Items where Year is 1990

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Pengarang | Jenis Bahan | No Grouping
Number of items: 54.

UNSPECIFIED, ed. (1990) Beberapa aspek adat dan amalan Melayu / Majlis Pusat Pertubuhan-Pertubuhan Budaya Melayu Singapura. Majlis Pusat Pertubuhan-Pertubuhan Budaya Melayu Singapura, Singapore. ISBN 9971614898

Haji Abas, Mohd Ghazali, ed. (1990) Sarjana Pengajian Melayu di Malaysia / Universiti Kebangsaan Malaysia. Siri Rampaian (Universiti Kebangsaan Malaysia. Perpustakaan Tun Seri Lanang); 59 . Perpustakaan Tun Seri Lanang dan Institut Bahasa, Kesusasteraan & Kebudayaan Melayu, UKM, Bangi.

UNSPECIFIED, ed. (1990) Tesaurus umum bahasa Melayu / Kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka dengan Universiti Sains Malaysia. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836218483

Abd. Rahman, Abu Othman and Ali, Abu Kasim and Husin, Adinan (1990) Pembangunan industri makanan bumiputera: pengalaman MARDI / Abu Othman Abd. Rahman, Abu Kasim Ali & Adinan Husin. In: Persidangan Kebangsaan Ekonomi Bumiputra: Prestasi Kini dan Cabaran Selepas 1990, 12-13 Nov 1990, Bangi, Selangor.

Abd. Wahab, Faridah Hanim (1990) Pengaruh unsur estetika hindu terhadap adat istiadat Melayu / Faridah Hanim Abd. Wahab. Institut Teknologi MARA. Kajian Senilukis dan Senireka, Shah Alam, Selangor.

Abdul Ghani, Hashim (1990) Silat seni gayong Malaysia / Hashim Abdul Ghani. Project Report. Jabatan Penulisan, Kuala Lumpur, UM.

Abdul Razak, Rohayati (1990) Rumah Melayu tradisi Semenanjung Malaysia dan konsepnya : perbandingan dari aspek susunan ruang dalaman / Rohayati Abdul Razak. Institut Teknologi Mara.

Abdul Wahid, Zainal Abidin (1990) Kerajaan Melaka dalam hubungan antarabangsa / Zainal Abidin Abdul Wahid. Jebat: Malaysian Journal of History, Politics and Strategic Studies, 18. pp. 71-87. ISSN 2180-0251

Abu Bakar, Shafie (1990) Hikam Melayu : Kajian Falsafah dan etika / Shafie Abu Bakar. Doctoral thesis, Institut Bahasa, Kesusasteraan Dan Kebudayaan Melayu.

Ahmad, Abdul Samad (1990) Kesenian adat, kepercayaan dan petua / oleh Abdul Samad bin Ahmad. Siri Bunga Rampai Kebudayaan Malaysia . Associated Educational Distributors, Melaka. ISBN T000058070

Ahmad, Abdul Samad (1990) Seni lagu dan permainan tradisi / oleh Abdul Samad B. Ahmad. Siri Bunga Rampai Kebudayaan Malaysia . Associated Educational Distributors, Melaka. ISBN 9679482065

Ahmad, Ahmad Samad (1990) Kesenian tari / Ahmad Samad Bin Ahmad. Siri Bunga Rampai Kebudayaan Malaysia . Associated Educational Distributors, Melaka. ISBN 9679482049

Asmad, . (1990) Seni pertukangan, Seni Bina Dan Seni Khat / Asmad. Associated Educational Distributor, Melaka. ISBN 9679482081

Awang, Hashim (1990) Sejarah kesusasteraan Melayu/ oleh Hashim Awang ...(et al.). Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836214755

Azizah, Kassim (1990) Adat Perpatih, tanah dan pembangunan pertanian di Negeri Sembilan / Azizah Kassim. In: Negeri Sembilan : dahulu dan sekarang, Kuala Lumpur.

Bakar, Zainal Abidin (1990) Singapura dilanggar todak / Zainal Abidin Bakar. Siri penerbitan klasik . Dewan Bahasa dan Pustaka,, Kuala Lumpur. ISBN 9836215719

Faaland, Just and Parkinson, J. R. (John Richard) and Saniman, Rais B. (1990) Growth and ethnic inequality : Malaysia's new economic policy (NEP) / Just Faaland, Jack Parkinson, Rais B. Saniman. Chr. Michelsen Institute, Bergen Norway. ISBN 0312049331

Firth, Raymond (1990) Nelayan Melayu : ekonomi tani mereka / Raymond Firth ; penterjemah Yaacob Harun, Noor Hasnah Moin. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836214593

Firth, Raymond (1990) Nelayan Melayu : ekonomi tani mereka / Raymond Firth; penterjemah Yaacob Harun, Noor Hasnah Moin. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836214593

Firth, Raymond (1990) Nelayan Melayu : ekonomi tani mereka Malay fishermen : their peasant economy / Raymond Firth. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836214593

Gomez, Edmund Terence and Ismail, Mohd. Nazari (1990) Politik dalam perniagaan : pelaburan korporat UMNO / Edmund Terence Gomez; penterjemah Mohd. Nazari Ismail. FORUM, Kuala Lumpur. ISBN 9838760005

Haji Ali, Mohd Kassim (1990) Senjata-senjata melayu / Mohd. Kassim Haji Ali. Muzium Negara Malaysia, Kuala Lumpur.

Haji Ibrahim, Norhalim (1990) Social structure and organisation of Negeri Sembilan Malays/ Norhalim Haji Ibrahim. In: Seminar on Adat Perpatih, 16-17 Nov 1990, Kuala Lumpur.

Hashim, Muhammad Yusoff (1990) Kesultanan Melayu Melaka : kajian beberapa aspek tentang Melaka pada abad ke-15 dan abad ke-16 dalam sejarah Malaysia / Muhammad Yusoff Hashim. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836207562

Hj. Shafie, Hassan Basri (1990) Perlaksanaan undang-undang keluarga Islam negeri Perak dengan penumpuan khusus kepada hak penjagaan anak / Hassan Basri Hj. Shafie. Documentation. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Petaling Jaya, Selangor.

Hussein, Ismail (1990) Bibliography sastera Melayu tradisi / Ismail Hussein. Siri bibliografi umum . Perpustakaan Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.

Ishak, Abdullah (1990) Islam di Nusantara (khususnya di Tanah Melayu) / Dr. Haji Abdullah Ishak. Al-Rahmaniah, Petaling Jaya.

Kang, Kyoung Seock (1990) Perkembangan tulisan jawi dalam masyarakat Melayu / Kang Kyoung Seock. Dewan Bahasa dan Pustaka,, Kuala Lumpur.

Khalid, Halilah Hj. (1990) Anak raja Bukit Siguntang / Halilah Hj. Khalid. Siri penerbitan klasik . Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur :. ISBN 9836217835

Malaysia, Lembaga Muzium Negeri Kedah Darulamn (1990) Pelancaran buku "The Sultan Was Not Alone" dan pameran "Almarhum DYMM Tuanku Sultan Badlishah Dalam Kenangan 1894-1958". Lembaga Muzium Negeri Kedah Darulaman, Alor Setar, Kedah.

Malaysia, Perbadanan Kemajuan Ekomoni (1990) Pencapaian ekonomi Melayu Johor di bawah dasar ekonomi baru / Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Johor. Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Johor, Johor Bahru.

Mat, Siti Zainon (1990) Kepentingan Pelajaran Sejarah Dalam Sistem Pendidikan Di Malaysia. Malaya in History/Malaysia in History dan Malaysia Dari Segi Sejarah. ISSN 0377-7529

Mohamed, Idris (1990) Dondang sayang mambo [kaset] / Mohd. Karim ; penerbit, Idris Mohamed. [Audio]

Mohamed Yusof, Abdul Aziz (1990) Academic motivation, perception of parental press and the academic achievement of Malay pupils / Abdul Aziz Mohamed Yusof. Masters thesis, National University of Singapore.

Mohd Yusoff, Hashim (1990) Selama 30 tahun D.Y.M.M. Baginda Sultan Berkerajaan, Di Atas Takhta Negeri Selangor Darul Ehsan (1960-1990) / Mohd Yusoff Hashim. Ling Wah Press Sdn. Bhd., Selangor.

Nik Abd. Rahman, Nik Hassan Shuhaimi (1990) Masyarakat prasejarah dan perkaitannya dengan masyarakat pribumi Semenanjung Malaysia / Nik Hassan Shuhaimi Nik Abd. Rahman. Jebat: Malaysian Journal of History, Politics and Strategic Studies, 18. pp. 3-14. ISSN 2180-0251

Perpustakaan, Negara Malaysia (1990) Manuskrip Melayu Kegemilangan Tamadun Melayu Katalog Pameran. Perpustakaan Negara Malaysia, Kuala Lumpur. ISBN 9839955756

Ramadan, Said and Abdullah, Halim and Abdul Rauf, Jamillah (1990) Undang-undang Islam : skop dan ekuiti / Said Ramadan, Abdul Halim Abdullah, Jamillah Abdul Rauf. Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990, Kuala Lumpur. ISBN 9789836215420

Rani, M. Zain and Sm. Hk., Suhandi and Astuti, Sri (1990) Senjata tradisional daerah Bengkulu / M. Zain Rani,Suhandi Sm. Hk. & Sri Astuti. Departmen Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia, Jakarta.

Saad, Ibrahim (1990) Perubahan pendidikan di Malaysia : satu cabaran / Ibrahim Saad. Dewan Bahasa dan Pustaka,, Kuala Lumpur :. ISBN 9836214496

Salleh, Badriyah (1990) Imperialisme ekonomi: kajian kes ke atas imperialisme industri getah di Tanah Melayu / Badriyah Haji Salleh. In: Kolonialisme di Malaysia dan negara-negara lain. Penerbit Fajar Bakti, Petaling Jaya, pp. 237-263. ISBN 9789676514196

Selat, Norazit (1990) Economic structure and property inheritance of Adat Perpatih/ Norazit Selat. In: Seminar on Adat Perpatih, 16-17 Nov 1990, Kuala Lumpur.

Shari, Ishak (1990) Ekonomi nelayan : pengumpulan modal, perubahan teknologi dan perbezaan ekonommi / Ishak Shari. DBP, Kuala Lumpur. ISBN 9836212744

Shari, Ishak (1990) Ekonomi nelayan : pengumpulan modal, perubahan teknologi dan pembezaan ekonomi / Ishak Shari. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836212744

Shari, Ishak (1990) Ekonomi nelayan : pengumpulan modal, perubahan teknologi dan perbezaan ekonomi / Ishak Shari. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836212744

Singapura, ajlis Pusat Pertubuhan-pertubuhan Budaya Melayu (1990) Some aspects of Malay customs and practices Beberapa aspek adat dan amalan Melayu / Majlis Pusat Pertubuhan-pertubuhan Budaya Melayu Singapura. Majlis Pusat Pertubuhan-pertubuhan Budaya Melayu, Singapura,, Singapura. ISBN 9971614898 (Unpublished)

Sumintarsih, Harry Waluyo (1990) Senjata tradisional daerah istimewa Yogyakarta / Harry Waluyo Sumintarsih. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

Tajul Ariffin, Noordin (1990) Pendidikan bahasa : ke arah pembinaan budaya berbahasa Melayu = (Language education: towards the construction of a Malay speaking culture). Universiti Malaya.

Tan, Liok Ee (1990) Dasar pendidikan dalam konteks dekolonisasi : semenanjung Tanah Melayu 1945-55 / Tan Liok Ee. Fajar Bakti, Petaling Jaya.

Tuan Soh, Tuan Ismail (1990) Pengenalan sejarah dan amalan seni silat tongkat / Tuan Ismail Tuan Soh. Sari :Jurnal Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu 8. pp. 49-59.

UIAM, Persatuan Shari'ah dan Undang-Undang Malaysia (1990) Seminar Perundangan Islam / Persatuan Shari'ah dan Undang-Undang Malaysia. In: Seminar Perundangan Islam.

Wan Hashim, Wan Teh (1990) DYMM SULTAN AZLAN SHAH : BIOGRAFI BERGAMBAR / Wan Hashim Wann Teh. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Wan Teh, Hashim (1990) D.Y.M.M. Sultan Azlan Shah: Biografi bergambar / Hashim Haji Wan Teh. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 978-9836218544

t.t, Mohd Karim (1990) Dondang sayang mambo [kaset] / Mohd. Karim ; penerbit, Idris Mohamed. [Audio]

This list was generated on Tue Jul 23 17:35:54 2024 +08.