Items where Year is 1993

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Pengarang | Jenis Bahan | No Grouping
Jump to: A | E | F | G | H | I | J | K | L | M | O | P | R | S | T | W | Z
Number of items: 82.

A

A. Sani, Rustam (1993) Melayu Baru dan bangsa Malaysia : tradisi cendekia dan krisis budaya / Rustam A. Sani. Utusan Publications & Distributors, Kuala Lumpur.

A. Sani, Rustam (1993) Melayu baru dan bangsa Malaysia: tradisi cendekia dan krisis budaya / Rustam A. Sani. Utusan, Kuala Lumpur. ISBN 9676104078

Abdul Hamid, Khathijah (1993) Pendidikan Bahasa Melayu pada tahun 2000 : harapan dan cabaran / Khathijah Abdul Hamid. [s.n].

Abdul Rahman, Ahmad Hanapiah (1993) Adat resam komunikasi Melayu tradisional : satu pemikiran semula / Abdul Rahman Ahmad Hanapiah. DEWAN BUDAYA 20-21; Mei 1993. pp. 20-21.

Abdul Rahman, Ahmad Hanapiah (1993) Adat resam komunikasi Melayu tradisional : satu pemikiran semula / Abdul Rahman Ahmad Hanapiah. DEWAN BUDAYA 20-21; Mei 1993. pp. 20-21.

Abu Bakar, Meran (1993) Tradisi hantaran perlu dikekalkan / Meran Abu Bakar. WANITA, 292. pp. 76-77. ISSN 0126-544X

Adam, Askiah (1993) Malay women in Islam : adat and Islam ; conflict or conjuction? / Askiah Adam. In: ISIS National Conference on Women, 7-8 May 1993, Kuala Lumpur. (Unpublished)

Adam, Ramlah (1993) Pembentukan Kerakyatan Persekutuan Tanah Melayu, 1946 -1956 dan Kesannya kepada Kedudukan Politik Orang Melayu / RAMLAH ADAM. Malaysia Dari Segi Sejarah (21). pp. 1-21. ISSN 1675-0594

Adam, Ramlah (1993) Pembentukan kerakyatan Persekutuan Tanah Melayu, 1946-1956 dan kesannya kepada kedudukan politik orang Melayu / Ramlah Adam. Malaysia Dari Segi Sejarah, 21. pp. 1-21. ISSN 0126-7655

Adnan, Jahaya and Abd. Ghani, On (1993) Adat Naik Rumah Masih Dipusakai / Adnan Jahaya. Jurnal Warisan Indera Kayangan (5). pp. 1-2. ISSN 1394-2212

Ahmad, Ariff (1993) Seni muzik melayu / Dr. Ariff Ahmad. Working Paper. Melaka, Melaka. (Submitted)

Ahmad, Hussien (1993) Pendidikan dan masyarakat antara dasar, reformasi dan wawasan / Hussein Ahmad. Dewan Bahasa dan Pustaka, 1993., Kuala Lumpur. ISBN 9836239391

Ahmad, Muhammad Ariff (1993) Bicara tentang adat dan tradisi / Muhammad Ariff Ahmad. Pustaka Nasional, Singapura. ISBN 9971773198 (kkt.)

Alatas, Syed Farid (1993) Satu garis kasar kedudukan ekonomi usahawan melayu / Syed Farid Alatas. Negarawan. ISSN 0127-7715

Alhadi, Adi (1993) Badang / Adi Alhadi. Klasik Malaysia . Edusystem, Kuala Lumpur. ISBN 9679062295

Ali, Syed Husin (1993) Isu raja dan pindaan perlembagaan / Syed Husin Ali. Syed Husin Ali, Petaling Jaya, Selangor.

Alias, Jamilah (1993) Nujum Pak Belalang / Jamilah Alias. Penerbit Orkid, Kuala Lumpur. ISBN 9838910686

Azhar, Jamaludin (1993) Bangsawan Melayu / Azhar Bin Jamaludin. -, -. (Unpublished)

Azizan, Baharuddin (1993) Pelajar-pelajar Melayu dan pendidikan sains / Azizan Baharuddin. Akademi Pengajian Melayu, Kuala Lumpur.

E

Esten, Mursal (1993) Minangkabau, tradisi dan perubahan / Mursal Esten. Angkasa Raya, Padang.

F

Fadil, Siddiq (1993) Kepimpinan Melayu era perubahan / Siddiq Fadil. Institut Kajian Dasar (IKD), Kuala Lumpur. ISBN 9838840238

Fadil, Siddiq (1993) Melayu baru : perubahan dan kesinambungan / oleh Dr. Siddiq Fadil. Institut Kajian Dasar, Kuala Lumpur. ISBN 9838840246

Fadil, Siddiq (1993) Tradisi Kesultanan: perspektif Islam / Siddiq Fadil. Siri Monograf IKD . Institut Kajian Dasar, Kuala Lumpur. ISBN 9838840181

G

Gang, Geong Sok (1993) Perkembangan tulisan jawi dalam masyarakat Melayu / Gang Geong Sok. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 983621514X

H

Hamidah, Husain (1993) Adat resam / Hamidah Husain. Prisma Sdn. Bhd, Sarawak. ISBN 9838230197

Hassan, Azifah (1993) Seni silat ksatria warisan Melayu Kelantan : kajian dari aspek seni gerak laku / Azifah Hassan. Project Report. Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Hazimah, Hashim (1993) Perkembangan sajak Melayu / Hazimah Hashim. -, -. (Unpublished)

Hj. Ibrahim, Norhalim (1993) Adat Pepatih : perbezaan dan bersamaannya dengan adat Temenggung / Norhalim Hj. Ibrahim. Fajar Bakti, Kuala Lumpur. ISBN 967652610X

Hj. Ibrahim, Norhalim (1993) Adat perpatih perbezaan dan persamaannya dengan adat temenggung / Norhalim Hj. Ibrahim. Penerbit Fajar Bakti, Kuala Lumpur. ISBN 967652610X

Hussin, Sufean (1993) Pendidikan di Malaysia : sejarah, sistem dan falsafah / Sufean Hussin. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789836230478

I

Ibrahim, Lurpi (1993) Antologi pemikiran Islam / Lutpi Ibrahim. Hizbi, Shah Alam. ISBN 9838160083

Ibrahim, Norhalim (1993) Adat Pepatih : perbezaan dan bersamaannya dengan adat Temenggung / Norhalim Hj. Ibrahim. Fajar Bakti, Kuala Lumpur. ISBN 967652610X

Ibrahim, Norhalim (1993) Adat Perpatih : perbezaan dan bersamaannya dengan adat Temenggung / Norhalim Ibrahim. Fajar Bakti. ISBN 967652610X

Isahak, Haron. (1993) Permodenan dan pendidikan masyarakat Melayu. Universiti Malaya.

Iskandar, H. M. Tuah (1993) Puteri Aluk Batang Belidak / H. M. Tuah Iskandar. Siri cerita klasik . Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836227636

Ismail, Abd Rahim (1993) Sejarah Melayu : gambaran sistem ekonomi masyarakat Melayu lama / Abd Rahim Ismail. AKADEMIK. pp. 27-29. ISSN 1394-6358 (Unpublished)

Ismail, Rejab F. (1993) Mahsuri : The Legend of Langkawi / Rejab F. Ismail. Malaysian folktales . Delta, Petaling Jaya.

Ismail, Yahaya (1993) Siapa Kebal : Mahathir atau Raja-Raja Melayu? Dinamika Kreatif, Kuala Lumpur.

J

Jaaffar, Johan (1993) Transformasi sosio-ekonomi masyarakat Melayu / Johan Jaaffar. In: Seminar Melayu Baru : Menangani Cabaran Abad Ke-21, 14 Oktober 1993, Kuala Lumpur.

Jaaffar, Johan (1993) Transformasi sosio-ekonomi masyarakat melayu / Johan Jaaffar. In: Seminar Sehari Melayu Baru : Menangani cabaran abad ke 21 yang berlangsung di [Kuala Lumpur] pada 14hb October 1993, 14 Oktober 1993, Kuala Lumpur. (Unpublished)

K

Kasim, Yusof and Hashim, Zainal Abidin (1993) Pembangunan tanah rezab Melayu dari perspektif ekonomi / Mohd. Yusof Kasim, Zainal Abidin Hashim. In: Seminar Tanah Rizab Melayu - Perspektif Pembangunan, 28 September 1993, Kuala Lumpur.

Kasimin, Amran (1993) Istiadat perkahwinan Melayu yang bukan daripada ajaran Islam / Amran Kasimin. Dinie Publishers, Kuala Lumpur. ISBN 9839601490 (kkt.)

Kasimin, Amran (1993) Istiadat perkahwinan Melayu yang bukan daripada ajaran Islam / Dr. Amran Kasimin. Dinie, Kuala Lumpur. ISBN 9839601490

Kheng, Cheah Boon (1993) Power behind the throne: the role of queens and court ladies in Malay history / Cheah Boon Kheng. Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, 66 (1(264)). pp. 1-21.

Kumpulan Perangsang Selangor Berhad, . and GAPENA, . (1993) Melayu Baru / Kumpulan Perangsang Selangor Berhad, GAPENA. ITC Book Publisher, Kuala Lumpur. ISBN 9839877011

L

Langub, Jayl (1993) Majlis adat istiadat and the preservation of the adat of the natives of Sarawak / Jayl Langub. Cultural Symposium, 1 (2). pp. 1-22.

Lubis, Muhammad Bukhari (1993) The ocean of unity: wahdat al-wujud in Persian, Turkish and Malay poetry / Haji Muhammad Bukhari Lubis. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 983623392X

M

Machita, Othman (1993) Adat Melenggang Perut Di Kalangan Masyarakat Melayu / Machita Othman. Jurnal Warisan Indera Kayangan (5). pp. 1-2. ISSN 1394-2212

Masrom, Baharudin Ali (1993) Wawasan perjuangan Melayu baru / Baharudin Ali Masrom. Kaizen, Kuala Lumpur.

Matusky, Patricia (1993) Malaysian shadow play and music : continuity of an oral tradition / Patricia, Matusky. Oxford University Press, New York. ISBN 9676530484

Md. Nor, Mohd. Anis (1993) Zapin : folk dance of the Malay world / Mohd. Anis Md. Nor. South-East Asian Social Science Monographs . Oxford University Press, Singapore. ISBN 0195885988

Mohd. Ariffin, Mohd. Adnan (1993) Tikaman bahasa / penghimpun, Mohd. Adnan Mohd. Ariffin. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836237259

Mokhtar, Petah (1993) UMNO Mansuh Kekebalan Raja Melayu. Art Media, Kuala Lumpur. ISBN 9789839835007

Muhammad, Ashaari (1993) Meninjau sistem pemerintahan Islam / Ashaari Muhammad. Asoib International, Kuala Lumpur. ISBN 9789838100038

Muhammad, Rasid (1993) Islam kefahaman dan penghayatan / Rasid Muhammad. Perak: Arena Ilmu Sdn. Bhd.. ISBN 9838050164

Muhammad Onn., Farid (1993) Simposium dialek : penyelidikan dan pendidikan / Farid Muhammad Onn. Siri monograf sejarah bahasa Melayu . Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836230009

O

Omar, Ariffin (1993) Bangsa Melayu : Malay concepts of democracy and community, 1945-1950 / Ariffin Omar. South-East Asian Historical Monographs . Oxford University Press. ISBN 9780195886139

Omar, Ariffin (1993) Bangsa Melayu: Malay concepts of democracy and community, 1945-1950 / Ariffin Omar. Oxford University Press, Kuala Lumpur. ISBN 0195886135

Osman, Anida (1993) Orang dahulu kaya adat nikah kahwin / Anida Osman. WANITA, 92. pp. 94-95. ISSN 0126-544X

P

Pipet, Yunus (1993) Gasing Melayu / Yunus Pipet. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789836236098

R

Rejab, F.I (1993) SEJARAH PEMERINTAHAN TUANKU RAJA SYED SAFFI JAMALULLAIL : Raja Negeri Perlis yang Ketiga / oleh REJAB F.I. Jurnal Warisan Indera Kayangan. pp. 1-4. ISSN 1394-2212

S

Sabaruddin, Shamsiah (1993) Tarian-tarian Melayu / Shamsiah Sabaruddin. Siri kebudayaan Malaysia . Pustaka Bakti Wira, Kuala Lumpur. ISBN 9838270091

Sabaruddin, Shamsiah and Bahari, Suraya Hafida (1993) Wayang kulit / Shamsiah Sabaruddin, Suraya Hafida Bahari, Zuzitah Abd. Samad. Pustaka Bakti Wira, Kuala Lumpur. ISBN 9838270024

Sabaruddin, Shamsiah and Bahari, Suraya Hafida and Abd. Samad, Zuzitah (1993) Wau / Shamsiah Sabaruddin, Surya Hafida Bahari, Zuzitah Abd. Samad. Siri kebudayaan Malaysia . Pustaka Bakti Wira, Kuala Lumpur.

Sabarudin, Shamsiah (1993) Wayang kulit / Shamsiah Sabarudin. Siri Kebudayaan Malaysia . Pustka Bakti Wira, Kuala Lumpur. ISBN 9838270024

Saman, Tajuddin (1993) Tokoh ulama Nusantara / Tajuddin Saman. Berita Publishing, Kuala Lumpur. ISBN 9679693120

Sani, Arman (1993) Lebai Malang / Arman Sani. Siri cerita jenaka Melayu bergambar . Amiza, Petaling Jaya. ISBN 9679662853

Sani, Arman (1993) Pak Kaduk / Arman Sani. Siri cerita jenaka Melayu bergambar . Amiza, Petaling Jaya. ISBN 9679662896

Sani, Arman (1993) Si Luncai / Arman Sani. Siri cerita jenaka Melayu bergambar . Amiza, Petaling Jaya,. ISBN 967966290X

Song, Mi Young (1993) Perkembangan pendidikan di negeri-negeri Melayu Bersekutu di antara dua perang dunia / Song Mi Young. Universiti Malaya.

Sulaiman, Zakaria (1993) Adat resam penduduk Malaysia / Sulaiman Zakaria. Pustaka Mutiara, s.l. ISBN 9837300701

Sulaiman, Zakaria (1993) Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu / Sulaiman Zakaria. Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.

Sulaiman, Zakaria (1993) Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu / Sulaiman Zakaria. Siri kenegaraan . Pustaka Mutiara, 1993, Kuala Lumpur. ISBN 9837300671

Sulaiman, Zamani (1993) Demokrasi berparlimen dalam konteks perlembagaam Malaysia dan pemerintahan negara / Zamani Sulaiman. In: Seminar Perlembangaan Malaysia: Ke Arah Kematangan Demokrasi dan Peningkatan Martabat Negara, 2-4 Februari 1993, Shah Alam. (Unpublished)

T

Tarmizi, Mohd. Jam (1993) Mengapa Sultan Kelantan ditentang? / Tarmizi Mohd. Jam. Pengeluaran Minda TMJ, Kuala Lumpur.

W

Wan, Abdul Kadir (1993) Aspek ekonomi dan budaya orang Melayu / Wan Abdul Kadir. Masfami Enterprise, Kota Bharu. (Submitted)

Wan Hashim, Wan Teh (1993) Perang Dunia Kedua : peranan Askar Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Wan Hashim, Wan Teh and Abdul Rahman, Ahman Hanafiah (1993) Budaya komunikasi melayu tradisional kajian kes di Kuala Kangsar (Perak) dan Rembau (Negeri Sembilan) / Wan Hashim Wan Teh, Abdul Rahman Ahman Hanafiah. Institut Alam dan Tamadun Melayu, UKM.

Wan Ramli, Wan Mohamad (1993) Pengakuan Tengku Ali : mengapa saya diturunkan dari takhta Terengganu / Wan Ramli Wan Mohamad. Pen. Fajar Bakti, Kuala Lumpur. ISBN 9676527246

Wan Yusoff, Wan Abdul Kadir (1993) Budaya Melayu : Tradisi dan Pertumbuhan. Masfami Enterprise, Petaling Jaya.

Z

Za'ba, Za'ba and Osman, Mohd. Taib and Hassan, Hamdan (1993) Bingkisan kenangan untuk Pendeta / Za'ba, Mohd. Taib Osman & Hamdan Hassan. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836233229

Zainal, Kling (1993) Adat : Malay collective self-image / Zainal Kling. European Colloquium on Indonesian and Malay Studies, 1 (11).

This list was generated on Wed May 31 10:07:51 2023 +08.