Items where Year is 1992

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Pengarang | Jenis Bahan | No Grouping
Number of items: 75.

Article

Bernama (1992) Ilmu masakan melayu tradisional perlu disebarkan / Bernama News. Bernama Library & Infolink Service. (In Press)

Abu Osman, Mohd. Nor (1992) Tulisan Jawi : mempertahankan warisan Melayu-Islam / Abu Osman Mohd. Nor. DUNIA ISLAM (32): 58-62; Jun 1992. pp. 58-62.

Aripin, Said (1992) Pendidikan kesusasteraan Melayu ke arah Wawasan 2020 / Aripin Said. DEWAN SASTERA 22(04): 5-7; Apr. 1992. pp. 5-7.

Khoo, Kay Kim (1992) Sejarah Pembentukan Masyarakat Majmuk di Taiping / KHOO KAY KIM. Malaysia Dari Segi Sejarah (20). pp. 48-58. ISSN 1675-0594

Mohd Din, Basuni (1992) Peranan dan sumbangan guru-guru Melayu Selangor dalam bidang ekonomi / Mohd Din Basuni. Seminar Kenangbakti Guru-Guru Melayu Selangor. p. 8. (Unpublished)

Rejab, F.I (1992) Adat Bersawah di Perlis / Rejab F.I. Jurnal Warisan Indera Kayangan (4). pp. 1-8. ISSN 1394-2212

Rejab, F.I (1992) Sejarah Pemerintahan Tuanku Syed Ahmad Jamalullail Raja Negeri Perlis Yang Ke-2 / Rejab F.I. Jurnal Warisan Indera Kayangan, 4. pp. 1-3. ISSN 1394-2212

Zainal Abidin, Ahmad and Zainuddin, Leman (1992) Peranan dan sumbangan guru Melayu dalam bidang politik / Zainal Abidin bin Ahmad & Haji Zainuddin bin Leman. Seminar Kenangbakti Guru-Guru Melayu Selangor. p. 7. (Unpublished)

Monograph

UNSPECIFIED (1992) Istilah asas ekonomi : bahasa Inggeris - bahasa Melayu, bahasa Melayu - bahasa Inggeris. Other. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

UNSPECIFIED (1992) Istilah asas ekonomi Bahasa Inggeris - Bahasa Melayu, Bahasa Melayu - Bahasa Inggeris Dewan Bahasa dan Pustaka. Other. Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian, Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur.

Abdullah, Idris (1992) Kamus istilah ekonomi & perdagangan : Melayu-Arab / Idris Abdullah. Other. Penerbitan Kintan, Kuala Lumpur.

Wan Daud, Wan Mohd Zakri (1992) Syura di dalam pemerintahan Islam : suatu perbandingan dengan sistem demokrasi berparlimen / Wan Mohd Zakri Wan Daud. Project Report. Penerbit, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Yaakub, Ali Nordin (1992) Rumah Melayu Melaka, ciri-ciri, pengaruh serta kesannya terhadap senibina masakini / Ali Nordin Yaakub. Project Report. Faculty of Architecture, Planning and Surveying, Institut Teknologi MARA, Shah Alam. (Unpublished)

Conference or Workshop Item

Haji Ibrahim, Norhalim (1992) Vanishing culture of Adat Perpatih/ Norhalim Haji Ibrahim. In: Seminar on Adat Perpatih, 16-17 Nov 1990, Kuala Lumpur.

Khalid, A.Azmi (1992) Ekonomi Melayu abad ke 19: saradiri atau komersial? / A.Azmi Khalid. In: Seminar kebangsaan Isu-isu dalam Persejarah, 17-18 Ogos 1992, Pulau Pinang. (Unpublished)

Noordin, Tajul Ariffin (1992) Peranan dan sumbangan guru-guru Melayu Selangor dalam bidang pendidikan / Tajul Ariffin Noordin. In: Seminar Kenangbakti Guru-Guru Melayu Selangor, Shah Alam.

Salih, Kamal (1992) Menggalakkan penyertaan bumiputera dalam industri kecil dan sederhana (IKS): pandangan DPPMM / Kamal Salih. In: Kongres Ekonomi Bumiputera, 10-12 Jan 1992, Kuala Lumpur.

Zainal, Kling (1992) Political structure of Adat Perpatih / Zainal Kling. In: Seminar on Adat Perpatih, 16-17 Nov 1990, Kuala Lumpur.

Book

Tan-Wong, Nellie S.L and Patel, Vipin, eds. (1992) Adat Perpatih : a matrilineal system in Negeri Sembilan, Malaysia and other matrilineal kinship systems throughout the world / edited by Nellie S. L.Tan-Wong and Vipin Patel. Wintrac (WWB/Malaysia)Sdn Bhd, Kuala Lumpur. ISBN 983998070X

UNSPECIFIED, ed. (1992) Asas keusahawanan / Pusat Pembangunan Usahawan Malaysia (MEDEC). Biroteks, ITM, Shah Alam. ISBN 967958061X

Siwar, Chamhuri and Kasim, Mohd. Yusof and Ismail, Abdul Malik, eds. (1992) Ekonomi bumiputera selepas 1990/ disunting oleh Chamhuri Siwar, Mohd. Yusof Kasim, Abdul Malik Ismail. Siri isu ekonomi semasa, Fakulti Ekonomi, Universiti Kebangsaan Malaysia . UKM, Bangi. ISBN 9679422402

UNSPECIFIED, ed. (1992) Ekonomi rumah tangga : tingkatan 5. Utusan Printcorp, Malaysia. ISBN 9836230815

UNSPECIFIED, ed. (1992) Malay peasants coping with the world breaking the community circle / Radolphe De Koninck. Institute of Southeast Asian Studies, Singapore. ISBN 9813016310

UNSPECIFIED, ed. (1992) Pedoman transliterasi huruf Arab ke huruf Rumi / Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836232028

UNSPECIFIED, ed. (1992) Pengenalan kepada alat-alat muzik tradisional Sabah = An Introduction to the traditional musical instruments of Sabah. Department of Sabah Museum and State Archives.

UNSPECIFIED, ed. (1992) Sejarah dalam pendidikan / Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836229167

Che Daud, Ismail, ed. (1992) Tokoh-tokoh ulama' Semenanjung Melayu (2) / diselenggarakan oleh Ismail Che Daud. MUI dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, Kota Bharu. ISBN 9832391008 (kkt.)

Abd. Wahab, Anuar (1992) Teknik dalam seni silat Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 983-62-2910-8

Abdul Hamid, Khatijah, Hajah (1992) Bahasa Melayu dalam pespektif pendidikan: tinjauan dari segi sejarah perkembangan dan kesannya dalam pengajaran dan pembelajaran / Hajah Khatijah Abdul Hamid. Persatuan Linguistik Malaysia, Kuala Lumpur.

Abdul Kadir, Muhammad Said (1992) Undang-undang tanah rizab Melayu - siapakah Melayu? / Muhammad Said Abd Kadir. Kementerian Tanah dan Pembangunan Koperasi, Kuala Lumpur.

Abdullah, Idris (1992) Kamus istilah ekonomi & perdagangan : Melayu - Arab / Idris Abdullah. Penerbitan Kintan, Kuala Lumpur.

Abu Hassan, Sham and Martin, 't Hart and Wong, Khe (1992) Pengajian Melayu bersumberkan Belanda = (Malay studies from Ducth sources). Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. ISBN 9832085004

Adam, Ramlah (1992) Dato' Onn Ja'afar : pengasas kemerdekaan / Ramlah Adam. DBP, Kuala Lumpur. ISBN 9836227008

Ahmad Mahmood, Musanif (1992) Pemahaman dan penghayatan sejarah Melayu / Ahmad Mahmood. Siri ulasan dan kajian masa . Masa Enterprise, 1992, Kuala Lumpur. ISBN 9839041037

Asnah, Amat Mokito (1992) Pengajaran kesusasteraan Melayu di sekolah / Asnah Bt.Amat Mokito. Jabatan Bahasa Fakulti Pengajian Pendidikan UPM, Serdang.

De Koninck, Rodolphe (1992) Malay peasants coping with the world breaking the community circle / Rodolphe De Koninck. Institute of Southeast Asian Studies, Singapore. ISBN 9813016329

Deraman, A.Aziz (1992) Tamadun Melayu dan pembinaan bangsa Malaysia / A. Aziz Deraman. Arena Ilmu, Kuala Lumpur. ISBN 9838050059

Doi, Abdur Rahman I and Ramli, Wan Azmi and Ariffin, Muhammad (1992) Orang bukan Islam di bawah undang-undang syariah / Abdur Rahman I Doi, Wan Azmi Ramli, Muhammad Ariffin. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789836225061

Embong, Ismail (1992) Warisan Sejarah Bangsa Melayu / Ismail Embong. Galeri Ismail Embong, Kuala Lumpur.

Fadil, Siddiq (1992) Minda Melayu Baru / Siddiq Fadil. Institut Kajian Dasar, Kuala Lumpur. ISBN 9838840149

Haji Abdul Aziz, Muhammad Zulkifli (1992) Gelaran orang Melayu Perak / oleh Mohd Zulkifli Haji Abdul Aziz. Persatuan Muzium Malaysia, Kuala Lumpur.

Harahap, Darwus (1992) Sejarah pertumbuhan Bahasa Melayu. Penerbit Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. ISBN 9838610674

Hashim, Muhammad Yusoff (1992) Hikayat Siak : Sejarah Mengenai Raja-Raja Melayu Kerajaan Siak Sri Inderapura. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836227288

Hashim, Muhammad Yusoff (1992) The Malay sultanate of Malacca : a study of various aspects of Malacca in the 15th and 16th centuries in Malaysian history/ Muhammad Yusoff Hashim; translated by D.J. Muzaffar Tate. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836228403

Hashim, Muhammad Yusoff (1992) Pensejarahan Melayu Kajian Tentang Tradisi Sejarah Melayu Nusantara / Muhammad Yusoff Hashim. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836230114

Iskandar, H. M. Tuah (1992) Nanga Begajai / H. M. Tuah Iskandar. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836224319

Iskandar, Yusoff (1992) The Malay sultanate of Malacca: a study of various aspects of Malacca in the 15th and 16th centuries in Malaysian history / Yusoff Iskandar. Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836228403

Jusoh, Hamid (1992) Kedudukan undang-undang Islam dalam perlembagaan Malaysia : suatu rujukan khas terhadap kes-kes konversi dalam undang-undang /Hamid Jusoh. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789836229991

Khoo, Kay Kim (1992) His Majesty Sultan Azlan Shah / Khoo Kay Kim. Pelanduk Publications, Petaling Jaya. ISBN 9679783731

Mohd Jelas, Zalizan (1992) Main batu Seremban / Zalizan Mohd. Jelas. Program bacaan awal (Bawal) ; tahap 1 . Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789836223470

Mohd Yusof, Ahmad (1992) Laporan Kaji Selidik Penggunaan Bahasa Melayu Dalam Bidang Kehakiman dan Undang-Undang. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kual\. ISBN 983622730X

Mohd. Amin, Hassan. (1992) Pengukuhan penjajahan British melalui penubuhan negeri-negeri Melayu bersekutu. Dewan Bahasa dan Pustaka,, Kuala Lumpur.

Muhammad Haji, Salleh (1992) Sajak-Sajak Sejarah Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836231226

Muhd. Yusof, Ibrahim (1992) Kedatangan agama Islam dan kesannya terhadap kebudayaan dan adat resam orang Melayu. Universiti Malaya.

Musanif, Ahmad Mahmood (1992) Pemahaman dan penghayatan sejarah Melayu. Siri ulasan dan kajian masa . Masa Enterprise. ISBN 9839041037

Nasir, Abdul Halim (1992) Kesinambungan senibina Melayu tradisi di Semenanjung dan pengaruh-pengaruh senibina serumpun/serantau pada rumah Melayu tradisi / Abdul Halim Nasir. Monograf Pusat Kebudayaan Universiti Malaya (1). Pusat Kebudayaan Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Noordin, Manzan (1992) Wau / Manzan Noordin. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Omar, Asmah (1992) Bahasa dan alam pemikiran Melayu / Asmah Haji Omar. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 983620461X

Rustam, A. Sani (1992) Melayu baru : beberapa persoalan sosio-budaya / Rustam A. Sani. Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa, Kuala Lumpur.

Rustam, A. Sani (1992) Melayu baru : beberapa persoalan sosio-budaya / Rustam A. Sani. Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa, Kuala Lumpur.

Said, Aripin (1992) Gasing bertuah / Aripin Said. Siri bacaan KBSM Fajar Bakti. . Petaling Jaya : Fajar Bakti, 1992., Petaling Jaya. ISBN 9789676514547

Samat, Talib (1992) Langit Tinggi Dijunjung Di Sekitar Permasalahan Orang Melayu dan Remaja Melayu / Talib Samat. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 983625676

Samat, Talib (1992) Syed Syeikh Al-Hadi sasterawan progresif Melayu / Talib Samat. Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836223827

Siwar, Chamhuri (1992) Ekonomi bumiputera selepas 1990 / disunting oleh Chamhuri Siwar, Mohd. Yusof Kasim, Abdul Malik Ismail. Siri isu ekonomi semasa v. 5 . Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. ISBN 9679422402

Tan-Wong, Nellie S. L.,, Dato' and Patel, Vipin (1992) Adat Perpatih : a matrilineal system in Negeri Sembilan, Malaysia and other matrilineal kinship systems throughout the world / edited by Nellie S. L. Tan-Wong and Vipin Patel. Wintrac (WWB/Malaysia), Kuala Lumpur. ISBN 983998070X

Tessensohn, Deryse (1992) Adab sopan moden : panduan lengkap tentang adat resam, etiket dan adab sopan / Deryse Tessensohn. Times Books International, Singapore. ISBN 9812043241

Ungku Nazaruddin, Ungku Muhammad (1992) Peristiwa almarhum Sultan Abu Bakar di ladang Ng Tiong Kiat pada tahun 1945 / oleh Tan Sri Dato' Ungku Nazaruddin Ungku Mohammad. Lembaga Muzium Negeri Pahang (LMNP), Pekan, Pahang.

Wan Abdul Kadir, Yusoff (1992) Urbanisasi dan modenisasi budaya Melayu / Wan Abdul Kadir Yusoff. Siri kertas isu (Universiti Malaya. Akademi Pengajian Melayu) . Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 1992, Kuala Lumpur. ISBN 9839705180

Wan Yusoff, Wan Abdul Kadir (1992) Tradisi dan moden budaya Melayu / Wan Abdul Kadir. Masfami Enterprise, Kota Bharu. ISBN Edaran terhad (kkt.)

Wan Yusoff, Wan Abdul Kadir (1992) Warisan tradisi : budaya Melayu / Wan Abdul Kadir Wan Yusoff. Masfami Enterprise, Petaling Jaya.

Thesis

Haji Ibrahim, Patmawati (1992) Distribute policies from NEP to NDP : potential contribution of the voluntary sector to complement NDP for the bumiputera community/ Patmawati binti Haji Ibrahim. Masters thesis, International Islamic University Malaysia.

Other

Zulkifli, Mazliana (1992) Adat istiadat perkahwinan diRaja Pahang / Mazlina Zulkifli. Universiti Malaya. (Unpublished)

Book Section

Hassan, Mohd. Amin (1992) Asas perkembangan ekonomi Tanah Melayu: bijih timah dan getah / Mohd. Amin Hassan. In: Malaysia : warisan dan perkembangan. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, pp. 147-155. ISBN 9789836226228

Hassan, Mohd. Amin (1992) Asas perkembangan ekonomi Tanah Melayu: kemasukan buruh dan perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan / Mohd. Amin Hassan. In: Malaysia : warisan dan perkembangan. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, pp. 158-170. ISBN 9789836226228

Majid, Saaid (1992) Batik identiti budaya Melayu / Saaid Majid. In: Adat Resam dan Kepercayaan Jilid 1. University of Malaya Library.

This list was generated on Thu Jun 13 19:19:49 2024 +08.