Items where Year is 1984

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Pengarang | Jenis Bahan | No Grouping
Number of items: 49.

Ali, Syed Husin, ed. (1984) Kaum, kelas, dan pembangunan Malaysia = Ethnicity, class, and development Malaysia / editor, Syed Husin Ali. Persatuan Sains Sosial Malaysia, Kuala Lumpur.

UNSPECIFIED (1984) Manuskrip Melayu warisan budaya negara. Documentation. Perpustakaan Negara Malaysia,, Kuala Lumpur.

Md. Nor, Mohd. Yusof, ed. (1984) Salasilah Melayu dan Bugis / diusahakan oleh Mohd. Yusof Md. Nor. Siri Kajian Sastera Fajar Bakti . Penerbitan Fajar Bakti, Petaling Jaya. ISBN 9679331059

A. A., Navis (1984) Alam terkembang jadi guru : adat dan kebudayaan Minangkabau / A. A. Navis. Grafipers, Jakarta.

Abdul Rahman, Inon Saharuddin (1984) Kesenian sebagai pemupuk rakyat Negeri Sembilan/ Inon Saharuddin Abdul Rahman. In: Seminar Kebangsaan Adat Perpatih & Wilayah Budaya Negeri Sembilan, 3-5 May 1984, Serdang. (Unpublished)

Abdullah, Osman (1984) Perlawanan gasing / Osman Abdullah. Kompas Publishing,, Petaling Jaya.

Abu Bakar, Adnan (1984) Migrasi dan kesannya kepada struktur Adat Perpatih: kajian kes di Kampung Bukit Gombak, Jempol / Adnan Abu Bakar. Degree thesis, Universiti Malaya.

Ahmad Hilmy, Abdullah (1984) Suatu analisa ke atas peribahasa Melayu dan peranan-peranannya dalam kaitan dengan seni, sosio-budaya dan pengaruh penghidupan orang-orang Melayu / Ahmad Hilmy bin Abdullah. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia, Kuala Lumpur.

Baharuddin, Amir Hussin (1984) Ekonomi pembangunan / Amir Hussin Baharuddin. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia, Kuala Lumpur.

Baharuddin, Amir Hussin, Datuk, Prof. Dr. (1984) Lapuran Kemiskinan Melayu Malaysia. Documentation. Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. (Unpublished)

Baharuddin, Shamsul Amri (1984) Adat perpatih mencabar zaman: suatu ulasan seimbas pandang/ Shamsul Amri Baharuddin. In: Seminar Kebangsaan Adat Perpatih & Wilayah Budaya Negeri Sembilan, 3-5 May 1984, Seminar Kebangsaan Adat Perpatih & Wilayah Budaya Negeri Sembilan. (Unpublished)

Dharmawijaya, Dharmawijaya (1984) Perbilangan adat perpatih: ditinjau dari segi keindahan bahasanya/ Dharmawijaya. In: Seminar Kebangsaan Adat Perpatih & Wilayah Budaya Negeri Sembilan, 3-5 May 1984, Serdang. (Unpublished)

Ding, Choo Ming (1984) Nama samaran/singkatan penulis Melayu abad 20: Senarai tambahan / Ding Choo Ming. KEKAL ABADI - Berita Perpustakaan Universiti Malaya. pp. 1-6.

Haji Hamzah, Mohd. Zain (1984) Adat perpatih selepas 1990? (dari segi politik dan ekonomi) / Mohd. Zain Haji Hamzah & Mohd. Zain Haji Bahari. In: Seminar Kebangsaan Adat Perpatih & Wilayah Budaya Negeri Sembilan, 3-5 May 1984, Serdang. (Unpublished)

Haji Ibrahim, Norhalim (1984) Sistem sosial adat Negeri Sembilan/ Norhalim Haji Ibrahim. In: Seminar Kebangsaan Adat Perpatih & Wilayah Budaya Negeri Sembilan, 3-5 May 1984, Serdang. (Unpublished)

Haji Kachar, Kamaruddin (1984) Penerapan adat melalui pendidikan: satu kajian menerusi pendekatan modular / Kamaruddin Haji Kachar & Ahmad Mohd. Isa. In: Seminar Kebangsaan Adat Perpatih & Wilayah Budaya Negeri Sembilan, 3-5 May 1984, Serdang. (Unpublished)

Haron, Nadzan (1984) Pentadbiran tanah masyarakat adat di Kuala Pilah 1877-1957: satu kajian dari perspektif sejarah/ Nadzan Haron. In: Seminar Kebangsaan Adat Perpatih & Wilayah Budaya Negeri Sembilan, 3-5 May 1984, Serdang. (Unpublished)

Hassan, Md. Ali (1984) Implikasi nilai-nilai Kebudayaan akibat daripada perindustrian dan permodenan: dengan merujuk secara umum kepada sistem masyarakat adat perpatih di Negeri Sembilan/ Md. Ali Hassan. In: Seminar Kebangsaan Adat Perpatih & Wilayah Budaya Negeri Sembilan, 3-5 May 1984, Serdang. (Unpublished)

Hitam, Abdul Aziz (1984) Krisis kepimpinan di Luak Tanah mengandong: satu kajian kes di Luak Ulu Muar/ Abdul Aziz Hitam. In: Seminar Kebangsaan Adat Perpatih & Wilayah Budaya Negeri Sembilan, 3-5 May 1984, Serdang. (Unpublished)

Idris, Abdul Samad (1984) Secebis mengenai: adat perpatih, nilai dan falsafahnya/ Abdul Samad Idris. In: Seminar Kebangsaan Adat Perpatih & Wilayah Budaya Negeri Sembilan, 3-5 May 1984, Serdang. (Unpublished)

Isin, Ramli (1984) Penglibatan penulis-penulis Negeri Sembilan dalam arus perkembangan Kesusasteraan Melayu atau Kesusasteraan Kebangsaan : selintas tinjauan / Ramli Isin. In: Seminar Kebangsaan Adat Perpatih & Wilayah Budaya Negeri Sembilan, 3-5 May 1984, Serdang. (Unpublished)

Ismail, Ayub (1984) Muzik wayang kulit Kelantan / Ayub Ismail. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Junus, Umar (1984) Sejarah Melayu menemukan diri kembali / Umar Junus. Siri Kajian Sastera Fajar Bakti . Fajar Bakti, Petaling Jaya. ISBN 9679330583

Kassim, Shukor and Gibbons, David S. and Todd, Halinah (1984) Teriakan Melayu miskin / Shukor Kassim, David S. Gibbons, Halinah Todd. Marican & Sons (M'sia), Kuala Lumpur.

Kay Kim, Khoo (1984) Negeri-negeri Melayu Pantai Barat 1850-1873: kesan perkembangan dagang terhadap politik Melayu/Khoo Kay Kim. Penerbit Fajar Bakti, Petaling Jaya. ISBN 9679331067

Khoo, Kay Kim (1984) Adat dan perkembangan politik: pembangunan masyarakat Negeri Sembilan/ Khoo Kay Kim. In: Seminar Kebangsaan Adat Perpatih & Wilayah Budaya Negeri Sembilan, 3-5 May 1984, Serdang. (Unpublished)

Khoo, Kay Kim (1984) Sejarah Masyarakat Melayu Moden / edited by Khoo Kay Kim. Persatuan Muzium Malaysia, Kuala Lumpur. ISBN 9679940055

Kling, Zainal (1984) Prinsip adat dan pembangunan masyarakat/ Zainal Kling. In: Seminar Kebangsaan Adat Perpatih & Wilayah Budaya Negeri Sembilan, 3-5 May 1984, Serdang. (Unpublished)

Mahmud Tunku Yahya, Tunku (1984) Demand and supply analysis of tapioca products in Peninsular Malaysia / Tunku Mahmud Tunku Yahya. MARDI report ; |v no. 84 . Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, Kuala Lumpur.

Malaysia, Maktab Perguruan Sultan Idris (1984) Pertabalan Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak. [Video]

Md Nor, Mohd. Yusof (1984) Perlambangan dalam perbilangan adat perpatih: satu pandangan umum/ Mohd. Yusof Md Nor. In: Seminar Kebangsaan Adat Perpatih & Wilayah Budaya Negeri Sembilan, 3-5 May 1984, Serdang. (Unpublished)

Mohamad, Mahathir (1984) Kerajaan terus pelihara sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan / Mahathir Mohamad. Jabatan Penerangan Malaysia, Kuala Lumpur.

Mohamed, Abdullah (1984) Falsafah Dan Pemikiran Orang-orang Melayu Hubungan Dengan Islam Dan Kesenian / Abdullah Mohamed. Kementerian Kebudayaan Belia & Sukan, Kuala Lumpur.

Mohamed, Abdullah (1984) Falsafah dan pemikiran orang-orang Melayu : hubungan dengan Islam dan kesenian / oleh Abdullah bin Mohamed. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Kuala Lumpur. ISBN T000055295

Mohd Kamil, Bardai (1984) Istana-istana Raja Melayu Selangor / Mohd Kamil Bardai. Other thesis, Universiti Teknologi MARA..

Muhd. Mansur, Abdullah (1984) Kesusasteraan Melayu Klasik (tumpuan kepada prosa). Sastera, 2 . Tratra Publishing & Trading Sdn. Bhd., Kuala Lumpur.

Naim, Mochtar (1984) Migrasi dan sistem adat Minangkabau/ Mochtar Naim. In: Seminar Kebangsaan Adat Perpatih & Wilayah Budaya Negeri Sembilan, 3-5 May 1984, Serdang. (Unpublished)

Osman, Sanusi (1984) Dasar ekonomi baru dan pencapaian orang Melayu di kota / Sanusi Osman. In: Persidangan Kebangsaan Pembangunan di Malaysia, Perencanaan, Perlaksanaan dan Prestasinya, 9-11 Disember 1984, Bangi.

Othman, Hamid (1984) Sang Kancil Juara Binatang & Sang Kancil Bijak / Hamid Othman. [Audio]

Piei, Mohd. Haflah (1984) Profail sosio ekonomi masyarakat Melayu Rembau : satu perbincangan dari segi adat perpatih / Mohd. Haflah Piei. In: Seminar Kebangsaan Adat Perpatih & Wilayah Budaya Negeri Sembilan, 3-5 Mei 1984, Serdang. (Unpublished)

Piei., Mohd. Haflah (1984) Profail sosio ekonomi masyarakat Melayu Rembau : satu perbincangan dari segi adat perpatih / Mohd. Haflah Piei. In: Seminar Kebangsaan Adat Perpatih & Wilayah Budaya Negeri Sembilan, 3-5 May 1984, Serdang. (Unpublished)

Raffie'i, Baharon Azhar (1984) Perhubungan inter etnik dalam masyarakat adat/ Baharon Azhar Raffie'i. In: Seminar Kebangsaan Adat Perpatih & Wilayah Budaya Negeri Sembilan, 3-5 May 1984, Serdang. (Unpublished)

Sheppard, Mubin (1984) Tunku : A Pictorial Biography 1903-1957 / Mubin Sheppard. Pelanduk Publications, Selangor. ISBN 9679780023

Tahir, Abdullah (1984) Orang melayu dengan cabaran masakini / Abdullah Tahir. Pustaka Ilmu Raya, Kuala Lumpur.

Tahir, Abdullah (1984) Orang melayu dengan cabaran masakini/ Abdullah Tahir. Pustaka Ilmu Raya, Kuala Lumpur.

Takeshi, Ito (1984) The world of the Adat Aceh : a historical study of the Sultanate of Aceh / Ito Takeshi. Doctoral thesis, Australian National University.

Tan, Hock Seng (1984) Asal-usul dan kebudayaan orang-orang Baba-Nyonya / Tan Hock Seng. Other thesis, Maktab Perguruan Lembah Pantai.

Yaakub, Yeop Johari (1984) Dialek Negeri Sembilan : satu lambang ciri budaya Negeri Sembilan/ Yeop Johari Yaakub. In: Seminar Kebangsaan Adat Perpatih & Wilayah Budaya Negeri Sembilan, 3-5 May 1984, Serdang. (Unpublished)

Yahaya, Mahyuddin (1984) Sejarah Orang Syed Di Pahang / Mahyuddin Yahaya. Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur.

This list was generated on Thu May 30 17:27:57 2024 +08.