Items where Year is Not Specified

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Pengarang | Jenis Bahan | No Grouping
Number of items: 131.

Article

,, Supardi and Azman, Mohamed Nor Azhari and Mustapha, Ramlee and Che Rus, Ridzwan and Che Kob, Che Ghani Tahap kecerdasan emosi guru pelatih teknikal dan vokasional di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Supardi. Sains Humanika, 8 (1). pp. 42-50. ISSN 2289-6996

2, 2 Warisan Melayu (Seni Ukiran). Warisan Melayu (Seni Ukiran).

Abd Manaf, Azmah and Ahmad, Azwan Peningkatan kawalan British melalui Perjanjian Perlis-British 1930 dan pengukuhan kuasa elit Melayu / Azmah Abd Manaf dan Azwan Ahmad. Jurnal Jabatan Sejarah Universiti Malaya (Volume 18, 2010, Pages 19 to 34), 22 (1). pp. 99-122. ISSN 1985-0611

Ahmad, Abdullah Watak Melayu lembapkan pendidikan Melayu / Abdullah Ahmad. Mingguan Malaysia.

Akademi JCorp, . Sejarah institusi raja-raja Melayu dan raja berperlembagaan di Malaysia / Akademi JCorp. Akademi JCorp.

Aman, Rahim and Nur Latif, Muhammad Pembuktian dan pengukuhan teori "The New Malay Homeland" berdasarkan rekonstruksi dan klasifikasi bahasa Iban purba Sarawak / Rahim Aman dan Muhammad Nur Latif. CREAM : Current Research in Malaysia (Penyelidikan Terkini di Malaysia), 7. pp. 1-82. ISSN 2231-8305

Arifin, Latifah Pameran Manuskrip Melayu. Berita Harian.

Baderun, Mawaddah and Hussin, Haziyah Sheikh Sa'id Hawwa : latar belakang dan ketokohan di dalam bidang pendidikan Islam / Mawaddah Baderun dan Haziyah Hussin. Al-Hikmah The Journal of Islamic Dakwah, 8 (1). p. 2016. ISSN 1985-1242

Bernama, News Asal usul muzik Melayu / Bernama News. Bernama News. (In Press)

Bidin, Noraini and Mahamod, Zamri Kesediaan murid sekolah menengah terhadap pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah dalam mata pelajaran Bahasa Melayu / Noraini Bidin & Zamri Mahamod. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu.

Engku Liyana Zafirah, Engku Mohd Suhaimi Physical and mechanical properties of Tenun Pahang fabrics using alternative yarns / Engku Liyana Zafirah Engku Mohd Suhaimi … [et al.]. Scientific Research Journal, 13 (2). pp. 68-83. ISSN 1675-7009

Hafizuddin, Tajuddin and Faridatul Akma, Abd Latif and Salina, Mohamed Ali Preserving and enhancing the cultural landscape of Kampung Santubong, through eco-village approach / Hafizuddin Tajuddin, Faridatul Akma Abd Latif and Salina Mohamed Ali. Built Environment Journal (BEJ), 15 (1). pp. 33-40. ISSN 1675-5022

Hamid, Zulkifley Faktor Persekitaran Sekolah dan Etnik dalam Perancangan dan Pelaksanaan Program Pendidikan Bahasa Melayu di Malaysia / Zulkifley Hamid. Geografia Malaysian Journal of Society and Space.

Haris, Abu Hanifah Pemergian pelajar Melayu ke Mesir dari tahun 1910-an hingga 1950-an: cabaran dan implikasi / Abu Hanifah Haris. Journal of Al-Tamaddun. pp. 67-84.

Haron, Hamdzun and Abd Mutalib, Narimah ***************STUDENT PRACTICAL***************Technology and production process of Malay traditional heritage pottery in Malaysia / Hamdzun Haron, Narimah Abd Mutalib. Jurnal Teknologi (Sciences and Engineering), 64 (1). pp. 81-88. ISSN 21803722 (Unpublished)

Hasan, Haryati Isu-isu wanita dalam manuskrip Melayu abad ke-15 hingga abad ke-18 / Haryati Hasan. PERSPEKTIF Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 6 (1). pp. 36-48. ISSN 1985-496X

Hussin, Anwar Melayu Kelantan 60,000 tahun : kajian USM dapati sub-etnik penduduk paling asal di Semenanjung / Anwar Hussin. Berita Harian.

Jabatan Warisan Negara Mak Yong. (Unpublished)

Kosmo, . Warisan kebanggaan anak Melaka / Kosmo. Kosmo. (In Press)

L. Wray, Jun Some Notes on Malayan Folk-Lore of Natural History. Perak Museum Notes.

Long, Juriah and Mahbar, Zaini Kedwibahasaan dalam sistem pendidikan dan kaitannya dengan jati diri kebangsaan / Juriah Long. Jurnal Linguistik, 16. pp. 1-23. ISSN 1823-9242

Mahamod, Zamri and Ab. Ghani, Kamiliah Ayu and Wan Mohammad, Wan Muna Ruzanna Penggunaan strategi pembelajaran Bahasa Melayu dalam kalangan murid Cina berdasarkan sikap dan kemahiran bahasa / Zamri Mahamod, Kamiliah Ayu Ab. Ghani dan Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu.

Mahamod, Zamri and Lasan, Celinea Persepsi pelajar Bumiputera dan bukan Bumiputera terhadap pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta di Sarawak / Zamri Mahamod dan Celinea Lasan. Jurnal Bahasa.

Mahamod, Zamri and Nik Yusoff, Nik Mohd Rahimi and Lasan, Celinea Pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta di negeri Sarawak / Zamri Mahamod, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff dan Celinea anak Lasan. Asian of Journal Teaching and Learning in Higher Education.

Maisarah Aisya, Ismail and Siti Zainon, Ismail Warisan Melayu kian luntur / Maisarah Aisya Ismail, Siti Zainon Ismail. Warisan Melayu kian luntur.

Malaysia, Dewan Budaya Melemang : tradisi musim perayaan / Dewan Budaya. Dewan Budaya, 16 (1). pp. 11-16. ISSN 0126-8473

Malaysia, Pejabat Perdana Menteri Dasar Pendidikan Kebangsaan / Pejabat Perdana Menteri. Dasar Pendidikan Kebangsaan. pp. 1-3.

Md Nor, Norlizawati Sastera Melayu Zaman Peralihan Hindu- Islam: Satu Kajian Terhadap Hikayat Shamsu’l Bahrain. PhD thesis, Universiti Sains Malaysia.

Mohd Farhan, Abd Rahman and Muhd Imran, Abd Razak and Ahmad Firdaus, Mohd Noor and Mukhamad Khafiz, Abdul Basir and Nurul Khairiah, Khalid Pengaruh hinduisme dalam kehidupan masyarakat Melayu : rujukan khusus karya pilihan R. O. Winstedt / Mohd Farhan Abd Rahman ... [et al.]. UiTM Journal, Idealogy Journal. pp. 109-118. ISSN 2550-214X

Musa, Hashim and Che Rodi, Rozita and Jan Noor Muhammad, Salmah Sejarah Ringkas Warisan Perkapalan Tradisional Melayu. International Journal of the Malay World and Civilisation (Iman), 2 (3). pp. 31-42. ISSN 2289-4268 (In Press)

Musa, Mohd Faizal Wacana pendidikan anak-anak dalam Pujangga Melayu Karya Mohd Affandi Hassan / Mohd Faizal Musa. Jurnal Pendidikan Malaysia.

Nasiruddin, Sholeh Fikri and Tibek, Siti Rugayah Peranan ulama dalam dakwah semasa penjajahan tanah Melayu / Sholeh Fikri Nasiruddin dan Siti Rugayah Hj. Tibek. Al-Hikmah, 5. pp. 60-70. ISSN 1985-6822

Noor Muhammad, Salmah Jan Strategi Diplomatik Bervariasi Suatu Kearifan Lokal Dalam Pemerintahan Kesultanan Melayu / Salmah Jan Noor Muhammad. International Journal of the Malay World and Civilisation, 3 (2). pp. 79-93. ISSN 2289-1706

Norazimah, Zakaria Hikayat melayu @ Sejarah Melayu “Long Version” versi Tengku Said: satu kajian teks sastera sejarah / Norazimah Zakaria. Jurnal Melayu, 10. pp. 36-48. ISSN 1675-7513

Nordin, Mardiana Kesultanan Melayu Melaka / Mardiana Nordin. Universiti Malaya. pp. 1-9.

Pejabat KDYMM, Tuanku Sultan Kedah Biografi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Sallehuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah Sultan Kedah Ke-29. Portal Rasmi Kerajaan Negeri Kedah. (Unpublished)

Pejabat KDYMM, Tuanku Sultan Kedah Sistem Kesultanan Kedah. Portal Rasmi Kerajaan Negeri Kedah. (Unpublished)

Rafidee, Hasif and David, Baldry Conserving cultural values of heritage buildings from the facilities management perspective in Malaysia / Hasif Rafidee Bin Hasbollah and David Baldry. Journal of Facilities Management. ISSN 1472-5967

Saforrudin, Norabeerah and Badioze Zaman, Halimah and Ahmad, Azlina Pengajaran masa depan menggunakan teknologi augmented reality dalam pendidikan Bahasa Melayu: Tahap Kesedaran guru / Norabeerah Saforrudin, Halimah Badioze Zaman, Azlina Ahmad. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu.

Said Ahmad @ Syed Ahmad, Siti Humaini Elemen budaya dalam karya seni catan Malaysia : satu tinjauan / Siti Humaini Said Ahmad @ Syed Ahmad. IDEALOGGY, 5 (1). pp. 157-164. ISSN 2550-214X

Shafie, Rohami Bertindak susun semula ekonomi Melayu / Rohami Shafie. Utusan Malaysia. p. 13. (In Press)

Skinner, Cyril A Trengganu Leader of 1839 / Cyril Skinner. Journal of Southeast Asian History, 5 (1).

Sulong, Mohd Azam and Saidon, Zaharul Lailiddin and Nor Hashim, Nor Shuradi Muzik Tradisi Tari Rakyat Perak:Suatu Pendekatan Etnomuzikologi / Mohd Azam Sulong, Zaharul Lailiddin Saidon, Nor Shuradi Nor Hashim. Malaysian Music Journal, 2 (1). pp. 72-105. ISSN 2232-1020

Tee, Boon Chuan Benarkah ‘Melayu’ Bangsa Taoisme Menurut Pengertian Adat Raja-Raja Melayu (1779M)? / Tee Boon Chuan. Jurnal Terjemahan Alam & Tamadun Melayu, 2 (1). pp. 165-176. ISSN 2180-043X

Teh Gallop, Annabel The language of Malay manuscript art: a tribute to Ian proud foot and the Malay concordance project / Annabel Teh Gallop. International Journal of the Malay World and Civilisation, 1 (3). pp. 11-27. ISSN 2289-4268

Tubah, Hasnalee and Hamid, Zulkifley Hala tuju mata pelajaran bahasa dan kesusasteraan Melayu dalam wahana pendidikan nasional di Malaysia / Hasnalee Tubah dan Zulkifley Hamid. Jurnal Bahasa.

Utusan Malaysia, . Melaka berusia 754 tahun. Utusan Malaysia. (In Press)

Yaapar, Md. Salleh Peri nama, asal usul dan identiti Melayu : ke arah pencerahan yang dinantikan / Prof. Dato’ Seri Dr. Md. Salleh Yaapar. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Zainal, Kling Sejarah kerajaan Melayu / Prof. Emeritus Datuk Dr. Zainal Kling. Conference or Workshop Item (Paper). (Unpublished)

Zulkifli, Jalil Melayu berbalah, untungnya siapa? / Zulkifli Jalil. Melayu berbalah, untungnya siapa?.

Monograph

A. Aziz, Shamrahayu Evolusi Perlembagaan Negeri: Perbandingan antara Itqan al-Muluk bi Ta’dil al-Suluk dan Perlembagaan Persekutuan / Shamrahayu A. Aziz. Working Paper. PEJABAT KIRRM, SHAH ALAM. (Submitted)

Harun, Jelani and Taslim, Noriah and Mohd. Zain, Helmey Zainee and Mohd. Rezuan, Syafawati Model Ketahanan Budaya Melayu - Suatu Kajian Kesultanan Melayu Abad ke-19 Di Singapura Dan Terengganu / Jelani Harun. Working Paper. Universiti Sains Malaysia. (Unpublished)

Mohd. Yassir, Azmi Tanggapan masyarakat melayu di Daerah Hulu Selangor terhadap pendidikan teknik dan vokasional / Azmi Mohd. Yassir. Working Paper. UTM, Skudai.

Nasuruddin, Mohamed Ghouse Wajah seni budaya dunia Melayu Polinesia, satu proses evolusi dengan merujuk kepada muzik tradisional / Mohamed Ghouse Nasuruddin. Working Paper. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nik Yaacob, Nik Rosila Pembinaan identiti diri bangsa Melayu : dari perspektif pendidikan psikososial / Nik Rosila Nik Yaacob. Working Paper. Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang.

Othman, Zawawi Itam Alat-alatan muzik dan tarian tradisional dan kesan kepada masyarakat melayu / Zawawi Itam Othman. Working Paper. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Talib, Fazlin Aryanti Kajian tentang wayang kulit terhadap masyarakat setempat di Kelantan / Fazlin Aryanti Talib. Project Report. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Yazid, Mat and Hassan, Hazman Menjelang 200 tahun kerajaan Perlis di bawah pemerintahan tujuh orang Raja: institusi Raja Perlis antara kesinambungan dan perubahan / Mat Yazid dan Hazman Hassan. Working Paper. Pusat Kajian Institusi Raja Malaysia, Pauh Putra.

Conference or Workshop Item

A. Aziz, Shamrahayu KUASA DAN PERANAN RAJA-RAJA MELAYU DALAM PERLEMBAGAAN: SEJARAH DAN MASA DEPAN / SHAMRAHAYU A. AZIZ. In: Seminar Perlembagaan Malaysia: ‘Di Antara Sejarah dan Tuntutan Semasa’, 5 Julai 2012, Auditorium Memorial Tunku Abdul Rahman Putra, Jalan Dato’ Onn, Kuala Lumpur.

Abdul Kadir, Tahar Perkembangan percetakan Melayu di Negeri Sembilan : hubungannya dengan perkembangan pendidikan / Tahar Abdul Kadir. In: Seminar Kebangsaan Adat Perpatih & Wilayah Budaya Negeri Sembilan, 3-5 May 1984, Serdang. (Unpublished)

Ghazali, Abdullah Zakaria Seminar Kesultanan Melayu hubungan Melaka dengan Perak anjuran UPSI dan kerajaan negeri Melaka / Abdullah Zakaria Ghazali. In: UNSPECIFIED.

Hadi, Abdul Samad Penghijrahan orang Melayu Negeri Sembilan dalam zaman pembangunan / Abdul Samad Hadi. In: Seminar Kebangsaan Adat Perpatih & Wilayah Budaya Negeri Sembilan, 3-5 May 1984, Serdang. (Unpublished)

Haji Ali, Abbas Sebahagian dari dasar adat (tinjauan secara umum) / Abbas Haji Ali. In: Seminar Persejarahan dan adat Perpatih, 9th-12th Apr 1974, Seremban. (Unpublished)

Hassan, Hanum and Ahmad, Razli and Bahari, Azuddin Reaksi generasi Y terhadap Institusi Raja : kajian ke atas pelajar IPT / Hanum Hassan, Razli Ahmad dan Azuddin Bahari. In: Prosiding Seminar Institusi Rasa (SIRaj II) : Seminar Raja dan Kerajaan Perlis.

Hj. Ab. Llah, Fauzi Potensi ukiran kayu / Fauzi Hj. Ab. Llah. In: Festival & Seminar Kebangsaan Tradisi Lisan Dan Keusahawanan Warisan, 16-18 Okt 2011, Universiti Malaysia Kelantan, Kampus Bachok, Bachok , Kelantan. (Unpublished)

Pogadaev, Victor A. Pengajian Melayu di Rusia / Victor A. Pogadaev. In: Seminar Antarabangsa Bahasa Melayu Dalam Komunikasi Era Global, 01 - 03 Disember 2008, uditorium Mahyuddin, Fakulti Pengurusan & Ekonomi, Universiti Malaysia Terengganu.

Sanusi, Afriadi and Che Pa, Bharuddin Jaringan intelektual Muslim antara masyarakat Melayu Sumatera dengan Semenanjung Tanah Melayu/ Afriadi Sanusi dan Dr. Bharuddin Che Pa. In: Seminar International Hubungan Indonesia Malaysia, 1-3 November 2010, Universiti Andalas, Padang, Indonesia. (Unpublished)

Tuanku Luckman, Sinar Basarsyah-II Kerajaan Serdang, Kesultanan Melayu-Islam / Tuanku Luckman Sinar Basarsyah-II. In: Seminar Antarabangsa Kesultanan Melayu Nusantara : Sejarah dan Warisan, Hotel Istana, Kuantan Pahang Darul Makmur.

Wan Rusik, Wan Yusoff Kesultanan Sulu dalam lembaran sejarah Alam Melayu / Wan Rusik Wan Yusoff. In: Kesultanan Sulu dalam lembaran sejarah Alam Melayu, 08-05-2008, Hotel Istana, Kuantan Pahang Darul Makmur.

Book

Hj Sidek, Indahsah and Hj. Omar, Maimunah and Wan Ibrahim, Wan Salleh and Hj.As'ad, Azhani and Izat Emir, Moehamad and Sapuan, Matshah and Ismail, Norsaadah, eds. Bicara Warisan Khazanah Jiwa. Pusat Penerbitan UiTM. ISBN 9833643507, 9789833643509

UNSPECIFIED, ed. "Ke arah peningkatan dan penyertaan aktif dalam rantaian nilai industri hartanah" : Pameran dan Konvensyen Hartanah Bumiputera, pada 10-11 Ogos 2008, di Pusat Dagangan Dunia Putra, Kuala Lumpur / anjuran Gagasan Badan Ekonomi Melayu. Pusat Penerbitan Universiti (UPENA), Universiti Teknologi MARA, Shah Alam. ISBN 9789673052714

UNSPECIFIED, ed. Malay College 1905-1965 : past and present. Straits Times Press, Singapore.

UNSPECIFIED, ed. Pantang larang/taboo kaum peribumi, masyarakat Melayu Pulau Pinang. Penyelidikan Kebudayaan . Jabatan Kebudayaan Belia dan Sukan, Pulau Pinang.

UNSPECIFIED, ed. Pelaksanaan hukum kewarisan islam dalam lingkungan adat Minangkabau / Dr. Amir Syarifuddin. Gunung Agung, Jakarta : Gunung Agung. ISBN T000082506

UNSPECIFIED, ed. Perkembangan pendidikan Melayu dan Dasar Pelajaran Kebangsaan: pendidikan Melayu pada zaman British. Universiti Putra Malaysia.

Abdul Rahman, Mohamad Ashraf and Akasah, Zainal Abidin and S.N.F, Zuraidi Pengekalan dan pemuliharaan senibina rumah tradisional Melayu Bugis : kepentingan dan cabaran di masa hadapan / M.A.A. Rahman, Z.A. Akasah, S.N.F. Zuraidi. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Ahmad, Jasman Wayang kulit / Jasman Ahmad, Siti Zaiton ; editor Sulaiman Zakaria. Siri Seni dan Budaya . Penerbit Setiamas, Petaling Jaya. ISBN 9838032654

Ali, Syed Husin Masyarakat dan pimpinan kampung di Malaysia / Syed Husin Ali. Fajar Bakti, Kuala Lumpur. ISBN 0195809149

Anuar, Azman Selamatkan pendidikan Melayu / Azman Anuar. Utusan Malaysia.

Ariffin, Juhana Tok Janggut. Siri air mata pejuang . Seri Kembangan.

Ariffin, Juhana Tunku Abdul Rahman / (bapa kemerdekaan) Juhana Ariffin. Siri air mata pejuang . Selangor. ISBN 9789833877065

Dhaffir, Ahmad Recent developments in Malay education in Singapore / Ahmad Dhaffir. [s.n], Singapura.

Hamzah, A. Wahab Mat Kilau / A. Wahab Hamzah. Dewan Bahasa dan Pustaka,, Kuala Lumpur :. ISBN 9836203060

Haron, Isahak and Nordin, Abu Bakar and Sidin, Robiah Aspek dalam pendidikan melayu di Malaysia yang perlu dikaji / Isahak Haron, Abu Bakar Nordin dan Robiah Sidin. [s.n].

Hashim, Ismail Wau / oleh Ismail Hashim. Seni dan kebudayaan . Syarikat Makmur Enterprais,, Kuala Lumpur.

Ilias, Baharin Beberapa aspek adat resam melayu Kelantan / Baharin Illias. Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, Kelantan. ISBN 9789832391265

Ismail, Mokhtar Tema senibina Melayu / Mokhtar Hj. Ismail. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Jakarta, Proyek Penelitian dan Pencacatan Kebudayaan Daerah Adat dan upcara perkawinan daerah Jawa Barat / Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Jakarta.

Kamaruzzaman, Asruf Effendi Adat Perpatih, Temenggung dalam masyarakat Melayu. Universiti Pendidikan Sultan Idris, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Majid, Mahmood Zuhdi Abd and Mahmud, Abdul Razak and Karim, Nik Safiah Puri kencana :kecemerlangan satu abad majlis agama Islam dan adat istiadat Melayu Kelantan / editors, Mahmood Zuhdi Abd Majid, Abdul Razak Mahmud, Nik Safiah Karim. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan,, Kelantan :. ISBN 9789832391074

Marasidi, Abd. Rahim and Norhale, .. Mendekati kebudayaan Melayu / Rahim Syam, Norhale. Penerbit Fajar Bakti, Petaling Jaya. ISBN 9789679331851

Mohd Nor, Othman and Raja Shahminan, Raja Nafida and Zainal Abidin, Nurdiyana Migrasi dan senibina : masyarakat Minangkabau ke Tanah Melayu / oleh: Othman Mohd Nor, Raja Nafida Raja Shahminan, Nurdiyana Zainal Abidin. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Rahem, Ahmad Sahidah Tuhan, manusia dan alam dalam al-Qur'an pandangan Toshihiko Izutsu / Ahmad Sahidah Rahem. Penerbit Universiti Sains Malaysia (USM), Kuala Lumpur. ISBN 9789838617277

Sa'ad Shukry, Haji Muda Buku adat istiadat (raja-raja) Melayu / oleh Saad Shukti Haji Muda. s.n, s.l.

Shaari, Zaliha Baju layang : pakaian rasmi Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor semasa Istiadat Pertabalan dan Kemahkotaan / Zaliha Shaari. Universiti Teknologi MARA, Shah Alam, Selangor.

Sham, Abu Hassan Hukum kanun Melaka dan undang-undang laut Melaka sebagai warisan persuratan Melayu lama / Abu Hassan Sham. UNSPECIFIED.

Suib, Ahmad. Aspek sosio - ekonomi pekerja-pekerja Melayu di kilang logam x Petaling Jaya - satu kajian kes. Universiti Malaya.

Sulaiman, Zakaria Adat resam menurut Islam / Sulaiman Zakaria. Fasts and feasts, s.l. ISBN 9830570592

Wan Abdul Kadir, Wan Yusoff Sistem ekonomi orang Melayu. Universiti Malaya.

Yousof, Ghulam-Sarwar Angin wayang : biografi dalang wayang kulit yang unggul Hamzah Awang Amat/ Ghulam-Sarwar Yousof. Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan, Kuala Lumpur. ISBN 9679030237

t.t, t.t Pengenalan kepada alat-alat muzik tradisional Sabah = An Introduction to the traditional musical instruments of Sabah / Jabatan Muzium dan Arkib Negeri Sabah. Department of Sabah Museum and State Archives, Sabah.

Artefact / Manuscript

UNSPECIFIED Kitab Tib. [Artefact / Manuscript]

Image

-, - Gambar Putera Sultan Abdul Hamid. [Image] (Unpublished)

Core, Dublin ******************STUDENT PRACTICAL********************Salasilah Kesultanan Kelantan / Dublin Core. [Image] (Unpublished)

London, Malayan Information Agency Abdul Samad, Sultan, Istana, Bukit Jugra, Langat, Selangor. [Image]

Malaysia, Istana Negara Gambar Keluarga Diraja Sultan Selagor, Gambar Potret Sultan Selangor, Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj. [Image]

Malaysia, Istana Negara Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong Ke-11 Solat Berjemaah Bersama Rakyat Di Masjid Klia Sepang. [Image]

Malaysia, Jabatan Arkib Negara Anak-Anak Sultan Idris Dan Tengku Permaisuri Che Uteh Mariah. [Image]

Malaysia, Jabatan Arkib Negara SULTAN KELANTAN, SULTAN ISMAIL IBNI ALMARHUM SULTAN MUHAMED IV, BIRTHDAY OCCASION.PHOTOGRAPH OF KELANTAN DIGNITARIES AND GOVERMENT OFFICIALS. [Image]

Malaysia, Jabatan Arkib Negara Sultan Mohamad IV of Kelantan (also known as Tuan Long Senik). [Image]

Malaysia, Jabatan Arkib Negara Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Alhaj Dengan Tengku Rahimah Binti Almarhum Sultan Abd. Aziz. [Image]

Malaysia, Jabatan Arkib Negara Sultan Yahya Petra, Sultan Kelantan. [Image]

Malaysia, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor Pejabat British, Istana Sultan, Istana Bandar, Kuala Langat. [Image]

Video

UNSPECIFIED Cermin desa ( Episod 3; siri 1) [videorecording] : Kampung Morten, Melaka. [Video]

UNSPECIFIED Mak Yong ekstravaganza "Raja Tangkai Hati". [Video] (Unpublished)

UNSPECIFIED Tarian tradisional Terengganu / Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Negeri Terengganu. [Video]

UNSPECIFIED Wayang kulit (videorecording) : warisan teater Melayu. [Video]

UNSPECIFIED Wayang kulit [videorecording] : warisan teater Melayu / Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia. [Video] (Unpublished)

Kementerian Kebudayaan, Kesenian Dan Warisan Adat Perkahwinan Melayu Sarawak = Traditional Wedding of The Sarawak Malay. [Video]

Kementerian Kebudayaan, dan Kesenian Minangkabau Malay Community = Masyarakat Melayu Minangkabau. [Video]

Uthman, Ismadi Mek mulung / penerbit; Ismadi Uthman; pengarah Kamal Rozza. [Video]

Audio

UNSPECIFIED Wayang kulit / Departemen Pendidikan Kebudayaan; penanggungjawab produksi, Sudarbong Sudir; penulis naskah, Siti Djulaeha. [Audio]

Abdullah, Osman Gamelan warisan Melayu [Sound Recording] / Pemain, Osman Abdullah...[et al.]. [Audio]

Malaysia, Yayasan Warisan Johor Dokumentari ghazal Johor / Yayasan Warisan Johor. [Audio]

Malaysia, Yayasan Warisan Johor Dokumentari zapin Johor / Yayasan Warisan Johor. [Audio]

Md Don, Zainorin and Chik, Rosiah and Ismail, R. and Ahmad, Fadzil Lagu-lagu Asli Lama Melayu Vol. 3. [Audio]

Other

1, 1 Malay Heritage Centre. 1.

Mohd Radzi, Syaza Pembuatan dan penamaan kuih-muih tradisional Melayu / Syaza Mohd Radzi. http://ir.uitm.edu.my/view/divisions/lg/. (Unpublished)

Mustapha, Mariah The Malay custom from Islamic perspective / Mariah Mustapa. Faculty of Dakwah and Islamic.

Book Section

Ahmad, Ismail Melayu dan budaya / Ahmad. In: Melayu di Malaysia. Karangkraf. ISBN 9781234567891

Malaysia, Kementerian Pendidikan Merapatkan Jurang Pendidikan / Kementerian Pendidikan Malaysia. In: Merapatkan Jurang Pendidikan. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 . Kementerian Pendidikan Malaysia, pp. 90-104.

This list was generated on Wed May 22 00:12:04 2024 +08.