Items where Year is 2010

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Pengarang | Jenis Bahan | No Grouping
Jump to: , | A | B | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O | R | S | T | W | Y | Z
Number of items: 141.

,

,, Suprayitno (2010) Makam-makam Diraja Perak: sumbangannya kepada asal-usul kerajaan negeri Perak Darul Ridzuan dan pengaruh Aceh di Negeri Perak / Suprayitno. Doctoral thesis, Universiti Sains Malaysia.

A

A. Rashid, Noriati (2010) Guru dan cabaran semasa / Noriati A. Rashid. Siri pendidikan guru . Oxford Fajar, Shah Alam, Selangor. ISBN 9789834509781

Abdul Hamid, Nor Fazilah (2010) Perkembangan pendidikan anak-anak Melayu di Melaka : satu imbasan sejarah / Nor Fazilah Abdul Hamid, Nooraini binti Sulaiman, Nor Azilah binti Ahmad dan Hanissah binti Mohamad. In: Seminar Pendidikan Melayu Antarabangsa 2010, 29-31 Mac 2010, Kangar, Perlis.

Abdul Hamid, Nor Fazilah and Sulaiman, Nooraini and Nor Azilah, Ahmad and Hanissah, Mohamad (2010) Perkembangan pendidikan anak-anak Melayu di Melaka: satu imbasan sejarah / Nor Fazilah Abdul Hamid, Nooraini Sulaiman, Nor Azilah Ahmad dan Hanissah Mohamad. In: Seminar Pendidikan Melayu Antarabangsa (SePMA), 29 -31 Mac, Dewan Kapitol UniMAP, Kangar, Perlis.

Abdul Mukti, Prof. Madya Dr Fakhrudin and Hamat, Prof. Madya Dr Mohd Fauzi and Abd Latif, Dr Faizuri and Ab Hamid, Norafifah (2010) Wasatiyyah dan keamanan global: Kajian terhadap pemikiran ulama Melayu. Seminar Serantau Islam dan Kesejahteraan Sejagat, 24-25 Februari 2010, Universiti Islam Sultan Sharif Ali Brunei Darussalam..

Abdul Rashid, Abd Aziz (2010) Proses pembuatan gambus masyarakat melayu Brunei Sabah = The process of making the Sabah Malay Bruneian ”Gambus” / Abd Aziz Abdul Rashid. Kekal Abadi, 28 (1).

Abdullah, Fatimah and Musa, Mohamad Zain and Mat Zain, Farid (2010) Perkahwinan dan keluarga dalam masyarakat Cam / Fatimah Abdullah, Mohamad Zain Musa dan Farid Mat Zain. SARI: Jurnal Alam dan Tamadun Melayu, 28 (2). pp. 155-173. ISSN 0127-2721

Abdullah, Kamsiah (2010) Pendidikan bahasa Melayu di Singapura / Kamsiah Abdullah. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789834606190

Abdullah, Mohd Ridhuan Tee (2010) Nasib Melayu di bumi Melayu / Mohd Ridhuan Tee Abdullah (Dr). Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, Cheras, Kuala Lumpur. ISBN 9789676124210

Abdullah, Wan Mohd. Shaghir (2010) Penutup perdebatan Islam alaf kedua di dunia Melayu / Wan Mohd. Shaghir Abdullah. Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur. ISBN 9789839701760

Akhyar, Adil (2010) Khurafat alam Melayu / Adil Akhyar. Pustaka Azhar, Johor Bahru. ISBN 9789670156095

Ali, Hasnah and Abdul Razak, Norhafizah and Ahmad, Sanep (2010) Faktor mempengaruhi kejayaan usahawan peruncitan Melayu : satu kajian kes / Hasnah Ali, Norhafizah Abdul Razak dan Sanep Ahmad. In: Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia, 15-17 Oktober 2010, Bangi, Selangor.

Asriati, Afifah (2010) Pemikiran Mahathir Mengenai Pembangunan Ekonomi Orang Melayu Dalam Tiga Dekad (1970-1999): Satu Kajian Berdasarkan Buku Dilema Melayu, Cabaran! dan Jalan ke Puncak / Afifah Asriati. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Atan, Mohd Arif (2010) Melati Kota Bharu : cabaran dan masa depan ekonomi Melayu / Mohd Arif bin Atan. In: Cabaran semasa Pengajian Melayu. Jabatan Penerbitan, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, pp. 28-39. ISBN 9789834366872

Azhar, Muhammad and Zulfikri, Hassan (2010) Keunikan kaedah terjemahan Arab-Melayu oleh tokoh penterjemah Nusantara Yusoff Zaky Yacob /. Universiti Malaya.

Aziz, Nursalwanie (2010) Ekonomi nelayan Melayu : kajian kes di Kampung Seberang Pintasan, Dungun, Terengganu Darul Iman / Nursalwanie Aziz. Working Paper. University of Malaya, Malaysia, Kuala Lumpur.

B

Baba, Zawiyah (2010) Warisan Seni Ukir Kayu Melayu / Zawiyah Baba. Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), Bangi. ISBN 9789832457190

Bakti, Andi Faisal (2010) Diaspora Bugis di alam Melayu Nusantara /​ Andi Faisal Bakti. Ininnawa, Makassar. ISBN 9786029523157

Bashah, Abdul Halim (2010) Raja Campa dan Dinasti Jembal dalam Patani Besar /Abdul Halim Bashah. Pustaka Reka, Kubang Kerian, Kelantan.

Buang, Amriah and Abdullah, Mohd Azlan and Mohd Zainol, Rosmiza (2010) Memajukan petani kecil Melayu menerusi pertanian kontrak: persepsi dan penilaian peserta projek dan komuniti tempatan / Amriah Buang, Mohd Azlan Abdullah, Rosmiza Mohd Zainol. Geografia: Malaysian Journal of Society and Space, 6 (1). pp. 68-80. ISSN 2180-2491

D

Deraman, Aziz (2010) Peradaban Melayu Timur Laut memperkasakan warisan persuratan Melayu : kumpulan kertas kerja / Kolokium Peradaban Melayu Kawasan Timur Laut ke-3. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9834603681 (pbk) 9789834603687 (pbk)

E

Er, Ah Choy and Che Mat Ariffin, Zalina and Pereira, Joy Jacqueline (2010) Sosioekonomi masyarakat Orang Asli : kajian kes di Hutan Simpan Bukit Lagong, Selangor, Malaysia / Er Ah Choy and Zalina Che Mat Ariffin dan Joy Jacqueline Pereira. Jurnal Melayu, 5. pp. 295-314. ISSN 1675-7513

F

Fadzil, Firdaus Al-Siddiq (2010) Rekonstruksi rupa bentuk seni bina kota pemerintahan Melayu lama daerah Perak Tengah / Firdaus Al-Siddiq Fadzil. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia.

Fakulti Sastera dan Sains Sosial. Jabatan Sejarah, Universiti Malaya (2010) Prosiding Persidangan Antarabangsa Islam dalam Masyarakat Malaysia : sejarah, perkembangan dan cabaran masa hadapan yang berlangsung pada 5-6 Oktober 2010 di Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya. Jabatan Sejarah, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. ISBN 9789675148743

Fuad, Nurwahida and Bohari, Abdul Manaf (2010) Strengthening Malay women entrepreneurship through business intelligent/ Nurwahida Fuad and Abdul Manaf Bohari. In: The Third International Conference on International Studies (ICIS 2010), 1st-2nd December 2010, Hotel Istana Kuala Lumpur. College of Law, Government and International Studies, Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 1-11. ISBN 9789832078456

H

Hadi, Amirul (2010) Aceh : sejarah, budaya, dan tradisi / Amirul Hadi. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Indonesia. ISBN 9789794617731

Haji Mohamad, Abdul Basir (2010) Kamus ekonomi Islam perniagaan Islam penyusun Abdul Basir Mohamad, Mohd Ridzuan Awang, Syed Mohd Ghazali Wafa Syed Adwam Wafa. Other. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Halim, Ibrahim (2010) Raja dan rakyat berpisah tiada : KDYMM Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Al-Marhum Sultan Abu Bakar Ri'ayatuddin Al-Muadzam Shah / Dato' Halim Ibrahim. Dato' Halim Ibrahim, Kuantan, Pahang. ISBN 9789675980008

Halim, Ibrahim (2010) Raja dan rakyat berpisah tiada : Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang, Sultan Haji Ahmad Shah al-Musta'in Billah ibni al-marhum Sultan Abu Bakar Ri'ayatuddin al-Mu'adzam Shah / Halim Ibrahim. Dato' Halim Ibrahim, Kuantan, Pahang. ISBN 9789675980008

Halimi, Ahmad Jelani (2010) Warisan Melayu Perak / Ahmad Jelani Halimi, Ishak Saat. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Batu Pahat, Johor. ISBN 9789675457180

Halimi, Ahmad Jelani (2010) Warisan Melayu Perak / Ahmad Jelani Halimi, Ishak Saat. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Batu Pahat, Johor. ISBN 9789675457180 (pbk.)

Hamjah, Salasiah Hanin (2010) Pendekatan dakwah Al-Ghazali kepada golongan pemerintah / Salasiah Hanin Hamjah. Al-Hikmah The Journal of Islamic Dakwah, 2. pp. 51-67. ISSN 1985-1242

Haq Hussin, Muhammad Saiful and Ahmad, Zahir (2010) Ratib Saman: pengaruh bahasa dalam masyarakat Melayu Sambas / Muhammad Saiful Haq Hussin dan Zahir Ahmad. Jurnal Pengajian Melayu, 21. pp. 174-194. ISSN 1823-7622

Harun, Jelani (2010) Perbandingan adat istiadat kesultanan Melayu-Jepun berdasarkan naskhah klasik / Jelani Harun. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789834604080

Harun, Jelani (2010) Perbandingan adat istiadat kesultanan Melayu-Jepun berdasarkan naskhah klasik / Jelani Harun. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789834604080

Harun, Siti Norlizaiha and Ibrahim, Azira (2010) Karektor dan elemen ruang persekitaran rumah Melayu tradisi di Kelantan / Mohd Nasuruddin Hasbullah, Dr. Siti Norlizaiha Harun and Azira Ibrahim. Other. Institute of Research, Development and Commercialization, Universiti Teknologi MARA. (Unpublished)

Hasbullah, Mohd Hazni (2010) Melayu dan asal-usul yang dibinasakan / Hasbullah Mohd Hazni. Saujana Masyhur Sdn.Bhd, Gemas.

Hassan, Zurinah (2010) Unsur alam dalam puisi Melayu moden / Zurinah Hassan. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. ISBN 9789679429268 (pbk.)

Hassan Zaki, Pakhriazad and Hamzah, Mohd Zaki and Ismail, Mohd Hasmadi and Awang, Khairil Wahidin and Abd. Hamid, Hazandy (2010) Malay customary tenure and conflict on implementation of colonial land law in Peninsular Malaysia / Pakhriazad Hassan Zaki, Mohd Zaki Hamzah, Mohd Hasmadi Ismail, Khairil Wahidin Awang dan Hazandy Abd. Hamid. Journal of Law and Conflict Resolution, 2 (2). 033-045. ISSN 2006-9804

Hatta Azad, Khan and Hamzah, Maszalida (2010) Fundamental approach towards assessing the voice of the Dalang in the malay wayang kulit / Hatta Azad Khan, Maszalida Hamzah. Project Report. Universiti Teknologi MARA, Shah Alam. (Unpublished)

Hazry, Zabri (2010) Mari bermain congkak / Zabri Hazry. Siri mewarisi permainan rakyat . Penerbit Pinang,, Subang Jaya.

Husain, Nurul Huda and W Najemudin, W Saidatul Fadzilah (2010) Melayu ketinggalan kerana berpegang budaya lama / Nurul Huda Husain, W Saidatul Fadzilah W Najemudin. Melayu ketinggalan kerana berpegang budaya lama.

Hussien, Suhailah (2010) Reclaiming The Conversation: Islamic Intellectual Tradition In The Malay Archipelago / Edited by Rosnani Hashim. In: Reclaiming the conversation: Islamic intellectual tradition in the Malay Archipelago. The Other Press. ISBN 978-983-9541-74-8 (Paperback)

I

Ibrahim, Muhd. Yusof (2010) Sejarawan dan persejarahan Melayu warisan & kesinambungan / Muhd. Yusof Ibrahim. Tinta Publishers, Kuala Lumpur. ISBN 9789675123276

Ismail, Farizah Hanim (2010) Pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dalam kalangan remaja di sekolah menengah: suatu cabaran / Farizah Hanim Ismail. Jurnal Linguistik, 10. pp. 1-17. ISSN 1823-9242

Ismail, Hashim (2010) Hermeneutik : reaksi reformasi kaum muda / Hashim Ismail. Dewan Bahas dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789834605131 9834605137

Ismail, Rahmat (2010) Kepercayaan masyarakat Melayu / Rahmat Ismail. Siri Adat & Kepercayaan 1Malaysia . Karya Proaktif Enterprise, Muar, Johor. ISBN 9789675461255 (kkt.)

Ismail, Ramli (2010) Peranan batik dalam masyarakat Melayu / Ramli Ismail. Warta Perlis. pp. 1-13.

Izzah Lieyana, Abdul Aziz (2010) A study on traditional roof at Melaka village case study: Kampung Morten / Izzah Lieyana Abdul Aziz. Degree thesis, Universiti Teknologi MARA, Cawangan Melaka.

J

Jamil, Salleh (2010) Struktur asas tenun & variasinya. Penerbit UiTM (UiTM Press), Shah Alam. ISBN 9789673054794

Jins, Shamsudin (2010) Filem Melayu 1930an-1960an Sebagai Citra Budaya dan Sejarah Negara / Jins Shamsudin. Doctoral thesis, Universiti Utara Malaysia.

K

K.S., Jomo (2010) Warisan ekonomi Mahathir / Jomo K.S. Utusan Publications & Distributors, Kuala Lumpur. ISBN 9789676123862

Kasim, Habsah and Abd Hamid, Md. Tahir and Abdullah, Salina (2010) Peranan dan cabaran usahawan wanita bumiputra di Melaka / Habsah Kasim, Md. Tahir Abd Hamid, Salina Abdullah. Universiti Teknologi MARA, Shah Alam.

Kong, Yuanzhi (2010) Pelayaran Zheng He Dan Alam Melayu / Kong Yuanzhi. Penerbit UKM, Bangi. ISBN 978-967-942-508-6

L

Lazim, Ahmad Sohaimi (2010) Dasar dan kesan pendidikan Jepun di Tanah Melayu 1941-45 / Ahmad Sohaimi Lazim. Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim.

Lim, L. S. and Ang, K. C. and Mahani, M. C. and Shahrom, A. W. and Md-Zain, B. M. (2010) Mitochondrial DNA polymorphism and phylogenetic relationships of proto Malays in Peninsular Malaysia / L.S. Lim ... [et al.]. Journal of Biological Sciences, 10 (2). pp. 71-83.

M

M., Maryetti (2010) Bunga rampai budaya : rumah tradisional, sistem pewarisan, songket Palembang, dan adat Minangkabau / Maryetti. BPSNT Padang Press, Padang, Sumatra Barat. ISBN 6028742228

Malaysia, Jabatan Penerangan (2010) 7 wasiat raja-raja melayu / Jabatan Penerangan Malaysia. [Image]

Mansor, Suffian (2010) Kemunculan kepimpinan Melayu baru di tanah Melayu pada awal abad ke-20 / Dr. Suffian Mansor. In: The 7th International Malaysian Studies Conference (MSC7), 16-18 Mac 2010.

Mat, Shukor (2010) Asal usul orang Melayu di Kepulauan Melayu dan orang Melayu Perlis / Shukor Mat. Jurnal Warisan Indera Kayangan. pp. 13-16. ISSN 1394-2212

Mat, Shukor (2010) Asal-usul orang melayu di Kepulauan Melayu dan orang melayu Perlis. Jurnal Warisan Indera Kayangan, 22. pp. 13-16. ISSN 0128-1488

Md Idris,, Mohd Rashid and Abdul, Abu Hassan (2010) Falsafah pendidikan bahasa / Mohd Rashid Md Idris, Abu Hassan Abdul. Emeritus Publications, Tanjong Malim, Perak. ISBN 9789675917097

Md. Yatim, Khatijah (2010) Masakan tradisi Kedah / Khatijah Md. Yatim. Utusan Pub. & Distributions, Kuala Lumpur. ISBN 9789676123121

Megat Latif, Haji Hairuddin and Abdullah, Che Asiah (2010) Islam dalam perlembagaan Malaysia: Kewajarannya berdasarkan faktor Kesultanan Melayu / Haji Hairuddin Megat Latif, Che Asiah Abdullah. In: Seminar Syariah dan Undang-Undang Peringkat Kebangsaan 2010.

Mhd Said, Mhd Noor and Md. Radzi, Shaiful Bahri (2010) Taj al-Salatin Bukhari al-Jauhari: menelusuri warisan silam dalam membentuk modal insan masa hadapan / Mhd Noor Mhd Said, Shaiful Bahri Md. Radzi. Working Paper. Universiti Malaysia Perlis (UniMAP), Seminar Pendidikan Melayu Antarabangsa (SePMA) 2010.

Mohamad, Maznah (2010) Making majority, undoing family: law, religion and the Islamization of the state in Malaysia / Maznah Mohamad. Journal Economy and Society, 39 (3). pp. 360-384. ISSN 0308-5147

Mohamad Noor, Mohamad Muzammil (2010) Sejarah sosioekonomi dan pendidikan masyarakat Melayu Kedah tahun 1900-1950 / Mohamad Muzammil Mohamad Noor. Penerbitan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Batu Pahat, Johor. ISBN 9789675457173

Mohamed, Aishah@Eshah and Muhamad, Sulong and Hussain, Haziyah (2010) Makanan hantaran dalam perkahwinan Melayu Kelantan: adat dan interpretasi / Aishah@Eshah Haji Mohamed, Sulong Muhamad, Haziyah Hussain. Jurnal e-Bangi, 5 (1). pp. 103-115. ISSN 1823-884x

Mohamed, Noriah and Yusoff, Omar (2010) Tinjauan identiti dan bahasa hibrid dalam kalangan Samsam, Baba Nyonya dan Jawi Peranakan di Utara Semenanjung Malaysia / Noriah Mohamed dan Omar Yusoff. SARI: Jurnal Alam dan Tamadun Melayu, 28 (2). pp. 35-61. ISSN 0127-2721

Mohd Nor, Mohd Roslan (2010) Aplikasi hukum Islam dalam tatanan masyarakat global di Malaysia dari aspek peradaban umat. Al-Risalah,.

Mohd Yusof, Mohd Rosdi @Mohd Rodhi (2010) Adat resam masyarakat melayu dilihat dari sudut pandangan Islam /Mohd Rosdi @Mohd Rodhi bin Mohd Yusof. Masters thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohd.Said, Mohd. Noor (2010) Pendidikan Melayu antarabangsa / Mohd. Noor Mohd.Said. In: Seminar Pendidikan Melayu Antarabangsa, 29-31 Mac 2010, Kangar, Perlis.

Muhammad, Zuhairah and Mahamod, Zamri (2010) Masalah pengajaran guru pendidikan khas yang mengajar Bahasa Melayu di Program Pendidikan Khas Intergrasi / Zuhairah Muhammad dan Zamri Mahamod. In: Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara Kali Ke-4 (SKEPEN 2010) : Transformasi & Inovasi dalam Pendidikan Negara.

Musa, Mohamad Zain and Nik Abdul Rahman, Nik Hassan Shuhaimi (2010) Peranan budaya dalam mempromosikan keharmonian di Asia Tenggara / Mohamad Zain Musa, Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman. Jurnal Terjemahan Alam & Tamadun Melayu, 1 (2). pp. 183-189. ISSN 2180-043X

N

Nathesan, S (2010) Pendekatan dan teknik pendidikan bahasa Melayu / S Nathesan. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789834604936

News, Bernama (2010) Masakan Melayu jadi pilihan hidangan Tahun Baru Cina / Bernama News. Malaysian National News Agency. (In Press)

Nik Ahmad, Nik Nazmi (2010) Mendepani zaman : melayu untuk abad ke 21 / Nik Nazmi Nik Ahmad. Marshall Cavendish, Shah Alam. ISBN 9789673035564

Nik Ahmad, Nik Nazmi (2010) Mendepani zaman: Melayu untuk abad ke-21. Marshall Cavendish (Malaysia) Sdn Bhd, Shah Alam. ISBN 9789673035564

Nik Ahmad, Nik Nazmi (2010) Moving forward Malays for the 21st century / Nik Nazmi Nik Ahmad. Marshall Cavendish, Shah Alam. ISBN 9789833845408

Nik Hassan, Nik Abdul Rakib (2010) Cabaran pendidikan Melayu global / Nik Abdul Rakib Nik Hassan. In: Seminar Pendidikan Melayu Antarabangsa, 29-31 Mac 2010, Kangar, Perlis.

Nor Azilah, Ahmad (2010) Memacu personaliti bitara melalui pendidikan Melayu : realiti dan cabaran / Nor Azilah Ahmad. PENDIDIKAN TERAS BANGSA DIPERKASA : PROSIDING PERSIDANGAN SePMA 2010. pp. 76-81.

Norlida, Abdul Salam (2010) Seni bina warisan Melayu : kajian terhadap rumah kutai di Perak / Norlida binti Abdul Salam. Universiti Malaya.

Nur Aqielah, Nur Aqielah (2010) Congkak. Jade Green Publications, Kuala Lumpur. ISBN 978-983-198-123-8

Nur Aqielah, Nur Aqielah (2010) Galah Panjang / Nur Aqielah. Jade Green Publications, Kuala Lumpur. ISBN 978-983-198-123-8

Nur Aqielah, Nur Aqielah (2010) Sepak bulu ayam / Nur Aqielah. Siri sukan rakyat . Jade Green Publications, Kuala Lumpur. ISBN 978-983-198-123-8

Nur Aqielah, Nur Aqielah (2010) Wau / Nur Aqielah. Jade Green Publications, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. ISBN 978-983-198-123-8 (set)

O

Osnes, Beth (2010) The shadow puppet theatre of Malaysia : a study of wayang kulit with performance scripts and puppet designs / Beth Osnes. McFarland & Company, Inc., Jefferson, N.C.. ISBN 9780786448388

Othman, Bahasa (2010) Batu seremban / Bahasa Othman. Siri permainan tradisional kanak-kanak . Penerbit Sinar Cemerlang,, Kuala Lumpur.

Othman, Bahasa and Zainal Abidin, Zaihanim (2010) Pantun perilaku yang terpuji/ Bahasa Othman ; Zaihanim Zainal Abidin. Siri pantun warisan bangsa . Pustaka Seri Idaman 2010, Selangor. ISBN 9789833996476

R

Rahimah, A. Hamid (2010) Piama dan petua tradisi: Ilmu menanam padi masyarakat Melayu di utara semenanjung Malaysia / Rahimah A. Hamid. SARI: Jurnal Alam dan Tamadun Melayu, 28 (2). pp. 211-233. ISSN 0127-2721

Rahmat, Ismail (2010) Adat warisan masyarakat Melayu / Rahmat Ismail. Karya Proaktif Enterprise, Muar, Johor.

Rahmat, Ismail (2010) Adat warisan masyarakat Melayu / Rahmat Ismail. Karya Proaktif Enterprise, Muar, Joho.

Rahmat, Ismail (2010) Adat warisan masyarakat Melayu / Rahmat Ismail. Karya Proaktif Enterprise, Muar, Johor.

Raja Halid, Raja Iskandar (2010) "Nobat Tabal" - the song that installs a sultan / Raja Iskandar Raja Halid. In: -. (Unpublished)

Ramli, Ahmad Termizi (2010) Memartabatkan bahasa Melayu dan memantapkan bahasa Inggeris dalam sistem pendidikan di Malaysia / Ahmad Termizi Ramli. Penerbit UTM Press, Skudai, Johor. ISBN 9789835207587

Ramli, Fadzli (2010) Melihara zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka / Fadzli Ramli. BERNAMA. (In Press)

Ramli, Mohd Anuar (2010) Pemikiran "mesra gender" dalam karya fiqh ulama Melayu klasik/ Mohd Anuar Ramli. Jurnal Syariah, Jil.18 (2). pp. 277-298.

Rashid, Faridah Abdul (2010) Cabaran penyelidikan dan pendidikan dalam era digital / Faridah Abdul Rashid. Siri syarahan umum pelantikan profesor 2009 . Penerbit Universiti Sains Malaysia,, Pulau Pinang :. ISBN 9789838614610

Rozali, Ermy Azziaty and Othman, Mohammad Redzuan (2010) Jalan Keselamatan Bagi Orang-Orang Melayu`: Pemikiran Za`ba Bagi Memajukan Pendidikan dan Ekonomi Pada Tahun 1920-an / Ermy Azziaty Rozali dan Mohammad Redzuan Othman. Sejarah.

Rozali, Ermy Azziaty and Othman, Mohammad Redzuan (2010) 'Jalan keselamatan bagi orang-orang Melayu' : pemikiran Za'ba mengenai pendidikan dan ekonomi Melayu-Islam era 1920-an / Ermy Azziaty Rozali dan Mohammad Redzuan Othman. Jurnal Jabatan Sejarah Universiti Malaya (Volume 18, 2010, Pages 19 to 34), 18. pp. 19-34. ISSN 1985-0611

S

Sabtu, Mohd Supian (2010) Numismatik pengaruh Melayu-Islam di tanah Melayu : data terkini Kesultanan Melayu Melaka / Mohd Supian Sabtu. Persidangan Antarabangsa Islam dalam Masyarakat Malaysia (5-6 Okt 2010: Universiti Malaya, Kuala Lumpur). In: Persidangan Antarabangsa Islam dalam Masyarakat Malaysia, 5-6 Okt 2010:, Kuala Lumpur, Universiti Malaya. (Unpublished)

Saleh, Mohamed Zain (2010) Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Petra Ibni Almarhum Sultan Yahya Petra: Sultan Dan Yang Yang Dipertuan Negeri Kelantan Darul Naim / Mohamed Zain Saleh. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789836271457

Salleh, Karafi (2010) Adat dan pantun perkahwinan Melayu penyeri impian teruna dan dara/ Karafi Salleh. Tinta Publishers, Kuala Lumpur. ISBN 9789675123283

Salleh Rosman, Arieff (2010) Harta intelektual menurut fiqh Islam : pendekatan perbandingan dengan undang-undang Malaysia / Arieff Salleh Rosman. Penerbit Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. ISBN 9789835202599

Salmi, Mohamad (2010) The Curse of Mahsuri / Mohamad Salmi. MPH Group Publishing Sdn. Bhd., Petaling Jaya. ISBN 9789675222931

Salmi, Mohamad (2010) The Mischievous Luncai / Mohamad Salmi. MPH Group Publishing Sdn. Bhd., Petaling Jaya. ISBN 9789675222962

Salmi, Mohamad (2010) Poor Pak Kaduk / Mohamad Salmi. Asian legends (Malaysia) . MPH Group Publishing Sdn. Bhd., Petaling Jaya. ISBN 9789675222955

Saludin, Mohd Rosli (2010) Asal-usul Minangkabau / Mohd Rosli Saludin. Cresent News, Selangor. ISBN 9789830619521

Saludin, Mohd Rosli (2010) Teromba Sebagai Wahana Komunikasi Adat Melayu Tradisional / Mohd Rosli Saludin. Karisma Publications, Malaysia. ISBN 9831954890, 9789831954898

Saludin, Mohd. Rosli (2010) Teromba sebagai wahana komunikasi adat Melayu tradisional / Mohd. Rosli Saludin. Karisma Publications , 2010., Shah Alam, Selangor. ISBN 9789831954898

Sam, Sumadi (2010) Kumpulan naskah syair adat pernikahan orang Melayu Indragiri / Sumadi Sam. Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya, dan Pariwisata, Kabupaten Indragiri Hulu.

Santharamohana, Mohala (2010) Adat perpatih : a timeless beauty / Mohala Santharamohana. Green Clover, Petaling Jaya. ISBN 9789675992001 (pbk.)

Sariyan, Awang (2010) Asas falsafah dan pemikiran melayu berteraskan Islam / Awang Sariyan. Penerbitan Ilham Baru, Kuala Lumpur. ISBN 9789675642098

Selangor, Perbadanan Perpustakaan Awam (2010) KOLEKSI foto diraja Selangor / disusun oleh Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor. [Image]

Shafei, Mawar (2010) Novel intertekstual melayu / Mawar Shafei. Siri rampai bahasa dan sastera Melayu . Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. ISBN 9789679429206

Shafii, Haryati and Kechot, Ab. Samat (2010) Kelestarian alam dalam seni budaya melayu:pantun sebagai bayangan falsafah alam / Haryati Shafii & Ab. Samat Kechot. In: Seminar Sejahtera, 30 Jun 2010, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. (Submitted)

Shiddiq, Abu (2010) Rasulullah ikon usahawan paling berjaya / Abu Shiddiq. Pustaka Al-Shafa, Kuala Lumpur. ISBN 9789831592519 9831592514

Sidek, Sidek (2010) Remaja Islam : kembali pada pemikiran al-Quran & Sunnah / Sidek Baba. Alaf 21, Shah Alam, Selangor. ISBN 9789831245361

Siti Aishah, Sheikh Abdullah and Yasmin, Hassan. (2010) Matematik alam Melayu : sumbangan Ulama Kelantan / Siti Aishah Sheikh Abdullah, Yasmin Hassan. Universiti Malaya.

Stapa, Zakaria and Ismail, Ahmad Munawar and Yusof, Eliashah (2010) Sumbangan sistem pendidikan kebangsaan di Malaysia terhadap pemerkasaan jati diri bangsa Melayu / Zakaria Stapa, Ahmad Munawar Ismail dan Eiashah Yusof. In: Prosiding Internetional Conference on Islamic Education 2010 (ICEid2010): For The Future of Muslim World.

Subramaniam, Vijayaletchumy and Wan Mohammad, Wan Muna Ruzanna (2010) Sistem ekonomi masyarakat Melayu : peringkat sara diri sehingga peringkat komersial / Vijayaletchumy Subramaniam dan Wan Muna Ruzanna bt. Wan Mohammad. In: International Seminar on Trade and Finance in the Malay World : Historical and Cultural Perspectives, 17-18 Jun 2010, Frankfurt, Germany.

Sudarno, Mahyudin (2010) Hikayat Raja Kecik / Sudarno Mahyudin. YWJ Citra Holdings, Johor Bahru.

Surhone, Lambert M. and Tennoe, Mariam T. and Henssonow, Susan F. (2010) Yahya Petra of Kelantan : Yang di-pertuan agong Sultan Kelantan, Kota Bharu, Sultan Ibrahim, Sultan Ismail and Sultan Ismail Petra / edited by Lambert M.Surhone, Mariam T.Tennoe and Susan F.Henssonow. Betascript Publishing, Mauritius. ISBN 9786131068522

Syukron, M. A. and Borhan, Zainal (2010) Asal usul ekonomi ganda dalam masyarakat Melayu : adakah budaya tidak boleh berubah / M. A. Syukron dan Zainal Borhan. In: Persidangan Antarabangsa Islam dalam Masyarakat Malaysia, 5-6 Okt 2010, Kuala Lumpur.

Syukron, M.A. and Borhan, Zainal (2010) Asal usul ekonomi ganda dalam masyarakat Melayu : adakah budaya tidak boleh berubah / M.A. Syukron dan Zainal Borhan. In: Persidangan Antarabangsa Islam dalam Masyarakat Malaysia, 5-6 Oktober 2010, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

T

Talib, Abdul Latip (2010) Imam Hanbali penegak kebenaran / Abdul Latip Talib. PTS Litera Utama, Batu Caves, Selangor. ISBN 9789833892785

Tam, Lye Suan (2010) Complete Malay / Christopher Byrnes and Tam Lye Suan with Eva Nyimas. Teach Yourself, London. ISBN 9781444102000

Tee, Boon Chuan (2010) Benarkah ‘Melayu’ bangsa Taoisme menurut pengertian adat Raja-Raja Melayu (1779M)? / Tee Boon Chuan. Jurnal Terjemahan Alam & Tamadun Melayu, 2 (1). pp. 165-176. ISSN 2180-043X

Teguh Widodo, Sahid and Yussof, Nuraini and Dzakiria, Hisham (2010) Nama orang Jawa : kepelbagaian unsur dan maknanya / Sahid Teguh Widodo, Nuraini Yussof dan Hisham Dzakiria. SARI: Jurnal Alam dan Tamadun Melayu, 28 (2). pp. 259-277. ISSN 0127-2721

Teh, Wan Hashim and Dollah, Hanapi (2010) Melayu Cape di Afrika Selatan / Prof. Dato' Dr. Wan Hashim Teh, Hanapi Dollah. Dewan Bahasa & Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789834603120

Tek Laun, Azizah (2010) Pegangan & kepercayaan orang Melayu / Azizah Tek Laun. Penerbit Citrawarna, Petaling Jaya. ISBN 9789833367931

Tukiman, Norbaiti and Semil@Ismail, Ghazali (2010) Cabaran dan faktor kejayaan usahawan wanita bumiputera perusahaan kecil dan sederhana (PKS) di negeri Melaka / Norbaiti Tukiman, Ghazali Semil@Ismail. Project Report. Universiti Teknologi Mara, Shah Alam.

W

Wan Teh, Wan Hashim and Dollah, Hanapi (2010) Melayu Cape di Afrika Selatan / Wan Hashim Wan Teh, Hanapi Dollah. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789834603120

Wan Yahya, Wan Roselezam and Barani, Forough and Ali Termizi, Arbaayah and Abd Rahman, Emily (2010) ***************STUDENT PRACTICAL***************Cultural identity past and present: Poetic imagination of Muhammad Haji Salleh / Wan Roselezam Wan Yahya,...[et.al]. International Journal of the Humanities, 7 (12). pp. 13-24. ISSN 1447-9508 (Unpublished)

Wan Yusoff, Wan Mazwati (2010) Tok Kenali (1868-1933): Pembaharu Pendidikan Traditional di Tanah Melayu / Wan Mazwati Wan Yusoff. In: Pendidikan Islam di Dunia Melayu: Perbandingan Malaysia dan Indonesia. Asia Research Center, The Asian Cultures Research Institute, Toyo University, Tokyo, Japan. ISBN ISBN 9784903878102

Wariya, Chamil and Yushak, Yusanani (2010) Malaysia : asas pembinaan negara bangsa, institusi pemerintahan, lambang kebangsaan / Chamil Wariya, Yusanani Yushak. Media Global Matrix, Kuala Lumpur. ISBN 9789834425647

Y

Yusof, Ab. Aziz (2010) Panduan terbaik : menjadi usahawan muslim hebat / Ab. Aziz Yusof. Scholarmind Publishing, Kuala Lumpur. ISBN 9789675632006

Yusoff, Wan Sallha and Zulkifli, Nurul Syazwani and Mahmood, Ahmad Fahmi and Abdul Rahim, Noor Asliza (2010) Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan identiti diri remaja melayu / Wan Sallha Yusoff, Nurul Syazwani Zulkifli, Ahmad Fahmi Mahmood, Noor Asliza Abdul Rahim. Working Paper. Universiti Malaysia Perlis (UniMAP).

Yussof, Abdul Salam (2010) Memperkasakan tamadun Melayu Malaysia-Indonesia menerusi permuafakatan pendidikan / Abdul Salam Yussof. In: Seminar Antarabangsa Agama dan Pembangunan V: Agama dan Pemikiran Wacana Tradisi Kontemporari Malaysia-Indonesia., abatan Usuluddin & Falsafah, FPI, UKM.

Z

Zawiyah, Baba (2010) Malay traditional woodcarving artefacts in Nik Rashiddin’s personal collection at Kandis, Kelantan / Zawiyah Baba. SARI: Jurnal Alam dan Tamadun Melayu, 28 (2). pp. 109-129. ISSN 0127-2721

Zubir, Idris and Yusmilayati, Yunos (2010) Hitungan dalam Naskhah Melayu dan Jawa: analisis dalam Syair Laksana Kita dan Mujarabat / Zubir Idris, Yusmilayati Yunos. Jurnal Melayu, 5. pp. 209-225. ISSN 1675-7513

This list was generated on Thu Jun 1 06:55:43 2023 +08.