Items where Year is 1995

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Pengarang | Jenis Bahan | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | H | I | J | K | L | M | N | O | R | S | Y | Z | [
Number of items: 72.

A

A. Aziz, Deraman (1995) Adat dan pantang larang orang Melayu / A. Aziz Deraman, Wan Ramli Wan Mohama. Penerbit Fajar Bakti, Shah Alam, Selangor.

A. Rahman, Mohamad (1995) The Malay law text / Mohamad Jajuli A.Rahman. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789836241795

Ab. Rahman, Ab Rashid. (1995) Bahasa Melayu : bahasa dalam komunikasi dan proses komunikasi. Dinamika guru : siri pendidikan Longman . Petaling Jaya : Longman Malaysia, 1995.. ISBN 9837403977

Abd Ghani, On (1995) Adat Bercukur : Masih Dijunjung Walau Ditelan Zaman / Abd. Ghani On. Jurnal Warisan Indera Kayangan (7). pp. 1-4. ISSN 1394-2212

Abd. Karrim, Ismail (1995) Usahawan xpress : laluan usahawan cemerlang / Haji Ismail bin Abd. Karrim. Al-Kafilah Enteprise, Kota Bharu. ISBN 9839171011

Abdul Hamid, Khathijah (1995) The use of the Malay language in education and society in Malaysia / Khathijah binti Abdul Hamid. In: Kongres Bahasa Melayu Sedunia, 21-25 Ogos 1995, Kuala Lumpur.

Abdul Khalid., A. Azmi (1995) Melayu : ekonomi dan sejarah (sinopsis) / A. Azmi Abdul Khalid. In: Seminar Wacana Pemikiran Ekonomi Melayu (10 Jun 1995 : Kuala Lumpur): Paper 11 (1p.)., 10 Jun 1995, Kuala Lumpur. (Unpublished)

Abdul Rahman, Azizul Rahman (1995) Bahasa rahsia bahasa Melayu (Siri khazanah dialek Melayu). Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor Darul Ehsan. ISBN 967942314X

Abdul Rahman, Azizul Rahman (1995) Bahasa rahsia bahasa Melayu / Azizul Rahman Abdul Rahman. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. ISBN 967942314X

Abdullah, Hamidah (1995) Satu pengkajian mengenai sistem perkahwinan di Kampung Sepri, Rembau, Negeri Sembilan / Hamidah binti Abdullah. PURBA : JURNAL PERSATUAN MUZIUM MALAYSIA, 14. pp. 1-20. ISSN 0127-1857

Abdullah, Wan Mohd. Shaghir (1995) Manuskrip Islam dunia Melayu ditinjau dari pelbagai peringkat / Wan Mohd. Shaghir Abdullah. Jabatan Pengajian Melayu Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Abu Bakar, Norhayati (1995) Adat resam orang Melayu / Norhayati Abu Bakar. Kuala Lumpur Pustaka Cita Tinggi, Kuala Lumpur. ISBN 9830230627

Abu Bakar., Norhayati . (1995) Senjata Melayu. Pustaka Cita Tinggi, Kuala Lumpur. ISBN 9830230651

Abu Samah, Abdullah Jumain (1995) Asal-usul adat perpatih dan adat temenggung : suatu analisis tambo-tambo Minangkabau berasaskan strukturalisme / Abdullah Jumain Abu Samah. Universiti Kebangsaan Malaysia, Fakulti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan.

Adam, Ramlah (1995) Ekonomi masyarakat Melayu 1951-1955 : RIDA, satu analisis pembentukan dasar ekonomi Melayu sebelum Merdeka / Ramlah Adam. In: Seminar Wacana Pemikiran Ekonomi Melayu (10 Jun 1995 : Kuala Lumpur), 10 Jun 1995, Kuala Lumpur.

Ahmad Hanafiah, Abdul Rahman (1995) Adat resam Melayu tradisional : satu perspektif komunikasi budaya / Abdul Rahman Ahmad Hanafiah. Masters thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Akademi Pengajian Melayu, Seminar Wacana Pemikiran Ekonomi Melayu (1995 : Kuala Lumpur) (1995) Kertas-kertas kerja Seminar Wacana Pemikiran Ekonomi Melayu yang berlangsung pada 10 Jun 1995 di Universiti Malaya / Seminar Wacana Pemikiran Ekonomi Melayu (1995 : Kuala Lumpur)., Universiti Malaya. Akademi Pengajian Melayu. In: Seminar Wacana Pemikiran Ekonomi Melayu, 10 June 1995, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya (1995) Za'ba Pejuang Bangsa / Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Arifin, Mohd. Zafrullah (1995) Perkembangan sosio-ekonomi masyarakat Melayu Patani di bandar Kota Bharu, Kelantan : satu kajian kes melalui Persatuan Kebajikan Darul' Arif (PESAKA) / Mohd. Zafrullah Hj. Arifin. Project Report. Universiti Malaya, Kuala Lumpur. (Unpublished)

Awang, Mohd Jamil al-Sufri (1995) Sultan Tengah : Sultan Sarawak pertama dan terakhir / Pehin jawatan dalam seri Maharaja Daro Seri Utama Dr. Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri. Jabatan Pusat Sejarah Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Brunei Darussalam.

B

Borhan, Zainal Abidin (1995) Pemikiran ekonomi Melayu : persoalan moraliti / Zainal Abidin Borhan. In: Seminar Wacana Pemikiran Ekonomi Melayu (10 Jun 1995 : Kuala Lumpur): Paper 11 (1p.)., 10 Jun 1995, Kuala Lumpur. (Submitted)

Brookfield, Harold and Potter, Lesley and Byron, Yvonne (1995) In place of the forest : environmental and socio-economic transformation in Borneo and the eastern Malay Peninsula / Harold Brookfield, Lesley Potter, and Yvonne Byron. United Nations University Press, Tokyo. ISBN 9789280808933

C

Collins, James T. (1995) Bibliografi dialek Melayu di Pulau Jawa, Bali dan Sri Lanka. Dewan Bahasa Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836247939

Collins, James T. (1995) Bibliografi dialek Melayu di Pulau Sumatera / James T. Collins. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789836247926 (pbk.)

D

Daud, Zakaria @ Mahmod (1995) Tawassul & tabarruk mengikut perspektif Islam / Zakaria @ Mahmod B. Daud. Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri, Kuala Lumpur. ISBN 983042037X

Deraman, A. Aziz and Wan Mohamad, Wan Ramli (1995) Adat dan pantang larang orang Melayu / A. Aziz Deraman dan Wan Ramli Wan Mohamad. Siri Pengetahuan Popular . Penerbit Fajar Bakti, Selangor. ISBN 9676531960

Dollah, Hanapi and Mohd. Zen, Lokman (1995) Kebudayaan Melayu di ambang abad abad baru : satu himpunan makalah disunting oleh Hanapi Dollah dan Lokman Mohd Zen. Jabatan Persuratan Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia. ISBN 9839152211

Dollah, Hanapi and Mohd. Zen, Lokman (1995) Kebudayaan Melayu di ambang abad baru : satu himpunan makalah / Hanapi Dollah dan Lokman Mohd. Zen. Jabatan Persuratan Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia, Selangor. ISBN 9789839152210

F

Fix, Alan G. (1995) Malayan Paleosociology: Implications for Patterns of Genetic Variation among the Orang Asli / Alan G. Fix. American Anthropologist, 97 (2). pp. 313-323. ISSN 0002-7294, 1548-1433

H

Harun, Yaacob (1995) Perspektif ekonomi dalam keluarga Melayu / Yaacob Harun. In: Seminar Wacana Pemikiran Ekonomi Melayu, 10 Jun 1995, Kuala Lumpur.

Hassan, Mohamad Mokhtar (1995) Sejarah kritikan puisi Melayu moden 1949-1979 / Mohamad Mokhtar Hassan. Universiti Malaya, Kuala Lumpur. ISBN 9679940845

Hj. Ibrahim, Norhalim (1995) Negeri yang Sembilan : daerah kecil pesaka adat warisan kerajaan berdaulat / Norhalim Hj. Ibrahim. Penerbit Fajar Bakti, Shah Alam. ISBN 9676535362

Hj. Ibrahim, Norhalim (1995) Negeri yang Sembilan: daerah kecil pesaka adat warisan kerajaan berdaulat / Norhalim Hj. Ibrahim. Penerbit Fajar Bakti, Shah Alam. ISBN 9676535362

Husain, Shaharom (1995) Sejarah Johor : kaitannya dengan negeri Melayu. Penerbit Fajar Bakti, Kuala Lumpur. ISBN 9676531693

I

Ibrahim, Ahmad and Abd. Hamid, Muhammad Bukhari (1995) Mendekati sejarah undang-undang di Malaysia dan Singapura / Ahmad Ibrahim, Muhammad Bukhari Abd. Hamid. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementarian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur. ISBN 9789836246455

Ibrahim, Khatijah (1995) Tarian Gambus : tarian tradisi perak / Khatijah bt. Ibrahim. PURBA : JURNAL PERSATUAN MUZIUM MALAYSIA, 14. pp. 88-103. ISSN 0127-1857

Ibrahim, Wan Zawawi (1995) Wacana evolusi pemikiran ekonomi Melayu (sinopsis) / Wan Zawawi Ibrahim. In: Seminar Wacana Pemikiran Ekonomi Melayu (10 Jun 1995 : Kuala Lumpur): Paper 11 (1p.)., 10 Jun 1995, Kuala Lumpur. (Unpublished)

Ismail, Maimunah and Mohd. Isa, Arbaiyah and M. Hashim, Norhashiah (1995) Projek ekonomi wanita: indikator dalam pembangunan lestari / Maimunah Ismail, Arbaiyah Mohd. Isa, Norhashiah M. Hashim. Akademika, 47. pp. 57-67. ISSN 0126-5008

J

Juahir, Ahmad Nizam and Anam Paiman, Ahmad Khairul (1995) Seni gerak Melayu dari persepektif antropologi budaya 'Silat Diponegoro' / Ahmad Nizam Juahir dan Ahmad Khairul Anam Paiman. Project Report. Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

K

Kuala Lumpur, Seminar Wacana Pemikiran Ekonomi Melayu (1995) [Kertas-kertas kerja Seminar Wacana Pemikiran Ekonomi Melayu yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 10 Jun 1995]/Seminar Wacana Pemikiran Ekonomi Melayu (1995 : Kuala Lumpur). In: Seminar Wacana Pemikiran Ekonomi Melayu (1995 : Kuala Lumpur), 1995, Kuala Lumpur. (Unpublished)

Kuntowijoyo, Kuntowijoyo (1995) Intelektualisme Muhammadiyah : menyongsong era baru / Kuntowijoyo ... (et al.); pengantar M. Amien Rais. Mizan, Bandung. ISBN 979433071X

L

Li, Tania (1995) Orang melayu di Singapura: budaya, ekonomi, dan ideologi / Tania Li ; penterjemahan Abdul Rahman Haji Embong. Forum, Petaling Jaya. ISBN 9838760102

Li, Tania and Embong, Abdul Rahman (1995) Orang Melayu di Singapura : budaya, ekonomi, dan ideologi / Tania Li. FORUM, Petaling Jaya. ISBN 9789838760102

M

Mahmood, Abdul Hamid (1995) Ejaan bahasa Melayu terkini : menyediakan latihan, jawapan, dan panduan ejaan/ Prof. Dr. Abdul Hamid Mahmood. Masa Enterprise, Kajang. ISBN 9839041045

Malaysia, Jabatan Arkib Negara (1995) Istana Bandar Temasya. [Image]

Mohd Sayuti, Omar (1995) Tuanku Ismail Petra : idealisme dan keprihatinan kepada agama bangsa dan negara / Mohd. Sayuti Omar. Perbadanan Muzium Negeri Kelantan, Kota Bharu, Kelantan. ISBN 9789839032123

Mohd. Salleh, Abd. Majid (1995) Bahasa Melayu dalam sektor ekonomi / Mohd. Salleh Abd. Majid. DEWAN BUDAYA 17(9). pp. 48-49.

Muhammad, Fairuz (1995) Warisan warkah Melayu / Muhammad Fairuz. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Muniandy, Rajantheran (1995) Hikayat Seri Rama : perbandingan versi Melayu, Sanskrit, dan Tamil / Rajantheran Muniandy. Dewan Bahasa & Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836243585

N

Nasir, Lily Haslina (1995) Permainan congkak / Lily Haslina Nasir. Siri permainan tradisional Malaysia . Associated Educational Distributors,, Melaka.

Nasuruddin, Mohd. Ghouse (1995) The Malay dance / Mohd. Ghouse Nasuruddin. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836243763

Noor Aini, Abdullah (1995) Putra : biografi yang diperkenankan tentang riwayat hidup DYMM Raja Perlis, Tuanku Syed putra Jamalullai / Noor Aini Abdullah. Times Editions Pte Ltd, Shah Alam. ISBN 9789812046307

Norhayati, Abu Bakar (1995) Siri warisan budaya / Norhayati Abu Bakar. Pustaka Cita Tinggi, Kuala Lumpur.

O

Omar, Abdul Razak (1995) Reformasi ekonomi bumiputra / Abdul Razak Omar. MASSA.

Omar, Asmah (1995) Bahasa kesusasteraan klasik Kedah / Asmah Haji Omar. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836242619

Omar, Asmah (1995) Rekonstruksi fonologi bahasa Melayu induk / Asmah Haji Omar. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789836244314 (pbk.)

Osman, Mahadi (1995) Masyarakat Melayu Dan Gejala Sosial Proses Penyelesaian Ke Arah Pembinaan Masyarakat Melayu Cemerlang Abad Ke-21 / Editor, Mahadi Osman, Syed Nurul Akla Syed Abdullah, Sa'adiah Hassan. Institut Perkembangan Minda, Kuala Lumpur. ISBN 9839184172

Osman, Safiah (1995) Pendekatan psikolingguistik dalam proses pengajaran dan pembelajaran peringkat menengah dan tinggi / Safiah Osman. Persidangan Para Pendidik Bahasa Melayu, Kuala Lumpur.

R

Ragayah, Eusoff (1995) Lord of Kinta : the biography of Dato Panglima Kinta Eusoff / Datin Ragayah Eusoff ; with a foreword by Sultan Azlan Shah. Pelanduk Publications, Petaling Jaya. ISBN 967978505X

S

Samsuddin, Mohd (1995) PERHUBUNGAN AWAL MALAYSIA-JEPUN 1957-1967 / MOHD BIN SAMSUDDlN. Malaysia Dari Segi Sejarah (23). pp. 66-89. ISSN 1675-0594

Shafie, Ghazali (1995) Rumpun melayu dan bangsa Malaysia menjelang tahun 2020. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. ISBN 9679423263

Sham, Abu Hassan (1995) Hukum kanun Melaka / Abu Hassan Sham. Penerbitan Perbadanan Muzium Melaka, Melaka.

Sheppard, Mubin (1995) Tunku : his life and times : the authorized biography of Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj. Pelanduk,. ISBN 9679784959

Sidhu., Jatswan S. (1995) Pengenalan dan perkembangan sistem pendidikan vernakular Melayu di Brunei, 1906-1959 / Jatswan S. Sidhu. Malaysia Dari Segi Sejarah, 23. pp. 90-102. ISSN 1675-0594

Spriut, Ruud (1995) The Land of Sultans: An Illustrated History of Malaysia / Ruud Spriut. Pepin Press, Amsterdam :. ISBN 9789054960157

Y

Yahya, Muhammad Afandi (1995) Simbolisme dalam seni bina rumah Melayu Kelantan / Muhammad Afandi Yahya. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Yahya, Muhammad Afandi (1995) Simbolisme dalam seni bina rumah Melayu Kelantan / Muhammad Afandi Yahya. Dewan Bahasa dan Pustaka. (Unpublished)

Yahya, Zaharuddin (1995) Memilih perniagaan : ke arah pembentukan usahawan & pengujudan perniagaan yang berdayamaju / Zaharuddin Yahya. Al-Kafilah Enterprise, Kota Bharu. ISBN 9839171038

Yusof, Wan Shamsudin (1995) Warisan warkah Melayu silam. Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Kedah Darul Aman, Alor Setar Kedah.

Yusoff, Suzana (1995) Profil sosio ekonomi nelayan Melayu : satu kajian kes di Kampung Sg. Hj. Dorani, Sabak Bernam, Selangor / Suzana binti Yusoff. Project Report. Universiti Malaya, Kuala Lumpur. (Submitted)

Z

Zakiah Hanum, Abdul Hamid (1995) Akan lenyapkah budaya Melayu? / Zakiah Hanum. JELITA. pp. 110-111.

[

[t.p], [t.p] (1995) Ke arah kecemerlangan dalam pengajaran dan pembelajaran : [persidangan] / Persidangan Para Pendidik Bahasa Melayu. In: Persidangan Para Pendidik Bahasa Melayu, Kuala Lumpur.

This list was generated on Tue May 28 15:14:01 2024 +08.