Items where Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Pengarang | Jenis Bahan | No Grouping
Number of items: 139.

Article

Abd Rahman, Mohd Farhan and Abd Rahim, Rahimin Affandi (2012) Undang-undang Islam dalam masyarakat Melayu : analisis terhadap bentuk pemikiran dan pandangan R.O Winstedt = Islamic law in the Malay society : an evaluation of R.O Winstedt's thoughts and methodological approuch / Mohd Farhan Abd Rahman & Rahimin Affandi Abd Rahim. Jurnal Fiqh, 9. pp. 87-112. ISSN 1823-089X

Abdol Halim, Muhammad Abi (2012) Muzik simbolisme budaya Melayu / Muhammad Abi Sofian Abdol Halim. Dewan Budaya, 34 (5). pp. 32-35. ISSN 0126-8473

Atikah, Abd. Azam and Othman, Yatim (2012) Manuskrip lama: asas keupayaan dan Kearifan Melayu Tradisi / Atikah Abd. Azam, Othman Yatim. SARI: Jurnal Alam dan Tamadun Melayu, 30 (1). pp. 29-39. ISSN 0127-2721

Azmi, Abdul Manaf and Nik Hairi, Omar and Lee, Kuan Yee (2012) Faktor kritikal kejayaan usahawan dalam perniagaan / Azmi Abdul Manaf, Nik Hairi Omar, Lee Kuan Yee. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 7 (1). pp. 34-45. ISSN 1823-884x

Borhan, Datuk Zainal Abidin (2012) WA'AD, WASIAT DAN NASIHAT DALAM SULALAT AL-SALATIN: IKTIBAR UNTUK KEPlMPlNAN MELAYU / Datuk Zainal Abidin Borhan. Al-'Abqari, 2 (8). ISSN 2232-0431

Bujang, Rahmah (2012) The construction of the malay hero as conceived in hikayat Hang Tuah / Rahmah Bujang. Malay Literature, 25 (2). pp. 177-197. ISSN 0128-1186

Denisova, Tatiana (2012) Konsep kemakmuran negara dalam historiografi melayu islam kurun ke-13 hingga ke-19 / Tatiana Denisova. Journal of Al-Tamaddun, 7 (2). pp. 105-134. ISSN 1823-7517

Hussin, Haziyah and Baba, Zawiyah and Hassan, Aminuddin and Haji Mohamed, Aishah@Eshah4 (2012) The philosophy in the creation of traditional Malay carving motifs in Peninsula Malaysia / Haziyah Hussin dan Zawiyah Baba dan Aminuddin Hassan dan Aishah@Eshah4 Haji Mohamed. Geografia: Malaysian Journal of Society & Space, 8 (7). pp. 88-93. ISSN 2180-2491

Hussin, Nordin and Omar, Rahilah and Abd Latif, Siti Fathihah (2012) Penyertaan ekonomi wanita Melayu dalam zaman kesultanan Melayu : permulaan bagi sebuah perjuangan dalam ekonomi = Malays' women economic participation in Malay sultanate era : the beginning of a struggle in economics / Nordin Hussin, Rahilah Omar & Siti Fathihah Abd Latif. Akademika (Jurnal sains sosial dan kemanusiaan Asia Tenggara), 82 (2). pp. 55-68.

Hussin, Nordin and Omar, Rahilah and Abd Latif, Siti Fathihah (2012) Penyertaan ekonomi wanita Melayu dalam zaman kesultanan Melayu: permulaan bagi sebuah perjuangan dalam ekonomi / Nordin Hussin, Rahilah Omar & Siti Fathihah Abd Latif. AKADEMIKA, 82 (2). pp. 55-68. ISSN 0126-5008

Ishak, M. A. (2012) Malay origins: evidence suggests otherwise / M. A. Ishak. New Straits Times. (In Press)

Ismail, Ahmad Munawar and Stapa, Zakaria and Othman, Mohd Yusof and Yaacob, Mashitoh (2012) Islam dalam Pendidikan dan Hubungannya dengan Pembentukan Jati Diri Bangsa Melayu di Malaysia / Ahmad Munawar Ismail, Zakaria Stapa, Mohd Yusof Othman dan Mashitoh Yaacob. Jurnal Hadhari.

Jeannot, Abdul Karim and Khairul, Anuar Rezo (2012) Pembentukan skala pengukuran nilai melayu: satu kajian perintis / Jeannot Abdul Karim, Khairul Anuar Rezo. AKADEMIKA, 82 (1). pp. 113-123. ISSN 0126-5008

Khamis, Mohamad and Nik Hassan Shuhaimi, Nik Abd. Rahman and Abdul Latif, Samian (2012) Falsafah perkerisan dalam masyarakat Melayu / Khamis Mohamad, Nik Hassan Shuhaimi Nik Abd. Rahman, Abdul Latif Samian. SARI: Jurnal Alam dan Tamadun Melayu, 30 (1). pp. 105-119. ISSN 0127-2721

M., Amri (2012) Kategori adat dalam budaya Melayu Nusantara (Adat categories in Malaya-Archipelago culture) / Amri, M. Jurnal Pengajian Melayu, 23. pp. 1-25. ISSN 1823-7622

M.S, Surat and M.A, Baharum (2012) Mengenalpasti tahap kesejahteraan seni bina warisan Melayu melalui konsep Islam / M.S. Surat, M.A. Baharum, I.M.S Usman, A.R Musa, N.M.Tawil. Journal of Design and Built, 5. ISSN 1985-6881

Mansor, Aminudin (2012) Fahami bangsa melalui Sejarah Melayu / Aminudin Mansor. Mingguan Malaysia. (In Press)

Mat, Yazid and Yatim, Othman (2012) Warisan senjata dalam kebudayaan dan tamadun melayu: Penggunaan dan pelestariannya / Yazid Mat, Othman Yatim. Jurnal Arkeologi Malaysia (25). pp. 37-48. ISSN 0128-0732

Mat Noor, Mat Zain and Che Maryam, Ahmad and Zuliza, Mohd Kusrin (2012) Perkahwinan adat Rembau, Negeri Sembilan, dalam penulisan C.W.C Parr dan W.H Mackray / Mat Noor Mat Zain, Che Maryam Ahmad, Zuliza Mohd Kusrin. Jurnal Melayu, 9. pp. 171-189. ISSN 1675-7513

Mat Rani, Mohd Afandi (2012) Instrumen wakaf : agen transformasi ekonomi orang Melayu di Malaysia / Mohd Afandi Mat Rani. Jurnal Pengurusan JAWHAR, 6 (2). pp. 35-59. ISSN 1985-2010

Mat Tuah, Abdul Hafiz and Stapa, Zakaria and Munawar, Ahmad (2012) Memperkasakan jati diri Melayu-Muslim menerusi pendidikan Islam dalam pengajaran akhlak / Abdul Hafiz Mat Tuah, Zakaria Stapa dan Ahmad Munawar. Jurnal Hadhari.

Meor Osman, Wan Robiah (2012) Menelusuri Estetika Tradisi Lisan Berladuh Lanang / Wan Robiah Meor Osman. Issues in Language Studies, 1 (1). ISSN 2180-2726

Ming, Ding Choo (2012) Mendepani era ekonomi dan teknologi : bahasa Melayu bahasa dinosaur? / Prof. Dr. Ding Choo Ming. Majalah Malaysiana, Pemikir. pp. 133-164. (Unpublished)

Mior Hamzah, Mior Ahmad Noor (2012) Kesultanan Kedah: satu pengenalan ringkas wilayah dan jiran-jirannya / Mior Ahmad Noor Mior Hamzah. JATI : Journal of Southeast Asian Studies, 7. pp. 117-136. ISSN 1823-4127

Mohd Zain, Shaharir (2012) Sains keterlestarian mengikut perspektif Melayu pra-Islam dan Melayu Islam / Shaharir Mohd Zain. Akademika, 82 (2). pp. 101-108. ISSN 0126-5008

NMA RV, NH (2012) Nostalgia zaman Kesultanan Melayu bakal dibangkitkan di Istana Negara Lama / NMA RV NH. BERNAMA. (In Press)

Omar, Azimah (2012) Perkahwinan Melayu kaya adat / oleh Azimah Omar. WANITA (520). pp. 68-69. ISSN 0126-544X

Othman, Zuraidah (2012) Tajdid ilmu dan pendidikan : Tinjauan apresiatif terhadap pemikiran pendidikan Islam Sidek Baba / Zuraidah bt Othman. Persidangan Kebangsaan Pendidikan Islam, 03-06 July 2012, Seremban, Negeri Sembilan..

Ozay, Mehmet (2012) A brief note on the attempts of the secularizing powers in the domains of education and administration during the colonial era in the Malay World / Mehmet Ozay. The Journal of Human & Society, 2 (4). pp. 157-181. ISSN 2146-7099

Redzuan, Ma'rof and Abd. Rahman, Abd. Razak and Muhamad Nasharudin, Nurfazreen Aina (2012) Pembentukan keupayaan individu dalam kalangan usahawan wanita industri kecil / Ma'rof Redzuan, Abd. Razak Abd. Rahman, Nurfazreen Aina Muhamad Nasharudin. Akademika, 82 (1). pp. 57-64. ISSN 0126-5008

Saad, Suhana and Salman, Ali and Lyndon, Novel and Ramli, Zaimah and S, Selvadurai and Abdul Manaf, Azima and Mohd Yusof, Hussain (2012) Krisis politik Melayu dan pembinaan negara bangsa / Suhana Saad, Ali Salman, Novel Lyndon, Selvadurai, S, Zaimah, R, Azima, A.M, Mohd Yusof Hussain. Geografia: Malaysian Journal of Society and Space, 8 (9). pp. 39-45. ISSN 2180-2491

Salleh, Muhammad (2012) Hang Tuah in the sea of oral malay narratives / Muhammad Haji Salleh. Malay Literature, 25 (2). pp. 121-158. ISSN 0128-1186

Shahar, Adli (2012) Melayu hebat harungi lautan / Adli Shahar. Berita Harian. (In Press)

Siti Khariah, M. Zubir (2012) Analisis Citra Usahawan Wanita dalam Novel-Novel Melayu / Siti Khariah M. Zubir. Perspektif: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 4 (2). pp. 44-55. ISSN 1985 - 496X

Suppiah, Ummadevi and Sundara Raja, Sivachandralingam (2012) Kedudukan ekonomi Chettiar di Tanah Melayu, 1945-1957 / Ummadevi Suppiah dan Sivachandralingam Sundara Raja. Sejarah (Jurnal Jabatan Sejarah Universiti Malaya) (20). pp. 143-165.

Surat, M.S. (2012) Kenalpasti Tahap kesejahteraan seni bina warisan melayu. Journal Design + Built, 5. ISSN 1985-6881

Wan Sulaiman, Wan Hamdi and Jamsari, Ezad Azraai and Ismail, Ahmad Munawar (2012) Kelas Menengah Muslim di Malaysia: Merintis Sebuah Penerokaan Peranan Institusi Pendidikan dalam Melahirkan Kelas Menengah Melayu di Malaysia Sebelum dan Selepas Merdeka. ukm. pp. 49-71.

Yaacob, Che Mohd Aziz (2012) Asimilasi bangsa Melayu di Patani: keberkesanan dasar dan survival budaya minoriti / Che Mohd Aziz Yaacob. Jebat: Malaysian Journal of History, Politics and Strategic Studies, 39 (1). pp. 97-123. ISSN 2180-0251

Yaacob, Mashitoh (2012) Introduction to the special issue on education in Islamic civilization and the role of Islamic civilization on the formation of Malay identity / Mashitoh Yaacob. Jurnal Hadhari. pp. 1-6. ISSN 1985-6830

Yaakub, Nazmi (2012) Rampaian Etnomatematik /Nazmi Yaakub. Berita Harian. (In Press)

Yusoff, Nur Hafizah and Abdul Aziz, Rahimah (2012) Pemerkasaan wanita desa: kajian ke atas Kumpulan Ekonomi Wanita (KEW), Kuala Teriang, Langkawi, Kedah / Nur Hafizah Yusoff, Rahimah Abdul Aziz. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 8 (6). pp. 15-23. ISSN 2180-2491

Zakaria, Idris (2012) Islam Dan Falsafahnya Dalam Kebudayaan Melayu / Idris Zakaria. Jurnal Hadhari: An International Journal. pp. 91-108. ISSN 1985-6830

Zubir, Zaliza and Abdul Rahim, Noor Asliza and Zulkifli, Nurul Syazwani and Yusuf, Wan Salha (2012) Bahasa Melayu dalam arus globalisasi: keutuhan jati diri dan ketakatan budaya Melayu / Zaliza Zubir, Noor Asliza Abdul Rahim, Nurul Syazwani Zulkifli, Wan Salha Yusuf. Journal of Human Development and Communication (JoHDEC), 1. pp. 129-135.

Conference or Workshop Item

A. Aziz, Shamrahayu (2012) Kuasa dan peranan Raja-Raja Melayu dalam perlembagaan : sejarah dan masa depan / Shamrahayu A. Aziz. In: Seminar Perlembagaan Malaysia: ‘Di Antara Sejarah dan Tuntutan Semasa’, 5 Julai 2012, Auditorium Memorial Tunku Abdul Rahman Putra, Jalan Dato’ Onn, Kuala Lumpur.

Abd Ghani, Muhammad Asri and Darawi, Zaimah (2012) Transformasi dan prestasi perniagaan usahawan Melayu perusahaan kecil dan sederhanan (EKS) di Johor Bahru / Muhammad Asri Abd Ghani dan Zaimah Darawi. In: Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia (PERKEM VII) 2012. (Unpublished)

Abd. Rahim, Rahimin Affandi and Yusof, Abdullah and Md. Noor, Ruzman and Abdul Kadir, Nor Adina (2012) Pemikiran pendidikan Islam dalam sejarah tradisi alam Melayu : analisis kritikal / Rahimin Affandi Abd. Rahim, Abdullah Yusof, Ruzman Md. Noor dan Nor Adina Abdul Kadir. In: Transformasi penyelidikan dalam bidang pengajian Islam : prosiding Seminar Antarabangsa Penyelidikan Pengajian Islam, 15-16 Februari 2012, Kuala Lumpur.

Anis, Mohd Aris and Esa, Ahmad (2012) Komunikasi berimplikatur: fungsi dan peranannya dalam masyarakat Melayu tradisional berdasarkan teks sejarah Melayu / Mohd Aris Anis, Ahmad Esa. In: Seminar Pendidikan Melayu Antarabangsa, 29-31 Mac 2012, Putrajaya. (Submitted)

Hamzah, Halipah and Nik Din, Nik Muniyati (2012) Cabaran pendidikan masyarakat Melayu: satu tinjauan sejarah dan masa kini / Halipah Hamzah dan Nik Muniyati Nik Din. In: Seminar Pendidikan Melayu Antarabangsa (SePMA), 29 - 31 Mac 2012, Kompleks Perbadanan Putrajaya Presint 3, Putrajaya, Malaysia.

Hussin, Kamaruddin and Al Bakri Abdullah, Mohd Mustafa and Raja Ariffin, Raja Shah Emran and Abdullah, Alida (2012) Inovasi aset baru kecemerlangan pendidikan Melayu: inisiatif Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) / Kamaruddin Hussin, Kol. Prof. Dato' Dr. Mohd Mustafa Al Bakri Abdullah, Raja Shah Erman Raja Ariffin,Alida Abdullah. In: Seminar Pendidikan Melayu Antarabangsa (SePMA) 2012.

Kayadibi, Saim (2012) The charm of Southeast Asia and the future of Türk-Malay economic relations/ Saim Kayadibi. In: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İşletme Kulübü Aktiviteleri, 02 October 2012, Karabuk, Turkey. (Unpublished)

Md. Noor, Rosiah and Abd. Manan, Mohd Azhar (2012) Inovasi dan kreativiti wau dan layang-layang sebagai rujukan dalam penghasilan wau cetakan baru / Rosiah Md. Noor dan Mohd. Azhar Abd. Manan. In: International Conference on Art and Design, 18-19 April 2012, Shah Alam.

Md. Noor., Idris (2012) Pendidikan Melayu dan 1Malaysia : kualiti dan kuantiti / Idris bin Md. Noor. In: Seminar Pendidikan Melayu Antarabangsa 2012, 29-31 Mac 2012, Putrajaya.

Mohd A'seri, Muhamad Safwan (2012) Perlis dalam teks-teks Melayu : suatu penelitian awal / Muhamad Safwan Mohd A'seri. In: Prosiding Seminar Institusi Rasa (SIRaj II) : Seminar Raja dan Kerajaan Perlis.

Mohd Arif, Anis and Ahmad, Isa (2012) Komunikasi berimplikatur: fungsi dan peranannya dalam masyarakat Melayu tradisional berdasarkan teks sejarah Melayu / Anis Mohd Arif, Isa Ahmad. In: Seminar Pendidikan Melayu Antarabangsa (SePMA) dianjurkan oleh Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) dan Kerajaan Negeri Perlis,, 29 - 31 Mac 2012, Kompleks Perbadanan Putrajaya Presint 3, Putrajaya, Malaysia..

Musa, Nik Yusri and Yatiban, Aminurraasyid and Muslim, Nazri (2012) Memahami kedudukan Islam dan Melayu dalam perlembagaan Persekutuan: cabaran pendidikan Melayu dalam perspektif hubungan etnik / Nik Yusri Musa, Aminurraasyid Yatiban, Nazri Muslim. In: Seminar Pendidikan Melayu Antarabangsa (SePMA) dianjurkan oleh Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) dan Kerajaan Negeri Perlis, 29 - 31 Mac 2012, Kompleks Perbadanan Putrajaya Presint 3, Putrajaya, Malaysia..

Nek Ali, Nik Norhazimah and Mahamod, Zamri and Azmi, Nurul Ain and Roni, Noor Syazwani and Othman, Mohd Shah Rizal (2012) Amalan penggunaan bahan bantu mengajar dalam kalangan guru cemerlang pendidikan Kesusasteraan Melayu sekolah menengah di negeri Kelantan / Nik Norhazimah Nek Ali, Zamri Mahamod, Nurul Ain Azmi, Noor Syazwani Roni dan Mohd Shah Rizal Othman. In: Proceedings of International Seminar on Educational Comparative in Competency Based Curriculum between Indonesia and Malaysia, Bandung, Indonesia.

Surat, Mastor (2012) Concept and idea of wood carving in traditional Malay architecture of Malaysia The 3rd. China - ASEAN International Wood Culture Forum. In: NANING INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXIBITION CENTER, 16 – 20 NOVEMBER, 2012, China. (Unpublished)

Surat, Mastor (2012) Identiti senibina kebangsaan melalui pendekatan senibina warisan alam melayu / Ar. Mastor Surat. In: Bengkel Garis Panduan Identiti Seni Bina Kebangsaan, 18-19 Disember 2012, The Royal Bintang Hotel.

Terano, Rika and Mohamed, Zainalabidin (2012) Expenditure analysis of the farm household economy in Malay paddy growing villages / Rika Terano & Zainalabidin Mohamed. In: 3rd International Conference on Business and Economic Research, 12-13 Mac 2012, Bandung, Indonesia. (Unpublished)

Yasar, Muhammad and Siwar, Chamhuri and Idrus, Shahruddin (2012) Perubahan gunatanah sawah kepada penggunaan bukan-pertanian: Kesan terhadap pengeluaran, sosial, ekonomi dan persekitaran/ Muhammad Yasar, Chamhuri Siwar dan Shahruddin Idrus. In: Seminar Antarabangsa ke 5: Ekologi, Habitat Manusia dan Perubahan Lingkungan di Alam Melayu / Universiti Riau & Institut Alam dan Tamadun Melayu Lain-lain:. (Submitted)

Zolkapli, Zairin Akma and Siwar, Chamhuri and Ahmad, Habibah and Jusoh, Hamzah (2012) Komuniti tempatan dalam Pelancongan Islam Di Wilayah Ekonomi Pantar Timor (ECER), Malaysia. Prosiding Seminar Antarabangsa ke 5: Ekologi, Habitat Manusia dan Perubahan Lingkungan di Alam Melayu Oleh Universiti Riau & Institut Alam dan Tamadun Melayu / Zairin Akma Zolkapli, Chamhuri Siwar, Habibah Ahmad, Hamzah Jusoh. In: Seminar Antarabangsa ke 5: Ekologi, Habitat Manusia dan Perubahan Lingkungan di Alam Melayu / Universiti Riau & Institut Alam dan Tamadun Melayu Lain-lain:. (Unpublished)

Book

Ishak, Faridah, ed. (2012) Aminuddin Baki tokoh pendidikan / ketua editor : Faridah Ishak ; editor : Saenah Bahari ; penyusun : Basyarah Bahaldin, Suhaina Abdul Manap. Arkib Negara Malaysia, Kuala Lumpur. ISBN 9789679121551

Salleh, Mohd Nor, ed. (2012) Antarctica : a new landmark of the Malaysian Antarctic research programme : official working visit of His Majesty Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong al-Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin ibni al-marhum Sultan Mahmud al-Muktafi Billah Shah / [edited by Tan Sri Dr. Salleh Mohd Nor]. Penerbit Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Johor. ISBN 9789835208454 (hbk).

Salleh, Muhammad, ed. (2012) Bila terkenang zaman dahulu : pantun Pulau Pinang / editor : Muhammad Haji Salleh. Penerbit Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. ISBN 9789838614894

UNSPECIFIED, ed. (2012) Dasar Pendidikan Kebangsaan / Kementerian Pendidikan Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia. ISBN 9789833444403

Mohd Nor, Mohd Roslan, ed. (2012) Islam dan alam Melayu : tradisi ilmu, kerohanian, pendidikan, ekonomi, perundangan dan masyarakat / Editor: Mohd Roslan Mohd Nor ...[et al.]. Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. ISBN 9789675534256

Mariappan, Kntayya and Porodong, Paul, eds. (2012) Murut & pelbagai etnik kecil lain di Sabah / penyunting Kntayya Mariappan, Paul Porodong. Siri Etnik Sabah . Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, Kuala Lumpur. ISBN 9789830688619

UNSPECIFIED, ed. (2012) Puri Kencana : kecemerlangan satu abad Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan / Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, Kota Bharu, Kelantan. ISBN 9789832391074

UNSPECIFIED, ed. (2012) Raja berperlembagaan Malaysia : Raja-Raja Melayu & Yang Di-Pertua Negeri abad 21. Kaedah Kota Management (M) Sdn Bhd, Petaling Jaya. ISBN 9789671027301 (hbk.)

Abdul Hamid, Ahmad Sarji and Osman, Mohd Taib (2012) Rulers of Malaysia / Tun Ahmad Sarji Abdul Hamid and Mohd Taib Osman. Encyclopedia of Malaysia, 16 . Didier Millet Pty Ltd, Singapore, Singapore. ISBN 9789813018549

Abdul Mutalib, Suhaibah (2012) Juadah makanan tradisional Melayu / Suhaibah Abdul Mutalib. Siri makanan dan masakan tradisional . Zufad Enterprise, Ampang, Selangor. ISBN 9789670315027

Abdul Mutalib, Suhaibah (2012) Makanan tradisi masyarakat Melayu / Suhaibah Abdul Mutalib. Siri makanan dan masakan tradisional . Zufad Enterprise, Ampang, Selangor. ISBN 9789670315010

Abdul Mutalib, Suhaibah (2012) Siri makanan dan masakan tradisional /Suhaibah Abdul Mutalib. Zufad Enterprise, Ampang, Selangor. ISBN 9789670315010

Abdullah, Mohd Yusof (2012) Warisan seni bina Melayu Terengganu / Mohd Yusof Abdullah. Yayasan Diraja Sultan Mizan, Kuala Terengganu. ISBN 9789671084403

Abdullah, Mohd Yusof (2012) Warisan seni bina Melayu Terengganu / Mohd Yusof Abdullah. Yayasan Diraja Sultan Mizan, Terengganu.

Abdullah, Mohd. Yusof (2012) Warisan seni bina Melayu Terengganu / Mohd. Yusof Abdullah. Yayasan Diraja Sultan Mizan, Kuala Terengganu. ISBN 9789671084403

Ahmad, Abu Talib (2012) Utara Semenanjung Malaysia : esei-esei warisan / Abu Talib Ahmad. Universiti Sains Malaysia, Glugor, Pulau Pinang. ISBN 9789838615532

Ahmad, Mohd Yasin (2012) Pantun jiwa masyarakat Melayu / Haji Mohd Yasin Ahmad. USIM, Penerbit Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan. ISBN 9789832538172

Amin, Mohd. Hairudin and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Sekolah agama di Malaysia: sejarah, isu & cabaran / Mohd. Hairudin Amin, Kamarul Azmi Jasmi. Penerbit UTM Press, Skudai, Johor.

Awang, Ramli and Haron, Zulkiflee and Ripin, Mohd Nasir (2012) Sains tamadun islam / Ramli Awang, Zulkiflee Haron, Mohd Nasir Ripin. Penerbit UTM Press, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru. ISBN 9789835208348 9835208344

Brahim, Malike (2012) Sistem demokrasi berparlimen di Malaysia / Malike Brahim. IBS Buku, Petaling Jaya, Selangor. ISBN 9789679503210

Cika, Wayan and Rupa, Wayan (2012) Ritual maulid adat masyarakat Bayan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat / Wayan Cika & Wayan Rupa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Balai Pelestarian Nilai Budaya Badung Pusat Kajian Bali, Universitas Udayana, Badung.

Ding, Choo Ming (2012) Kajian Baru Pengarangan Manuskrip & Kreativiti Pantun Melayu / Ding Choo Ming. Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), Bangi. ISBN 9789832457497

E., Evawarmi (2012) Rampai budaya Melayu / Evawarni. Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjung Pinang, Tanjung Pinang. ISBN 9797923584

Ghazali, Mohd Rumaizuddin (2012) Pemikiran Muhammad al-Ghazali dalam bidang al-Quran dan al-Sunah / Mohd Rumaizuddin Ghazali. Penerbit UIA, Bandar Baru Nilai. ISBN 9789670393254

Goh, Sang Seong (2012) Bahasa Cina-bahasa Melayu : kebolehterjemahan budaya / Goh Sang Seong. Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. ISBN 9789838615365

Hamidon, Nor Azlin (2012) Pameran Seni Khat : Munajat Di Tinta Khat / Penyelenggara : Nor Azlin Hamidon ... [et al.]. Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. ISBN 9789670380001

Hasan, Mohd Yusof (2012) Minda Melayu global / disusun oleh Mohd Yusof Hasan. Penerbit UPSI, Tanjong Malim, Perak. ISBN 9789833759927

Hasan, Mohd. Yusof (2012) Minda Melayu global/ Mohd. Yusof Hasan. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim.

Hj. Shariff, Omi Habibah (2012) Institusi Raja berpelembagaan di Malaysia /Omi Habibah bt. Hj. Shariff. Jabatan Penerangan Malaysia,, Putrajaya, Malaysia. ISBN 9789835405549

Isman, Norizulia (2012) Demokrasi berparlimen / Norizulia Isman. Pustaka Warisan Gemilang,, Kuala Lumpur. ISBN 9789670419008

John Leyden, John Leyden (2012) Sejarah Melayu the Malay annals / John Leyden. Silverfish Books, Kuala Lumpur. ISBN 9789833221387

Juffri, Abd Latif and Mardi, Amad Bahri (2012) Tuan guru Haji Mohd Yassin : tokoh ilmuwan Islam cemerlang / Abd Latif Juffri @ al-Jufri, Amad Bahri Mardi. Institut Terjemahan & Buku Malaysia, Kuala Lumpur. ISBN 9789830688213

M. Radhi, Al-Mustaqeem and Murniati, Sri (2012) Reformasi Pendidikan II: Meninjau Peranan Komponen Kesusasteraan Bahasa Melayu dalam Pembangunan Pemikiran Pelajar / Al-Mustaqeem M. Radhi. Institut Kajian Dasar, Rawang, Selangor. ISBN 9789838840972

Mahamod, Zamri (2012) Inovasi P dan P: dalam pendidikan bahasa Melayu / Zamri Mahamod. Universiti Pendidikan Sultan Idris, Perak. ISBN 9789833759668

Malaysia, Majlis Tindakan Ekonomi Melayu (2012) Laporan tahunan (Majlis Tindakan Ekonomi Melayu). Kuala Lumpur : Majlis Tindakan Ekonomi Melayu Bersatu, 2012..

Malaysia, Pejabat Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor (2012) Salasilah keturunan Sultan, waris dan kerabat Diraja Selangor. Pejabat Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Klang, Selangor. ISBN 9789834163112

Md. Sherif, Dato' Md. Nizam (2012) Istana Negara : lambang kedaulatan & keagungan Raja-Raja Melayu / Md Nizam Md Sherif Dato'. Maya Maju,, Kuala Lumpur. ISBN 9789671086407

Mohamad, Nazel Hashim (2012) Pantun Pak Nazel 101 perkara / Nazel Hashim Mohamad. Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, Kuala Lumpur. ISBN 9789830689784

Mohamad Rasdi, Mohamad Tajuddin (2012) Warisan seni bina Negeri Sembilan / Mohamad Tajuddin Mohamad Rasdi. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9834606710

Mohamad Zain, Musa (2012) Cam-Melayu abad ke-19 : pemberontakan dan diaspora / Mohamad Zain Musa. Penerbit Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang.

Mohammed, Roslan and Daud@Daot, Abu Saim and A. Rahman, Noorlia (2012) Raja berperlembagaan Malaysia Raja-Raja Melayu abad ke-21 / Roslan Mohammed, Abu Saim Daud@Daot dan Noorlia A. Rahman. Kaedah Kota Management, Petaling Jaya, Selangor. ISBN 9789671027301

Mohd Rosli, Saludin (2012) Adat istiadat dan budaya dalam Sejarah Melayu / Prof Madya Datuk Paduka Dr Mohd. Rosli Saludin. Balai Seni Visual Negara, Kuala Lumpur, pp. 77-87.

Musa, Mohamad Zain (2012) Cam-Melayu abad ke-19 : Pemberontakan dan diaspora / Mohamad Zain Musa. Penerbit Universiti Sains Malaysia, Minden,Pulau Pinang. ISBN 9789838615457

Musa, Mohamad Zain (2012) Cam-Melayu abad ke-19 pemberontakan dan diaspora / Mohamad Zain Musa. USM Press, Pulau Pinang. ISBN 9789838616515

Nur Irdina, Idris (2012) DYMM Sultan Johor / Nur Irdina Idris. E1 Publication, Kuala Lumpur. ISBN 9789675892424 (set); 9789675892493

Nur Irdina, Idris (2012) DYMM Sultan Kedah / Nur Irdina Idris. E1 Publication, Kuala Lumpur. ISBN 9789675892424 (set); 9789675892516

Nur Irdina, Idris (2012) DYMM Sultan Kelantan / Nur Irdina Idris. E1 Publication, Kuala Lumpur. ISBN 9789675892424 (set); 9789675892455

Nur Irdina, Idris (2012) DYMM Sultan Perak / Nur Irdina Idris. E1 Publication, Kuala Lumpur. ISBN 9789675892424 (set); 9789675892509

Nur Irdina, Idris (2012) DYMM Sultan Perlis / Nur Irdina Idris. E1 Publication, Kuala Lumpur. ISBN 9789675892424 (set); 9789675892479

Nur Irdina, Idris (2012) DYMM Sultan Selangor / Nur Irdina Idris. E1 Publication, Kuala Lumpur. ISBN 9789675892424 (set); 9789675892448

Nuriman, Azaf (2012) Seni bela diri persilatan / Azaf Nuriman. Siri unit beruniform dan kokurikulum . Pustaka Nurul,, Petaling Jaya.

Nuruddin, Fadhli (2012) Wasiat Imam Ghazali / Fadhli Nuruddin. Pustaka Ilmuwan, Rawang, Selangor. ISBN 9789675778650

Pintado, Father M. J. (2012) MALACCA HISTORICAL EVENTS AND THE MOVES OF Sultan Mahamude FROM 1516 TO 1520 : PORTUGUESE PRINTED MANUSCRIPTS AND THEIR TRANSLATION INTO ENGLISH / BY FATHER M.J. PINTADO ; Compiled by Nurul Azizi Shafie, Wan Zubaidah Wan Harun. Arkib Negara Malaysia, Kuala Lumpur. ISBN 9789679121605

Puteh, Alis (2012) Pendidikan dan pembangunan: Kejayaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di Malaysia / Alis Puteh. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Kedah. ISBN 9789675311970

Saat, Ishak (2012) Politik & masyarakat Melayu Perak / Ishak Saat. Penerbit UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Johor. ISBN 9789670468075

Salleh, Buang (2012) SULTAN ISMALIL PETRA OF KELANTAN : DETHRONING OF A MALAY RULER / Salleh Buang. VOICE OF GENERATION, Kuala Lumpur. ISBN 9789671179208 (hdk)

Shuaib, Ab Aziz (2012) Penggunaan unsur nilai estetika tradisional Kelantan dalam senibina kediaman kontemporari / Ab Aziz Shuaib. Universiti Teknologi Malaysia, Fakulti Alam Bina, Universiti Teknologi Malaysia, Johor. ISBN 9789671086919

Sofieh, Jewa (2012) The return : an authorised biographical rendition of the life, times and thoughts of His Majesty Al Sultan Almu'tasimu Billahi Muhibbuddin Tuanku Alhaj Abdul Halim Mu'adzam Shah ibni Almarhum Sultan Badlishah the Fifth and Fourteenth King of Malaysia / Tunku Sofiah Jewa; in collaboration with Arkib Negara Malaysia. ASLITA Sdn. Bhd., Batu Caves, Selangor. ISBN 9789832920083

Sulaiman, Zubaidillah (2012) Khazanah perguruan pencak silat sri gayong panglima ulung : sejarah dan perkembangan / Zubaidillah Sulaiman. Persatuan Pencak Silat Sri Gayong Panglima Ulung Daerah Manjung, Lumut.

Syed Kassim, Syed Ahmad (2012) Melaka : di sinilah segala-galanya bermula / Syed Ahmad Syed Kassim ... [et al.]. Penerbit UTHM, Batu Pahat, Johor. ISBN 9789830468037

Talib, Samat (2012) Travelog Seychelles : syurga yang hilang bagi Sultan Abdullah dan Tengku Menteri Ngah Ibrahim / Talib Samat. Pekan Ilmu, Ampang, Selangor. ISBN 9789675841538 (pbk.)

Wan Husin, Wan Noorhasniah (2012) Peradaban dan Perkauman di Malaysia : Hubungan Etnik Melayu-Cina / Wan Noorhasniah Wan Husin. Penerbit Universiti Malaya, Kuala Lumpur. ISBN 9789831005491

Wan Teh, Wan Hashim (2012) Rumpun Melayu: Teori migrasi dan diaspora / Wan Hashim Wan Teh. Siri Syarahan Umum . Penerbit USIM, Bandar Baru Nilai. ISBN 9789670393650

Yahya, Ahmad Fedtri (2012) Pantun penyeri pengantin / Ahmad Fedtri Yahya. Grup Buku Karangkraf, Shah Alam, Selangor. ISBN 9789670342573

al-Makki, Syeikh Muhammad Nuruddin Marbu al-Banjari (2012) Martabat ilmu & ulama / Syeikh Muhammad Nuruddin Marbu al-Banjari al-Makki. PSN Publications, Shah Alam, Selangor. ISBN 9789671071335

Thesis

Awang Jambol, Dg Junaidah (2012) Sejarah masyarakat Melayu Brunei di kawasan Pantai Barat Borneo Utara (1881-1963) / Dg Junaidah Awang Jambol. Masters thesis, Universiti Malaysia Sabah.

Awang Jambol, Dg Junaidah (2012) Sejarah masyarakat Melayu Brunei di kawasan Pantai Barat Borneo Utara (1881-1963) / Dg Junaidah Awang Jambol. Masters thesis, Universiti Malaysia Sabah.

Ibrahim, Fawazul Khair (2012) Tipologi hulu keris tradisi / Fawazul Khair Ibrahim. Doctoral thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Md Akbal, Abdullah (2012) Sejarah pentadbiran dan pembangunan tanah di negeri Johor dari 1900 hingga 1970 / Md Akbal Abdullah. Doctoral thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohd Noor., Ahmad Kamalariffin (2012) Hubungan motivasi dengan pencapaian akademik Bahasa Melayu dalam kalangan pelajar sekolah rendah luar bandar / Ahmad Kamalariffin bin Mohd Noor. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Noor Muhammad, Salmah Jan (2012) Ilmu diplomatik Melayu dalam kesusasteraan Melayu tradisional / Salmah Jan Noor Muhammad. Doctoral thesis, Universiti Putra Malaysia.

Ramlan, Wan Nur Madiha (2012) Representation of Malays and Malay Culture In The Fiction Of Llyod Fernando and Che Husna Azahari / Wan Nur Madiha Ramlan. Masters thesis, International Islamic University Malaysia.

Schauer, Matthew J. (2012) Custodians of Malay heritage: Anthropology, education, and imperialism in British Malaya and the Netherlands Indies 1890–1939. Doctoral thesis, University of Pennsylvania.

Video

UNSPECIFIED (2012) Pada zaman dahulu / Les' Copaque Production Sdn. Bhd. [Video]

Mohd. Daly, Daud and Mohamed Tiar, Sharif (2012) Melaka [videorecording] : Kesultanan Melayu Melaka / pengarah, Mohd. Daly Daud ; pengarah dan penerbit, Mohamed Tiar Sharif. [Video]

Other

Omar, Normah (2012) Usahawan bumiputra berjaya : cabaran dan daya saing / Normah Omar[et al.]. Universiti Teknologi MARA, Shah Alam.

Book Section

Che Pa, Bharuddin (2012) Institusi raja dan peranannya terhadap penyebaran Islam di Alam Melayu Nusantara / Dr. Bharuddin Che Pa. In: Membongkar Rahsia Pendidikan Islam. Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, Brunei. ISBN 99917-61-00-4

Man, Saadan and Ramli, Mohd Anuar and Jamaludin, Mohammad Aizat (2012) Sumbangan Ulama Melayu Klasik dalam Menjana Budaya Ilmu di Alam Melayu / Saadan Man, Mohd Anuar Ramli, Mohammad Aizat Jamaludin. In: Membongkar Rahsia Pendidikan Islam. Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, Universiti Teknologi Mara. ISBN 9991744991

This list was generated on Wed Dec 8 15:50:58 2021 +08.