Items where Subject is "Pendidikan Melayu > Pencapaian"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Pengarang | Jenis Bahan
Jump to: A | B | D | F | H | I | K | M | N | O | R | S | T | W | Y | Z
Number of items at this level: 34.

A

Abdul Mutalib, Najihah (1970) Pencapaian Masyarakat Melayu Sarawak Dalam Bidang Pendidikan Sebelum Dan Selepas Merdeka / Najihah Binti Abdul Mutalib. nternational Journal of Mechanical and Materials Engineering, 20 (20). pp. 1-16.

Abdul Rahman, Mohd Kipli and Masron, Tarmiji and Ahmad, Mardiana Idayu (2014) Merekayasa Kearifan Tempatan: Citra Seni dalam Teknologi / Mohd Kipli Abdul Rahman, Tarmiji Masron dan Mardiana Idayu Ahmad. Penerbit Universiti Sains Malaysia, Kuala Lumpur. ISBN 9789838618304

Abdullah, Hassan (2002) Tatabahasa bahasa Melayu : morfologi dan sintaksis untuk guru dan pelajar / Abdullah Hassan. PTS Publications, Bentong, Pahang. ISBN 9832311357

Aminah, Ayob (2005) Pendidikan : masalah pelajar Melayu Pulau Pinang. Universiti Malaya.

Aripin, Said (1992) Pendidikan kesusasteraan Melayu ke arah Wawasan 2020 / Aripin Said. DEWAN SASTERA 22(04): 5-7; Apr. 1992. pp. 5-7.

Arshad, Mahzan (2002) Pendidikan literasi bahasa Melayu : satu pendekatan bersepadu / Mahzan Arshad. Utusan Publications,, Kuala Lumpur :. ISBN 9676114294

Atan, Long (1979) Sumbangan guru Melayu kepada pendidikan. Universiti Malaya.

Azman, Wan Chik. (1980) Drama Melayu melalui sistem pendidikan / Azman Wan Chik. Universiti Malaya.

B

Biro Pendidikan UMNO Malaysia, - (1994) KRISIS PENDIDIKAN MELAYU : PROJEK HIKMAH : KE ARAH KEILMUAN, KETAHANAN DAN KECEMERLANGAN / Biro Pendidikan UMNO Malaysia. Biro Pendidikan UMNO Malaysia, Kuala Lumpur.

D

Dawilah al-Edrus, Syed Muhammad (2003) Pendidikan awal Melayu Pulau Pinang: wacana ketamadunan dan jati diri / Syed Muhammad Dawilah al-Edrus. In: Kolokium Kebangsaan Melayu Pulau Pinang, 2003, Pulau Pinang.

F

Faridah, Wazir (2008) Konsep kendiri matematik dan gaya keibubapaan ibu bapa : satu kajian perbandingan antara pelajar Melayu dan Cina berpencapaian lemah dan cemerlang / Faridah Wazir. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

H

Hussin, Kamaruddin and Al Bakri Abdullah, Mohd Mustafa and Raja Ariffin, Raja Shah Emran and Abdullah, Alida (2012) Inovasi aset baru kecemerlangan pendidikan Melayu: inisiatif Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) / Kamaruddin Hussin, Kol. Prof. Dato' Dr. Mohd Mustafa Al Bakri Abdullah, Raja Shah Erman Raja Ariffin,Alida Abdullah. In: Seminar Pendidikan Melayu Antarabangsa (SePMA) 2012.

I

Idris, Muhammad Ridzuan (2016) Perkembangan pendidikan wanita Melayu di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, 1896-1941 / Muhammad Ridzuan Idris. Doctoral thesis, Universiti Malaya.

Ismail, Ahmad Munawar and Stapa, Zakaria and Othman, Mohd Yusof and Yaacob, Mashitoh (2012) Islam dalam Pendidikan dan Hubungannya dengan Pembentukan Jati Diri Bangsa Melayu di Malaysia / Ahmad Munawar Ismail, Zakaria Stapa, Mohd Yusof Othman dan Mashitoh Yaacob. Jurnal Hadhari.

Ismail, Farizah Hanim (2010) Pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dalam kalangan remaja di sekolah menengah: suatu cabaran / Farizah Hanim Ismail. Jurnal Linguistik, 10. pp. 1-17. ISSN 1823-9242

K

Kamaruz-Zaman, Abdul Hamid. (1966) Pendidikan agama Islam di-kalangan masharakat Melayu, Kampong Sungai Sumun : satu tinjauan tentang usaha-usaha yang di-jalankan dalam malaksanakan pendidikan agama Islam di-kalangan anggota masharakat Melayu kampong. Universiti Malaya.

Ku Hanita, Ku Mahamud (2011) Hubungan kepimpinan berpasukan dan komitmen guru di sekolah-sekolah kebangsaan Daerah Kubang Pasu, Kedah / Ku Hanita binti Ku Mahamud. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

M

Mat Tuah, Abdul Hafiz and Stapa, Zakaria and Munawar, Ahmad (2012) Memperkasakan jati diri Melayu-Muslim menerusi pendidikan Islam dalam pengajaran akhlak / Abdul Hafiz Mat Tuah, Zakaria Stapa dan Ahmad Munawar. Jurnal Hadhari.

Mohd Zain, Helmey Zainee and Zakaria, Zuraihan (2014) Program literasi Bahasa Melayu murid tahun tiga Sekolah Kebangsaan Tiong, Kota Bharu Kelantan. Academic Series of Universiti Teknologi MARA Kedah, 9 (1). pp. 55-65. ISSN 1985-5079

Mohd. Tajudin, Abdul Rahman. (1996) Penyelidikan pendidikan : kontrak sosial ke arah meningkatkan martabat bahasa Melayu / Mohd Tajudin Abdul Rahman. Universiti Malaya.

Mohd.Said, Mohd. Noor (2010) Pendidikan Melayu antarabangsa / Mohd. Noor Mohd.Said. In: Seminar Pendidikan Melayu Antarabangsa, 29-31 Mac 2010, Kangar, Perlis.

N

Nik Hassan Basri, Nik Ab. Kadir. and Nik Rubiah, Nik Mustapha. (2009) Bahasa Melayu dalam pendidikan : pengajaran KOMSAS sebagai 's' kecil / Nik Hassan Basri Nik Ab Kadir, Nik Rubiah. Universiti Malaya.

Noor Azlina, Ali (2008) Sikap dan kefahaman golongan Melayu kelas pertengahan terhadap pendidikan agama : kajian kes di Kuala Terengganu, Terengganu. Universiti Malaya.

O

Omar, Rosfazila (2000) Sistem maklumat perubatan tradisional Melayu / Rosfazila Omar. Degree thesis, Universiti Malaya.

Othman, Yahya and Baki, Roselan and Mat, Naffi (2009) Pemerkasaan pendidikan bahasa Melayu : dari teori ke praktik / Yahya Othman, Roselan Baki and Naffi Mat. Utusan Publications & Distributors, Kuala Lumpur.

R

Rahman, Shaari, 1949- (1996) Pengajaran kesusasteraan Melayu : pengalaman di Fakulti Pendidikan / Rahman Shaari. Universiti Malaya.

Rosidah, Abdul Rahman. (2002) Pendidikan dan pekerjaan orang Melayu : satu kajian kes di Rumah Panjang KTM, Pantai Dalam, Kuala Lumpur. Universiti Malaya.

S

Samat, Buang (1996) Pendekatan kaedah dan teknik dalam pendidikan bahasa Melayu menggunakan bahan sastera. Universiti Malaya.

Stapa, Zakaria and Yusuf, Noranizah (2011) Sumbangan Pendidikan Islam Dalam Memperkasakan Jati Diri Bangsa Melayu: Satu Kajian Awal / Zakaria Stapa dan Noranizah Yusuf. In: International Conference on Humanities 2011 INCOH2011.

T

Tajul Ariffin, Noordin (1990) Pendidikan bahasa : ke arah pembinaan budaya berbahasa Melayu = (Language education: towards the construction of a Malay speaking culture). Universiti Malaya.

W

Wan Yusoff, Wan Faizah (2012) KONSEP KESEIMBANGAN DAN KEHARMONIAN DALAM SISTEM PERUBATAN MELAYU: SATU TINJAUAN AWAL BERDASARKAN KITAB TIBB. 2nd Regional Conference on Local Knowledge, 15-16 October 2012 , Pulau Pinang, Malaysia..

Y

Yaacob, Hashim (2008) Pemartabatan Melayu dalam pendidikan : pengalaman di Fakulti Pergigian, Universiti Malaya / Dato' Hashim Yaacob. Universiti Malaya.

Yusoff, Zukina (2003) Hubungan antara latar belakang keluarga dengan pencapaian akademik pelajar Melayu dalam PMR / Zukina Yusoff. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia 2003.

Z

Zulkifley, Hamid (2012) Keberkesanan program pendidikan Bahasa Melayu / Zulkifley Hamid. Penerbit Universiti Kabangsaan Malaysia, Bangi, Selangor.

This list was generated on Mon Jun 17 04:57:36 2024 +08.