Items where Subject is "Ekonomi Melayu > Sejarah Perkembangan"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Pengarang | Jenis Bahan
Number of items at this level: 99.

Article

Azmi, Aziz and Mostafa Kamal, Mokhtar (2011) Transisi penting sistem berkerajaan di Alam Melayu: kes Malaysia (Major Transitions in the Government System of the Malay World: The Case of Malaysia) / Azmi Aziz, Mostafa Kamal Mokhtar. AKADEMIKA, 81 (2). pp. 79-92. ISSN 0126-5008

Baharum, Zainun Abidin and Awang Besar, Junaidi and Ghazali, Abdullah Zakaria (2015) Dinamik ikon dalam pembentukan ruang pembangunan: sumbangan Tun Ghafar Baba kepada pembangunan sosio-ekonomi Malaysia / Zainun Abidin Baharum, Junaidi Awang Besar, Abdullah Zakaria Ghazali. Geografia: Malaysian Journal of Society and Space, 11 (1). pp. 53-61. ISSN 2180-2491

Gerke, Solvay and Evers, Hans-Dieter (2011) Selat Melaka: Jalur Sempit Perdagangan Dunia / Solvay Gerke, Hans-Dieter Evers. Akademika, 81 (1). pp. 5-14. ISSN 0126-5008

Hamedi, Mohd Adnan (2013) Majalah Melayu selepas perang editorial, sirkulasi dan iklan \ Hamedi Mohd Adnan. Serial Publication (19). pp. 1-281.

Hussin, Nordin and Omar, Rahilah and Abd Latif, Siti Fathihah (2012) Penyertaan ekonomi wanita Melayu dalam zaman kesultanan Melayu : permulaan bagi sebuah perjuangan dalam ekonomi = Malays' women economic participation in Malay sultanate era : the beginning of a struggle in economics / Nordin Hussin, Rahilah Omar & Siti Fathihah Abd Latif. Akademika (Jurnal sains sosial dan kemanusiaan Asia Tenggara), 82 (2). pp. 55-68.

Katiman, Rostam (2004) Tranformasi bandar dan ekonomi isi rumah melayu di koridor kemaman-dungun, Terengganu : status penglibatan dan imej melayu / Katiman Rostam. ANTARABANGSA PERADABAN MELAYU (II : 2004 : Kuala Lumpur) : 21ms..

Mohamad Asrol Arpidi, Mamat and Ishak, Saat and Khairi, Ariffin (2014) Impak Dasar Ekonomi Baru ke atas Peningkatan Ekonomi Bumiputera Selepas Tragedi 13 Mei 1969 / Mohamad Asrol Arpidi bin Mamat, Ishak Saat & Khairi Ariffin. PERSPEKTIF Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 6 (3). pp. 138-151. ISSN 1985-496X

Mohd, Samsudin and Megat Zalrushdi, Fahimudin (2018) Ekonomi masyarakat melayu tradisional Perak, penerus ekonomi masyarakat melayu Melaka. Seminar Antarabangsa Arkeologi, Sejarah, Bahasa dan Budaya di Alam Melayu.

Mohd Azlan, Abdullah and Rosmiza, Mohd Zainol and Rosniza Aznie, Che Rose and Amriah, Buang (2009) Mengungkap kelestarian pertanian kecil Melayu pada zaman penjajahan British / Mohd Azlan Abdullah, Rosmiza Mohd Zainol, Rosniza Aznie Che Rose, Amriah Buang. Geografia: Malaysian Journal of Society and Space, 5 (3). pp. 76-87. ISSN 2180-2491

Shafie, Rohami Bertindak susun semula ekonomi Melayu / Rohami Shafie. Utusan Malaysia. p. 13. (In Press)

Sundara Raja, Sivachandralingam (2007) Charles Alma Baker : perluasan ekonomi Tanah Melayu dan konflik dengan pentadbiran British / Sivachandralingam Sundara Raja. Sejarah (Jurnal Jabatan Sejarah Universiti Malaya) (15). pp. 21-43.

Supiah, Ummadevi and Sundara Raja, Sivachandralingam (2013) Sejarah asal-usul dan kegiatan ekonomi Chettiar di Tanah Melayu / Ummadevi Supiah, Sivachandralingam Sundara Raja. Jebat: Malaysian Journal of History, Politics and Strategic Studies, 40 (1). pp. 63-90. ISSN 2180-0251

Yunus, Roslina and Mat Enh, Azlizan and VP Hamzah, Zubaidah and Abd Razak, Mohamad Rodzi (2017) Pengaruh ekonomi british di tanah melayu: penglibatan imigran India dalam sektor buruh di malaya (1900-1957) / Roslina Yunus, Azlizan Mat Enh, Zubaidah VP Hamzah & Mohamad Rodzi Abd Razak. Jebat: Malaysian Journal of History, Politics and Strategic Studies. ISSN 2180-0251

Yusoff, Nurul Huda and Muda, Arifin (1972) Darurat: implikasinya terhadap kemasyarakatan dan ekonomi di Tanah Melayu / Nurul Huda Yusoff, Arifin Muda. Jebat: Malaysian Journal of History, Politics and Strategic Studies, 2. pp. 73-80. ISSN 2180-0251

Monograph

Nisha, Bhatt (2000) Sejarah sosio-ekonomi pekerja estet wanita India di Tanah Melayu, 1900-1957 / Nisha Bhatt. Other. Bangi, Selangor, Universiti Sains Malaysia.

Omar, Zalmin (2003) Teks undang-undang Melayu sebagai sumber pengkajian aspek sosial, ekonomi dan politik masyarakat Melayu tradisi / Zalmin bin Omar. Project Report. Universiti Malaya, Kuala Lumpur. (Submitted)

Sulong, Che Rashid (1986) Peniaga kecil Melayu di Kuala Terengganu 1957-1980 : kajian mengenai kegiatan sosio-ekonomi / Che Rashid Sulong. Project Report. Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor.

Yap, Choon Wei (2006) Peranan industri kecil dan sederhana (IKS) terhadap pertumbuhan ekonomi Malaysia / oleh Yap Choon Wei. Project Report. Fakulti Ekonomi, Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah. (Unpublished)

Conference or Workshop Item

Abdul Khalid., A. Azmi (1995) Melayu : ekonomi dan sejarah (sinopsis) / A. Azmi Abdul Khalid. In: Seminar Wacana Pemikiran Ekonomi Melayu (10 Jun 1995 : Kuala Lumpur): Paper 11 (1p.)., 10 Jun 1995, Kuala Lumpur. (Unpublished)

Ahmad, Ahmad Ibrahim (2000) Media Networking / Assist. Prof Dr. Ahmad Ibrahim Ahmad. In: Konvensyen Dunia Melayu Dunia Islam (KDMDI), 18 - 21 Oktober 2000, Melaka.

Ibrahim, Abdul Rahman (1983) Masalah-masalah dan isu yang dihadapi oleh peniaga-peniaga kecil khususnya bumiputera / Abdul Rahman Ibrahim. In: Persidangan Kebangsaan mengenai Dasar dan Strategi untuk Pembangunan Perniagaan Kecil, 18-19 Apr 1983, Serdang, Selangor. (Unpublished)

Kasri, Allawati and Mujani, Wan Kamal (2011) Sejarah kemunculan kelas menengah Melayu serta kesannya terhadap pembangunan Malaysia dalam bidang politik, ekonomi dan sosial / Allawati Kasri dan Wan Kamal Mujani. In: World Congress for Islamic History and Civilization, 10-11 Oktober 2011, Kuala Lumpur.

Othman, Md. Nor and Che Ha, Norbani and Mohamad, Mohd. Rosli (1998) Kesan kegawatan ekonomi 1997-98 terhadap usahawan Melayu : satu kaji selidik / Md. Nor Othman, Norbani Che Ha [dan] Mohd. Rosli Mohamad. In: Pengajian sastera dan sosial budaya Melayu memasuki alaf baru, editor Hashim Awang AR, Zahir Ahmad, Zainal Abidin Borhan. (Kuala Lumpur : Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 1998), 1998, Kuala Lumpur : Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. (Submitted)

Othman, Mohammad Redzuan (2009) Sumbangan usahawan keturunan Arab dalam perkembangan ekonomi tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua / Mohammad Redzuan Othman. In: Seminar Kebangsaan Sejarah Keusahawanan : Pengajaran Untuk Masa Hadapan, Kuala Lumpur, 9 Jan 2009.

Razali, Mohd Izuan (2015) Reaksi petani Melayu di Negeri Johor terhadap sistem ekonomi kapitalisme kolonial British / Mohd Izuan Razali. In: Seminar Antarabangsa Arkeologi, Sejarah dan Budaya di Alam Melayu, 25-26 Nov 2015, Langkawi.

Syukron, M.A. and Borhan, Zainal (2010) Asal usul ekonomi ganda dalam masyarakat Melayu : adakah budaya tidak boleh berubah / M.A. Syukron dan Zainal Borhan. In: Persidangan Antarabangsa Islam dalam Masyarakat Malaysia, 5-6 Oktober 2010, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Universiti Sains Malaysia, . and Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Pulau Pinang, . (1996) Kertas Kerja Seminar Budaya Korporat Menurut Perspektif Islam / Anjuran Bersama Universiti Sains Malaysia dan Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Pulau Pinang. In: Seminar Budaya Korporat Menurut Perspektif Islam, 1996, Pulau Pinang.

Book

UNSPECIFIED, ed. (2003) Dimensi ekonomi pembangunan : teori & realiti / disunting oleh Rahmah Ismail dan Mohd Shukri Hajinoor. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor. ISBN 9679426157, 9789679426151

Ali, Syed Husin, ed. (1984) Kaum, kelas, dan pembangunan Malaysia = Ethnicity, class, and development Malaysia / editor, Syed Husin Ali. Persatuan Sains Sosial Malaysia, Kuala Lumpur.

Majid, Zuraina, ed. (1985) Masyarakat Malaysia : tinjauan dan perbincangan terhadap beberapa isu dan topik semasa / edited by Zuraina Majid. Penerbit Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. ISBN 9789679911244

Ridhwan, Anwar, ed. (2005) Minda Melayu/ penyelenggara Anwar Ridhwan. DBP, Kuala Lumpur. ISBN 9836285229

A.B., Shamsul (1986) From British to bumiputera rule : local politics and rural develoopment in Peninsular Malaysia / Shamsul A.B. Institute of Southeast Asian Studies, Singapore. ISBN 9789971988227

Ab. Razak, Anuar (1989) Perubahan ekonomi ruang Semenanjung Tanah Melayu : dari kemantapan zaman tradisi kepada ketidakpastian di tahun 70-an dan janji-janji kemantapan semula pada tahun-tahun 80-an (satu kajian sejarah ekonomi) / oleh Anuar Ab. Razak. Terbitan tak berkala Dunia Melayu |v . no.8 . Universiti Kebangsaan Malaysia, IBKKM, Bangi.

Abang Puteh, Abang Yusuf (1998) The Malays of Sarawak : a socio-political portrait / by Abang Yusuf bin Abang Puteh. Shobra Publications, Kuching, Sarawak, Malaysia. ISBN 9839127020 (pbk.)

Abdul Hamid, Ungku Abdul Aziz (1987) Jejak-jejak di pantai zaman / Ungku A. Aziz Ungku Abdul Hamid. Penerbit Universiti Malaya, Kuala Lumpur. ISBN 9789679940206

Abdul Hamid, Ungku Abdul Aziz (2006) The embers of consciousness have emerged : special interview by Mingguan Malaysia with Royal Professor Ungku Abdul Aziz regarding 9th Malaysia Plan (RMK-9) / translation from the original text by BERNAMA. Jabatan Penerangan Malaysia, Kuala Lumpur.

Abdul Latiff, Hambali (1997) KUB Malaysia : Wahana ekonomi dan pengurusan Melayu / Hambali Abdul Latiff. Wadah Karya, Kuala Lumpur.

Abdullah, Auni (2001) Islam dan perdagangan dalam sejarah alam Melayu / Auni bin Haji Abdullah. Darulfikir, Kuala Lumpur. ISBN 9789831311035

Ahmad, Shariff (1991) Tunku Abdul Rahman Memoir Patriotik / Shariff Ahmad. Pustaka Antara, Kuala Lumpur. ISBN 9679372758

Al-Ahmadi, Abdul Rahman (2004) Tamadun rumpun budaya Melayu/ Abdul Rahman Al-Ahmadi; diedit oleh Zainal bin jaslan. Siri pemikiran tokoh . Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia. ISBN 9789679030693, 9679030695

Al-Ahmadi, Abdul Rahman (2003) Tamadun rumpun budaya melayu / oleh Abdul Rahman Al-Ahmadi. Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia, Kuala Lumpur:. ISBN 9789679030693

Ali, Syed Husin (2008) Orang Melayu : masalah dan masa depan / Syed Husin Ali. Buku Harakah, Kuala Lumpur. ISBN 9789833172344

Anderson, John (1989) Political and commercial considerations relative to the Malay Peninsula and the British Settlements in the Straits of Malacca/ by John Anderson. Academic Art & Printing Services, Selangor. ISBN 967994820X

Anuar, Ab. Razak (1989) Perubahan ekonomi ruang Semenanjung Tanah Melayu : dari kemantapan zaman tradisi kepada ketidakpastian di tahun 70-an dan janji Anuar Ab. Razak / Anuar Ab. Razak. Institut Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.

Ayub, Abdullah (1961) Chara pemerentahan Tanah Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Baharuddin, Amir Hussin (1982) Ekonomi Melayu Pulau Pinang dan Melayu Malaysia/ Dr. Amir H. Baharuddin. Pustaka Pulau Pinang, Pulau Pinang.

Baharuddin, Dr. Amir Hussin (1982) Ekonomi Melayu Pulau Pinang dan Melayu Malaysia / Dr. Amir H. Baharuddin. Pustaka Pulau Pinang, Pulau Pinang.

Bailey, Conner (1983) The sociology of production in rural Malay society / Conner Bailey. East Asian social science monographs . Oxford University Press, Kuala Lumpur. ISBN 0195825306

Barakhbah, Syed Abdullah (2008) The Residency Years : Tunku Abdul Rahman : A Special Tribute / by Syed Abdullah Barakhbah ; text by Mansor bin Puteh. RA Fine Arts, Kuala Lumpur. ISBN 9789834405755

Charlesworth, Harold Karr (1974) Increasing the number of bumiputra entrepreneurs / Harold Karr Charlesworth. Institiut Teknoloji Mara, Shah Alam, Selangor.

Esa, Mohd. Sohaimi (1999) Ekonomi orang Arab di Johor ( 1862-1942 ) / Mohd. Sohaimi Esa. UMS, Kota Kinabalu.

Faaland, Just and Parkinson, Jack and Saniman, Rais (2002) Dasar ekonomi baru : pertumbuhan negara dan pencapaian ekonomi orang Melayu / Just Faaland, Jack Parkinson, Rais B. Saniman penterjemah Ramlah Muhamad, Ridzuan Omar, Md. Sharit Bharuddin. Spektra, Shah Alam. ISBN 9834099800

Fakulti Sastera dan Sains Sosial. Jabatan Sejarah, Universiti Malaya (2010) Prosiding Persidangan Antarabangsa Islam dalam Masyarakat Malaysia : sejarah, perkembangan dan cabaran masa hadapan yang berlangsung pada 5-6 Oktober 2010 di Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya. Jabatan Sejarah, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. ISBN 9789675148743

Forum Kebangsaan Melayu dan Majlis Muafakat Pembangunan, . (1997) Kertas Kerja Forum Kebangsaan Melayu / Forum Kebangsaan Melayu dan Majlis Muafakat Pembangunan. Forum Kebangsaan Melayu, Bangi, Selangor.

Gunawan, Basuki and Raghavan, Rabeendran and Valenbreder, Dolf (1980) The emergence of the Malay business class in West Malaysia / by Basuki Gunawan, Rabeendran Raghavan and Dolf Valenbreder. University of Amsterdam, Amsterdam. ISBN T000025390

Hamil, Jamaie (2004) UMNO dalam politik dan perniagaan Melayu / Jamaie Hamil. Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. ISBN 9789679426434

Ho, Hui Ling (2004) Darurat 1948-1960 : keadaan sosial di Tanah Melayu / Ho Hui Ling. Penerbit Universiti Malaya, Kuala Lumpur. ISBN 9789831002292

Ibrahim, Wan Zawawi (1998) The Malay labourer : by the window of capitalism / Wan Zawawi Ibrahim. ISEAS, Singapore. ISBN 9812300007

Iqbal, Uqbah and Hussin, Nordin and Ali Seman, Ahmad (2014) Historical development of the Malay society economic nature during pre-colonial era / Uqbah Iqbal, Nordin Hussin and Ahmad Ali Seman. GRIN Verlag GmbH, Munich. ISBN 9783656861461

Ismail, Rosnah (2004) Hubungan kesulitan ekonomi dengan kefungsian keluarga, hubungan perkahwinan dan tingkah laku keibubapaan Etnik Rungus, Iranun, dan Melayu / Rosnah Ismail. Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu. ISBN 9832643368

Ismail, Zuhaimy (2009) Melayu & Perjuangan. Madina Press, Kuala Lumpur. ISBN 9789834457204

Kaudon, Emily and Chew, Lam Teik and Darus, Hanita Hanim (2013) Di antara dasar dan kesan : hubungan ekonomi, penduduk dan penyakit di tanah melayu di bawah pentadbiran British / Emily Kaudon, Chew Lam Teik, Hanita Hanim Darus ; suntingan dan pengenalan oleh Badriyah Haji Salleh. Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, Kuala Lumpur. ISBN 9789679948585

Kratoska, Paul H. (1998) The Japanese occupation of Malaya : a social and economic history / Paul H. Kratoska. Hurst & Company, London. ISBN 9781850652847

M. Said, Kamaruddin (2013) Kesedaran sejarah, transformasi sosio-ekonomi dan kelakuan politik masyarakat Melayu Malaysia / Kamaruddin M. Said. Penerbit Universiti Sultan Zainal Abidin, Kuala Terenggganu, Terengganu. ISBN 9789839842678

Malaysia, Institut Perkembangan Minda (1996) Prosiding Persidangan Bangsa Melayu dan Kejayaan Ekonomi Islam Serantau, 13 Julai 1996, Kuala Lumpur / Institut Perkembangan Minda (INMIND). INMIND, Kuala Lumpur.

Mamat, Hamed (1975) Struktur sosial dan ekonomi tukang-tukang bot tradisi Melayu : kes studi tukang-tukang bot Melayu di Pulau Duyong, K. Trg. Universiti Malaya.

Mills, Lennox A. (1970) British rule in eastern Asia : a study of contemporary government and economic development in British Malaya and Hong Kong / by Lennox A. Mills. Russell & Russell, New York.

Mohamad, Tun Mahathir (1970) The Malay Dilemma / Mahathir Mohamad. Times Books International,, Singapore. ISBN 9789812043559

Mohamad Bukhari., Che Man. (1998) Perkembangan sosio-ekonomi orang Melayu : kajian khusus di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur /. Universiti Malaya.

Mohd. Amir, Hassan (1988) Ekonomi masyarakat Melayu tahun 1930an melalui akhbar Melayu : satu kajian awal /. PN5449 M4SAM . Universiti Malaya. ISBN PN5449 M4SAM

Mohd. Fauzi, Haji Yaacob. (1969) Agama dan usaha dalam lapangan ekonomi dikalangan orang-orang Melayu : suatu huraian, melalui faktor-faktor bukan ekonomi, tentang kemunduran orang Melayu dalam lapangan ekonomi dan kurang berjayanya mereka dalam usaha-usaha yang bercorak kapitalistik. Universiti Malaya.

Mohd. Said, Kamaruddin (2013) Kesedaran sejarah, transformasi sosio-ekonomi dan kelakuan politik masyarakat Melayu Malaysia / Kamaruddin Mohd. Said. Penerbit Universiti Sultan Zainal Abidin, Kuala Terengganu. ISBN 9789839842678

Musa, Mahani (2005) Sejarah & sosioekonomi wanita Melayu Kedah 1881-1940/ Mahani Musa. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. ISBN 9679427277 (pbk)

Musa, Mahani (2005) Sejarah & sosioekonomi wanita Melayu Kedah, 1881-1940 / Mahani Musa. Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. ISBN 9789679427271

Nasir, Abdul Halim (2005) Lembangan Sungai Dalam Peradaban Melayu / Abdul Halim Nasir. Siri Seni & Budaya Alam dan Tamadun Melayu . Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. ISBN 9789679427134

Nasution, Abdullah Abbas (1953) Sejarah Melayu Raya : tarikh perjuangan dan ekonomi Indonesia, Filipina dan Malaya / Abdullah Abbas Nasution. Persama Press, Pulau Pinang.

Omar, Shukor (2006) Malay business : revivalism through entrepreneurship / Shukor Omar. Pelanduk Publications, Subang Jaya. ISBN 9679789209, 9679789322

Othman, Mohd Shahwahid and Edwin Bajau, Fidelis (1987) The profile of the bumiputra rattan furniture manufacturing industry in Peninsular Malaysia / by Mohd Shahwahid Haji Othman and Fidelis Edwin Bajau. RIC occasional paper / Forest Research Institute Malaysia, Rattan Information Centre; no. 4 . Rattan Information Centre Forest Research Institute, Kepong, Selangor.

Othman, Mohd. Fadzil (1980) Kisah pelayaran Muhammad Ibrahim Munsyi/ dengan pengenalan dan anotasi oleh Mohd. Fadzil Othman. DBP, Kuala Lumpur.

Raja, Mohd. Affandi (1977) Perbandaran dan Orang Melayu. Utusan Melayu, Kuala Lumpur.

Samat, Talib (1992) Langit Tinggi Dijunjung Di Sekitar Permasalahan Orang Melayu dan Remaja Melayu / Talib Samat. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 983625676

Samat, Talib (2003) Tengku menteri : kisah tokoh korporat bijih timah Melayu terulung Long Jaafar dan Ngah Ibrahim (pengasas Taiping bandar warisan) 1790-an hingga 1895 / Talib Samat. Karisma Publications, Selangor. ISBN 9831950534

Simandjuntak, B. (1985) Federalisme Tanah Melayu 1945-1963 : satu kajian mengenai masalah-masalah Persekutuan di dalam sebuah masyarakat majmuk / B. Simandjuntak. Siri ekonomi dan politik Fajar Bakti . Fajar Bakti, Petaling Jaya. ISBN 9679331040

Sloane, Patricia (1999) Islam, modernity and entrepreneurship among the Malays / Patricia Sloane. Macmillan, Basingstoke. ISBN 031221300X (US), 0333712757

Stivens, Maila (1994) Malay peasant women and the land / Maila Stivens ... [et al.]. Atlantic Highlands, N.J., London. ISBN 1856490874

Sundaram, Jomo Kwame (1988) Pembangunan ekonomi dan kelas sosial di Semenanjung Malaysia / Jomo; terjemahan Shamsulbahriah Ku Ahmad. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836203524

Tahir, Abdullah (1984) Orang melayu dengan cabaran masakini/ Abdullah Tahir. Pustaka Ilmu Raya, Kuala Lumpur.

Wan Teh, Wan Hashim and Ali, A. Halim (1999) Rumpun Melayu Australia Barat / Wan Hashim Wan Teh, A. Halim Ali. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. ISBN 9679424375

Young, Kevin and Bussink, Willem C. F. and Hasan, Parvez (1998) Malaysia, growth and equity in a multiracial society / Kevin Young, Willem C. F. Bussink, Parvez Hasan; Abdul Rahman Othman penyunting edisi Bahasa Malaysia. Jabatan Penerbitan Universiti Malaya, Kuala Lumpur. ISBN 9679940020

Zainal Abidin, Abdul Wahid. (1996) Apakah kesan Akta-akta Pendidikan 1995 dan 1996 terhadap pendidikan aliran Melayu dan kedudukan ekonomi Bangsa Melayu serta kebudayaan kebangsaan? Universiti Malaya.

[Ridhwan, Anwar] (2005) Minda Melayu / penyelenggara Anwar Ridhwan. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789836285225

al Zahri, Muhammad Fadlullah Suhaimi (2016) Malaya dalam bahaya. Persatuan Sejarah Malaysia, Kuala Lumpur. ISBN 9789832140207

Thesis

Asriati, Afifah (2010) Pemikiran Mahathir Mengenai Pembangunan Ekonomi Orang Melayu Dalam Tiga Dekad (1970-1999): Satu Kajian Berdasarkan Buku Dilema Melayu, Cabaran! dan Jalan ke Puncak / Afifah Asriati. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Lai, Nyok Kem (1987) The more and less successful small Bumiputra manufacturing entrepreneurs : an empirical comparative analysis / Lai Nyok Kem. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mahfood, Siti Zahrah (2018) Kedudukan politik dan sosioekonomi masyarakat Melayu dalam akhbar dan majalah terbitan negeri Johor sebelum perang dunia kedua / Siti Zahrah Mahfood. Doctoral thesis, Universiti Sains Malaysia.

Md Akbal, Abdullah (2012) Sejarah pentadbiran dan pembangunan tanah di negeri Johor dari 1900 hingga 1970 / Md Akbal Abdullah. Doctoral thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Other

Omar, Normah (2012) Usahawan bumiputra berjaya : cabaran dan daya saing / Normah Omar[et al.]. Universiti Teknologi MARA, Shah Alam.

Perpustakaan, Negara Malaysia (2003) Bibliografi Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj / Perpustakaan Negara Malaysia. Perpustakaan Negara Malaysia, Kuala Lumpur.

Book Section

Kaur, Amarjit (1991) Semenanjung Tanah Melayu pada abad ke 19: suatu tinjauan ekonomi / Amarjit Kaur. In: Masyarakat Melayu abad ke 19. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, pp. 1-17. ISBN 9789836218957

This list was generated on Mon Jul 15 05:09:40 2024 +08.