akibat, asal-usul, dan pertanda / Rafiek, M. International Journal of the Malay World and Civilisation, 3 (1). pp. 107-115. ISSN 2289-1706

M.Rashid, Sabariah and M, Nurul Nadia (2013) Animal metaphors in Malay with semantic derogation / Sabariah M.R and Nurul Nadia M. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, 21. pp. 71-86. ISSN 0128-7702

Meor Osman, Wan Robiah (2012) Menelusuri Estetika Tradisi Lisan Berladuh Lanang / Wan Robiah Meor Osman. Issues in Language Studies, 1 (1). ISSN 2180-2726

Rahim, Aman (1999) "Beta" : adakah warisan peradaban Melayu? / Rahim Aman. JURNAL DEWAN BAHASA 43(1). pp. 54-60.

Rahmat, Hadijah (2014) The roar of the lion in the jungles of the Malay Archipelago / Hadijah Rahmat. Malay Literature, 27 (1). pp. 18-52. ISSN 0128-1186

Samah, Rosni (2015) Pemikiran sastera Islam dalam perkembangan sastera Arab Moden = Islamic literary thought in the development of modern Arabic literature / Rosni Samah. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (IMAN), 3 (2). pp. 71-78. ISSN 2289-1706

Wan Yusoff, Wan Abdul Kadir (1985) Pertumbuhan muzik Melayu / Wan Abdul Kadir. Jurnal Persatuan Muzium Malaysia 4. pp. 37-56.

Monograph

Haji Omar, Ani (2008) Nostalgia dan realiti perspektif agus salim dalam puisi melayu moden / Ani Haji Omar. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris. (Submitted)

Conference or Workshop Item

UNSPECIFIED (1982) Kesusasteraan Melayu tradisional dalam perkembangan akademik masakini (kertas-kertas-kerja). In: Simposium Antarabangsa Kesusasteraan Melayu Tradisional, 1982, Bangi.

Book

UNSPECIFIED, ed. (1960) Cherita2 Tanah Melayu : petekan2 dari buku Sejarah Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

UNSPECIFIED, ed. (1998) Hikayat Melayu atau Sulalat'us-Salatin/ diselenggarakan oleh Muhammad Yusoff Hashim. Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia 1998, Batu Berendam, Melaka. ISBN 9839915568

UNSPECIFIED, ed. (2002) Hikayat para nabi dan tokoh-tokoh Islam dalam kesusasteraan Melayu tradisional/ penyelenggara, Ismail Hamid,Wahyunah Abd. Ghani. Siri warisan sastera klasik . Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836265376

UNSPECIFIED, ed. (2018) Kelantan gedung budaya negara: sebuah rangkuman persuratan 'Kota Gelanggang Budaya'. Penerbit UMK, Kota Bharu, Kelantan. ISBN 9789670955926

A. Hamid, Rogayah and Salim, Mariyam, eds. (2006) Kesultanan Melayu Kedah / penyelenggara, Rogayah A. Hamid, Mariyam Salim. Dewan Bahasa dan Pustaka,, Kuala Lumpur. ISBN 9836292462

UNSPECIFIED, ed. (1993) Kesusasteraan Melayu tradisional/ diselenggarakan oleh Zalila Sharif, Jamilah Haji Ahmad. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836235191

UNSPECIFIED, ed. (1999) Kisah-kisah Nabi Yusuf dalam kesusasteraan Melayu/ penyelenggara Ali Ahmad. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836264299

UNSPECIFIED, ed. (2011) Koleksi cerita Melayu klasik. Maxim Press & Publication, Kuala Lumpur. ISBN 9789673313693

Murad, Siti Aishah, ed. (1993) Konsep Wira dalam Sastera Melayu. Dewan Bahasa Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836238166

Abd. Gani, Wahyunah and Shaidan, Mohamad, eds. (2000) Puisi Melayu lama berunsur Islam / penyelenggara Wahyunah Hj. Abd. Gani, Mohamad Shaidan. Dewan Bahasa & Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836250778

Haji Abas, Mohd Ghazali, ed. (1990) Sarjana Pengajian Melayu di Malaysia / Universiti Kebangsaan Malaysia. Siri Rampaian (Universiti Kebangsaan Malaysia. Perpustakaan Tun Seri Lanang); 59 . Perpustakaan Tun Seri Lanang dan Institut Bahasa, Kesusasteraan & Kebudayaan Melayu, UKM, Bangi.

UNSPECIFIED, ed. (1967) Sejarah Melayu / di-usahakan oleh W.G. Shellabear. Oxford University Press, Kuala Lumpur.

UNSPECIFIED, ed. (2006) Sejarah kesusasteraan Melayu. Siri lestari sastera . Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789836287663

UNSPECIFIED, ed. (1991) Seminar serantau pendokumentasian bahasa dan kesusasteraan Melayu: Balai Seminar Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur 4hb - 7hb Jun 1990/ anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka dengan kerjasama Sistem Penerbangan Malaysia. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Arena Wati (1964) Perkembangan Kesusasteraan Melayu/ oleh Arena Wati. Pustaka Antara, Kuala Lumpur. ISBN T000029701

'R', Abd Halim (2011) Koleksi puisi tradisional berbalas pantun merakam zaman / Abdul Halim 'R'. Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia. ISBN 978-967-5552-15-1

A. Hamid, Rahimah (2015) Kearifan tempatan : pandainya Melayu dalam karya sastera / editor Rahimah A. Hamid. Penerbit Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. ISBN 9789838619059

Abd. Hamid, Amida (2004) Persoalan Dendam Dalam Sastera Melayu. Penerbit Universiti Malaya, Kuala Lumpur. ISBN 983100230X

Abdul Aziz, Sohaimi (2014) Dahsyatnya Kesusasteraan Memerihalkan Kehidupan / Sohaimi Abdul Aziz. Penerbit USM. ISBN 9789838618519

Adnan, Jaafar (1963) Bunga rampai bahasa dan kesusasteraan Melayu. Pustaka Melayu, Singapura.

Ahmad, Abdul Samad (1966) Sejarah kesusasteraan Melayu buku I, II dan III/ oleh Abdul Samad Ahmad. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN T000030082

Alatas, Syed Hussein (1980) Kesusasteraan Melayu dan Islam/ oleh Syed Hussein Alatas...[et. al]. Sarjana 1980, Kuala Lumpur. ISBN T000029769

Ali, A. Wahab (2009) Kesusasteraan Melayu dalam bandingan dan pendidikan/ A. Wahab Ali. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak. ISBN 9789833759316

Ali, Munir (1989) Kajian kesusasteraan Melayu moden/ oleh Munir Ali. Flo Enterprise, Petaling Jaya. ISBN 9679710734

Awang, Hashim (1990) Sejarah kesusasteraan Melayu/ oleh Hashim Awang ...(et al.). Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836214755

Baha, Zain (2006) Memartabatkan persuratan Melayu. Dewan Bahasa Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789834615901

Che Man, Siti Hajar (2007) Esei-esei kritikan feminis dalam kesusasteraan Melayu/ Siti Hajar Che Man. Siri kecetakan akademik . Penerbit Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. ISBN 9789838613156

Daillie, Francois-Rene (1988) Alam pantun Melayu : studies on the Malay pantun / Francois-Rene Daillie. Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836203109

Haji Abdullah, Auni (2015) Pemikiran politik islam dalam sejarah persuratan alam Melayu / Auni Haji Abdullah. Penerbit Universiti Malaya, Kuala Lumpur. ISBN 9789831008270

Hamid, Ismail (1983) Kesusasteraan Melayu lama dari warisan peradaban Islam/ Ismail Hamid. Fajar Bakti 1983, Petaling Jaya. ISBN 0195831047

Hamilton, A. W. (1987) Malay proverbs / A. W. Hamilton. Times Books International, Singapore. ISBN 99711653842

Hashim, Muhammad Yusoff (1992) Pensejarahan Melayu Kajian Tentang Tradisi Sejarah Melayu Nusantara / Muhammad Yusoff Hashim. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836230114

Hassan, Mohd. Affandi (1994) Kesusasteraan Melayu esei/kritikan hadiah sastera Malaysia 1988/1989/ Mohd. Affandi Hassan ... [et al.] . Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836238913

Hussein, Ismail (1990) Bibliography sastera Melayu tradisi / Ismail Hussein. Siri bibliografi umum . Perpustakaan Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.

Indirawati, Zahid and Zahir, Ahmad and Mohd Nasir, Hashim (2007) Syair Melayu / Menyemarakkan Warisan Melalui Pendidikan. Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. ISBN 9789834366810

Ismail, Yahya and Yusoff, Ahmad (1975) Bimbingan sastra Melayu lama / oleh Yahya Ismail, pengarang penerbitan Ahmad Hj. Yusoff, penyunting Ahmad Mohd. Utusan Melayu, Kuala Lumpur.

Li, Chuan Siu (1978) Ikhtisar sejarah pergerakan dan kesusasteraan Melayu moden 1945-1965/ Drs. Li Chuan Siu. Pustaka Antara, Kuala Lumpur. ISBN T000084288

Li, Chuan Siu (1967) Ikhtisar sejarah pergerakan dan kesusasteraan Melayu moden : 1945-1965/ Drs. Li Chuan Siu. Pustaka Antara, Kuala Lumpur. ISBN T000030101

Liaw, Yock Fang (1991) Sejarah kesusastraan Melayu klasik / Liaw Yock Fang. Penerbit Erlangga.

Mansor, Mashhor and Abdul Rahman, Mohd Kipli (2014) Merekayasa Kearifan Tempatan: Alam dan Manusia / editor Mashhor Mansor, Mohd Kipli Abdul Rahman. Penerbit Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. ISBN 9789838616294

Md. Yasin, Rogayah (1989) Pergerakan bahasa-sastera Melayu : satu bibliografi / disunting oleh Rogayah Md. Yasin. Siri bibliografi umum . Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.

Mohd Ismail, Sarbini (1994) Model jawapan kesusasteraan melayu : rampaisari prosa warisan SPM / Mohd Ismail Sarbini. Eastview Publication, Petaling Jaya.

Mohd. Adnan, Hamedi and Yaacob, Hashim (2006) Melayu, Islam, dan pendidikan / Hamedi Mohd. Adnan. Penerbit Universiti Malaya, Kuala Lumpur. ISBN 9831003136

Mohd. Nasir, Hashim. (2007) Syair Melayu : analisis variasi melodi dari sudut sastera, prosodi dan muzikologi. Universiti Malaya.

Mohd. Nasir, Hashim. (2007) Syair Melayu : proses mendapatkan melodi yang standard. Universiti Malaya.

Muhammad Haji, Salleh (1992) Sajak-Sajak Sejarah Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836231226

Murad, Siti Aisah (1996) Abdullah Munsyi dan masyarakat melayu / Siti Aisah Murad. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836251944

Nasrudin, Ezzah’afifah (2015) Pembentukan kata turunan, majmuk, dan ganda dari sudut morfologi dalam bahasa Melayu. Universiti Putra Malaysia, Kuala Lumpur.

Ramly, Ishak (2003) Teknik Mengajar Sastera : Buku Pegangan Untuk Guru-Guru Bahasa dan Kesusasteraan Melayu. Siri Pendidikan Bahasa . PTS Publication & Distributors, Bentong, Pahang. ISBN 9831923499

Rattiya, Saleh (2006) Manuskrip Melayu sebagai wadah ilmu : manuskrip Hikayat Carang Kulina. Universiti Malaya.

Safuan, Suffian (1998) Komunikasi warisan : persoalan budi dalam puisi dan tari Melayu. Universiti Malaya.

Shafei, Mawar (2010) Novel intertekstual melayu / Mawar Shafei. Siri rampai bahasa dan sastera Melayu . Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. ISBN 9789679429206

Siti Nor Azura, Abd. Wahid and Nordiana, Ahmad (2005) Kamus khazanah peribahasa Melayu / Siti Nor Azura Abd. Wahid, Nordiana Ahmad. Iqra' Publications, Kuala Lumpur. ISBN 9831461703

Siti Zainon, Ismail. (2006) Meneruskan nilai warisan dalam persembahan seni budaya : sumber teks sastera tradisi dalam menilai keindahan warisan budaya : satu pendekatan seni rupa Melayu. Universiti Malaya.

Zakaria, Norazimah (2016) Kanon Melayu. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor. ISBN 9789674123857

This list was generated on Sat Apr 20 15:02:44 2024 +08.