Items where Year is 2005

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Pengarang | Jenis Bahan | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | M | N | O | R | S | T | W | Y | Z | [
Number of items: 138.

A

A Rashid, Noriati (2005) Kesantunan orang Melayu dalam majlis pertunangan / Noriati A Rashid. |b Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim. ISBN 983262049X

A., Zainal Abidin and Salleh, Abdullah (2005) Life in the Malay kampongs of Kuching, fifty years ago / A. Zainal Abidin, Abdullah Salleh. Universiti Malaysia Sarawak, Kuching, Sarawak. ISBN 9839257161

A. Ghafar, Ahmad (2005) Pemuliharaan warisan seni bina Melayu dan Islam Pulau Pinang. Universiti Malaya.

Ab. Rashid, Maziah (2005) Kaedah tradisional pembuatan tekstil dan pakaian Melayu kajian kes: pantai timur / Maziah Ab. Rashid. Masters thesis, Universiti Malaya.

Ab. Razak, Kamarudin (2005) Kesultanan Johor sehingga 1699 dalam illustrasi = Johore sultanate until 1699 in illustration / diselenggarakan oleh Kamarudin Ab. Razak; fotografi Zaleha Tasrib; terjemahan oleh Noriyati Hassan. Yayasan Warisan Johor / Johore Heritage Foundation, Johor Bahru, Johor :. ISBN 9789832440161

Abd Kadir, Kadir and Sain, Ngasri (2005) Masyarakat Melayu Champ di Indo China /Haris Abd Kadir & Ngasri Sain. [Video] (Unpublished)

Abd Rahman, Salbiah (2005) Malay cultural and heritage tourism at Bukit Chandan, Kuala Kangsar, Perak, Malaysia / Salbiah Abd Rahman. Universiti Tun Abdul Razak e-Journal, 1 (1). pp. 54-64. ISSN 1511-7219

Abd. Hamid, Hamidin (2005) Emosi Melayu: Melayu dan perhambaan di Cape, 1652-1838 / Hamidin Abd. Hamid. Jurnal Pengajian Melayu (Journal of Malay Studies), 16. pp. 116-131.

Abdul Hamid, Noorita (2005) Politik Melayu daripada perspektif Warta Negara 1945 / Noorita Abdul Hamid. Masters thesis, Universiti Malaya.

Abdul Rahman, Mohd Amirullah (2005) Kerajaan Johor-Riau dalam sejarah peradaban Melayu / Mohd Amirullah Abdul Rahman. Masters thesis, Universiti Malaya.

Abdullah, Anwar and Ismail, A. Samad (2005) Biografi Dato' Onn : Hidup Melayu / Anwar Abdullah ; Tan Sri A. Samad Ismail. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. ISBN 9789679426458

Abdullah, Mohd Akbal and Sulaiman, Abdullah (2005) Pemelayuan : pengalaman etnik Bugis di Johor berdasarkan nashkah-nashkah sejarah tradisional Melayu Johor / Mohd Akbal Abdullah dan Abdullah Sulaiman. In: Seminar Kebangsaan ICT dalam Pendidikan, 18-19 November 2005, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI).

Abdullah, Noor Aini (2005) Adat resam & etiket masyarakat Malaysia buku panduan yang praktikal / Dato' Paduka Noor Aini Abdullah. Marshall Cavendish, Shah Alam.

Abdullah, Saari (2005) Anak Raja Gondang dan lain-lain cerita Makyung / Saari Abdullah. Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia (KeKKWa), Kuala Lumpur. ISBN 9789833374069 (pbk.)

Abdullah, Sabariah (2005) Adat perpatih / Sabariah Abdullah. Pustaka Cahaya Intelek, Petaling Jaya, Selangor.

Abdullah, Sabariah (2005) Istiadat Diraja Melayu / Sabariah Abdullah. Siri Kebudayaan melayu . Pustaka Cahaya Intelek, Petaling Jaya. ISBN 9833065562 (kkt.)

Abdullah, Sabariah (2005) Kepercayaan dan pantang larang / Sabariah Abdullah. Pustaka Cahaya Intelek, Petaling Jaya. ISBN 9833065554

Abideen, Mohamad Iqbal (2005) Pak Lah ciri-ciri sahsiah & karisma kepimpinan sejagat / Mohamad Iqbal Abideen. Fatima Publications, Kuala Lumpur. ISBN 9789834273804

Abu Bakar, Sahol Hamid and Sualman, Ismail (2005) Penulisan biografi : Tun Dato' Seri Utama (Dr.) Haji Abdul Rahman Bin Haji Abbas Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Pulau Pinang / Dato' Prof. Ir. Dr. Sahol Hamid Abu Bakar and Hj Ismail Sualman. Project Report. Institut Penyelidikan, Pembangunan dan Pengkomersilan (IRDC), Shah Alam, Selangor. (Submitted)

Adam, Ahmat (2005) Nilai-nilai Melayu dalam kata-kata adat dan peribahasa : cermin diri bangsa Melayu / Ahmat Adam. Universiti Malaya.

Adam, Ramlah (2005) Biografi Politik Tunku Abdul Rahman Putra / Ramlah Adam. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789836281777

Ahmad, Abdullah Sani (2005) Pengaruh pasu hiasan lanskap terhadap persepsi budaya Melayu / Abdullah Sani Ahmad. In: Seminar Za'ba Mengenai Alam Melayu II 2005, Kuala Lumpur, Malaysia. (Unpublished)

Ahmad, Ali (2005) Tasawwur Islam dalam kesusasteraan Melayu tradisional / Ali Ahmad. Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. ISBN 9789833391196

Ahmad, Fais (2005) Sources of work-family conflict: a study of Malay women entrepreneurs in Kedah, Malaysia/ Fais Ahmad. Doctoral thesis, University of South Australia.

Ahmad, Kamarudin and Hamid, Mohd Liki (2005) Adat, pantang larang, petua dan fatwa dalam masyarakat Melayu. / Kamarudin Ahmad. In: Isu-isu budaya dalam pembangunan sosial. Penerbit USM, pp. 193-201.

Ahmad, Sureini (2005) Pandangan dunia ekonomi Melayu : kajian kes perniagaan makanan di USJ (Utara Subang Jaya) / Sureini Binti Ahmad. Other thesis, Universiti Malaya.

Ahmad Bustami, Tajul Aris and Mohd. Kamal, Mohd. Hisham and Shuaib, Farid Sufian (2005) Kaedah perundangan bidang kuasa dan tatacara Mahkamah Syariah / Tajul Aris Ahmad Bustami, Mohd. Hisham Mohd. Kamal, Farid Sufian Shuaib. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789836283863

Ahmad., A. Samad (2005) Warisan perubatan Melayu / penyelenggara A. Samad Ahmad. Siri lestari budaya . Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789836287601

Ahmat, Shahrum (2005) Kedah-tradition and change in Malay state: a study of the economic and political development / Shahrum Ahmat. Read Resources, Shah Alam, Selangor. ISBN 967994803x

Aminah, Ayob (2005) Pendidikan : masalah pelajar Melayu Pulau Pinang. Universiti Malaya.

Amir, Ayuni (2005) Alatan muzik tradisional Melayu / Ayuni Amir. Pustaka Cahaya Intelek, Petaling Jaya. ISBN 9833065503

Ardi, Norizah (2005) Sikap terhadap bahasa Melayu dan penggunaannya di kalangan pelajar universiti di selatan Thailand / Norizah Ardi. Doctoral thesis, Universiti Malaya.

Awang, Hashim (2005) Pemikiran ekonomi masyarakat melayu: tumpuan terhadap pepatah melayu/ Hashim Awang. In: Emosi Melayu (Malay Emotional). Department of Malay Studies, University of Malaya, Kuala Lumpur. (Submitted)

Awang, Ramli (2005) Akidah penghayatan tauhid al-Quran / Ramli Awang. Penerbit Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. ISBN 9835203830

Ayob, Aminah (2005) Pendidikan : masalah pelajar Melayu Pulau Pinang / Aminah Ayob. In: Kolokium Kebangsaan Melayu Pulau Pinang.

B

Baharuddin, Amir Hussin (2005) Ekonomi - pemasalahan Melayu Pulau Pinang / Amir Hussin Baharuddin. In: Kolokium Kebangsaan Melayu Pulau Pinang (2003 : Pulau Pinang)., 2003, Pulau Pinang.

Basri, Fairuzah and Tarimin, Mujaini (2005) Transliterasi naskhah manuskrip melayu Bashir Al-Ikhwan Bi-Asbab Al-Mawt Ala Al-Iman (mss 2273). Research Report. Institut Perundingan, Pembangunan dan Pengkomersilan (IRDC), UiTM. (Unpublished)

Basri, Fairuzah and Tarimin, Mujaini (2005) Transliterasi naskhah manuskrip melayu syair kelahiran Nabi Muhammad SAW dan syair nasihat (mss 2264). Research Report. Institut Perundingan, Pembangunan dan Pengkomersilan (IRDC), UiTM. (Unpublished)

Bennabi, Malek and Mohamed, Zulkarnain and Mat Zain, Farid (2005) Krisis intelektual muslim / Bennabi Malek, Zulkarnain Mohamed., Farid Mat Zain. Karisma Publication, Shah Alam. ISBN 983195114X 9789831951149

Berahim @ Ibrahim, Ahmad Zaki and Haji Hamzah, Norhayati (2005) Tamadun Islam : konsep dan peranannya dalam pembinaan bangsa Melayu bertamadun / Ahmad Zaki Berahim @ Ibrahim dan Norhayati Haji Hamzah. In: Seminar Ketamadunan Ummah, 9 Ogos 2005, Pulau Pinang.

Borhan, Joni Tamkin and Mohd. Hussin, Mohd. Yahya (2005) Pemikiran ekonomi masyarakat Melayu : tumpuan terhadap pepatah Melayu / Joni Tamkin Bin Borhan dan Mohd. Yahya Bin Mohd. Hussin. In: Emosi Melayu. Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, pp. 138-150. ISBN 9832085764

Borhan, Zainal Abidin (2005) Adat istiadat dan budaya naskhah-naskhah Pahang / Zainal Abidin Borhan. Universiti Malaya.

C

Collins, James T. (2005) Bahasa Melayu bahasa dunia: sejarah singkat / James T. Collins, translated by Alma Evita Almanar. Yayasan Obor, Indonesia. ISBN 9794615374

D

Dan, Shuib (2005) Konsep alam pantun Melayu : analisis intertekstualiti / Shuib Dan. Masters thesis, Universiti Malaya.

Dewan Bahasa, Pustaka. (2005) Glosari pendidikan : bahasa Inggeris-huraian-bahasa Melayu, bahasa Melayu-bahasa Inggeris. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka,. ISBN 9836286837 (jil.1) 9789836286833 (jil.1) 9836290702 (jil.2)

E

Emat, Yahya (2005) Pendidikan teknik dan vokasional di Malaysia / Yahya Emat. IBS Buku,, Petaling Jaya :. ISBN 9679502201

F

Faaland, Just and Parkinson, Jack and Saniman, Rais (2005) Dasar ekonomi baru : pertubuhan negara dan pencapaian ekonomi orang Melayu / Just Faaland, Jack Parkinson, Rais Saniman. Utusan Publication, Kuala Lumpur. ISBN 9676117811

Faaland, Just and Parkinson, Jack and Saniman, Rais (2005) Dasar ekonomi baru : pertumbuhan negara dan pencapaian ekonomi baru orang Melayu / Just Faaland, Jack Parkinson, Rais Saniman. Utusan Publications & Distributors, Kuala Lumpur. ISBN 9789676117816

Faaland, Just and Parkinson, Jack and Saniman, Rais (2005) Dasar ekonomi baru : pertumbuhan negara dan pencapaian ekonomi orang Melayu / by Just Faaland, J. R. Parkinson, Rais Saniman. Utusan Pub., Kuala Lumpur. ISBN 9789676117816, 9676117811

H

Hadijah, Rahmat (2005) Kilat senja : sejarah sosial dan budaya kampung-kampung di Singapura / Hadijah Rahmat. HS Yang Publishing, Singapura. ISBN 981050652X

Haji Abdullah, Abdul Rahman (2005) Wacana falsafah ilmu : analisis konsep-konsep asas dan falsafah pendidikan negara / Abdul Rahman Haji Abdullah. Utusan Pub, Kuala Lumpur. ISBN 9676117862

Haji Ibrahim, Ahmad Omar (2005) Joget gamelan : Terengganu & Pahang : penerus tradisi seni persembahan istana kesultanan Melayu Melaka / Ahmad Omar Haji Ibrahim. Siri Penyelidikan Budaya . Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia, Kuala Lumpur. ISBN 9789833374038 ; 9833374034 ; 9789833374007 (pbk.) ; 983337400X (pbk.)

Haji Jamil, Markom and Dzul Karnain, Asmawi (2005) 40 jenis sambal Johor / koleksi resepi sambal Melayu tradisional Haji Jamil Markom / Haji Jamil Markom, Dzul Karnain Asmawi. Yayasan Warisan Johor, Johor.

Hamat, Mohd Fauzi (2005) Ketokohan Al-Ghazali dalam bidang logik / Mohd Fauzi Hamat. Penerbit, Kuala Lumpur: Universiti Malaya. ISBN 9831002474

Hamzah, Zureen (2005) Sirih pinang dan sirih junjung dalam perkahwinan Melayu / Zureen Hamzah. WANITA (430). pp. 152-153. ISSN 0126-544X

Haron, Muhammed (2005) Gapena and the Cape Malays: initiating connections, constructing images / Muhammed Haron. SARI: Jurnal Alam dan Tamadun Melayu, 23. pp. 47-66. ISSN 0127-2721

Hashim, Khadijah (2005) Mestika warisan kumpulan pantun baru/ Khadijah Hashim. 'K' Publishing Sdn.Bhd, Shah Alam, Selangor. ISBN 9838524395

Hashim, Mohd. Yusoff (2005) Parameswara pengasas empayar Melaka / Mohd. Yusoff Hashim. Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia, Melaka. ISBN 9832600200

Hassan, Abdullah and Said, Aripin and Mohd, Ainon (2005) Koleksi pantun untuk majlis perkahwinan dan persandingan Melayu / Abdullah Hassan, Aripin Said & Ainon Mohd. PTS Milenea, Bentong, Pahang. ISBN 9833372007

Hassan, Abdullah and Said, Aripin and Mohd, Ainon (2005) Koleksi pantun untuk majlis perkahwinan dan persandingan Melayu/ Abdullah Hassan, Aripin Said & Ainon Mohd. PTS Millennia, Bentong, Pahang. ISBN 9833372007

Hj. Musa, Hashim (2005) Peranan tulisan Jawi dalam perkembangan Islam di Malaysia / Hashim Hj. Musa. Jurnal Pengajian Melayu, 16. pp. 86-115. ISSN 1823-7622

Hj. Nasarah, Shamsul Anuar and Hj. Nasarah, Ahmad Shahar (2005) Congkak lubang sepuluh / Shamsul Anuar Hj. Nasarah, Ahmad Shahar Hj. Nasarah. Siri panduan permainan tradisional kanak-kanak . Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

I

Ibrahim, Abdul Khalid (2005) Peranan kerajaan dan jenteranya dalam mempertingkatkan kedudukan ekonomi Melayu dalam era globalisasi / Abdul Khalid Ibrahim. In: Musyawarah Perdana Ekonomi, 14-15 Julai 2005, Kuala Lumpur.

Ibrahim, Abdul Khalid (2005) Peranan kerajaan dan jenteranya dalam mempertingkatkan kedudukan ekonomi Melayu dalam era globalisasi / Tan Sri Dato' Abdul Khalid Ibrahim. Musyawarah Perdana Ekonomi, Kuala Lumpur. (Unpublished)

Ibrahim, Ahmad Omar (2005) Joget gamelan Terengganu & Pahang / penerus tradisi seni persembahan istana kesultanan Melayu Melaka / Haji Ahmad Omar bin Haji Ibrahim. Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, Kuala Lumpur. ISBN 9833374034

J

Jabatan Muzium dan Antikuiti, Kementerian Kebudayaan, Kesenian & Warisan (2005) Khazanah warisan sungai Perak / Jabatan Muzium dan Antikuiti. [Video]

Jahani, Ali (2005) Terengganu sebagai pusat kegiatan seni, kraf dan budaya Melayu tradisi / Jahani Ali. INTI, 5 (1). pp. 1-17.

Johan, Khasnor (2005) Malay College Kuala Kangsar 1905-2005 leadership but what's next? / Khasnor Johan. Times Editions-Marshall Cavendish, Shah Alam.

K

Kamaruddin, Shariful (2005) Peranan pendidikan dalam pertumbuhan dan perkembangan peradaban Melayu zaman penjajah / Shariful bin Kamaruddin. Masters thesis, Universiti Malaya.

Khalid, Esa and Abd. Hamid, Mohd. Azhar (2005) Beberapa aspek tamadun Melayu, India, China, dan Jepun / Esa Khalid, Mohd. Azhar Abd. Hamid. Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Darul Ta'zim. ISBN 9835203555 (pbk.)

Kling, Zainal (2005) Islam dan pembudayaan Alam Melayu / Zainal Kling. In: Seminar Kebangsaan Pemikiran Kebudayaan dan Islam Kuala Lumpur, 18-20 Nov 2005, Dewan Bahasa dan Pustaka,Kuala Lumpur.

M

M.N, Ariffin and A., Talib (2005) Perak Malay (Kutai) Architecture: A Methodological Approach in Extensive Survey and Analysis / M.N. Ariffin, A. Talib. Universiti Teknologi MARA. (Unpublished)

Mahmud, Nik Anuar Nik (2005) Tok Janggut / pejuang atau penderhaka? disusun dan diedit oleh Nik Anuar Nik Mahmud. Hazco Print,, Kajang, Selangor :. ISBN 9834251815

Maidin, Abdul Rahman (2005) Ekonomi : pencapaian dan kejayaan Melayu Pulau Pinang / Abdul Rahman Maidin. In: Kolokium Kebangsaan Melayu Pulau Pinang, 2003, Pulau Pinang.

Maidin, Abdul Rahman (2005) Ekonomi: pencapaian dan kejayaan Melayu Pulau Pinang / Abdul Rahman Maidin. In: Melayu Pulau Pinang : himpunan kertas kerja Kolokium Kebangsaan Melayu Pulau Pinang. Pejabat Pembangunan Seni dan Budaya, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. ISBN 9832514878

Malaysia, Jabatan Muzium Dan Antikuiti (2005) Adat melenggang perut : Adat bercukur rambut ; Adat berkhatan ; Adat menurun perahu baru / Jabatan Muzium dan Antikuiti. [Video]

Malaysia, Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan (2005) Lagu-lagu rakyat negeri Pahang [soundrecording] : Roslan Madun / Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia. [Audio]

Malaysia, Universiti Teknologi Malaysia (2005) Rancangan Selamat Pagi Malaysia rangkaian TV1 Radio dan Televisyen Malaysia pada 10.09.05 [videorecording] : warisan senibina Melayu bersama Prof. Madya Dr. Syed Ahmad Iskandar Syed Arifin. [Video]

Mayang, Sriti (2005) APLIKASI PENGARUH ISLAM PADA INTERIOR RUMAH BUBUNGAN TINGGI DI KALIMANTAN SELATAN / Sriti Mayang. Institute of Research and Community Outreach, Petra Christian University, Surabaya.

Md Dahlan, Nuarrual Hilal and Hussain, Mohammad Azam and Megat Latif, Hairuddin and Abdul Aziz, Abdul Rahman and Yusof, Yuhanif (2005) Perundingan negeri Kedah pada masa pemerintahan Sultan Abdul Halim Shah (1882-1943) / Nuarrual Hilal Md Dahlan...[et al.]. Project Report. Pusat Penyelidikan dan Perundingan, Sintok, Kedah. (Unpublished)

Md Dahlan, Nuarrual Hilal and Hussain, Mohammad Azam and Yusof, Yuhanif and Megat Latif, Hairuddin and Aziz, Abdul Rahman (2005) Undang-undang lama Kedah sebelum kedatangan Inggeris / Nuarrual Hilal Md Dahlan, Mohammad Azam Hussain, Yuhanif Yusof, Hairuddin Megat Latif, Abdul Rahman Aziz. In: Esei-esei pentadbiran awam. Pearson/Prentice Hall, Petaling Jaya, pp. 189-222. ISBN 9833205445

Md. Salleh, Ismail (2005) Pra-syarat untuk memperkukuhkan kedudukan ekonomi Melayu : isu-isu dan preskripsi makro dan sektoral / Datuk Ismail Md. Salleh. In: Musyawarah Perdana Ekonomi, 14-15 Jul 2005, Kuala Lumpur.

Md. Salleh, Ismail (2005) Pra-syarat untuk memperkukuhkan kedudukan ekonomi Melayu : isu-isu dan preskripsi makro dan sektoral / Ismail Md. Salleh. Musyawarah Perdana Ekonomi, Kuala Lumpur. (Unpublished)

Mohamad, Mahathir ,Tun, Dr., 1925- (2005) Bahasa sastera dan tamadun Melayu : ucapan Tun Dr. Mahathir Mohamad 1982 - 2002 / Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789836288936

Mohammad, Mahathir (2005) Bahasa, sastera, dan tamadun Melayu : ucapan Tun Dr. Mahathir Mohammad, 1982-2002. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836288937, 9789836288936

Mohd Subri, Irwan (2005) Diskusi syariah dan undang-undang / Irwan Mohd Subri. Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Kolej Universiti Islam Malaysia, Nilai, Negeri Sembilan.

Mohd Zawawi, Mohamad (2005) Adat menyambut kelahiran bayi dalam masyarakat Islam di jajahan Tanah Merah, Kelantan / Mohd Zawawi Bin Mohamad. Other. Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Mohd. Balwi, Mohd. Koharuddin (2005) Peradaban Melayu / Mohd. Koharuddin Mohd. Balwi. Penerbit Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. ISBN 9835203644

Mohd. Sabda, Noor Azilawati (2005) Amalan demokrasi berparlimen / Noor Azilawati Mohd. Sabda. Penerbit Pinang,, Subang Jaya, Selangor. ISBN 9789830555713

Mohd. Sabda, Noor Azilawati (2005) Budaya dan adat resam / Noor Azilawati Mohd. Sabda. Siri panduan kenegaraan Siri panduan kenegaraan . Penerbit Pinang, Selangor. ISBN 9789830555720

Mursib, Gurupiah and Mohamad, Ra'alah and Syed Ariffin, Syed Ahmad Iskandar and Mohamad Rasdi, Mohamad Tajuddin (2005) The architectural heritage of the Malay world the traditional houses = Warisan seni bina dunia Melayu rumah-rumah tradisional. Penerbit Universiti Teknologi Malaysia, Skudai.

Musa, Hashim (2005) Bahasa dan pemikiran Melayu / Hashim Musa (ed.). Akademi Pengajian Melayu, Kuala Lumpur. ISBN 9832255201

Musa, Hashim (2005) Pemerkasaan Tamadun Melayu Malaysia Menghadapi Globalisasi Barat / Hashim Hj. Musa. Siri Kajian Peradaban . Penerbit Universiti Malaya, Kuala Lumpur. ISBN 9831002288

Musa, Mahani (2005) Sejarah & sosioekonomi wanita Melayu Kedah 1881-1940/ Mahani Musa. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. ISBN 9679427277 (pbk)

Musa, Mahani (2005) Sejarah & sosioekonomi wanita Melayu Kedah, 1881-1940 / Mahani Musa. Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. ISBN 9789679427271

Musicland, Insictech (2005) Rampaian Merdu Melayu Deli [sound recording]. [Audio]

Mustaffa, Che Su and Abdul Aziz, Abdul Rahman and Abd Ghani, Rohani and Mustaffa, Jamaludin and Omar, Nuredayu and Ahmad, Kamarudin and Hamid, Mohd Liki (2005) Adat, pantang larang, petua dan fatwa dalam masyarakat Melayu / Che Su Mustaffa, Abdul Rahman Abdul Aziz, Rohani Abd Ghani, Jamaludin Mustaffa, Nuredayu Omar, Kamarudin Ahmad, Mohd Liki Hamid. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Kedah. ISBN 957623308

Mustaffa, Zakaria and Abdul Razak, Mohammad Shukran and Tarimin, Mujaini (2005) Transliterasi naskhah manuskrip mss 2397 (al-Taghrib wa al-Tarhib oleh Abdul Qadir Abdul Rahim). Research Report. Institut Perundingan, Pembangunan dan Pengkomersilan (IRDC), UiTM. (Unpublished)

N

Nasir, Abdul Halim (2005) Lembangan Sungai Dalam Peradaban Melayu / Abdul Halim Nasir. Siri Seni & Budaya Alam dan Tamadun Melayu . Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. ISBN 9789679427134

Nik Abdul Rahman, Nik Hassan Suhaimi (2005) Prosiding seminar antarabangsa Kesultanan Melayu Nusantara : sejarah dan warisan : memupuk warisan dan tradisi bangsa beraja / Nik Hassan Suhaimi Nik Abdul Rahman. In: Seminar Antarabangsa Kesultanan Melayu Nusantara, 8-11 Mei 2005, Kuantan, Pahang.

Nik Rashiddin, Haji Nik Hussein (2005) Kayu dan semangat : pameran alam ukiran kayu Melayu tradisi Kelantan, Terengganu dan Pattani. Wood-carving -- Malaysia . Jabatan Muzium dan Antikuiti, Kuala Lumpur. ISBN 9679935531

Nordin, Mardiana (2005) Naskhah-naskhah adat Melayu : penelitian terhadap kesultanan Melaka, Pahang dan Johor / Mardiana Nordin. In: Seminar Sejarah Sosial Malaysia Peringkat Kebangsaan dan Serantau, 22-23 Jul 2005, Kuala Lumpur. (Unpublished)

O

Omar, Asmah (2005) Malay Images / edited and introduced by Asmah Haji Omar. Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak. ISBN 9834143125

Othman, Mohammad Redzuan (2005) Islam dan masyarakat Melayu : peranan dan pengaruh Timur Tengah / Mohammad Redzuan Othman. Universiti Malaya, Kuala Lumpur. ISBN 978-983-100-675-7

Othman, Yahya (2005) Trend dalam pengajaran bahasa Melayu / Yahya Othman. PTS Professional, Bentong. ISBN 9833376169

R

Raihan, Ahmad (2005) Adat dan protokol istana / Raihan Ahmad. Siri warisan kesultanan . Sejati, Petaling Jaya, Selangor. ISBN 9831541596

Raihan, Ahmad (2005) Adat perkahwinan Diraja / Raihan Ahmad. Siri warisan kesultanan . Sejati Books, Petaling Jaya, Selangor. ISBN 983154160X

Raja Zainal Abidin, Raja Zaharaton (2005) Pembangunan ekonomi dan sumbangan wanita Melayu / Raja Zaharaton Raja Zainal Abidin. In: Kongres Wanita Profesional Melayu 2005, 8-10 Julai 2005, Kuala Lumpur.

Records, Life (2005) Gurindam Melayu. [Audio]

Rostam, Katiman (2005) Transformasi ekonomi dan pembandaran di koridor Kemaman-Dungun, Terengganu: keterlibatan isu rumah Melayu / Katiman Rostam. Sari: Jurnal Institut Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, 23. pp. 15-36. ISSN 0127-2721

S

Salim, Maryam (2005) Undang-undang laut / Maryam Salim. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789836283085

Saman, Tajuddin (2005) Tokoh-tokoh agama dan kemerdekaan di Alam Melayu / Haji Tajuddin Saman, Abd. Manaf Haji Ahmad. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Kuala Lumpur. ISBN 9789839878622

Sariyan, Awang (2005) Memartabatkan Bahasa Melayu dalam konteks peneguhan tamadun bangsa dan negara / Awang Sariyan. In: Kongres Pendidikan Melayu Ke-2, 26-27 Mac 2005, Kuala Lumpur. (Unpublished)

Sariyan, Prof. Dr., 1953-, Awang (2005) Hakikat bahasa dan realisasi fungsinya dalam pembinaan dan penakatan tamadun / Awang Sariyan, Prof. Dr., 1953-. Syarahan Raja Ali Haji . Dewan Bahasa dan Pustaka,, Kuala Lumpur.

Shaari, Rahman (2005) Syarahan perdana : kemantapan puisi Melayu moden / Rahman Shaari. Pekan Ilmu, Kuala Lumpur. ISBN 9832567688

Shaghir Abdullah, Wan Mohd (2005) Syeikh Ahmad al-Fathani : pemikir agung Melayu dan Islam / Wan Mohd Shaghir Abdullah. Persatuan Pengkajian Khazanah Klasik Nusantara ; Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur. ISBN 9839701622 (pbk. : v.1)

Sheikh Muhammad Salim., Sheikh Shamsuddin (2005) The Malay art of self-defense : silat seni gayong / Sheikh Shamsuddin. North Atlantic Books, 2005., Berkeley, California. ISBN 9781556435621

Shofwani, Irfan (2005) Mengenal tulisan Arab Melayu /Irfan Shofwani. Yogyakarta, Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu berkerjasama dengan Penerbit AdiCita. ISBN 9799246156

Sidek, Indahsah (2005) Warisan Melayu / penyunting : Indahsah Hj. Sidek ... [et al.]. In: Seminar Warisan Seni Bangsa : Bicara warisan khazanah jiwa, 2005, Hotel Grand BlueWave,Shah Alam, Selangor.

Sinar, Tengku Luckman (2005) Adat budaya Melayu : jati diri dan kepribadian / Tengku Luckman Sinar. Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat, Prov. Sum. Utara, Medan. ISBN 9789799931528

Siti Nor Azura, Abd. Wahid and Nordiana, Ahmad (2005) Kamus khazanah peribahasa Melayu / Siti Nor Azura Abd. Wahid, Nordiana Ahmad. Iqra' Publications, Kuala Lumpur. ISBN 9831461703

Sitiris, Zarina (2005) Keunikan budaya dan adat resam / Zalina Sitiris. Siri informasi kehidupan . Sama Publications, Petaling Jaya. ISBN 9789679389876

Sulaiman, Abdullah and Abdullah, Mohd. Akbal (2005) Kenali kami : kajian terhadap gaya hidup masyarakat Orang Asli di laluan rentasan antara Tanah Rata, Cameron Highlands / Abdullah Sulaiman dan Mohd. Akbal Abdullah. In: Seminar Za'ba Mengenai Alam Melayu II, 22-24 Februari 2005, Hotel Prince and Residence, Kuala Lumpur.

Sundra Raja, Sivachandralingam (2005) Ekonomi orang melayu di Melaka 1786-1914/Sundra Raja. Sejarah: Jurnal Jabatan Sejarah, Universiti Malaya (13). pp. 59-73.

Syed Muhammad, Dawilah al-Edrus. (2005) Pendidikan awal Melayu Pulau Pinang : wacana ketamadunan dan jati diri. Universiti Malaya.

T

Teo, Kok Seong (2005) Persepsi masyarakat Melayu Kelantan dalam bahasa dan budaya Cina peranakan Kelantan / Teo Kok Seong. In: Seminar Za'ba Mengenai Alam Melayu II, 22-24 Februari 2005, Hotel Prince and Residence, Kuala Lumpur.

W

Wan Ariffin, Wan Yon (2005) Kesultanan Melayu Brunei : kemunculan, perkembangan dan pertembungan dengan peradaban asing / Wan Ariffin Wan Yon. Masters thesis, Universiti Malaya.

Wan Semara, Wan Akmal (2005) Unsur puitika dalam puisi Melayu tradisional / Wan Akmal Wan Semara. Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836288465

Wan Yon, Wan Ariffin (2005) Kesultanan Melayu Brunei: kemunculan, perkembangan dan pertembungan dengan peradaban asing / Wan Ariffin Wan Yon. Masters thesis, Universiti Malaya.

Y

Yaacob, Harun (2005) Unity in Malay family / Yaacob Harun. Jurnal Pengajian Melayu, 16. pp. 187-199. ISSN 1823-7622

Yaakub, Isa (2005) Hukum kanun Pahang / Yaakub Isa. In: Bengkel Kajian Naskah Kesultanan Melayu Ke VI, 13-15 Jun 2005, Kuantan, Pahang.

Yaakub, Isa (2005) Kerajaan dan kesultanan Melayu Pahang : dalam teks Hukum Kanun Pahang. In: Seminar Antarabangsa Kesultanan Melayu Nusantara : Sejarah dan Warisan, 2005-05-08, Hotel Istana, Kuantan Pahang Darul Makmur.

Yagoub, Fawzia (2005) Economic Adjustment and Income Adequacy of Malay Female-Headed Households in Malaysia / Fawzia Yagoub. Doctoral thesis, Universiti Putra Malaysia.

Yusoff, Nor Hidayah (2005) Sumbangan dan kritikan Za'ba dalam kemajuan Melayu dari aspek pendidikan, ekonomi, politik dan agama Islam / Nor Hidayah binti Yusoff. Project Report. Universiti Malaya, Kuala Lumpur. (Submitted)

Z

Zaidah, Sikun (2005) Kongres warisan Melayu martabatkan warisan negara / Zaidah Sikun. DEWAN EKONOMI Jil. 9 bil. 590 (Apr. 2005). p. 25.

Zain, Rahim (2005) Memahami kelemahan Dasar Ekonomi Baru / oleh Rahim Zain. Siri pengembangan ilmu . Gateway Pub. House, Petaling Jaya. ISBN 9677500473 (pbk.)

Zawiah, Ahmad and Suziana, Che Wil (2005) Warisan budaya Melayu / Zawiah Ahmad, Suziana Che Wil. Caberawet Pub., Kuala Lumpur.

[

[Ridhwan, Anwar] (2005) Minda Melayu / penyelenggara Anwar Ridhwan. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789836285225

This list was generated on Sun Jun 23 22:38:18 2024 +08.