Items where Subject is "Sistem Undang-Undang Melayu > Sistem Perundangan"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Pengarang | Jenis Bahan
Jump to: A | B | D | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Y
Number of items at this level: 115.

A

A. Aziz, Shamrahayu Evolusi Perlembagaan Negeri: Perbandingan antara Itqan al-Muluk bi Ta’dil al-Suluk dan Perlembagaan Persekutuan / Shamrahayu A. Aziz. Working Paper. PEJABAT KIRRM, SHAH ALAM. (Submitted)

A. Rahman, Mohamad (1995) The Malay law text / Mohamad Jajuli A.Rahman. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789836241795

Abd Aziz, Mohd Afiq Shafirin (2023) Hak keistimewaan Melayu-Islam di Malaysia: satu analisis dari perspektif perlembagaan persekutuan. Asian People Journal, 6 (1). pp. 82-92. ISSN 2600-8971

Abd Rahman, Mohd Farhan and Abd Rahim, Rahimin Affandi (2012) Undang-undang Islam dalam masyarakat Melayu : analisis terhadap bentuk pemikiran dan pandangan R.O Winstedt = Islamic law in the Malay society : an evaluation of R.O Winstedt's thoughts and methodological approuch / Mohd Farhan Abd Rahman & Rahimin Affandi Abd Rahim. Jurnal Fiqh, 9. pp. 87-112. ISSN 1823-089X

Abd. Rahman, Mohamad Jajuli (1994) Teks undang-undang Melayu pertengahan abad kelapan belas / Mohamad Jajuli Abd. Rahman ; penterjemah Che Ann Ghani. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836239235

Abdul Kadir, Muhammad Said (1992) Undang-undang tanah rizab Melayu - siapakah Melayu? / Muhammad Said Abd Kadir. Kementerian Tanah dan Pembangunan Koperasi, Kuala Lumpur.

Abdul Karim, Aminudin (2014) Hukum Kanun Pahang : Satu Analisis Serta Perbandingan Dengan Hukum Kanun Melaka Dan Undang-Undang Kedah / Aminudin Haji Abdul Karim. Dr. Aminudin bin Haji Abdul Karim.

Abdullah, Sabariah (2005) Adat perpatih / Sabariah Abdullah. Pustaka Cahaya Intelek, Petaling Jaya, Selangor.

Ahmad, Sharifah Suhana (1999) Malaysian legal system / Sharifah Suhana Ahmad. Malayan Law Journal Sdn. Bhd. ; Charlottesville, Va. : Lexis Law Pub.,, Kuala Lumpur. ISBN 9789679621617

Ahmad Bustami, Tajul Aris and Mohd. Kamal, Mohd. Hisham and Shuaib, Farid Sufian (2005) Kaedah perundangan bidang kuasa dan tatacara Mahkamah Syariah / Tajul Aris Ahmad Bustami, Mohd. Hisham Mohd. Kamal, Farid Sufian Shuaib. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789836283863

Ali, Syed Husin (1993) Isu raja dan pindaan perlembagaan / Syed Husin Ali. Syed Husin Ali, Petaling Jaya, Selangor.

Awang, Muhammad Kamil (2001) Sultan & Perlembagaan / Muhammad Kamil Awang, (penterjemah Mohd. Ashruddin Mohd. Tahar). Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789836268433

Awang, Muhammad Kamil (1998) The Sultan & the constitution / Muhammad Kamil Awang. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836259805, 9789836259806

Awang Othman, Mahmud Saedon and Raden Hisam, Raden Ahmad Shauki (1996) An introduction to Islamic law of evidence / Mahmud Saedon Awang Othman, Raden Ahmad Shauki Raden Hisam. Hizbi, Shah Alam, Selangor. ISBN 9789838160162

B

Bainon, Rozi (1999) Wanita : penghapusan diskriminasi dari perspektif Islam dan undang-undang Malaysia / Rozi Bainon. Dewan Bahasa dan Pustaka, 1999., Kuala Lumpur. ISBN 9789836261748

Borham, Abd. Jalil (2002) Pengantar perundangan Islam / Abd. Jalil Borham. Penerbit Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Bahru. ISBN 9835202761

Braddell, Roland (1880) The legal status of the Malay States / by Roland Braddell. Printed at the Malaya Publishing House Limited, Singapore.

Braddell, Roland St. John (1935) Taraf Negeri-Negeri Melayu pada sisi undang-undang / dikarang oleh Roland Braddell ; dimelayukan oleh Mohd. Zain bin Haji Ayub. Yahya & Co.,, Ipoh.

D

Doi, Abdur Rahman I and Ramli, Wan Azmi and Ariffin, Muhammad (1992) Orang bukan Islam di bawah undang-undang syariah / Abdur Rahman I Doi, Wan Azmi Ramli, Muhammad Ariffin. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789836225061

G

Gamba, Charles (1957) Labour law in Malaya / Charles Gamba. Background to Malaya series, no. 8 . Donald Moore, Singapore.

H

Haji Abdullah, Muhammad Asri (1998) Sistem pemegang adat dan undang-undang mengenai tanah di negeri-negeri Melayu / Muhammad Asri Haji Abdullah. Jabatan Kehakiman Syariah, Perak.

Haji Abdullah, Muhammad Asri (1998) Sistem pentadbiran undang-undang Islam di negeri Perak dahulu dan sekarang / Muhammad Asri Haji Abdullah. Jabatan Kehakiman Syariah, Perak.

Harun, Jelani (2008) Kajian naskhah undang-undang adat Melayu di London / Jelani Harun. Jurnal alam dan tamadun melayu. pp. 127-148. ISSN 0127-2721

Hassan, Abdullah Zaidi (2011) Syaikh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari: ‘Allamah Unggul Rantau Melayu / Abdullah Zaidi Hassan. In: NADWAH ULAMA NUSANTARA (NUN) IV, 25-26 November 2011 (Jumaat & Sabtu), Kota Bharu, Kelantan, Malaysia.

Hassan Zaki, Pakhriazad and Hamzah, Mohd Zaki and Ismail, Mohd Hasmadi and Awang, Khairil Wahidin and Abd. Hamid, Hazandy (2010) Malay customary tenure and conflict on implementation of colonial land law in Peninsular Malaysia / Pakhriazad Hassan Zaki, Mohd Zaki Hamzah, Mohd Hasmadi Ismail, Khairil Wahidin Awang dan Hazandy Abd. Hamid. Journal of Law and Conflict Resolution, 2 (2). 033-045. ISSN 2006-9804

Hj. Ab. Majid, Dato' Mahmood Zuhdi (1997) Pengantar undang-undang Islam di Malaysia / Dato' Mahmood Zuhdi Hj. Ab. Majid. Penerbit Universiti Malaya, Kuala Lumpur. ISBN 9789679940992

Hj. Ahmad Marzuki, Najib and Wan Abdullah, Wan Abd Rahman Khudzri (2003) Undang-undang & kerja sosial di Malaysia kaitannya dengan pembangunan keluarga / Najib Hj Ahmad Marzuki, Wan Abd Rahman Khudzri Wan Abdullah. Penerbit, Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah. ISBN 98324793182

Hj. Shafie, Hassan Basri (1990) Perlaksanaan undang-undang keluarga Islam negeri Perak dengan penumpuan khusus kepada hak penjagaan anak / Hassan Basri Hj. Shafie. Documentation. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Petaling Jaya, Selangor.

Hooker, M. B. (1972) Adat laws in modern Malaya : land tenure, traditional government and religion/ M. B. Hooker. Oxford University Press, Kuala Lumpur.

Hussain, Mohammad Azam and Hassan, Rusni and Hassan, Aznan (2013) Resolusi syariah oleh Majlis Penasihat Bank Negara Malaysia: Tinjauan perspektif undang-undang / Mohammad Azam Hussain, Rusni Hassan, Aznan Hassan. KANUN Jurnal Undang-Undang Malaysia. pp. 220-237.

Hussin, Abdul Aziz (1996) Undang-undang tanah : lesen pendudukan sementara dan permit / Abdul Aziz Hussin. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789836252944

I

Ibrahim, Ahmad and Abd. Hamid, Muhammad Bukhari (1995) Mendekati sejarah undang-undang di Malaysia dan Singapura / Ahmad Ibrahim, Muhammad Bukhari Abd. Hamid. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementarian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur. ISBN 9789836246455

Ibrahim, Norhalim (1993) Adat Pepatih : perbezaan dan bersamaannya dengan adat Temenggung / Norhalim Hj. Ibrahim. Fajar Bakti, Kuala Lumpur. ISBN 967652610X

Ishak, Othman (1981) Fatwa dalam perundangan Islam / Othman Ishak. Fajar Bakti, Kuala Lumpur. ISBN 9780195831948

Ishak, Othman (1979) Hubungan antara undang-undang Islam dengan undang-undang adat / Othman Ishak. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789836255600

Ismail,, Noorilham (2019) Darurat Di Tanah Melayu Dan Amerika Syarikat, 1948-1960. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia..

J

Jakeman, R. W. (1951) The 'Pahang Kanun' of Sultan Ghafur : another text / R. W. Jakeman. s.n, Singapore.

Jaques, Rachel (2003) Istilah undang-undang : English-Malay, Malay-English / Rachel. Jaques. Sweet & Maxwell Asia, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia. ISBN 9789832631101

Josselin de Jong, J. P. B. de (1948) Customary law : a conffusing fiction / P. B. de Josselin de Jong. Uitgave Van Het Indisch Instituut, Amsterdam.

Jusoh, Hamid (1992) Kedudukan undang-undang Islam dalam perlembagaan Malaysia : suatu rujukan khas terhadap kes-kes konversi dalam undang-undang /Hamid Jusoh. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789836229991

K

Kassan, Hasnan (2006) Prosedur Mengeluar dan Menguatkuasa Fatwa di Semenanjung Malaysia / Hasnan Kassan. Jurnal Undang-Undang dan Masyarakat (10). pp. 1-19. ISSN 1394-7729

Kassan, Hasnan and Jamal, Jasri (2003) Fatwa dalam Perudangan Islam dan Fungsinya Menangani Keperluan Hukum Semasa Menurut Siasah al-Syar’iyah. Hasnan Kassan & Jasri Jamal. Jurnal Undang-Undang dan Masyarakat (7). ISSN 1394-7729

Kedah (1950) The Laws of the Constitution of Kedah : first and second parts / Kedah. Government Press, Alor Star.

Kempe, John E. and Winstedt, R. O. (1948) A Malay legal digest / edited John E. Kempe & R.O.Winstedt. Malayan Branch of the Royal Asiatic Society, Kuala Lumpur.

Khailap, Abdul Wahab and Dato' Yacob, Yusoff Zaky (1979) Mengenal sejarah perundangan Islam / Abdul Wahab Khailap, Yusoff Zaky Dato' Yacob. Syarikat Dian, Kota Bharu Kelantan.

Kharofa, Alaeddin and Abdullah, Ariza (2007) Kontrak hutang dalam syariat islam dan undang-undang sivil / Alaeddin Kharofa, Ariza Abdullah. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789836293374

Khoo, Khay Jin (1991) Undang-undang Kedah dengan tumpuan khusus kepada pengawalan hak milik tanah / Khoo Khay Jin. In: Masyarakat Melayu abad ke 19, 26 Okt 1985, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.

L

Lee, Hun Hoe (1980) Cases on native customary law in Sarawak / Lee Hun Hoe. National Print. Dept., Kuching.

Liaw, Yock Fang (1976) Undang-undang Melaka = The laws of Melaka / by Yock Fang Liaw. Doctoral thesis, Universiti Putra Malaysia.

Liaw, Yock Fang (2006) Undang-undang Melaka sebagai sumber ketatanegaraan / Liaw Yock Fang. In: Seminar Antarabangsa Manuskrip Melayu, 10-11 Jul 2006, Kuala Lumpur : Arkib Negara Malaysia.

Lister, Martin (1890) Malay law in Negri Sembilan / Martin Lister. Journal of the Straits Branch of the Royal Asiatic Society, 22. pp. 299-319.

M

Mahamood, Tengku Elias (2006) Sistem pemegang adat dan undang-undang mengenai tanah di negeri-negeri Melayu / Tengku Elias Mahamood. Bintang Dahlia,, Kota Bharu. ISBN 9834019076

Mahamood, Tengku Elias (2006) Sistem pemegang adat dan undang-undang mengenai tanah di negeri-negeri Melayu /Tengku Elias Mahamood. Bintang Dahlia,, Kota Bharu, Kelantan. ISBN 9789834019075

Maidin, Muhamed Hanipa (2013) Prima facie : melihat cerita dari kacamata Islam, politik, undang-undang & sistem keadilan / oleh Muhamed Hanipa Maidin. VI Venture, Subang Jaya, Selangor. ISBN 9789671124826

Malaysia, Institut Kefahaman Islam (1998) Pembahagian Harta Pusaka / Institut Kefahaman Islam Malaysia. Documentation. Institut Kefahaman Islam.

Masrum, Mohd Radzali (2001) Maksim dan ungkapan undang-undang / Mohd. Radzali Masrum. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789836268518

Mat Resad @, Izziah Suryani@Arshad and Md Lateh @ Junid, Hanif and Mohd Kadiron, Hamizah (2015) Pengaruh Islam dalam undang-undang tubuh kerajaan Kedah / Izziah Suryani Mat Resad @ Arshad, Hanif Md Lateh @ Junid, Hamizah Mohd Kadiron. Jurnal Melayu, 14 (1). pp. 32-47. ISSN 1675-7513

Mazwell, W. E. (1882) The Law relating to slavery among the Malays / [edited by] W. E. Mazwell. [s.n.], [s.l.].

Md Dahlan, Nuarrual Hilal and Hussain, Mohammad Azam and Yusof, Yuhanif and Megat Latif, Hairuddin and Aziz, Abdul Rahman (2005) Undang-undang lama Kedah sebelum kedatangan Inggeris / Nuarrual Hilal Md Dahlan, Mohammad Azam Hussain, Yuhanif Yusof, Hairuddin Megat Latif, Abdul Rahman Aziz. In: Esei-esei pentadbiran awam. Pearson/Prentice Hall, Petaling Jaya, pp. 189-222. ISBN 9833205445

Md. Noor, Ruzman (2008) Kajian semula terhadap undang-undang keterangan Islam / Ruzman Md. Noor. In: Seminar Semakan Semula Korpus Undang-Undang Islam, Kuala Lumpur.

Md. Nor, Siti Zalikhah (2006) Al-Syariah : undang-undang keterangan Islam / Siti Zalikhah Md. Nor. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789836290359

Megat Latif, Hairuddin (2009) Undang-undang Islam dalam perlembagaan Malaysia: Kewajarannya berdasarkan faktor sejarah perundangan Tanah Melayu /Hairuddin Megat Latif. Journal of ethics, legal and governance, Vol.5,. pp. 22-47.

Minattur, Joseph (1964) The nature of Malay customary law / Joseph Minattur. Malaya Law Review, Singapore.

Mohamad, Abdul Basir and Ramli, Wan Mahzatul Azura (2009) Fitnah dalam undang-undang tort Islam dan undang-undang tort Malaysia / Abdul Basir Mohamad, Wan Mahzatul Azura Ramli. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789834602314

Mohamad, Maznah (2010) Making majority, undoing family: law, religion and the Islamization of the state in Malaysia / Maznah Mohamad. Journal Economy and Society, 39 (3). pp. 360-384. ISSN 0308-5147

Mohamad al-Bakri, Zulkifli (2008) Institusi fatwa dalam enakmen pentadbiran perundangan Islam Negeri Sembilan / Zulkifli Mohamad al-Bakri. Penerbit, Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan. ISBN 9789832950721

Mohamed Ibrahim, Ahmad (1997) Pentadbiran undang-undang Islam di Malaysia / Ahmad Mohamed Ibrahim. Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), Kuala Lumpur. ISBN 9839099329.

Mohamed Ridzuwan, Azizi (2002) Kedudukan Islam dalam undang-undang tubuh kerajaan Negeri Perak / Azizi Mohamed Ridzuwan. Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.

Mohd Awal, Noor Aziah (2003) Pengenalan kepada sistem perundangan di Malaysia / Noor Aziah Mohd. Awal. International Law Book Services, Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. ISBN 9789678913164

Mohd Nor, Amir Husin (2002) Falsafah perundangan Islam / Amir Husin Mohd Nor. Mahzum Book Services, Batu Caves, Selangor. ISBN 9789832422013

Mohd Said al-Haj, Mohd Shah (1996) Tambo alam Naning / Mohd. Shah bin Mohd. Said al-Haj Dato'. ; Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789836247216

Mohd Sapri, Jamil (1999) Fatwa sebagai sebahagian perundangan Islam : (satu kajian di negeri Perak Darul Ridzuan / Jamil bin Mohd Sapri. Project Report. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Gombak, Selangor.

Mohd Sham, Abu Hassan (1972) Undang-Undang Melayu lama :tumpuan khas kepada HKM dan undang-undang yang dibawah pengaruhnya / oleh Abu Hassan bin Mohd. Sham. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohd Subri, Irwan (2005) Diskusi syariah dan undang-undang / Irwan Mohd Subri. Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Kolej Universiti Islam Malaysia, Nilai, Negeri Sembilan.

Mohd Yusof, Ahmad Shuhaimy (1987) Gambaran masyarakat dalam kitab undang-undang melayu lama tumpuan kepada undang-undang Pahang / Ahmad Shuhaimy Mohd Yusof. Other thesis, Universiti Pertanian Malaysia.

Mohd Zin, Najibah (2007) Undang-undang keluarga (Islam) / Najibah Mohd Zin. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789836297143

Muda, Ab. Latif (2003) Perbahasan sejarah perundangan Islam dan mazhab fiqh / Ab. Latif Muda. Pustaka Salam, Kuala Lumpur.

Muhammad Dom, Mohtar (1978) Adat Perpatih dan adat istiadat masyarakat Malaysia / Mohtar Hj. Muhammad Dom. Federal Publications, Kuala Lumpur.

Muslim, Nazri (2014) Islam dan Melayu dalam pelembagaan : tiang seri hubungan etnik di Malaysia / Nazri Muslim. Penerbit UKM,, Bangi, Selangor. ISBN 9789674121853

N

Nasohah, Zaini (2004) Pentadbiran undang-undang Islam di Malaysia : sebelum dan menjelang merdeka / Zaini Nasohah. Utusan Publication & Distribution, Kuala Lumpur. ISBN 9676015193

Nasohah, Zaini (2004) Pentadbiran undang-undang Islam di Malaysia: sebelum dan menjelang merdeka /Zaini Nasohah. Utusan Publications & Distributors, Kuala Lumpur. ISBN 9789676115195

Nik Abdul Majid, Nik Abdul Rashid (2001) Adat dan Undang-undang / oleh Nik Abdul Rashid b. Nik Abdul Majid. In: Seminar Adat Melayu Serantau, 1996, Melaka. (Unpublished)

Nik Abdul Majid, Nik Abdul Rashid (1998) Satu abad Majlis Raja-Raja: 1897-1997 / Nik Abdul Rashid Nik Abdul Majid. Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja, Kuala Lumpur. ISBN 9789839927726

Nik Nor Aslili, Nik Abdullah (2006) Hukum Kanun Pahang : zaman Sultan Abdul Ghafur Muhaiyuddin Syah (1592-1614) / Nik Nor Aslili Nik Abdullah. Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Nur Zuliana, Kamaruzaman (2019) Burbar persidangan raja raja Melayu / Nur Zuliana binti Kamaruzaman. Dewan Siswa (11). (Unpublished)

O

Osman, Borhan (1991) Hukum Kanun Melaka : satu sumber undang-undang Melayu lama / Borhan Osman. Fakulti Undang-Undang, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

P

Pejabat Kursi Institusi Raja-Raja Melayu, UiTM (2024) Info@Kursi 1 Rakyat 1 Perlembangaan: Perkara 7 Perlembagaan Persekutuan. [Image] (Submitted)

R

Rahman, Mohamad Jajuli (1986) The Undang-undang : a mid-eighteenth century Malay law text / Mohamad Jajuli Rahman. Centre of South-East Asian Studies, University of Kent at Caterbury, Canterbury, Eng..

Rahman, Mohamad Jajuli and Ghani, Che Ann (1994) Teks undang-undang Melayu pertengahan abad kelapan belas / Mohamad Jajuli Rahman. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836239235

Raja Mamat, Raja Rohana (1991) Peranan dan Status Wanita Melayu di Malaysia : Daripada Perspektif Sosial dan Undang-Undang. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836221794

Ramadan, Said and Abdullah, Halim and Abdul Rauf, Jamillah (1990) Undang-undang Islam : skop dan ekuiti / Said Ramadan, Abdul Halim Abdullah, Jamillah Abdul Rauf. Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990, Kuala Lumpur. ISBN 9789836215420

Richards, Anthony (1964) Dayak adat law in the First Division : adat Bidayuh / Anthony Richards; Sarawak. Govt. Print. Off., Kuching, Sarawak.

S

S. M. Noor, Syed Zulfida (2006) Pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka : kemunculan dan kegemilangan / Syed Zulfida S.M. Noor. Arkib Negara Malaysia, Kuala Lumpur.

Salim, Maryam (2005) Undang-undang laut / Maryam Salim. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789836283085

Salleh, Buang (2012) SULTAN ISMALIL PETRA OF KELANTAN : DETHRONING OF A MALAY RULER / Salleh Buang. VOICE OF GENERATION, Kuala Lumpur. ISBN 9789671179208 (hdk)

Salleh, Muhammad (2009) Mendekonstruksi kuasa Melayu/Muhammad Haji Salleh. In: Seminar Kebangsaan Kekuasaan Dalam Sastera Melayu Nusantara, 25-26 Jul 2009, Pulau Pinang.

Salleh Rosman, Arieff (2010) Harta intelektual menurut fiqh Islam : pendekatan perbandingan dengan undang-undang Malaysia / Arieff Salleh Rosman. Penerbit Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. ISBN 9789835202599

Saludin, Mohd Rosli (2007) Hari-hari mendatang adat perpatih / Mohd Rosli Saludin. Seri buku budaya . Goal Intelligent Pub., Bukit Mertajam, Penang. ISBN 9789833730308

Selangor, International Law Book Services (2002) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Melaka) 2002 dan kaedah-kaedah : hingga 10hb Mac 2005 / International Law Book Services. International Law Book Services, Petaling Jaya, Selangor. ISBN 9789678915335

Selat, Nordin (1982) Sistem sosial adat perpatih / Dr. Nordin Selat. Utusan Publications & Distributors, Kuala Lumpur. ISBN 9789670444345

Sham, Abu Hassan (1995) Hukum kanun Melaka / Abu Hassan Sham. Penerbitan Perbadanan Muzium Melaka, Melaka.

Sham, Abu Hassan Hukum kanun Melaka dan undang-undang laut Melaka sebagai warisan persuratan Melayu lama / Abu Hassan Sham. UNSPECIFIED.

Sham, Abu Hassan (2009) Ketuanan dan kekuasaan Melayu dalam teks undang-undang Melayu lama dengan tumpuan kepada institusi raja / Abu Hassan Sham. In: Seminar Kebangsaan Kekuasaan Dalam Sastera Melayu Nusantara, 25-26 Jul 2009, Pulau Pinang. (Unpublished)

Siew, Lim Kean (1965) Malay right in Malay reservation lands / by Lim Kean Siew. The Malayan Law Journal, Singapore.

Syed Kassim, Syed Ahmad (2012) Melaka : di sinilah segala-galanya bermula / Syed Ahmad Syed Kassim ... [et al.]. Penerbit UTHM, Batu Pahat, Johor. ISBN 9789830468037

T

Taylor, E. N. (1929) The Customary law of Rembau / by E. N. Taylor. [s.n.], Negeri Sembilan.

U

UIAM, Persatuan Shari'ah dan Undang-Undang Malaysia (1990) Seminar Perundangan Islam / Persatuan Shari'ah dan Undang-Undang Malaysia. In: Seminar Perundangan Islam.

W

Wan Muhammad, Ramizah (2009) Sejarah pentadbiran kehakiman Islam di Malaysia : satu sorotan /Ramizah Wan Muhammad. KANUN: Jurnal Undang-Undang Malaysia, 21 (1). pp. 1-11. ISSN 0128-2670

Wu, Min Aun (1998) Pengenalan kepada sistem perundangan Malaysia / Wu Min Aun. Longman Malaysia, Petaling Jaya, Selangor. ISBN 9679761479

Y

Yaacob, Dato' Abdul Munir (1988) Sejarah perundangan Islam / Dato' Abdul Munir Yaacob. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Yaakub, Isa (2005) Hukum kanun Pahang / Yaakub Isa. In: Bengkel Kajian Naskah Kesultanan Melayu Ke VI, 13-15 Jun 2005, Kuantan, Pahang.

Yatim, Rais (2007) Adat perpatih , common law & equity : suatu perbandingan / Rais Yatim. Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia, Kuala Lumpur.

Yock, Fang Liaw and Ahmad, Hassan (2003) Undang-undang Melaka dan undang-undang laut / Yock Fang Liaw, Hassan Ahmad. Yayasan Karyawan, Kuala Lumpur. ISBN 9789839510065

Yow, Cheun Hoe (2015) Antara China dengan tanah tempatan : satu kajian pemikiran dwipusat di kalangan penulis Cina di Tanah Melayu, 1919-1957 / Cheun Hoe Yow. Siri kecetakan akademik / Penerbit USM. (Unpublished)

Yusoff, Mohd Alwee (1998) Pengaruh Islam terhadap teks Melayu dan undang-undang Melayu / Mohd Alwee Yusoff. Jurnal Syariah, 6. pp. 97-108.

This list was generated on Wed Jun 26 05:13:00 2024 +08.