Items where Year is 2008

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Pengarang | Jenis Bahan | No Grouping
Jump to: ( | , | A | B | C | D | F | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Y
Number of items: 106.

(

(Tun) Hj. Othman, Tun Suzana (2008) Tun Seri Lanang : sejarah dan warisan tokoh Melayu tradisional / susunan (Tun) Suzana (Tun) Hj. Othman. Media Satria, Kuala Lumpur. ISBN 9789834348564

,

Ding Choo Ming (2008) Manuskrip Melayu sumber maklumat peribumi Melayu / Ding Choo Ming. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor. ISBN 9789679428827

A

Abang Muhi, Abang Seruji (2008) Pantun setia kasih untukmu Malaysia/ Abang Seruji Abang Muhi. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789834600976

Abdul Rahman, Azman and Mahad Musa, Zahari and Nik Salleh, Nik Salida Suhaila and M. Abdul Aziz, Adel (2008) Biografi mufti-mufti Malaysia / Azman Abdul Rahman ... [et. al.]. Penerbit Universiti Sains Islam Malaysia, Nilai, Negeri Sembilan. ISBN 9789832950813

Abdul Wahid, Zainal Abidin (2008) Kesultanan Melayu Melaka. Pentadbiran Kuno atau Moden / Prof.Dato' Zainal Abidin Abdul Wahid. Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia, Batu Berendam. ISBN 9839915533

Abdullah, Moniza and Raoh, Rozana and Wan Sulaiman, Wan Salwana (2008) Kajian mengenai sejauh mana penerimaan masyarakat Kelantan terhadap pementasan seni wayang kulit sebagai bentuk hiburan / Moniza Abdullah, Rozana Raoh, Wan Salwana Wan Sulaiman. Project Report. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Abu Hassan, Rozeman (2008) Biografi Aminuddin Baki arkitek pendidikan negara / Rozeman Abu Hassan. Universiti Kebangsaan Malaysia. ISBN 9789679428490

Ahamad, Mohd Asura (2008) Kesan industri kecil dan sederhana (IKS) ke atas sosioekonomi masyarakat Melayu : satu kajian kes di Teluk Intan, Perak Darul Ridzuan / Mohd Asura bin Ahamad. Project Report. Jabatan Antropologi dan Sosiologi, UM, Kuala Lumpur. (Unpublished)

Ahmad, Suzan (2008) Cak Lempong alat muzik Melayu / Suzan Ahmad. Malaysian National News Agency. (In Press)

Ahmad Nawawi, Yaakob and Rafiaah, Abu (2008) Kepupusan bahasa Jawa sebagai bahasa warisan Melayu : kajian kalangan remaja di Johor / Ahmad Nawawi Yaakob, Rafiaah Abu. BAHASA DAN PEMERKASAAN MASYARAKAT : SEMINAR ANTARABANGSA LINGUISTIK DAN PEMBUDAYAAN BAHASA MELAYU KE-4. pp. 91-96.

Ali, Syed Husin (2008) Orang Melayu : masalah dan masa depan / Syed Husin Ali. Buku Harakah, Kuala Lumpur. ISBN 9789833172344

Ansaldo, Umberto (2008) Sri Lanka Malay revisited: genesis and classification / Umberto Ansaldo. In: Lessons from Documented Endangered Languages. Typological Studies in Language . John Benjamins Publishing, Amsterdam / Philadelphia, pp. 13-42. ISBN 9789027229908 (HB). 9789027290205 (EB)

Arai, Anuar Nor (2008) Wayang Hatta Azad Khan Hadiah Sejati untuk seniman rakyat / Anuar Nor Arai. Jurnal Skrin Malaysia, 5. pp. 169-180. ISSN SN 1823-1021

Arshad, Mahzan (2008) Pendidikan literasi Bahasa Melayu strategi perancangan dan pelaksanaan / Mahzan Arshad. Utusan Publications & Distr ibutor s, Kuala Lumpur.

Arshad, Mahzan (2008) Pendidikan literasi Bahasa Melayu strategi perancangan dan pelaksanaan / Mahzan Arshad. Utusan Publications & Distributors. ISBN 9789676121257

Arshad, Mahzan (2008) Pendidikan literasi bahasa Melayu : strategi perancangan dan pelaksanaan / Mahzan Arshad. Utusan Publications, Kuala Lumpur.

Aziz, Noor Faizah and Md. Jahi, Jamaluddin and Arifin, Kadir and Ujang, Aziz (2008) Pengaruh Adat Resam, Kepercayaan dan Kebudayaan Terhadap Pembinaan Rumah Melayu Traditional / Noor Faizah Aziz, Jamaluddin Md. Jahi, Kadir Arifin & Aziz Ujang. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman) = International Journal of the Malay World and Civilisation (Iman). ISSN 2289-4268

B

Badri, Khairul Nizam Zainal (2008) Ketokohan dan pemikiran Abu Bakar Al-Baqir / Khairul Nizam Zainal Badri. Karisma Publications, Shah Alam, Selangor. ISBN 9789831953662

Badri, Mohd Bahroddin (2008) Penerimaan masyarakat Melayu terhadap takaful keluarga : kajian di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur / Mohd Bahroddin bin Badri. Masters thesis, Universiti Malaya.

Bala, Bilcher and Basrah Bee, Baszley Bee and Dasan, Jakaria (2008) Pengaruh Kesultanan Brunei kepada masyarakat Sabah (Siri I) / Bilcher Bala & Baszley Bee Basrah Bee dan Jakaria Dasan. Utusan Borneo. p. 13. (In Press)

Barakhbah, Syed Abdullah (2008) The Residency Years : Tunku Abdul Rahman : A Special Tribute / by Syed Abdullah Barakhbah ; text by Mansor bin Puteh. RA Fine Arts, Kuala Lumpur. ISBN 9789834405755

Basri, Fairuzah (2008) Tamadun Islam dan tamadun Melayu: perkembangan dan isu kontemporari. Penerbit UiTM (UiTM Press), Kuala Lumpur, Malaysia. ISBN 978-967-305-112-0

Basri, Fairuzah and Abdul Rahman, Nafisiah and Ahmad, Musa (2008) Transliterasi manuskrip Melayu Dur al-Nafis (mss 2488). Research Report. Institut Perundingan, Pembangunan dan Pengkomersilan (IRDC), UiTM. (Unpublished)

Bujang, Rahmah and Hamidon, Nor Azlin (2008) Kesenian Melayu / Rahmah Bujang, Nor Azlin Hamidon. Akademi Pengajian Melayu, UM, Kuala Lumpur:. ISBN 9832085373

C

Chew, Fong Peng (2008) Budaya bahasa dan sastera dalam masyarakat Malaysia / Chew, Fong Peng.

Chew, Fong Peng (2008) Budaya dan Masyarakat berbilang kaum Malaysia / Fong Peng Chew. Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, Kementerian Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia, Kuala Lumpur. ISBN 9789834222574 9789834222598 9789834425203

Cooper, John and L. Nettler, Ronald and Mahmoud, Mohamed and Husin, Anwar (2008) Islam dan kemodenan: pandangan intelektual islam / John Cooper, Ronald L. Nettler, Mohamed Mahmoud, Anwar Husin. Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad, Kuala Lumpur. ISBN 9789830682419

Cooper, John and Nettler, Ronald L. and Mahmoud, Mohamed (2008) Islam dan kemodenan: pandangan intelektual Islam/ suntingan : John Cooper, Ronald L. Nettler dan Mohamed Mahmoud ; penterjemah : Anwar Husin. Institut Terjemahan Negara Malaysia, Kuala Lumpur. ISBN 9789830682419

D

Dolmat, Hatta (2008) Keindahan baju kurung dan kebaya / Hatta Dolmat. PESONA PENGANTIN, 87. pp. 78-79. ISSN 1675-0500

F

Faridah, Wazir (2008) Konsep kendiri matematik dan gaya keibubapaan ibu bapa : satu kajian perbandingan antara pelajar Melayu dan Cina berpencapaian lemah dan cemerlang / Faridah Wazir. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

H

Haji Omar, Ani (2008) Nostalgia dan realiti perspektif agus salim dalam puisi melayu moden / Ani Haji Omar. Project Report. Universiti Pendidikan Sultan Idris. (Submitted)

Halimi, Ahmad Jelani (2008) Sejarah Dan Tamadun Bangsa Melayu / Ahmad Jelani Halimi. Utusan Publication & Distributors, Kuala Lumpur. ISBN 9789676121554

Halimi, Ahmad Jelani (2008) Sejarah dan Tamadun Bangsa Melayu (Siri Pengajian dan Pendidikan Utusan) / Ahmad Jelani Halimi. Utusan Publications & Distributors, Kuala Lumpur. ISBN 9789676121554

Hamzah, Amran and Abd. Kadir, Irhanida (2008) Cultural & Nature-Based Tourism Corridors: Pilot Project At Terengganu Darul Iman / Amran Hamzah and Irhanida Abd. Kadir, (2008) Cultural & Nature-Based Tourism Corridors: Pilot Project At Terengganu Darul Iman. Project Report. UTM, Skudai, Johor. (Unpublished)

Harun, Hassyura (2008) Mobile malaysian history notes using mental story - malayan union kepada pembentukan persekutuan tanah melayu / Hassyura Harun. Project Report. UTeM, Melaka, Malaysia.

Harun, Jelani (2008) Kajian naskhah undang-undang adat Melayu di London / Jelani Harun. Jurnal alam dan tamadun melayu. pp. 127-148. ISSN 0127-2721

Harun, Jelani (2008) Undang - undang kesultanan Melayu dalam perbandingan / Jelani Harun. Penerbit Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. ISBN 9789838613415

Harun, Jelani (2008) Undang-undang Kesultanan Melayu dalam perbandingan / Jelani Harun. Penerbit Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. ISBN 9789838613415

Harun, Jelani (2008) Undang-undang Kesultanan Melayu dalam perbandingan /. Penerbit Universiti Sains Malaysia,, Pulau Pinang :. ISBN 9789838613415

Harun, Jelani (2008) Undang-undang Kesultanan Melayu dalam perbandingan / Jelani Harun. Penerbit Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. ISBN 9838613415

Harun, Jelani (2008) Undang-undang Kesultanan Melayu dalam perbandingan/ Jelani Harun. Penerbit Universiti Sains Malaysia, USM Pulau Pinang. ISBN 9789838613415

Hasan, Mohd Yusof (2008) Pemikiran Mahathir Mohamad : kesinambungan gelombang keintelektualisme Melayu global dari Munshi Abdullah dan Za'ba / Mohd. Yusof Hasan. Pusat Penerbitan Universiti, Universiti Teknologi MARA, Shah Alam. ISBN 9789673051182

Hashim, Dr. Mohd Yusoff (2008) Hang Tuah : Wira Melayu / diselenggarakan oleh Prof. Emeritus Dato' Dr. Mohd Yusoff Hashim. Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia, Batu Berendam, Melaka. ISBN 9789832600305

Hashim, Hashim (2008) Hati budi Melayu: pengukuhan menghadapi cabaran abad ke-21 / Hashim Haji Musa. Penerbit Universiti Putera Malaysia, Serdang, Selangor. ISBN 9789675026478

Hassan, Rozeman Abu (2008) Biografi Aminuddin Baki : arkitek pendidikan negara / Rozeman Abu Hassan. Siri memoir & biografi Universiti Kebangsaan Malaysia . Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor. ISBN 9789679428490

Hj. Basri, Fairuzah (2008) Tamadun Islam dan tamadun Melayu:perkembangan dan isu kontemporari /Fairuzah Hj. Basri. Pusat Penerbitan Universiti (UPENA), Universiti Teknologi MARA, Shah Alam. ISBN 9789673051120

Hj. Hussin, Zaliha (2008) Batik Merbok: menelusuri tradisi seindah seni, semurni budaya, dan warisan sepanjang zaman. MPH Publishing, Petaling Jaya, Selangor. ISBN 9789833698981

Hussain, Othman (2008) Conceptual understanding of myths and legends in Malay history / Hussain Othman. SARI: Jurnal Alam dan Tamadun Melayu, 26. pp. 91-110. ISSN 0127-2721

Hussin, Nordin (2008) Pedagang Bugis dan kuasa Eropah di Selat Melaka, 1500-1800 / Nordin Hussin. SARI: Jurnal Alam dan Tamadun Melayu, 26. pp. 199-211. ISSN 0127-2721

Hussin, Sufean (2008) Pendidikan di Malaysia : sejarah sistem dan falsafah / Sufean Hussin. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789836281722

I

Ibrahim, Mohd Azmi and Sham Ramli, "Ainu (2008) Shadow play Malay traditional theatre / Mohd. Azmi Ibrahim,'Ainu Sham Ramli. Malaysian Handicraft Development Corporation, Kuala Lumpur. ISBN 9789839196566

Idris, Nor Aini (2008) Wanita dan pembangunan ekonomi di Malaysia / Nor Aini Haji Idris. Dewan Bahasa dan pustaka, Kuala lumpur. ISBN 9789836298621

Ismail, Abd. Rahman (2008) Seni silat Melayu sejarah, perkembangan dan budaya / Abd. Rahman Ismail. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789836299345

Ismail, Ibrahim (2008) Ibrahim : Pahlawan Melayu / Ibrahim Ismail. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789836297648

J

Juoi, Pahrol Mohamad (2008) Dilema Melayu-Islam : kurang fikir atau kurang zikir? / Pahrol Mohamad Juoi. Telaga Biru, Kuala Lumpur. ISBN 9789675102141

K

Kamil, Kamdi (2008) Seni silat sendeng : sejarah dan kurikulum pembelajaran / Kamdi bin Kamil. Yayasan Warisan Johor, Johor Bharu. ISBN 9789832440383

Kechot, Ab Samad (2008) Asas kebudayaan dan kesenian Melayu / Ab Samad Kechot. Jurnal Melayu, 3. pp. 1-8. ISSN 1675-7513

Kelana, Muslim (2008) Menjadi usahawan sehebat Muhammad Bin Abdullah / Muslim Kelana. PTS Millennia Sdn Bhd, Kuala Lumpur. ISBN 9789833603534

L

Lazim, Ahmad Sohaimi (2008) Pengaruh Jepun terhadap bidang pendidikan di Tanah Melayu (Malaysia) 1941-1990-an / Ahmad Sohaimi Lazim. Doctoral thesis, Universiti Sains Malaysia.

Lim, Swee Tin (2008) Melayu pendatang satu pemesongan fakta / Lim Swee Tin. Mingguan Malaysia. (In Press)

M

Malaysia, Kerajaan Kelantan (2008) Perayaan sempena ulang tahun hari keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan Kelantan yang ke-58 : "Kedaulatan Raja Keamanan Rakyat", On the royal occasion of the 50th birthday celebration of His Royal Highness the Sultan of Kelantan. Kerajaan Kelantan, Kota Bharu, Kelantan.

Md. Noor, Ruzman (2008) Kajian semula terhadap undang-undang keterangan Islam / Ruzman Md. Noor. In: Seminar Semakan Semula Korpus Undang-Undang Islam, Kuala Lumpur.

Ming, Ding Choo (2008) Pantun Peranakan Baba : mutiara gemilang negeri-negeri Selat / Ding Choo Ming. Siri rampai bahasa dan sastera Melayu . Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor. ISBN 9789679428551

Mohamad Zain, Shaharir (2008) Pembinaan semula teori kepimpinan dan kepengurusan rumpun Melayu / Shaharir Mohamad Zain. Universiti Malaysia Terengganu, Kuala Terengganu. ISBN 9789832888734

Mohamad al-Bakri, Zulkifli (2008) Institusi fatwa dalam enakmen pentadbiran perundangan Islam Negeri Sembilan / Zulkifli Mohamad al-Bakri. Penerbit, Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan. ISBN 9789832950721

Mohamed Ariffin, Mohd Yahya and Ahmad Ishak, Profesor Dr. Md Sidin (2008) Penggunaan bahan perhubungan media dalam Bahasa Melayu di Malaysia. Seminar Antarabangsa Bahasa Melayu Dalam Komunikasi Era Global., 01 - 03 Disember 2008, Auditorium Mahyuddin, Fakulti Pengurusan & Ekonomi, Universiti Malaysia Terengganu...

Mohd Hassan, Teh (2008) Resipi bonda : koleksi masakan tradisional Melayu / Hajjah Teh Mohd Hassan. MPH Publishing, Petaling Jaya. ISBN 9789675222009

Mohd Salleh, Ahmad and Ahmad, Mohd Farid Hafidz (2008) Islam agama rabbani : dasar pendidikan Islam teras untuk KPLI dan PPISMP / Ahmad Mohd Salleh, Mohd Farid Hafidz Ahmad. Oxford Fajar, Shah Alam. ISBN 9789834500313

Mohd Shukri, Mohd Afif (2008) Wayang Kulit : The diminishing cultural heritage in Kelantan / Mohd Afif Afuan Mohd Shukri. [Audio] (Unpublished)

Musa, Hashim (2008) Hati Budi Melayu Pengukuhan Menghadapi Cabaran Abad Ke-21/ Hashim Hj Musa. Penerbit Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor. ISBN 9789675026478

Musa, Hashim (2008) Traditional Malay poems: reflections of courteous disposition, gracious speech and supreme wisdom of the Malay psyche / Hashim Musa. Malay Literature, 21 (1). pp. 35-57. ISSN 0128-1186

Musa, Mohamad Zain (2008) Perpindahan dan hubungan semasa Orang Cam / Mohamad Zain Musa. SARI: Jurnal Alam dan Tamadun Melayu, 26. pp. 252-272. ISSN 0127-2721

N

Nazrin, Raja (2008) Kestabilan minda Melayu penting / Raja Nazrin. Berita Harian.

Nik Ab. Kadir, Nik Hassan Basri (2008) The martial art of silat jatuh : concept and system / Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir. In: International Seminar on Malay, Maori and Pacific Language, Art and Culture, 1 Nov 2007, Wellington, New Zealand.

Nik Pa, Nik Azis and Idris, Noraini (2008) Perjuangan memperkasakan pendidikan di Malaysia pengalaman 50 tahun merdeka / Nik Azis Nik Pa, Noraini Idris. Utusan Publications & Distributors, Kuala Lumpur. ISBN 9789676121568

Noor Azlina, Ali (2008) Sikap dan kefahaman golongan Melayu kelas pertengahan terhadap pendidikan agama : kajian kes di Kuala Terengganu, Terengganu. Universiti Malaya.

Nordin, Shah Rul Anuar (2008) Isu-isu dalam pengajian Islam penyunting / Shah Rul Anuar Nordin. Penerbit UTHM, Batu Pahat. ISBN 9789832963585

O

Othman, Suzana (2008) Ketuanan Islam dan pertuanan raja-raja Melayu / lintasan sejarah perkembangan gagasan Melayu Islam beraja susunan, Suzana Hj Othman. Media Satria,, Kuala Lumpur :. ISBN 9789833020133

Othman, Suzana (2008) Ketuanan Islam dan pertuanan raja-raja Melayu lintasan sejarah perkembangan gagasan Melayu Islam beraja / Suzana Othman. Media Satria, Kuala Lumpur. ISBN 9789833020133

Othman, Suzana (2008) Ketuanan Islam dan pertuanan raja-raja Melayu: lintasan sejarah perkembangan gagasan Melayu Islam beraja / Suzana Othman. Utusan Publications, Shah Alam, Selangor. ISBN 9789833020133 (pbk.); 9833020135 (pbk.)

Othman, Suzana (2008) Menjejak warisan Melayu Islam beraja : menemukan kembali permata bangsa yang hilang / Suzana Othman. Media Satria, Kuala Lumpur. ISBN 9789834348571

Othman, Suzana (2008) Tun Seri Lanang : sejarah dan warisan tokoh Melayu tradisional / Suzana Tun Hj Othman. Media Satria, Kuala Lumpur. ISBN 9789834348564

P

Pemuda UMNO Malaysia, Gagasan Badan Ekonomi Melayu (2008) [Kertas-kertas kerja Konvensyen Ekonomi Bumiputera yang berlangsung di Pusat Perdagangan Dunia Putra, PWTC, 18 & 19 Julai 2008] / Konvensyen Ekonomi Bumiputera (2008 : Kuala Lumpur). In: Konvensyen Ekonomi Bumiputera (2008 : Kuala Lumpur), 2008, Kuala Lumpur. (Submitted)

Puteh, Abang Yusuf (2008) Adat perkahwinan orang Melayu Sarawak / Abang Yusuf Puteh. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789836295187

R

Rahimin Affandi, Abdul Rahim (2008) Warisan karya ulama' Melayu-Islam silam dan kaitannya dengan pengajian moral di zaman moden / Rahimin Affandi Abdul Rahim. Jurnal Usuluddin, 27. pp. 169-189.

Raja Nazrin Shah Ibni, Sultan Azlan Muhibbuddin Shah (2008) Institusi beraja : INTAN premier talk / titah Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perak Darul Ridzuan Raja Nazrin Shah Ibni Sultan Azlan Muhibbuddin Shah. Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), Kuala Lumpur. ISBN 9833109365

Rosmera (2008) Sultan Alau'ddin : hikayat sejarah melayu / diceritakan semula secara bebas oleh Rosmera. Kembara Hikayat Purba . P. T. Gedung Ilmu, Kuala Lumpur.

S

Saadon, Ramli (2008) Sejarah perguruan Malaysia / Ramli bin Saadon. Bahagian Penerbitan Guru, Putrajaya. ISBN 9789839264111

Sabri, Mohamad Sharif (2008) Empayar Kesultanan Melayu Melaka dan kesinambungan ketamadunan Islam di sebelah timur / Sabri Mohamad Sharif. ISLAM TERAS KETAMADUNAN DUNIA MASA HADAPAN : PROSIDING SEMINAR ANTARABANGSA KETAMADUNAN ISLAM. pp. 1-7.

Said, Ismail (2008) Dr. Burhanuddin Al-Helmi pejuang Melayu sejati / Ismail Said. Karisma Publications Sdn. Bhd., Shah Alam, Selangor. ISBN 9789831953723

Said., Ismail (2008) Dr. Burhanuddin Al-Helmi : pejuang Melayu sejati / Ismail Said. Karisma Publications,, Shah Alam, Selangor. ISBN 9789831953723

Saludin, Mohd. Rosli (2008) Teromba sebagai alat komunikasi dalam kepimpinan adat perpatih / Mohd. Rosli Saludin. Karisma Publications, Shah Alam. ISBN 9789831954119

Sulaiman, Tajularipin and Wan Ali, Wan Zah (2008) Memperkasakan pendidikan negara : isu & cabaran /. Penerbit Universiti Putra Malaysia, Serdang.

Syed Othman, Syed Mohd Zakir (2008) Seniman negara ke-7 Datuk (Dr.) Ahmad Nawab / Syed Mohd Zakir Syed Othman. Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia, Kuala Lumpur. ISBN 9789833374236

T

Tengku Mohd Ali, Tengku Intan Marlina and Ja’afar, Salinah (2008) Simbol Kebesaran Daulat, Mahkota Dan Keris Dalam Hikayat Hang Tuah. Jurnal Melayu. pp. 99-109. ISSN 1675-7513

Tun Hj. Othman, Tun Suzana (2008) Ketuanan Islam dan pertuanan raja-raja Melayu : lintasan sejarah perkembangan gagasan Melayu Islam beraja / Tun Suzana Tun Hj. Othman. Media Satria,, Kuala Lumpur. ISBN 9789833020133

Tun Hj. Othman., Tun Suzana (2008) Menjejak warisan Melayu Islam beraja menemukan kembali permata bangsa yang hilang susunan. Kuala Lumpur Media Satria, Perpustakaan Sultanah Bahiyah Universiti Utara Malaysia. ISBN 9789834348571 (pbk)

Tun Suzana, Tun Othman (2008) Menjejak warisan Melayu Islam beraja : menemukan kembali permata bangsa yang hilang (siri kertas kerja) / Tun Suzana Tun Othman. Media Satria, Ampang.

t.t, Asri (2008) Selayang pandang muzik Melayu ghazal / Asri. Balai kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, Yogyakarta. ISBN 979-9246-54-7

U

Uehara, Aki (2008) Performance Practice, Music and Innovations in Wayang Kulit Gedek in Kedah / Aki Uehara. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia.

UiTM, Penerbit Universiti Teknologi MARA (2008) "Melonjakkan ekonomi Bumiputra" : prosiding Konvensyen Ekonomi Bumiputra, pada 18 dan 19 Julai 2008 di Dewan Tun Dr Ismail, PWTC, dianjurkan oleh Gagasan Badan Ekonomi Melayu / Editor UPENA. Penerbit Universiti Teknologi MARA, Shah Alam, Selangor. (Unpublished)

Ungku Abdul Hamid, Ungku Aziz (2008) Sistem pendidikan Malaysia : cabaran dan penambahbaikan / Ungku Aziz bin Ungku Abdul Hamid. In: Seminar Permuafakatan Kementerian Pengajian Tinggi Bersama Kementerian Pelajaran, 28-29 Julai 2008, Serdang, Selangor.

W

Wan Isa, Wan Nur Hatin and Ab Rajab, Nur-Shafawati and Zahri, M.K. and Xu, Shuhua and Mohammed, Rizman-Idid and Alwi, Zilfalil (2008) Genetic Relationship & Distribution of Ancestral Genetic Component Among Peninsular Malaysia Malay Sub-Ethnic Groups / Wan Nur Hatin Wan Isa ...[et al.]. Malaysian Journal of Medical Sciences, 16 (Supp.1). p. 26. ISSN 1394-195X

Y

Yaacob, Hashim (2008) Pemartabatan Melayu dalam pendidikan : pengalaman di Fakulti Pergigian, Universiti Malaya / Dato' Hashim Yaacob. Universiti Malaya.

Yahya, Zubir (2008) Empayar minda Melayu alaf baru / Zubir bin Hj Yahya. Hijjaz Records Pub., Petaling Jaya, Selangor. ISBN 978-983-42229-2-5

Yayasan Diraja Sultan Mizan, Kuala Terengganu (2008) Persidangan antarabangsa tiga abad Kesultanan Terengganu 1708-2008 Istitusi Diraja Payung Masyarakat, 17-19 Oktober 2008 / anjuran Universiti Darul Iman Malaysia & Yayasan Diraja Sultan Mizan. In: Persidangan antarabangsa tiga abad Kesultanan Terengganu 1708-2008, Kuala Terengganu.

This list was generated on Sun Mar 3 22:26:06 2024 +08.