Items where Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Pengarang | Jenis Bahan | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | H | I | J | K | L | M | N | O | R | S | T | U | W | Y | Z
Number of items: 175.

A

A. Hamid, Rahimah and Salbani, Ahmad Moghni and Othman, Saad (2014) Merekayasa Kearifan Tempatan Melalui Bahasa / Rahimah A. Hamid, Ahmad Moghni Salbani & Saad Othman. Penerbit Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. ISBN 9789838616324

Ab Rahim, Aisyah and Mohd Nor, Mohd Roslan (2014) Tokoh ulama termasyhur dalam perkembangan Islam di Selangor sebelum merdeka (1900-1957): satu tinjauan biografi. Jurnal al-Muqaddimah.

Abd Jalil, Borham (2014) Legasi Islam di Pahang: wadah transformasi jati diri umat gemilang / Abd Jalil Borham. In: Syarahan Umum Profesor, 12 March 2014, Dewan Astaka, Universiti Malaysia Pahang.

Abdul Aziz, Abdul Rahman (2014) Pembangunan 1960-an daripada kata-kata Tun Abdul Razak Hussein / Abdul Rahman Abdul Aziz. Institut Terjemahan & Buku Malaysia Berhad, Kuala Lumpur. ISBN 9789674306687

Abdul Aziz, Sohaimi (2014) Dahsyatnya Kesusasteraan Memerihalkan Kehidupan / Sohaimi Abdul Aziz. Penerbit USM. ISBN 9789838618519

Abdul Halim, Siti Fathimah (2014) Pusat Manuskrip Melayu: sejarah dan peranan dalam pengurusan manuskrip Melayu / Siti Fathimah Abdul Halim. Masters thesis, Universiti Malaya.

Abdul Hamid, Faisal @ Ahmad Faisal and Abdul Latif, Faizuri (2014) Sejarah Perkembangan Tulisan Jawi: Analisis Mengenai Teori Kang Kyoung Seok = (Historical Development of Jawi Script: Analysis to Theory of Kang Kyoung Seok) / Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid dan Faizuri bin Abdul Latif. Jurnal al-Tamaddun, 9 (2). pp. 1-15. ISSN 1823-7517

Abdul Hamid, Solahuddin and Dahaman@Dahlan, Mohd Akram and Mahmad, Muhamad Amar (2014) MEMAHAMI KOSMOLOGI TAMADUN MELAYU : IKTIBAR KEPADA PROSES TRANSFORMASI SOSIO-EKONOMI BANGSA / Solahuddin Abdul Hamid, Mohd Akram Dahaman@Dahlan, Muhamad Amar Mahmad,. In: 23rd Conference of The International Association of Historians of Asia 2014 (IAHA2014), 23-27 Ogos 2014, TH Hotel & Convention Centre, Alor Setar Kedah, Malaysia.

Abdul Hamid, Solahuddin and Dahaman@Dahlan, Mohd Akram and Mahmad, Muhamad Amar (2014) Memahami kosmologi Tamadun Melayu: Iktibar kepada proses transformasi sosio-ekonomi bangsa / Solahuddin Abdul Hamid, Mohd Akram Dahaman@Dahlan and Muhamad Amar Mahmad. In: 23rd International Conference of Historians of Asia 2014 (IAHA2014), 23 - 27 August 2014, Alor Setar, Kedah, Malaysia. (Submitted)

Abdul Hamid, Solahuddin and Mahmad, Muhamad Amar and Dahaman@Dahlan, Mohd Akram (2014) Memahami kosmologi Tamadun Melayu: Iktibar kepada proses transformasi sosio-ekonomi bangsa / Solahuddin Abdul Hamid, Mohd Akram Dahaman@Dahlan dan Muhamad Amar Mahmad. In: 23rd International Conference of Historians of Asia 2014 (IAHA2014), 23 - 27 August 2014, Alor Setar, Kedah, Malaysia.

Abdul Kadir, Zinitulniza (2014) Mek Mulung kesenian perantaraan manusia dan kuasa ghaib warisan Kedah Tua / Zinitulniza Abdul Kadir. Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, Kuala Lumpur. ISBN 9789674307721

Abdul Karim, Aminudin (2014) Hukum Kanun Pahang : Satu Analisis Serta Perbandingan Dengan Hukum Kanun Melaka Dan Undang-Undang Kedah / Aminudin Haji Abdul Karim. Dr. Aminudin bin Haji Abdul Karim.

Abdul Manaf, Halimah and Mohamed, Ahmad Martadha (2014) Malay business leaders’ characteristics and their success in business/ Halimah Abdul Manaf and Ahmad Martadha Mohamed. Journal of Governance and Development, 10 (1). pp. 109-135. ISSN 2289-4756

Abdul Rahman, Mohd Kipli and Masron, Tarmiji and Ahmad, Mardiana Idayu (2014) Merekayasa Kearifan Tempatan: Citra Seni dalam Teknologi / Mohd Kipli Abdul Rahman, Tarmiji Masron dan Mardiana Idayu Ahmad. Penerbit Universiti Sains Malaysia, Kuala Lumpur. ISBN 9789838618304

Abdul Rani, Mohd Khairul Azahari and Mohd Adnan, Hamedi (2014) Kesan perubahan dasar kerajaan terhadap industri percetakan orang Melayu / Mohd Khairul Azahari Abdul Rani dan Hamedi Mohd Adnan. Jurnal e-Bangi: Journal of Social Sciences and Humanities, 9 (2). pp. 63-73. ISSN 1823-884x

Abdul Razak, Norizan (2014) Kejayaan e-usahawan wanita / Norizan Abdul Razak. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor. ISBN 9789674120955

Abdul Wahab, Mohd Rohaizat and Nik Rahman, Nik Hassan Shuhaimi and Ramli, Zuliskandar (2014) Simbolisme Dalam Seni Pertukangan Perahu Tradisional Melayu Di Pantai Timur. 1st International Conference on Creative Media, Design & Technology (REKA) 2014, 25-27 November, 2014, Pulau Pinang, Malaysia..

Abdullah, Mohd Akbal (2014) Kepentingan diri dan pengorbanan dalam pembentukan bangsa : satu sorotan psikologi dan pemikiran Istana Melayu / Mohd Akbal Abdullah. Working Paper. Pusat Kajian Institusi Raja Malaysia, UniMAP.

Abdullah, Nur Afifah Vanitha (2014) Budaya seni persembahan masyarakat Melayu Sarawak sebelum Abad keduapuluh / Nur Afifah Vanitha Abdullah. Working Paper. Universiti Malaysia Sarawak. (Submitted)

Abdullah, Rabiatul Adawiyah Koh (2014) Chef Ismail memartabat makanan Melayu / Rabiatul Adawiyah Koh Abdullah. Utusan Online. (In Press)

Abdullah, Shuhairimi and Alias, Nur Salimah and Hussin, Huzili and Hussin, Noor Salwani (2014) Pemerkasaan al-Quran dan al-Sunnah penyumbang kepada kecemerlangan Tamadun Melayu: satu analisis / Shuhairimi Abdullah, Nur Salimah Alias, Huzili Hussin, Noor Salwani Hussin. Journal of Human Development and Communication, 3. pp. 131-140.

Abdullah, Suhanim (2014) Pemikiran Tokoh Ulama Banjar Kedah / Suhanim Abdullah. Penerbit UTHM, Batu Pahat. ISBN 978-967-0468-41-9

Abdullah, Wahyu Hidayat and Mohd Zarif, Muhammad Mustaqim and Hussien, Sofian Sauri (2014) Pengaruh muhammad Haqqi al-nazilli (M.1884) terhadap amalan keagamaan masyarakat melayu / Abdullah, Wahyu Hidayat and Mohd Zarif, Muhammad Mustaqim and Hussien, Sofian Sauri. Pengaruh muhammad Haqqi al-nazilli (M.1884) terhadap amalan keagamaan masyarakat melayu, 4.

Abdullah,, Che Haslina (2014) Intervensi Modul Bimbingan Islam Terhadap Masalah Kecelaruan Kebimbangan Umum Dalam Kalangan Pelajar Universiti: Satu Kajian Kes. PhD thesis, Universiti Sains Malaysia.

Abu Bakar, Nor Azura (2014) Modul asas pengajaran dan pembelajaran nyanyian lagu Melayu Asli / Nor Azura Abu Bakar. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Abu Hanifah, Haris (2014) Kegiatan Pelajar Melayu Di Kaherah Sebelum Tahun 1970 / Abu Hanifah Haris. Jurnal Sejarah, 22 (2). pp. 111-137. ISSN 1985-0611

Ahmad, Hussein (2014) Pemerkasaan pendidikan Melayu dalam era transformasi ke arah penerobosan global : isu dan cabaran / Prof. Dato' Dr. Husein Hj. Ahmad. In: Persidangan Kebangsaan Kecemerlangan Melayu, 2-3 Dis 2014, Kuala Lumpur.

Ahmad, Jasiman (2014) BATU SEREMBAN / JASIMAN AHMAD. SIRI PERMAINAN ORANG KITA . SABUNAI MEDIA SDN. BHD.,, Kuala Lumpur.

Ahmad, Jasiman (2014) GALAH PANJANG / JASIMAN AHMAD. SIRI PERMAINAN ORANG KITA, 1 (1). SABUNAI MEDIA SDN. BHD.,, Kuala Lumpur.

Ahmad, Jasiman (2014) SEPAK BULU AYAM / JASIMAN AHMAD. SIRI PERMAINAN ORANG KITA . SABUNAI MEDIA SDN BHD,, Kuala Lumpur.

Ahmad, Jasiman (2014) WAU / JASIMAN AHMAD. SIRI PERMAINAN ORANG KITA . SABUNAI MEDIA SDN. BHD.,, Kuala Lumpur.

Ahmad, Mahadir (2014) Perubahan sosial genarasi kedua felda daripada aspek ekonomi : satu kajian di Felda Sungai Sibol, Johor / Mahadir Ahmad. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Zaharani (2014) Aspek fonologi bahasa Melayu daripada derivasi rumus kepada tatatingkat kekangan / Zaharani Ahmad. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789834607531

Ahmad Zahari, Zuriawati and Mat Desa, Mohd Asyiek and Mohd Bakhir, Norfarizah (2014) Permainan Tradisional Dan Teknologi: Penelitian Dan Tinjauan Terhadap Persepsi Kanak-Kanak. 1st International Conference on Creative Media, Design & Technology (REKA) 2014, 25-27 November, 2014, Pulau Pinang, Malaysia.

Ahmad Zahari, Zuriawati and Mat Desa, Mohd Asyiek and Mohd Bakhir, Norfarizah (2014) Permainan Tradisional Dan Teknologi: Penelitian Dan Tinjauan Terhadap Persepsi Kanak-Kanak. 1st International Conference on Creative Media, Design & Technology (REKA) 2014, 25-27 November, 2014, Pulau Pinang, Malaysia..

Ahmad Zaharuddin, Sani Sabri (2014) Raja Ikon Penyatuan Bina Negara Bangsa Berdaulat / Dr. Ahmad Zaharuddin Sani Sabri. Malaysia (Umum). pp. 32-33.

Ahmad Zakaria, Ros Mahwati and Nik Abd. Rahman, Nik Hassan Shuhaimi and Ramli, Zuliskandar and Haron, Norlelawaty and Abdul Wahab, Mohd Rohaizat (2014) Tepak sirih: budaya dan seni Melayu / Ros Mahwati Ahmad Zakaria. Jurnal Arkeologi Malaysia, 27. ISSN 0128-0732

Ali, Syed Husin (2014) Raja-raja Melayu: Kemajuan atau Kemunduran? / Syed Husin Ali. Strategic Info Research Development,, Petaling Jaya, Malaysia. ISBN 9789670630236

Ali, Syed Husin (2014) Raja-raja Melayu: Kemajuan atau Kemunduran? / Syed Husin Ali. Strategic Information and Research Development Centre,, Selangor. ISBN 9789670630236

Alias, Asran and Md Dali, Melasutra (2014) Pengusaha premis penginapan Bumiputra Melayu Anak Kelantan: Keupayaan merealisasi perancangan pembangunan / Asran Alias, Melasutra Md Dali. Geografia: Malaysian Journal of Society and Space, 10 (3). pp. 175-187. ISSN 2180-2491

Amin, Hidayah (2014) Malay weddings don't cost $50 and other facts about Malay culture / Hidayah Amin ; foreword by Mr SR Nathan, sixth President of the Republic of Singapore from 1999-2011. Helang Books, Singapore. ISBN 9789810910518 (pbk.)

Anas, Norazmi and Engku Alwi, Engku Ahmad Zaki and Wan Taib, Wan Rohani and Mohd. Hudzari, Razali and Mohd Syukri, Mohd Noor and Zulkipli, Shahril Nizam (2014) Penyelidikan genom Melayu di Malaysia: konsep, pencapaian & kajian lanjutan dari perspektif Islam / Norazmi Anas... [et al.]. In: International Conference Technology Science Social Sciences Humanities, 5 & 6 November 2014, Langkawi, Kedah.

Aris, Asliza (2014) The evolution and transformation of baju kurung in the peninsular of Malaysia / Asliza Aris. Doctoral thesis, Universiti Teknologi MARA, Shah Alam.

Awang Pawi, Awang Azman (2014) Wajah Melayu Sarawak : rampaian ilmu budaya / Awang Azman Awang Pawi. Institut Pengajian Asia Timur, Universiti Malaysia Sarawak, (UNIMAS), Universiti Malaysia Sarawak, (UNIMAS). ISBN 978-967-5418-40-2

Awg Kitot, Awg Kasmurie and Mohd Noor, Arba’iyah (2014) Abang Yusuf Puteh, 1935-2009: Nasionalis Sarawak era pasca kolonial / Awg Kasmurie Awg Kitot, Arba’iyah Mohd Noor. In: 23rd International Conference of Historians of Asia 2014 (IAHA2014), 23 - 27 August 2014, Alor Setar, Kedah, Malaysia.

Azhan, Nurrul Asmar and Ramli, Harozila (2014) Keindahan Hijab Sebagai Agama Dan Budaya. 1st International Conference on Creative Media, Design & Technology (REKA) 2014, 25-27 November, 2014, Pulau Pinang, Malaysia..

Aziz, Noor Faizah and Md. Jahi, Jamaluddin and Arifin, Kadir and Ujang, Aziz (2014) Pengaruh adat resam, kepercayaan dan kebudayaan terhadap pembinaan rumah Melayu tradisional / Noor Faizah Aziz, Jamaluddin Md. Jahi, Kadir Arifin & Aziz Ujang. International Journal of the Malay World and Civilisation, 2 (2). pp. 105-111. ISSN 2289-1706

B

Buerah, Tunggak and Hussin, Salamon (2014) Perubahan sikap keusahawanan usahawan melayu di Malaysia / Buerah Tunggak, Hussin Salamon. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 9 (1). pp. 98-116. ISSN 1823-884x

C

Che Lah,, Yahya (2014) Kefahaman Bacaan Bahasa Melayu Murid Tahap Ii Sekolah Rendah. PhD thesis, Universiti Sains Malaysia..

Che Rodi, Rozita and Musa, Hashim and Noor Muhammad, Salmah Jan and Che Soh, Nur Amirah (2014) Konsep kebenaran ilmu dalam Bahasa Melayu berpaksikan pandangan Islam yang sejagat / Rozita Che Rodi, Hashim Musa, Salmah Jan Noor Muhammad & Nur Amirah Che Soh. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (IMAN), 2 (1). pp. 3-13. ISSN 2289-1706

D

Dahlan, Ahmad (2014) Sejarah Melayu / Ahmad Dahlan. Kepustakaan Populer Gramedia,, Jakarta. ISBN 9789799107985

F

Fadzil, Siddiq (2014) Cabaran ketamadunan abad ke-21 : Melayu dan ketahanan keagamaannya / Siddiq Fadzil. Mercu : Jurnal Pusat Kajian Kecemerlangan Melayu., 11 (25).

Fadzil, Sidiq (2014) Islam dan Melayu : martabat umat dan daulat rakyat / Sidiq Fadzil. Akademi Kajian Ketamadunan, Kolej Dar al-Hikmah, Kajang, Selangor. ISBN 9789671111000 (pbk.)

Faizal, Yusof (2014) Travelog Pulau Buton : menjejak warisan Melayu silam / Faizal Himie Yusof. Perpustakaan Negara Malaysia, Kuala Lumpur. ISBN 9789679312560

Faizal Himie, Yusof (2014) Travelog Pulau Buton : menjejak warisan Melayu silam / Faizal Himie Yusof. Perpustakaan Negara Malaysia, Kuala Lumpur. ISBN 9789679312560

Falarti, Maziar Mozaffari (2014) Malay Kingship in Kedah : religion, trade, and society / Maziar Mozaffari Falarti. Strategic Information and Research Development Centre (SIRD), Petaling Jaya, Selangor. ISBN 9789670630090

Firdaus, Abdullah and Zakaria, Idris and Omar, Mohd Nasir (2014) Pemikiran politik dan kenegaraan Muhammad Iqbal / Abdullah Firdaus, Idris Zakaria dan Mohd Nasir Omar. Al-Hikmah The Journal of Islamic Dakwah, 6 (2). pp. 108-118. ISSN 1985-1242

Fuad, Hadinata Yaacob (2014) Pelihara khazanah Melayu / Oleh Fuad Hadinata Yaacob. MyMetro.

H

Haji Omar, Asmah (2014) Za’ba : Ahli Fikir dan Ahli Bahasa. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2014..

Harun, Mohd Faizal (2014) Biografi ulama tersohor 2 / Mohd Faizal Harun. Green Dome, Selangor. ISBN 9789671243411

Haryati, Hasan (2014) Kegiatan Ekonomi di Kelantan, 1950-an hingga 1970-an / Haryati Hasan. PERSPEKTIF Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 6 (3). pp. 98-110. ISSN 1985-496X

Hasrah, Mohd Tarmizi and Aman, Rahim and A. Hamid, Shahidi (2014) Fosil dialek Melayu hulu Pahang / Mohd Tarmizi Hasrah, Rahim Aman, Shahidi A. Hamid. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Selangor. ISBN 9789674122041 (pbk.)

Hassan, Yaakob (2014) Halaman adat istiadat Raja D'Raja Kelantan /Yaakob Haji Hassan. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, Kelantan.

Hj. Ahmad, Prof. Dato' Dr. Husein (2014) Pemerkasaan pendidikan Melayu dalam era transformasi ke arah penerobosan global : isu dan cabaran / Prof. Dato' Dr. Husein Hj. Ahmad. In: Persidangan Kebangsaan Kecemerlangan Melayu, 2-3 Dis 2014, Petaling Jaya.

I

ISA, KAMARI (2014) POTRET PUISI MELAYU SINGAPURA / ISA KAMARI. YAYASAN WARISAN MELAYU : SELECT PUBLISHING, Singapore.

ISA, KAMARI (2014) POTRET PUISI MELAYU SINGAPURA / ISA KAMARI. YAYASAN WARISAN MELAYU : SELECT PUBLISHING, SINGAPURA.

Ibrahim, Azhar (2014) Cendekiawan Melayu penyuluh emansipasi / Azhar Ibrahim. Strategic Information and Research Development Centre,Malaysia, Malaysia. ISBN 9789670630137

Ibrahim, Fawazul Khair (2014) The zoomorphic forms in traditional keris hilts / Fawazul Khair Ibrahim. Jurnal Alam Bina, 6 (1). pp. 1-18. ISSN 1511-1369

Ibrahim, Nor Hafidah and Ghazali, Norzaliza and Md Yusoff, Melor Fauzita (2014) Ismail Hussein: Pemikir dunia Melayu / Nor Hafidah Ibrahim, and Norzaliza Ghazali and Melor Fauzita Md Yusoff. In: 23rd International Conference of Historians of Asia 2014 (IAHA2014), 23 - 27 August 2014, Alor Setar, Kedah, Malaysia.

Iqbal, Uqbah and Hussin, Nordin and Ali Seman, Ahmad (2014) Historical development of the Malay society economic nature during pre-colonial era / Uqbah Iqbal, Nordin Hussin and Ahmad Ali Seman. GRIN Verlag GmbH, Munich. ISBN 9783656861461

Isa, Ahmad and Khalid, Kamarudin and Warman, Sarebah and Ali, Aida Ilyani (2014) Penerapan dan kesedaran kemahiran kepimpinan menerusi kokurikulum silat dalam kalangan pelajar UTHM / Ahmad bin Esa, Kamarudin bin Khalid, Sarebah binti Warman dan Aida Ilyani binti Ali. In: Persidangan Kebangsaan Pembangunan Holistik Pelajar 2014, 8-9 Jun 2014, Bandung, Indonesia.

Isa, Siti Zamrah and Hj Salleh, Che Ibrahim (2014) Pemikiran Za’ba dalam membentuk jati diri Melayu / Siti Zamrah Isa, Che Ibrahim Hj Salleh. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (IMAN), 2 (2). pp. 21-29. ISSN 2289-1706

Ismail, Noor Hayati and Yunus, Shahrul Kamil and Surat, Mastor (2014) Reka Bentuk Rumah Tradisional Negeri Sembilan Dipengaruhi Oleh Adat Dan Kedaerahan / Noor Hayati Ismail, Shahrul Kamil Yunus, Mastor Surat. 1st International Conference on Creative Media, Design & Technology (REKA) 2014, 25-27 November, 2014, Pulau Pinang, Malaysia.

Ismail, Noor Hayati and Yunus, Shahrul Kamil and Surat, Mastor (2014) Reka bentuk rumah tradisional Negeri Sembilan dipengaruhi Oleh adat dan kedaerahan / Noor Hayati Ismail, Shahrul Kamil Yunus, Mastor Surat. In: 1st International Conference on Creative Media, Design & Technology (REKA) 2014, 25-27 November, 2014, Pulau Pinang, Malaysia. (Unpublished)

Ismail, Nurizzati (2014) Peranan warna dalam budaya tradisional melayu dengan rujukan kepada sulalat al salatin / Nurizzati Ismail. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia.

Ismail,, Nurizzati (2014) Peranan warna dalam budaya tradisional melayu dengan rujukan kepada sulalat al salatin. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia..

Iszahanid, Hafizah (2014) Melayu bukan dari Taiwan, Yunan / Hafizah Iszahanid. Berita Harian. (In Press)

J

Jaffar, Johari and Bidin, Mohamad Omar and Mohamed Khalid, Noor Azlina (2014) Peranan rekabentuk dalam mengekalkan keunikan adat dan budaya makan masyarakat Melayu / Johari Jaffar, Mohamad Omar Bidin, Noor Azlina Mohamed Khalid. In: 1st International Conference on Creative Media, Design & Technology (REKA), 25-27 November, 2014, Pulau Pinang, Malaysia. (Unpublished)

Jelani, Harun (2014) Pulo Ka Satu : Warisan Sejarah Awal Persuratan Melayu Pulau Pinang / Jelani Harun. Perpustakaan Negara Malaysia, Kuala Lumpur.

Junaidi, Noni Harianti and Awang Abdullah, Awang Mangala (2014) Puisi tradisi Melayu Sarawak: Asimilasi agama dan kepercayaan dalam amalan budaya masyarakat / Noni Harianti Junaidi & Awang Mangala Awang Abdullah. In: 23rd International Conference of Historians of Asia 2014 (IAHA2014), 23 - 27 August 2014, Alor Setar, Kedah, Malaysia. (Unpublished)

Jusoh, Khairil Annas (2014) Dustur Wa Salatin: Perlembagaan dan Para Sultan / Dato' Wira Hj Khairil Annas Jusoh. Yayasan Penyelisikan Transformasi (FORT), Selangor. ISBN 9789671288801

K

Kamilan, Idzuafi Hadi (2014) Raja dalam rang undang-undang LPHJ / Idzuafi Hadi Kamilan. Harian Metro. (In Press)

Kasri, Allawati (2014) Penglibatan kelas menengah Melayu di Malaysia dalam bidang ekonomi dan peminggiran ekstremisme : kajian tinjauan di Lembah Klang / Allawati Kasri. Masters thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Khairil Annas, Jusoh (2014) Dustur Wa Salatin = Perlembagaan dan Para Sultan / Dato' Wira Dr. Hj. Khairil Annas Jusoh. Yayasan Penyelidikan Transformasi, Shah Alam, Selangor. ISBN 9789671288801.

Klasik, Media (2014) Majalah Qalam : pendidikan bangsa Melayu ; bil. 88 : transliterasi jawi-rumi. Klasika Media-Akademi Jawi Malaysia, Selangor. ISBN 9789670627540

Kutanan, Wibhu and Kitpipit, Thitika and Phetpeng, Sukanya and Thanakiatkrai, Phuvadol (2014) Forensic STR loci reveal common genetic ancestry of the Thai-Malay Muslims and Thai Buddhists in the deep Southern region of Thailand / Wibhu Kutanan ...[et al.]. Journal of Human Genetics, 15 (12). pp. 675-681. ISSN 1434-5161

L

Lamry, Mohamed Salleh (2014) Biografi Ishak Shari : pejuang bumi semua manusia / Mohamed Salleh Lamry. Siri memoir & biografi / Universiti Kebangsaan Malaysia . Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor. ISBN 9789674122522

Loo, Keat Wei and Gan, Siew Hua (2014) Genetic, historical and linguistic perspectives on the origin of the Kelantanese Malays / Loo Keat Wei and Gan Siew Hua. Gene, 545 (1). pp. 1-4. ISSN 0378-1119

M

Maaruf, Saharuddin (2014) Konsep wira dalam masyarakat Melayu : membelai romantisme dekaden / Shaharuddin Maaruf. Strategic Information and Research Development Centre, Petaling Jaya, Selangor. ISBN 9789670630434 (pbk.)

Mansor, Mashhor and Abdul Rahman, Mohd Kipli (2014) Merekayasa Kearifan Tempatan: Alam dan Manusia / editor Mashhor Mansor, Mohd Kipli Abdul Rahman. Penerbit Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. ISBN 9789838616294

Mat, Yazid and Hassan, Hazman (2014) Menjelang 200 tahun Kerajaan Perlis di bawah Pemerintahan 7 Orang Raja: Institusi Raja Perlis antara kesinambungan dan perubahan. In: Seminar Institusi Raja (SIRaj II): Seminar Raja dan Kerajaan Perlis, 12- 13 Jun 2013, Universiti Malaysia Perlis, Pauh Putra..

Mat Noor, Noor Ain and Mohd Rus, Ahmad Kamal Ariffin (2014) Identiti Kemelayuan dalam pentadbiran Kedah, 1923-1941 / Noor Ain Mat Noor dan Ahmad Kamal Ariffin Mohd Rus. Jebat: Malaysian Journal of History, Politics and Strategic Studies, 41 (1). pp. 1-26. ISSN 2180-0251

Md Azahri, Zulhusni and Mat Desa, Mohd Asyiek and Mohd Bakhir, Norfarizah (2014) Penyampaian Visual Melalui Teknik Holografi Dalam Mengangkat Kesenian Tradisional Mak Yong. 1st International Conference on Creative Media, Design & Technology (REKA) 2014, 25-27 November, 2014, Pulau Pinang, Malaysia..

Md Ramli, Mohammad Hafeez and Mohamad, Ishak and Mohd Esin, Mohd Zainudin (2014) Impak Pelaksanaan Pendidikan Islam Sepanjang Hayat Di Kolej Komuniti, Kementerian Pendidikan Tinggi Bagi Fasa Pertama 2014-2015 / Mohammad Hafeez bin Md Ramli. Documentation. Bahagian Akademik Dan Pendidikan Berterusan Jabatan Pendidikan Kolej Komuniti.

Md. Yassin, Azlina (2014) Alternatif tanam semula kelapa sawit milik FELDA: implikasi kepada daya maju ladang / Azlina Md. Yassin. Other thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Merican, A. Murad (2014) Kedah, an unbroken Malay kingship / A. Murad Merican. New Straits Times. (In Press)

Ming, Ding Choo (2014) Memory and Local Stories: Sources of History and Knowledge. International Journal of the Malay World and Civilisation (Iman), 2 (1). pp. 15-22. ISSN 2289-4268 (In Press)

Mohamad, Irfan Adli (2014) Kesultanan Melayu Melaka / Irfan Adli Mohamad. Penerbitan Pelita Ilmu, Kuala Lumpur.

Mohamad Akhir, Noor Syahidah (2014) Karya utama Syeikh Muhammad Nafis Al-Banjari: analisa teks manuskrip Al-Durr Al-Nafis (MSS 225) / Noor Syahidah Mohamad Akhir. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (IMAN), 2 (1). pp. 85-92. ISSN 2289-1706

Mohamad Asrol Arpidi, Mamat and Ishak, Saat and Khairi, Ariffin (2014) Impak Dasar Ekonomi Baru ke atas Peningkatan Ekonomi Bumiputera Selepas Tragedi 13 Mei 1969 / Mohamad Asrol Arpidi bin Mamat, Ishak Saat & Khairi Ariffin. PERSPEKTIF Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 6 (3). pp. 138-151. ISSN 1985-496X

Mohamed, Alias (2014) Memperkasakan Ekonomi Melayu. Manual. Utusan Melayu (M) Bhd.

Mohamed Yunus, Noorumaina (2014) USIM Lancar Album Melayu Asli / Noorumaina Mohamed Yunus. Berita Harian.

Mohd Ayop, Abd. Razid (2014) Institusi Raja Adalah Lambang Kedaulatan Negara / Mohd Ayop Abd. Razid. Malaysia (Umum). p. 1.

Mohd Fadzil, Nor Amanina (2014) Kegiatan ekonomi masyarakat Melayu di Pulau Pinang, 1800 hingga 1880 / Nor Amanina Mohd Fadzil. Other thesis, Universiti Malaya.

Mohd Faizal, Musa (2014) Beberapa nota kearifan Melayu tentang sakit tuan: satu pengenalan / Mohd Faizal Musa. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (IMAN), 2 (3). pp. 87-97. ISSN 2289-1706

Mohd Fauzi, Yaacob and Yaacob, Harun and Norhana, Muhamad (2014) Melayu, Islam dan Ekonomi / Mohd Fauzi Yaacob, Yaacob Harun, Norhana Muhamad. Pusat Kajian Kecemerlangan Melayu, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Mohd Noor, Arba'iyah (2014) Menyingkap ilmu perubatan Melayu tradisional menerusi beberapa manuskrip terpilih / Arba'iyah Mohd Noor. Sejarah: Jurnal Jabatan Sejarah Universiti Malaya 23.1 (2014): [21]-44., 23 (1). pp. 21-44. ISSN 1985-0611

Mohd Noor, Noor Farahanah and Lubis, Maimun Aqsha and Rahimi, Nik Muhammad and Ahmad Fauzi, Aisyah Humaira and Norazmi, Nurul Hanani (2014) Hedonisme : cabaran kepada pembinaan peradaban Islam dan peranan pendidikan dalam menanganinya / Noor Farahanah Mohd Noor, Maimun Aqsha Lubis, Nik Muhammad Rahimi, Aisyah Humairah Ahmad Fauzi, Nurul Hanani Norazmi. edonisme : cabaran kepada pembinaan peradaban Islam dan peranan pendidikan dalam menanganinya.

Mohd Nor, Shaifudin (2014) UPM abadikan warisan seni bina Melayu Terengganu / Shaifudin Mohd Nor. Utusan. (In Press)

Mohd Roslan, Mohd Nor and Khadher, Ahmad (2014) ISLAM & KETAMADUNAN MELAYU : Sumbangan Ke Arah Kemajuan Sejagat / Mohd Roslan Mohd Nor, Khadher Ahmad, Muhammad Taqiuddin Mohamad, Mohd Siful Anwar Nawawi, Mohd Zaidi Daud, Asyiqin Ab Halim & Nurhanani Romli. Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Mohd Rusli, Mohd Hazmi (2014) Bagaimana rumpun Melayu bangun menentang penjajahan / Mohd Hazmi Mohd Rusli. MStar. (In Press)

Mohd Said, Aniza and Abdul Rahman, Mohd. Nazri and Alias, Dr Norlidah and Siraj, Profesor Dr Saedah (2014) Jangkaan masa depan kurikulum perubatan herba Orang Asli / Aniza Mohd Said ,Mohd. Nazri Abdul Rahman, Dr Norlidah Alias, Profesor Dr. Saedah Siraj. Persidangan Kebangsaan Kurikulum Dan Teknologi Pengajaran, 21 Mac 2014, University of Malaya..

Mohd Sari, Hafizul (2014) Sosial dan ekonomi buruh wanita di Tanah Melayu, 1900 hingga 1930 / Hafizul bin Mohd Sari. Project Report. Universiti Malaya. Jabatan Sejarah., Kuala Lumpur. (Submitted)

Mohd Sharif, Mohd Saifun Aznin and Lubis, Maimun Aqsha (2014) Peradaban Islam dalam tamadun Melayu dari aspek pendidikan serta hubungannya dengan pendidikan masjid / Mohd Saifun Aznin Mohd Sharif dan Maimun Aqsha Lubis. In: Proceeding The 6th International Conference And Workshop On Asean Studies In Islamic Culture And Educational Technology (UMN AW-UKM), Fakulti Pendidikan UKM.

Mohd Yusof,, Rohani and Mohamad Nor,, Noor Hasnoor (2014) Bahasa orang asli Melayu-proto: Bahasa atau dialek Melayu? / oleh Pr-ofcsor Madya Dr. Rohani Mohd Yusof dan Puan Noor Hasnoor Mohamad Nor. Persidangan Serantau Kearifan Tempatan 2014 (RCLK 4): Sinergi Kelestarian Dinamisme, 11-14 Oct 2014, Kuching, Sarawak..

Mohd Yusop, Izzati (2014) Impak kolonial terhadap pendidikan orang Melayu / Izzati Mohd Yusop. In: International Conference of Historians of Asia 2014 (IAHA2014), 23 - 27 August 201, Alor Setar, Kedah.

Mohd Zain, Helmey Zainee and Zakaria, Zuraihan (2014) Program literasi Bahasa Melayu murid tahun tiga Sekolah Kebangsaan Tiong, Kota Bharu Kelantan. Academic Series of Universiti Teknologi MARA Kedah, 9 (1). pp. 55-65. ISSN 1985-5079

Mohd. A’seri, Muhamad Safwan (2014) ‘Syair pelayaran ke Jawa, Siam dan Brastagi’: sebuah peringatan lawatan Diraja Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah dan Tengku Ampuan Mariam, Terengganu / Muhamad Safwan Mohd. A’seri. In: 23rd International Conference of Historians of Asia 2014 (IAHA 2014), 23 - 27 August 2014, Alor Setar, Kedah.

Mokhtar, Nor Rafidah and Sahad, Mohd Nizam (2014) Amalan ‘Pendinding’ Rumah bagi Masyarakat Melayu Brunei: Tinjauan dari Perspektif Akidah Islam / Ku Hasnita Ku Samsu, Adlina Ab Halim dan Mohd Hafiz Sulaiman. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu, 2 (1). pp. 35-43. ISSN 2289-1706

Muda,, Noor Syafinas (2014) Keberkesanan Agihan Zakat Kepada Asnaf Fakir Dan Miskin : Kajian Kes Bantuan Jayadiri, Jabatan Zakat Negeri Kedah. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia..

Muhammad, Melissa (2014) Salasilah Kesultanan Melayu / Melissa Muhammad. Pustaka Gedung Ilmu,, Kuala Lumpur.

Muhammad, Melissa (2014) Salasilah kesultanan Melayu/ Melissa Muhammad. Pustaka Gedung Ilmu, Seri Kembangan, Selangor. ISBN 9789675328435

Musa, Hashim and Che Rodi, Rozita and Noor Muhammad, Salmah Jan (2014) Pelestarian Bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam persuratan dan pembudayaan ilmu, sains dan teknologi di rantau ini / Hashim Musa, Rozita Che Rodi, Salmah Jan Noor Muhammad. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (IMAN), 2 (2). pp. 3-19. ISSN 2289-1706

Musa, Nur Nazirah (2014) Identiti melayu dalam catan syed ahmad jamal / Nur Nazirah Musa. Jurnal Seni dan Pendidikan Seni, 2. pp. 1-7.

Muslim, Nazri (2014) Institusi Raja-Raja Melayu: peranannya dalam memelihara kedudukan Islam dari sudut perlembagaan / Nazri Muslim. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 2 (2). pp. 121-127. ISSN 2289-1706

Muslim, Nazri (2014) Islam dan Melayu dalam pelembagaan : tiang seri hubungan etnik di Malaysia / Nazri Muslim. Penerbit UKM,, Bangi, Selangor. ISBN 9789674121853

Mustafa, Rosnah and Sarbini-Zin, Monaliza and Meor Osman, Wan Robiah and Mohd Deli, Radina and Pit,, Salina and Kamil, Siti Marina and Abdullah, Nur Ardini Jian (2014) Estetika nilai keislaman dalam tradisi lisan masyarakat Melayu Sarawak / Rosnah Mustafa. In: Prosiding Seminar Antarabangsa Psikolinguistik III (SEAPSIL III) 2014. (Submitted)

N

Naffi, Mat and Norazimah, Zakaria (2014) Wasilah mesej melayu melalui penyair zaman SITC (1922-1957) / Naffi Mat, and Norazimah Zakaria. Jurnal Melayu, 13. pp. 40-51. ISSN 1675-7513

Nazrin Muizzuddin Shah, ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfu (2014) Sultan of Perak opens Kuala Lumpur Islamic Finance Forum. (2014). CPI Financial, CPI Financial, Nov 12, 2014. CPI Financial,, Nov 12.

Nik Abd. Rahman, Nik Hassan Shuhaimi (2014) Antara Austronesia dan Melayu Polinesia: asal usul dan perkembangannya / Nik Hassan Shuhaimi Nik Abd. Rahman. Jurnal Arkeologi Malaysia, 27. pp. 1-12. ISSN 0128-0732

Noor Muhammad, Salmah Jan (2014) Bingkisan hadiah pencetus keberlangsungan hubungan diplomatik pada zaman Kesultanan Melayu / Salmah Jan Noor Muhammad. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu, 2 (2). pp. 91-103. ISSN 2289-1706

Noor Muhammad, Salmah Jan (2014) Strategi utusan kerajaan dalam menjalin hubungan diplomatik pada zaman kesultanan melayu / Salmah Jan Noor Muhammad. Pendeta Journal of Malay Language, Education and Literature, 4. pp. 111-137.

Nor Yasmin, Nordin (2014) Estetika ukiran bumbung rumah Tok Su di Kampung Warisan Melayu Alor Star, Kedah / Nor Yasmin Bt Nordin. Jabatan Sosio Budaya Melayu, Akademi Pengajian Melayu,Universiti Malaya.

Nurdin, Gusniar and Chan, Geraldine K.L. and Selvadurai, Sivapalan and Ishak, Suraiya (2014) Hubungan sosial dan perniagaan kecil-kecilan di Malaysia: tingkah laku inovatif usahawan wanita atas talian / Gusniar Nurdin, Geraldine K.L. Chan, Sivapalan Selvadurai, Suraiya Ishak. Geografia: Malaysian Journal of Society and Space, 10 (6). pp. 206-218. ISSN 2180-2491

O

Omar, Noor Aisyah (2014) A visual analysis of Malay wood carving motifs in Istana Lama Seri Menanti, Negeri Sembilan / Noor Aisyah Omar. Degree thesis, Institut Teknologi MARA, Cawangan Melaka.

Omar (Dato' Wira), Affifudin (2014) Melayu : permasalahan political-economynya sepanjang zaman. Afif Books Sdn Bhd, Kuala Lumpur. ISBN 9789671189733

Othman, Nor Hafiza (2014) Rumah tiang dua belas Kelantan : satu kajian ruang rumah tradisional Melayu / Nor Hafiza Othman. Masters thesis, Universiti Malaysia Kelantan.

R

RHM, Mun Mun (2014) Institusi Kesultanan Melayu hadapi cabaran besar kekal relevan / Mun Mun RHM. BERNAMA. (In Press)

Rahmat, Hadijah (2014) The roar of the lion in the jungles of the Malay Archipelago / Hadijah Rahmat. Malay Literature, 27 (1). pp. 18-52. ISSN 0128-1186

Raja Ariffin, Raja Massitah (2014) Bahasa dan budaya masyarakat Melayu di Pulau Kokos Australia / Raja Masittah Raja Ariffin. UPM Press, Selangor. ISBN 9789673443314

Ramli, Mohd Anuar and Marinsah, Syamsul Azizul (2014) Kepercayaan kenan dalam masyarakat Melayu: Kajian dari perspektif hukum Islam / Mohd Anuar Ramli, Syamsul Azizul Marinsah. um.

Ramli, Muhsin (2014) Syariat Islam sebagai penggerak sebab-akibat dalam naratif filem Melayu: Sebuah kajian perbandingan ke atas filem Semerah Padi (1956) dan … Dalam Botol (2011) / Muhsin Ramli. http://ir.uitm.edu.my/view/divisions/sa=5Fff/. (Unpublished)

Rattanachot, Opat (2014) Tapak warisan Lembah Bujang: Kedah berusaha dapatkan pengikhtirafan antarabangsa. Utusan Online. (In Press)

Rauf, Mustafa (2014) Kedudukan ekonomi Melayu membimbangkan - Presiden DPMM / Rauf Mustafa. Utusan Malaysia (UM). p. 1.

Rosman, Fuziah and Alias, Norlidah and Ab Rahman, Mohd Nazri and Dewitt, Dorothy (2014) Reka bentuk kurikulum permainan video bahasa Melayu di institusi pengajian tinggi tinggi awam (IPTA) / Fuziah Rosman, Norlidah Alias, Mohd Nazri Ab Rahman dan Dorothy Dewitt. In: Persidangan Kebangsaan Kurikulum Dan Teknologi Pengajaran, 21 Mac 2014, Universiti Malaya.

Rozali, Ermy Azziaty (2014) The role of Sheikh Wan Shmad al-Fatani in the malay publications and printing in the middle east / Ermy Azziaty Rozali. Jurnal al-Hikmah, 6 (2). pp. 144-153. ISSN 1985-6822

Rozali, Nur Diana (2014) Kajian tentang sistem pendidikan di Malaysia dalam usaha negara untuk meningkatkan prestasi akademik pelajar Melayu / Nur Diana Binti Rozali. Other thesis, Universiti Utara Malaysia.

S

Salbani, Ahmad Moghni and Othman, Saad and A. Hamid, Rahimah (2014) Amalan Kearifan Tempatan dalam Masyarakat Melayu/Nusantara / Ahmad Moghni Salbani, Saad Othman, Rahimah A. Hamid. Penerbit Universiti Sains Malaysia, Universiti Sains Malaysia. ISBN 9789838616300.

Salleh, Muhammad Syukri (2014) Aliran pemikiran ekonomi Islam Melayu / Muhammad Syukri Salleh. Ulum Islamiyyah Journal, 12. pp. 1-33. ISSN 1675-5936

Salleh, Norhuda (2014) Tepak Sirih: Komunikasi Bukan Lisan Dalam Adat Perkahwinan Melayu / Norhuda Salleh. Jurnal Komunikasi, Malaysian Journal of Communication, 30. pp. 177-190. ISSN 2289-151X

Samadi, Ahmad (2014) Adat Perpatih Satukan Keluarga / Samadi Ahmad. Berita Harian. pp. 1-3.

Sani, Nazariyah (2014) Inovasi guru linus membantu murid menguasai literasi / Nazariyah bt. Sani. Persidangan Kebangsaan Kurikulum Dan Teknologi Pengajaran, 21 Mac 2014, University of Malaya..

Sarbini-Zin, Monaliza and Mustafa, Rosnah and Mohd Deli, Radina and Hammaad Zin, Haikal (2014) Sinkretisme dalam Amalan Perubatan Tradisional Masyarakat Melayu Sarawak: Penilaian dari Perspektif Islam / Monaliza Sarbini-Zin, et. al. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (IMAN), 2 (1). pp. 77-84. ISSN 2289-1706

Shaari, Nazlina and Suleiman, Norhayati (2014) Peranan Tekstil di dalam Sosial Budaya Melayu Sarawak / Dr. Nazlina Shaari dan Norhayati Suleiman. Working Paper. Universiti Malaysia Sarawak, (UNIMAS). (Unpublished)

Shaharuddin, Syarul Azman and Muhamat, Razaleigh (2014) Tahap kefahaman, penerimaan dan integrasi golongan mualaf Cina terhadap kebudayaan masyarakat Melayu di Negeri Selangor / Syarul Azman Shaharuddin dan Razaleigh Muhamat @ Kawangit. Al-Hikmah The Jurnal Of Islamic Dakwah, 6. pp. 66-77. ISSN 1985-6822

Sin Chew Daily, . (2014) Kedah might listed as most ancient Kesultanan Melayu / Sin Chew Daily. Sin Chew Daily. (In Press)

Supian, Mohamad Shazrul (2014) Pemaparan seni silat sebagai warisan budaya dalam filem Melayu / Mohamad Shazrul Supian. Faculty of Film, Theatre and Animation, Shah Alam. (Unpublished)

T

Tang, A. Rahman Abdullah (2014) HIKAYAT JOHOR (YANG KEDUA) TAWARIKH ALMARHUM YANG MAHA MULIA IBRAHIM SULTAN JOHOR : DARI PERMULAAN HINGGA KEDATANGAN JEPUN (1941) : PERSEJARAHAN DAN TRANSLITERASI / A. RAHMAN TANG ABDULLAH, Editor DZUL KARNAIN ASMAWI. Yayasan Warisan Johor, Johor Bahru, Johor. ISBN 9789832440536 (hdk)

Tsuboi, Yuji (2014) The Malay society during the transition of the Selangor administration in the late 19th century / Yuji Tsuboi. Sarjana, 29 (1). pp. 19-30. ISSN 1823-7746

Tugang, Noria (2014) Pua : identiti dan budaya masyarakat Iban / Noria Tugang. Penerbit Universiti Malaysia Sarawak, Kota Samarahan, Sarawak. ISBN 978-967-5527-73-9

U

Ujang, Aziz and Md. Jahi, Jamaluddin and Arifin, Kadir and Aiyub, Kadaruddin (2014) Kesedaran generasi muda terhadap patriotisme dan perpaduan nasional di Malaysia / Aziz Ujang, Jamaluddin Md. Jahi, Kadir Arifin, Kadaruddin Aiyub. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (IMAN), 2 (2). pp. 31-39. ISSN 2289-1706

W

W.H., Wan Nur Hayati and A., Azzura and A.R., Muhd Shah Jehan and Z., Norashikin and O., Nur Azimah and M.Y., Farida Zuraina (2014) ACE and TPA25 Alu insertion polymorphisms in Minang Malays subethnic groups in Peninsular Malaysia / Wan Nur Hayati W.H. ...[et al.]. BioTechnology: An Indian Journal, 9 (7). pp. 292-297. ISSN 0974-7435

Wan Hasbullah, Wan Mohd. Dasuki (2014) Naskhah ilmu bedil dan renungan pada epistemologi Melayu berhubung penggunaan senjata api / Wan Mohd. Dasuki Wan Hasbullah. In: Persidangan Antarabangsa Manuskrip Melayu 2014, 6 - 7 Mei 2014, Kuala Lumpur.

Wan Isa, Wan Nur Hatin and Ab Rajab, Nur-Shafawati and Etemad, Ali and Jin, Wenfei and Qin, Pengfei and Xu, Shuhua and Li, Jin and Tan, Soon-Guan and Limprasert, Pornprot and Merican, Amir Feisal and Mohammed, Rizman-Idid and Alwi, Zilfalil (2014) A genome wide pattern of population structure and admixture in peninsular Malaysia Malays / Wan Nur Hatin Wan Isa ...[et al]. HUGO Journal, 8 (1). p. 5. ISSN 1877-6558

Wan Juhari, Wan Khairunnisa and Md Tamrin, Nur Aida and Mat Daud, Mohd Hanif Ridzuan and Wan Isa, Hatin and Mohd Nasir, Nurfazreen and Maran, Sathiya and Abdul Rajab, Nur Shafawati and Ahmad Amin Noordin, Khairul Bariah and Nik Hassan, Nik Norliza and Tearle, Rick and Razali, Rozaimi and Merican, Amir Feisal and Alwi, Zilfalil (2014) A whole genome analyses of genetic variants in two Kelantan Malay individuals / Wan Khairunnisa Wan Juhari ...[et al.]. HUGO Journal, 8 (1). pp. 1-5. ISSN 1877-6558

Wan Teh, Wan Zahidi (2014) Melihat dari jendela Islam koleksi tulisan Datuk Wan Zahidi Wan Teh / Wan Zahidi Wan Teh. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, Jabatan Perdana Menteri \, Kuala Lumpur. ISBN 9789671246825

Wan Yusof, Dr Wan Faizah (2014) NILAI DAN SIMBOLISME SIRIH DALAM BUDAYA SERTA PERUBATAN TRADISIONAL MASYARAKAT MELAYU DAN INDIA. 4th International Conference on Local Knowledge, 12 – 13 October 2014, Kuching, Sarawak, Malaysia..

Y

Yaacob, Mohd Fauzi (2014) Melayu, Islam dan Ekonomi / Mohd Fauzi Yaacob ; Panel Penyunting Yaacob Harun, Norhana Muhamad. Pusat Kajian Kecemerlangan Melayu, Universiti Malaya,, Kuala Lumpur. ISBN 9789670380247

Yaacob, Mohd Rafi and Mohamad, Mohd Rosli (2014) Usahawan kecil Melayu : isu dan penyelesaian / Mohd Rafi Yaacob, Mohd Rosli Mohamad. Penerbit Universiti Malaysia Kelantan, Pengkalan Chepa, Kelantan. ISBN 9789675782572 (pbk.)

Yaakob, Haji Hassan (2014) Halaman Adat Istiadat Raja D'Raja Kelantan / Yaakob bin Haji Hassan ; Pentransliterasi: Hashim Musa, Rozita Che Rodi ; Penyelenggara: Baharin Bin Ilias. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, Kota Bharu, Kelantan. ISBN 9789832391166 (hbk)

Yaakub, Yusniza and Mohamed, Noriah (2014) Warisan kenangan pendeta: Penelitian aspek bahasa dalam warkah-warkah koleksi peribadi Za'ba / Yusniza Yaakub, Noriah Mohamed. In: 23rd International Conference of Historians of Asia 2014 (IAHA2014), 23 - 27 August 2014, Alor Setar, Kedah, Malaysia.

Z

ZAKARIA, RAIHANIAH (2014) Pemikiran Pendidikan Islam Ibn Qayyim Al-Jawziyyah : Analisis Terhadap Kitab Miftah Dar Al-Sa‘Adah. PhD thesis, Universiti Sains Malaysia..

Zainun, Nazarudin and Md. Naim, Darlina (2014) Kearifan Tempatan: Merekayasa Kearifan Tempatan Budaya, Pelancongan Arkeologi dan Sejarah /editor, Nazarudin Zainun, Darlina Md. Naim. Penerbit Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. ISBN 9789838616317

Zulkefli, Adie Suri (2014) Sultan Halim: a true people's king / Adie Suri Zulkefli. New Straits Times (Kuala Lumpur, Malaysia), January 19, 2014. (In Press)

Zulkifli, Wan and Yusof, Nasruddin and Umar, Azizi and Muslim, Nazri and Alias, Jamsari (2014) Peranan fatwa sebagai medium penyebaran maklumat dalam menangani permasalahan agama masyarakat Islam di Terengganu / Wan Zulkifli, Nasruddin Yunos, Azizi Umar, Nazri Muslim dan Jamsari Alias. Peranan fatwa sebagai medium penyebaran maklumat dalam menangani permasalahan agama masyarakat Islam di Terengganu.

This list was generated on Thu Jul 18 12:56:38 2024 +08.