Items where Year is 1998

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Pengarang | Jenis Bahan | No Grouping
Number of items: 51.

UNSPECIFIED (1998) Ekonomi Pengguna & Keluarga Malaysia / Persatuan Ekonomi Pengguna Dan Keluarga Malaysia, Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran, Universiti Malaya. In: Seminar Kebangsaan Ekonomi Pengguna & Keluarga Malaysia, 20 Ogos 1998, Kuala Lumpur.

UNSPECIFIED, ed. (1998) Hikayat Melayu atau Sulalat'us-Salatin/ diselenggarakan oleh Muhammad Yusoff Hashim. Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia 1998, Batu Berendam, Melaka. ISBN 9839915568

Haji Salleh, Siti Hawa, ed. (1998) Hikayat Merong Mahawangsa / edited by Siti Hawa Haji Salleh. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9839510037

Amrullah, Mohd.Sofwan, ed. (1998) Kata-kata hikmah Arab-Melayu / disusun oleh Mohd.Sofwan Amrullah. Pustaka Ilmi, Batu Caves. ISBN 9830981215

UNSPECIFIED, ed. (1998) Pantun Melayu / Redaksi Balai Pustaka. Balai Pustaka, Jakarta: .. ISBN 9789794073117

Awang Ar, Hashim and Ahmad, Zahir and Abidin Borhan, Zainal, eds. (1998) Pengajian sastera dan sosiobudaya Melayu memasuki alaf baru. Akademi Pengajian Melayu UM, Kuala Lumpur. ISBN 9839705989

UNSPECIFIED, ed. (1998) Permata Timur antologi pemenang sayembara mengarang pantun antarabangsa 1997 / diselenggarakan oleh Persatuan Kesusateraan Bandingan Malaysia (PKBM). Persatuan Kesusasteraan Bandingan Malaysia, Kuala Lumpur. ISBN 9839945505

Abang Puteh, Abang Yusuf (1998) The Malays of Sarawak : a socio-political portrait / by Abang Yusuf bin Abang Puteh. Shobra Publications, Kuching, Sarawak, Malaysia. ISBN 9839127020 (pbk.)

Abd. Ghani, On (1998) Adat Perkahwinan Masyarakat Melayu Perlis: Melamar / Abdul Ghani On. Jurnal Warisan Indera Kayangan (10). ISSN 1394-2212

Adnan, Hj. Nawang (1998) Za’ba dan Melayu / Adnan Hj. Nawang. Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor, Kuala Lumpur.

Ahmad, Mohamad Nazri (1998) Kompang dan randai / Mohamad Nazri Ahmad. Siri kebudayaan tradisional . Pustaka Mawar, Klang, Selangor. ISBN 9838751979

Ahmad, Mohamad Nazri (1998) Makyong / Mohamad Nazri Ahmad. Pustaka Mawar, Klang, Selangor.

Alhadi, Adi (1998) Lebai Malang / Adi Alhadi. Klasik Malaysia . Edusystem, Bandar Baru Selayang.

Alhadi, Adi (1998) Lembing Awang pulang ke Dayang / Adi Alhadi. Klasik Malaysia . Edusystem, Bandar Baru Selayang. ISBN 9679062503

Alhadi, Adi (1998) Nujum Pak Belalang / Adi Alhadi. Klasik Malaysia . Edusystem, Bandar Baru Selayang. ISBN 9679062627

Alhadi, Adi (1998) Pak Kaduk / Adi Alhadi. Klasik Malaysia . Edusystem, Bandar Baru Selayang.

Alhadi, Adi (1998) Pak Pandir / Adi Alhadi. Klasik Malaysia . Edusystem, Bandar Baru Selayang. ISBN 9679062635

Alhadi, Adi and Shahadan, Suhaimi (1998) Si Luncai / Adi Alhadi, Suhaimi Shahadan. Klasik Malaysia . Edusystem, Bandar Baru Selayang. ISBN 9679062619

Awang, Muhammad Kamil (1998) The Sultan & the constitution / Muhammad Kamil Awang. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836259805, 9789836259806

F.I., Rejab (1998) Sejarah pemerintahan Tuanku Raja Syed Alwi Jamalullail / Rejab F.I. Jurnal Warisan Indera Kayangan, 10. pp. 1-4.

Haji Abdullah, Muhammad Asri (1998) Sistem pemegang adat dan undang-undang mengenai tanah di negeri-negeri Melayu / Muhammad Asri Haji Abdullah. Jabatan Kehakiman Syariah, Perak.

Haji Abdullah, Muhammad Asri (1998) Sistem pentadbiran undang-undang Islam di negeri Perak dahulu dan sekarang / Muhammad Asri Haji Abdullah. Jabatan Kehakiman Syariah, Perak.

Hashim, Muhammad Yusoff (1998) Hikayat Melayu atau Sulalat'us- Salatin / Muhammad Yusoff Hashim. Siri penerbitan karya tersohor klasik Melayu, IKSEP . Institut Kajian Sejarah Patriotisme Malaysia, Batu Berendam, Melaka. ISBN 9839915568

Hussain, Ahmad Atory (1998) Dari berantakan menuju pembangunan politik Melayu 1990-2000 / Ahmad Atory Hussain. Utusan Publications, Kuala Lumpur.

Ibrahim, Muhd Yusuf (1998) Kesultanan Melayu Melaka 1400 (?) - 1511 : pensejarahan dan kesejarahan / Muhd Yusuf Ibrahim. Persatuan Sejarah Malaysia.

Ibrahim, Wan Zawawi (1998) The Malay labourer : by the window of capitalism / Wan Zawawi Ibrahim. ISEAS, Singapore. ISBN 9812300007

Ibrahim, Zawawi (1998) The Malay labourer : by the window of capitalism / Zawawi Ibrahim. Institute of Southeast Asian Studies, Singapore. ISBN 9812300007

Ismail, Rahmah (1998) Sumbangan pendidikan kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia, 1970-1996 / Rahmah Ismail. Jurnal Ekonomi Malaysia, 32. pp. 3-20. ISSN 0126-1962

Johanis, Johari (1998) Penglibatan usahawan Melayu di dalam industri kecil dan sederhana : kajian kes perniagaan gerai makanan / Johari Johanis. Project Report. Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran. Bahagian Pengajian Pembangunan, Kuala Lumpur. (Unpublished)

Joseph Kingham, Sugu Perinpam (1998) Simbolisme dalam wayang kulit Kelantan : suatu kajian aspek visual / Sugu Perinpam Joseph Kingham. Masters thesis, UNSPECIFIED.

Kaur, Amarjit (1998) Economic change in East Malaysia : Sabah and Sarawak since 1850 / Amarjit Kaur. St. Martin's Press, New York. ISBN 9780312211592

Kratoska, Paul H. (1998) The Japanese occupation of Malaya : a social and economic history / Paul H. Kratoska. Hurst & Company, London. ISBN 9781850652847

Latip, Arpan Shahbudin (1998) Bahasa Melayu : kesilapan tatabahasa : satu analisis / Arpan Shahbudin Latip. Penerbit Fajar Bakti, Shah Alam. ISBN 9676556513

Mahani, Zainal Abidin. (1998) Cabaran ekonomi getir abad 21 : persiapan dan peluang orang Melayu. Universiti Malaya.

Malaysia, Institut Kefahaman Islam (1998) Pembahagian Harta Pusaka / Institut Kefahaman Islam Malaysia. Documentation. Institut Kefahaman Islam.

Matusky, Patricia and Awang Damat, Hamzah (1998) Muzik wayang kulit Kelantan / Patricia Matusky / Hamzah Awang Damat. The Asian Centre, Kuala Lumpur. ISBN 9839499041

Mohamad Bukhari., Che Man. (1998) Perkembangan sosio-ekonomi orang Melayu : kajian khusus di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur /. Universiti Malaya.

Mohd. Basir, Kamzilah (1998) Bunga rampai / Kamzilah Mohd. Basir. DEWAN BUDAYA, 20 (8). pp. 30-31. ISSN 0126-8473

Nik Abdul Majid, Nik Abdul Rashid (1998) Satu abad Majlis Raja-Raja: 1897-1997 / Nik Abdul Rashid Nik Abdul Majid. Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja, Kuala Lumpur. ISBN 9789839927726

Omar, Abdul Razak (1998) Menjaring usahawan bumiputera / Abdul Razak Omar. Utusan Publication & Disributors, Kuala Lumpur. ISBN 9676108758

Osman, Mohd. Taib (1998) Kebudayaan Melayu dalam beberapa persoalan / Mohd. Taib Osman. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur:. ISBN 9836200126

Othman, Md. Nor and Che Ha, Norbani and Mohamad, Mohd. Rosli (1998) Kesan kegawatan ekonomi 1997-98 terhadap usahawan Melayu : satu kaji selidik / Md. Nor Othman, Norbani Che Ha [dan] Mohd. Rosli Mohamad. In: Pengajian sastera dan sosial budaya Melayu memasuki alaf baru, editor Hashim Awang AR, Zahir Ahmad, Zainal Abidin Borhan. (Kuala Lumpur : Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 1998), 1998, Kuala Lumpur : Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. (Submitted)

Perret, Daniel (1998) Hubungan Budaya Dalam Sejarah Dunia Melayu Artikel Pilihan Dari Majalah Archipel / editor, Daniel Perret, Puteri Rashidah Megat Ramli; penterjemah, Henri Chambert-Loir. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836261702

Petah, Mokhtar (1998) Meniti derita ke puncak : sebuah biografi bergambar suka duka seorang usahawan- Dato' Haji Rahmat Ismail / Mokhtar Petah. Darulfikir, Kuala Lumpur. ISBN 9831310942

Pramanik, Ataul Huq (1998) Poverty from multidimensional perspectives : a micro level study of seven Malaysian kampungs (villages) / Ataul Huq (Pramanik). Cahaya Pantai. Sdn. Bhd., Kuala Lumpur. ISBN 9839759469 (pbk.)

Rahim, Lily Zubaidah (1998) The Singapore dilemma : the political and educational marginality of the Malay community / Lily Zubaidah Rahim. Oxford University Press, Singapura. ISBN 9835600325

Safuan, Suffian (1998) Komunikasi warisan : persoalan budi dalam puisi dan tari Melayu. Universiti Malaya.

Shafie, Ghazali (1998) Malay nationalism and globalisation / Ghazali Shafie. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor. ISBN 9679424081

Wu, Min Aun (1998) Pengenalan kepada sistem perundangan Malaysia / Wu Min Aun. Longman Malaysia, Petaling Jaya, Selangor. ISBN 9679761479

Young, Kevin and Bussink, Willem C. F. and Hasan, Parvez (1998) Malaysia, growth and equity in a multiracial society / Kevin Young, Willem C. F. Bussink, Parvez Hasan; Abdul Rahman Othman penyunting edisi Bahasa Malaysia. Jabatan Penerbitan Universiti Malaya, Kuala Lumpur. ISBN 9679940020

Yusoff, Mohd Alwee (1998) Pengaruh Islam terhadap teks Melayu dan undang-undang Melayu / Mohd Alwee Yusoff. Jurnal Syariah, 6. pp. 97-108.

This list was generated on Mon Nov 29 18:36:41 2021 +08.