Items where Subject is "Adat dan Budaya Melayu > Nilai-nilai Sosial"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Pengarang | Jenis Bahan
Number of items at this level: 147.

Article

UNSPECIFIED (1993) Teks cerminan nilai budaya bangsa / Jabatan Persuratan Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia. Seminar Antarabangsa Kesusasteraan Melayu (ke3 1993: Bangi).

Abdul Wahab, Hamidah (2013) Petua Dan Pantang Larang Tradisional Dalam Alam Melayu Sarawak / Hamidah Abdul Wahab. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (IMAN), 1 (1). pp. 89-97. ISSN 2289-1706

Abu Bakar Ah, Siti Hajar and Abdul Rahman, Zulkanain (2013) Kebajikan sosial masyarakat Melayu-Islam Terengganu berdasarkan naskhah Itqan Al-Muluk Bi Ta'dil Al-Suluk, 1881-1918 / Siti Hajar Abu Bakar Ah dan Zulkanain Abdul Rahman. SEJARAH : Jurnal Jabatan Sejarah Universiti Malaya, 21 (2). pp. 77-98. ISSN 1985-0611

Abu Hassan, Othman (1972) Struktur famili dan tingkahlaku kekeluargaan di Selemak: satu kajian kes / Abu Hassan Othman. AKADEMIKA, 1. pp. 15-42. ISSN 0126-5008

Anon, Anon (2009) Adat resam, keindahan alam tarik minat penerbit filem / Anon. Perlis - Social Conditions and Problems. pp. 1-24. (In Press)

Arba’ie, Sujud and Liliy Salwani, Razali and Nik Rafidah, Nik Muhammad Affendi (2011) Fenomena Sosial dalam Cerita Rakyat Kanak-Kanak / Arba’ie Sujud, Liliy Salwani Bt Razali, Nik Rafidah Nik Muhammad Affendi. Pendeta: Jurnal Bahasa dan Sastera Melayu, 2 (1). pp. 138-151. ISSN 1823-6812

Dahlan, H.M. (1976) Malay traditional society and a colonial encounter / Dahlan, H.M. AKADEMIKA, 9. pp. 1-20. ISSN 0126-5008

Dani, Noor Aina (2011) Aplikasi kaedah analisis kandungan: Gambaran budi bahasa dan nilai murni orang Melayu dalam buku Malay Courtesy / Noor Aina Dani. SARI: Jurnal Alam dan Tamadun Melayu, 29 (1). pp. 121-136. ISSN 0127-2721

Dolmat, Hatta (2008) Keindahan baju kurung dan kebaya / Hatta Dolmat. PESONA PENGANTIN, 87. pp. 78-79. ISSN 1675-0500

Fatimah, Abdullah (2009) Pantun sebagai perakam Norma: penelitian awal terhadap perkahwinan dan keluarga Melayu / Fatimah Abdullah. Jurnal Melayu, 4. pp. 43-57. ISSN 1675-7513

Hanafi, Fatimi and Ismail, Mohd. Zamani (2006) Penghayatan nilai-nilai murni dalam masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Seminar Kebangsaan Pengajian Umum, 13-14 Jun 2006, Hotel Hyatt Regency, Johor Bahru. (Unpublished).

Haslinda, Md. Nazri (2018) Aspek sosial dan kebudayaan masyarakat Iban di Sarawak / Haslinda Md.Nazri. Idealogy, 3 (2). pp. 79-90. ISSN 2550-214X

Hussain, Othman (2008) Conceptual understanding of myths and legends in Malay history / Hussain Othman. SARI: Jurnal Alam dan Tamadun Melayu, 26. pp. 91-110. ISSN 0127-2721

Izani, Haji Daud (1998) Kesantunan dalam budaya kehidupan orang Melayu / Izani Haji Daud. DEWAN MASYARAKAT 36(4): 56-57; Apr. 1998. pp. 56-57.

Jeannot, Abdul Karim and Khairul, Anuar Rezo (2012) Pembentukan skala pengukuran nilai melayu: satu kajian perintis / Jeannot Abdul Karim, Khairul Anuar Rezo. AKADEMIKA, 82 (1). pp. 113-123. ISSN 0126-5008

Kling, Zainal (1994) Sistem nilai tradisi Melayu / sistem kepercayaan dan keagamaan / Zainal Kling. DEWAN BUDAYA, 16 (11). pp. 17-20. ISSN 0126-8473

Malaysia, Dewan Budaya Melemang : tradisi musim perayaan / Dewan Budaya. Dewan Budaya, 16 (1). pp. 11-16. ISSN 0126-8473

Mat Noor, Noor Ain and Mohd Rus, Ahmad Kamal Ariffin (2014) Identiti Kemelayuan dalam pentadbiran Kedah, 1923-1941 / Noor Ain Mat Noor dan Ahmad Kamal Ariffin Mohd Rus. Jebat: Malaysian Journal of History, Politics and Strategic Studies, 41 (1). pp. 1-26. ISSN 2180-0251

Md Syed, Md Azalanshah (2013) Wanita Melayu, Kajian Lapangan dan Penggunaan Budaya Popular: Suatu Pengamatan Etnografi / Md Azalanshah Md Syed. Jurnal Pengajian Media Malaysia / Malaysian Journal of Media Studies, 15 (2). pp. 41-54. ISSN 1511-2284

Mokhtar, Nor Rafidah and Sahad, Mohd Nizam (2014) Amalan ‘Pendinding’ Rumah bagi Masyarakat Melayu Brunei: Tinjauan dari Perspektif Akidah Islam / Ku Hasnita Ku Samsu, Adlina Ab Halim dan Mohd Hafiz Sulaiman. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu, 2 (1). pp. 35-43. ISSN 2289-1706

Mu'jizah (2013) Motif Kecerdikan dalam Sastera Lisan di Indonesia: Suatu Pemahaman Budaya dalam Upaya Harmonisasi Antara Etnik / Mu'jizah. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu, 1 (1). pp. 67-73. ISSN 2289-1706

Naffi, Mat and Norazimah, Zakaria (2014) Wasilah mesej melayu melalui penyair zaman SITC (1922-1957) / Naffi Mat, and Norazimah Zakaria. Jurnal Melayu, 13. pp. 40-51. ISSN 1675-7513

Nayan, Surina and Shafie, Latisha Asmaak and Mansor, Mahani and Osman, Mohd. Izwan and Osman, Nazira (2015) Nilai hormat di kalangan pelajar UiTM Perlis terhadap pensyarah (dari perspektif pensyarah) / Surina Nayan, Latisha Asmaak Shafie, Mahani Mansor, Mohd. Izwan Osman, Nazira Osman. Jurnal Intelek, 6 (1). pp. 132-141. ISSN 2637-0395

Nor Hashimah, Jalaluddin and Norsimah, Mat Awal (2006) Citra lelaki dulu dan kini dalam prosa Melayu: analisis teori relevans / Nor Hashimah Jalaluddin, Norsimah Mat Awal. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 1 (1). pp. 1-21. ISSN 1823-884x

Nor Hayati, Saát (2004) Golongan profesional Melayu di Terengganu: kajian sosio-budaya / Nor Hayati Saát. AKADEMIKA, 64. pp. 133-142. ISSN 0126-5008

Norazimah, Zakaria Hikayat melayu @ Sejarah Melayu “Long Version” versi Tengku Said: satu kajian teks sastera sejarah / Norazimah Zakaria. Jurnal Melayu, 10. pp. 36-48. ISSN 1675-7513

Rajabi Tanha, Mansoureh and Amad, Izmer (2013) Towards a Cross Cultural Design by Integrating Batik Motifs into the Persian Carpet Design / Mansoureh Rajabi Tanha, Izmer Amad. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu, 1 (1). pp. 111-123. ISSN 2289-1706

Roslina, Abu Bakar and Arba’ie, Sujud (2013) World-View Dan Sistem Politik Masyarakat Melayu: Penelitian Terhadap Cerita Rakyat Melayu / Roslina Abu Bakar, Arba’ie Sujud. Pendeta: Jurnal Bahasa dan Sastera Melayu, 4 (1). pp. 143-161. ISSN 1823-6812

Salfarina, Abdul Gapor and Daniel Ugih, Anak Echoh (2013) Tren penanaman dan kegunaan tumbuhan herba dalam kalangan masyarakat Melayu di Balik Pulau, Pulau Pinang / Salfarina Abdul Gapor, Daniel Ugih Anak Echoh. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 8 (1). pp. 1-9. ISSN 1823-884x

Shaharuddin, Syarul Azman and Muhamat, Razaleigh (2014) Tahap kefahaman, penerimaan dan integrasi golongan mualaf Cina terhadap kebudayaan masyarakat Melayu di Negeri Selangor / Syarul Azman Shaharuddin dan Razaleigh Muhamat @ Kawangit. Al-Hikmah The Jurnal Of Islamic Dakwah, 6. pp. 66-77. ISSN 1985-6822

Wan Abd. Hamid, Wan Teh (1999) Alam Melayu daerah pertembungan budaya / Wan Abd. Hamid Wan Teh. DEWAN BUDAYA 21(8): 26-27; Ogos 1999. pp. 26-27.

Yaacob, Harun (2005) Unity in Malay family / Yaacob Harun. Jurnal Pengajian Melayu, 16. pp. 187-199. ISSN 1823-7622

Zakiah Hanum, Abdul Hamid (1995) Akan lenyapkah budaya Melayu? / Zakiah Hanum. JELITA. pp. 110-111.

Monograph

UNSPECIFIED (2003) Bibliografi warisan budaya Melayu / Perpustakaan Negara Malaysia. Other. Perpustakaan Negara Malaysia, Kuala Lumpur.

A., Sagaf (1996) Aspek sosial budaya masalah pertanahan / A. Sagaf. Other. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta.

Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia, . (1997) Kertas Kerja Konvensyen Melayu Dalam Pembangunan / Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia. Working Paper. Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.

Nor Akhmar, Alias (2019) Factors influencing employee engagement : a case survey at Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan / Nor Akhmar Alias. Project Report. Universiti Teknologi MARA Cawangan Perlis, Perlis. (Unpublished)

Yusoff, Wan Sallha and Zulkifli, Nurul Syazwani and Mahmood, Ahmad Fahmi and Abdul Rahim, Noor Asliza (2010) Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan identiti diri remaja melayu / Wan Sallha Yusoff, Nurul Syazwani Zulkifli, Ahmad Fahmi Mahmood, Noor Asliza Abdul Rahim. Working Paper. Universiti Malaysia Perlis (UniMAP).

Conference or Workshop Item

UNSPECIFIED (2005) Warisan Melayu : Seminar Warisan Seni Bangsa : Bicara Warisan Khazanah Jiwa, tema, merungkai, menghayati, dan menjanakan warisan seni bangsa : Prosiding Seminar Warisan Seni Bangsa sempena Kongres Warisan Melayu 2005, Hotel Grand BlueWave, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, 9hb. April 2005 / penyunting Indahsah Hj. Sidek ... [et al.]. In: Seminar Warisan Seni Bangsa sempena Kongres Warisan Melayu, 9hb. April 2005, Hotel Grand BlueWave, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.

Abdul Hamid, Solahuddin and Mahmad, Muhamad Amar and Dahaman@Dahlan, Mohd Akram (2014) Memahami kosmologi Tamadun Melayu: Iktibar kepada proses transformasi sosio-ekonomi bangsa / Solahuddin Abdul Hamid, Mohd Akram Dahaman@Dahlan dan Muhamad Amar Mahmad. In: 23rd International Conference of Historians of Asia 2014 (IAHA2014), 23 - 27 August 2014, Alor Setar, Kedah, Malaysia.

Abdul Wahab, Hamidah and Meor Osman, Wan Robiah (2009) Kesantunan dalam Budaya Melayu Sarawak / Hamidah Abdul Wahab dan Wan Robiah Meor Osman. In: Seminar Budaya Melayu Sarawak V, 19-21 Mac 2009, Kompleks Pelancongan Sarawak, Kuching.

Harun, Yaacob (2004) Perkembangan teknologi & perubahan nilai kekeluargaan Melayu / Yaacob Harun. In: Persidangan Antarabangsa Peradaban Melayu II, 26-28 Feb 2004. (Submitted)

Salleh, Hood and Othman, Normah (2004) Nilai-nilai lestari dalam tamadun Melayu / Hood Salleh, Normah Othman. In: Persidangan Antarabangsa Peradaban Melayu II, 26-28 Feb 2004, Universiti Pendidikan Sultan Idris. (Unpublished)

Book

UNSPECIFIED, ed. (1999) Adat pusaka raja-raja & orang besar-besar negeri Perak Darul Ridzuan / susunan Adib Vincent Tung bin Abdullah. Ipoh Compass Life, Ipoh Perak.

UNSPECIFIED, ed. (2003) Bibliografi warisan budaya Melayu. Perpustakaan Negara Malaysia, Kuala Lumpur. ISBN 9789679311365

Bernard, Timothy P., ed. (2004) Contesting Malayness : Malay identity across boundaries / edited by Timothy P. Barnard. Singapore University Press, Singapore. ISBN 9789971692797

UNSPECIFIED, ed. (2014) Cursing Malay / Mantot. Dubook Press, Bangi, Selangor. ISBN 9789670723099

Dan Adat Istiadat Melayu, Majlis Ugama Islam, ed. (1923) Jambangan Melayu pada alam istia'dat. Edisi Kedua . Majlis Ugama Islam Dan Istiadat Melayu Kelantan, Kota Bahru. ISBN -

Nik Abdul Rahman, Nik Hassan Shuhaimi, ed. (2009) Kebudayaan, Kesenian & Peradaban Alam Melayu. Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. ISBN 9789834141899

UNSPECIFIED, ed. (2003) Kompang, congkak, sepak raga (Melaka) / Rosnah Din. Warisan permainan dan kebudayaan . Pustaka Murni, Petaling Jaya. ISBN 9830782123

UNSPECIFIED, ed. (1992) Malay peasants coping with the world breaking the community circle / Radolphe De Koninck. Institute of Southeast Asian Studies, Singapore. ISBN 9813016310

Omar, Asmah, ed. (2013) Malay perception of time / Asmah Haji Omar. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789834610210

UNSPECIFIED, ed. (2003) Malay-Muslims, Islam, and the rising sun : 1941-1945 / Abu Talib Ahmad. MBRAS, Kuala Lumpur. ISBN 9789679948288

Mat Kib, Mat Zin and Haji Omar, Mohd Shukri, eds. (2007) Melayu dan isu kebumiputeraan satu aspek sorotan pembinaan negara bangsa / editor Mat Zin Mat Kib, Mohd Shukri Haji Omar. UPENA, Malaysia, Shah Alam. ISBN 9789673050277 (pbk.)

Abu Bakar, Abdul Latiff and Saludin, Mohd. Rosli, eds. (2004) Pantun dan ungkapan indah adat perkahwinan Melayu / Abdul Latif Abu Bakar, Mohd. Rosli Saludin. Institut Seni Malaysia Melaka, Melaka. ISBN 983417621X

Borhan, Zainal Abidin and Raman, Ramli, eds. (2008) Pantun warisan rakyat / Zainal Abidin Borhan, Ramli Raman. Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, Kementerian Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia, Kuala Lumpur. ISBN 9789834425210

Mat Ton, Abdul Aziz, ed. (2006) Pengislahan masyarakat Melayu / perbincangan al-Imam (1906-1908) / penyelenggara Abdul Aziz Mat Ton. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836280197

UNSPECIFIED, ed. (2005) The evolution of Malay affixes / Syed Zainal Ariff Syed Jamaluddin. Penerbit Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. ISBN 9833391028

A. Kasim, Kamarul Baharin (2003) Koleksi pilihan dunia Melayu = Distinctive Malay world collections / Kamarul Baharin A. Kasim. Jabatan Muzium dan Antikuiti, Kuala Lumpur. ISBN 967993523X

Abdul Aziz, Sohaimi (2014) Dahsyatnya Kesusasteraan Memerihalkan Kehidupan / Sohaimi Abdul Aziz. Penerbit USM. ISBN 9789838618519

Abdullah, Firdaus (1985) Kepimpinan Melayu / Firdaus Haji Abdullah. Fajar Bakti, Petaling Jaya, Selangor. ISBN 9679332578

Abdullah, Mohd Redzuan Tee (2011) Masih adakah ketuanan Melayu? Utusan Publication and Distributors, Kuala Lumpur. ISBN 9789676124661

Abdullah, Samsudin (2011) Kepercayaan masyarakat Melayu / Samsudin Abdullah. Langkah Bestari Trading, Shah Alam. ISBN 9789675696312

Adam, Ahmat (2013) Melayu, Nasionalisme Radikal dan Pembinaan Bangsa / Ahmat Adam. Penerbit Universiti Malaya, Kuala Lumpur. ISBN 9789831005835

Adam, Ahmat (2005) Nilai-nilai Melayu dalam kata-kata adat dan peribahasa : cermin diri bangsa Melayu / Ahmat Adam. Universiti Malaya.

Ahmad, Abu Talib (2012) Utara Semenanjung Malaysia : esei-esei warisan / Abu Talib Ahmad. Universiti Sains Malaysia, Glugor, Pulau Pinang. ISBN 9789838615532

Ahmad, Hassan (2006) Ke arah kelahiran Melayu glokal / Dato' Dr. Hassan Ahmad. Alaf 21, Shah Alam, Selangor.

Ahmat, Shahrum (2005) Kedah-tradition and change in Malay state: a study of the economic and political development / Shahrum Ahmat. Read Resources, Shah Alam, Selangor. ISBN 967994803x

Al-Hadi, Syed Alwi Sheikh (1980) Adat resam dan adat istiadat Melayu / Syed Alwi Sheikh Al-Hadi. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur:.

Ali, Syed Husin (1981) The Malays their problems and future / Syed Husin Ali. Heinemann, Kuala Lumpur.

Ali, Syed Husin Masyarakat dan pimpinan kampung di Malaysia / Syed Husin Ali. Fajar Bakti, Kuala Lumpur. ISBN 0195809149

Ayub, Abdul Razak (1985) Perpecahan Bangsa Melayu / Abdul Razak Ayub. Dewan Bahasa dan Pustaka, Selangor.

Baharuddin, Shamsul Amri (2007) Adat Perpatih menungkah zaman : pembinaan kembali kewargaan komuniti adat : syarahan Negeri Sembilan / Shamsul Amri Baharuddin. Lembaga Muzium Negeri Sembilan, Seremban.

Ding, Choo Ming (2012) Kajian Baru Pengarangan Manuskrip & Kreativiti Pantun Melayu / Ding Choo Ming. Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), Bangi. ISBN 9789832457497

Dollah, Hanapi and Mohd. Zen, Lokman (1995) Kebudayaan Melayu di ambang abad baru : satu himpunan makalah / Hanapi Dollah dan Lokman Mohd. Zen. Jabatan Persuratan Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia, Selangor. ISBN 9789839152210

Effendy, Tenas (2000) Pemimpin dalam ungkapan Melayu / Tenas Effendy. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836268278

Fadil, Siddiq (1993) Kepimpinan Melayu era perubahan / Siddiq Fadil. Institut Kajian Dasar (IKD), Kuala Lumpur. ISBN 9838840238

Forum Kebangsaan Melayu dan Majlis Muafakat Pembangunan, . (1997) Kertas Kerja Forum Kebangsaan Melayu / Forum Kebangsaan Melayu dan Majlis Muafakat Pembangunan. Forum Kebangsaan Melayu, Bangi, Selangor.

Goh, Sang Seong (2012) Bahasa Cina-bahasa Melayu : kebolehterjemahan budaya / Goh Sang Seong. Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. ISBN 9789838615365

Gullick, J.M. (1987) Malay society in the late nineteeth century / J. M. Gullick. Oxford University Press, Singapore. ISBN 0195888502

Hamilton, Arthur Wedderburn (1959) Malay pantuns = Pantun Melayu Pantun Melayu / Hamilton, A. W. (Arthur Wedderburn). D. Moore for Eastern Universities Press, New York.

Harun, Hairudin (2001) Kosmologi Melayu Dalam Era Teknologi Maklumat / Hairudin Harun. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836287795

Hj. Ibrahim, Norhalim (1993) Adat Pepatih : perbezaan dan bersamaannya dengan adat Temenggung / Norhalim Hj. Ibrahim. Fajar Bakti, Kuala Lumpur. ISBN 967652610X

Hussain, Ahmad Atory (1998) Dari berantakan menuju pembangunan politik Melayu 1990-2000 / Ahmad Atory Hussain. Utusan Publications, Kuala Lumpur.

Ibrahim, Ismail (1999) Isu-isu semasa dari perspektif Islam / Ismail Ibrahim. Institut Kefahaman Islam Malaysia, Kuala Lumpur. ISBN 9839099639

Ibrahim, Ismail (2013) Warisan seni dan budaya : masyarakat kepulauan pesisir Sabah / Ismail Ibrahim. Penerbit Universiti Malaysia Sabah, Sabah, Malaysia. ISBN 9789670521121

Ibrahim, Zaid (2009) I, too, am Malay / Zaid Ibrahim. ZI Publication, Petaling Jaya, Selangor. ISBN 9789675266058

Ibrahim, Zawawi (1988) The Malay labourer by the window of capitalism / Zawawi Ibrahim. Institute of Southeast Asian Studies, Singapore. ISBN 9812300007

Idris, A. Samad (1994) Luak tanah mengandung : Negeri Sembilan gemuk berpupuk segar bersiram / Tan Sri A. Samad Idris. Jawatankuasa Penyelidikan Budaya Muzium Negeri, Negeri Sembilan dan Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus, Negeri Sembilan. ISBN 9789839984927

Ishak, Saat (2006) Sejarah sosiobudaya Melayu. Karisma Publications, Kuala Lumpur. ISBN 9831952200

Ismail, Abd. Rahman (2008) Seni silat Melayu sejarah, perkembangan dan budaya / Abd. Rahman Ismail. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789836299345

K, Kodiran (2004) Pewarisan budaya dan kepribadian / Kodiran. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Kaeh, Abdul Rahman and Wan Yusoff, Wan Abdul Kadir (1976) Adat istiadat kerjan Undang Johol ke XI. Kertas data / Universiti Malaya, Jabatan Pengajian Melayu no.7 Kertas ata (Universiti Malaya. Jabatan Pengajian Melayu) no.7 . Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Kahn, Joel S. (2006) Other Malays : nationalism and cosmopolitanism in the modern Malay world / Joel S. Kahn. Sang Choy International Pte Ltd, Singapore. ISBN 9971693348

Kasimin, Amran (1997) Amalan Sihir Masyarakat Melayu : Satu Analisis. Percetakan Watan, Seri Kembangan, Selangor. ISBN 9839750127

Khoo, Kay Kim (1991) Malay society : transformation & democratisation / Khoo Kay Kim. Pelanduk Publications, Petaling Jaya, Selangor. ISBN 9679783863

Khoo, Kay Kim (1991) Malay society : transformation & democratisation : a stimulating and discerning study on the evolution of Malay society through the passage of time / Khoo Kay Kim. Pelanduk Publications, Petaling Jaya, Selangor. ISBN 9679783863

Khoo, Kay Kim (1991) Malay society transformation and democration : a stimulating and discerning study on the evolution of Malay society through the passage of time / Khoo Kay Kim. Pelanduk Publication, Subang Jaya, Selangor. ISBN 9789679783865

Khoo, Kay Kim (1984) Sejarah Masyarakat Melayu Moden / edited by Khoo Kay Kim. Persatuan Muzium Malaysia, Kuala Lumpur. ISBN 9679940055

Kumpulan Perangsang Selangor Berhad, . and GAPENA, . (1993) Melayu Baru / Kumpulan Perangsang Selangor Berhad, GAPENA. ITC Book Publisher, Kuala Lumpur. ISBN 9839877011

Maaruf, Saharuddin (1988) Malay ideas on development from feudal lord to capitalist / Shaharuddin Maaruf. Times Book, Singapore. ISBN 9971654105

Mohamad, Mahathir (1970) The Malay dilemma : with a new preface / Mahathir bin Mohamad. Times Books International, Singapore. ISBN 9789812616500

Mohamad, Maznah (2011) Melayu : The Politics, Poetics, and Paradoxes of Malayness / edited by Maznah Mohamad and Syed Muhd. Khairudin Aljunied. NUS Press, Singapore. ISBN 9789971695552

Mohamad Zain, Shaharir (2008) Pembinaan semula teori kepimpinan dan kepengurusan rumpun Melayu / Shaharir Mohamad Zain. Universiti Malaysia Terengganu, Kuala Terengganu. ISBN 9789832888734

Mohd, Ainon and Hassan, Abdullah (2002) Koleksi terindah peribahasa Melayu / Ainon Mohd. & Abdullah Hassan. PTS Publication & Distributors, Bentong, Pahang. ISBN 9789833604081

Muhammad, Harun (2009) Adat dan budaya orang Melayu / Muhammad Harun. Siri adat dan budaya rakyat Malaysia . Pustaka Prinsip, Kuala Lumpur.

Musa, Hani (2007) Malay secret societies in the northern Malay states, 1821-1940s / Mahani Musa. Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. ISBN 9789679948363

Musa, Hashim (2008) Hati Budi Melayu Pengukuhan Menghadapi Cabaran Abad Ke-21/ Hashim Hj Musa. Penerbit Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor. ISBN 9789675026478

Musa, Hashim (2005) Pemerkasaan Tamadun Melayu Malaysia Menghadapi Globalisasi Barat / Hashim Hj. Musa. Siri Kajian Peradaban . Penerbit Universiti Malaya, Kuala Lumpur. ISBN 9831002288

Musa, M. Bakri (1999) The Malay dilemma revisited : race dynamics in modern Malaysia / by M. Bakri Musa. Excel, San Jose. ISBN 1583483675

Musa, Mahani (2003) Malay secret societies in the northern Malay States, 1821-1940's / Mahani Musa. Academy Art and Printing Sdn. Bhd., Selangor. ISBN 9789679948301

Noor, Ismail and Azaham, Muhammad (2000) Takkan Melayu Hilang Di Dunia / Ismail Noor, Muhammad Azaham. Pelanduk Publications, Subang Jaya. ISBN 9679787346

O'Toole, E. H. and Sheppard, Mubin (1974) Malayan orders and decorations / by E. H. O'Toole and Haji Mubin Sheppard. Jabatan Muzium, Kuala Lumpur.

Osman, Mahadi (1995) Masyarakat Melayu Dan Gejala Sosial Proses Penyelesaian Ke Arah Pembinaan Masyarakat Melayu Cemerlang Abad Ke-21 / Editor, Mahadi Osman, Syed Nurul Akla Syed Abdullah, Sa'adiah Hassan. Institut Perkembangan Minda, Kuala Lumpur. ISBN 9839184172

Othman, Mohd Aris (1983) The dynamics of Malay identity / Mohd Aris Hj. Othman. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor. ISBN 9679420094

Pengiran Haji Samsuddin Pengiran, Hidop (2009) Budaya dan adat istiadat dalam karya kesusasteraan Melayu Brunei / Hidop Bin Pengiran Haji Samsuddin Pengiran. Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Berakas, Negara Brunei Darussalam. ISBN 9789991706498

Puteh, Abang Yusuf (2008) Adat perkahwinan orang Melayu Sarawak / Abang Yusuf Puteh. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9789836295187

Raja Ariffin, Raja Massitah (2014) Bahasa dan budaya masyarakat Melayu di Pulau Kokos Australia / Raja Masittah Raja Ariffin. UPM Press, Selangor. ISBN 9789673443314

S. K. Shome, Anthony (2002) Malay political leadership / Anthony S. K. Shome. RoutledgeCurzon, London. ISBN 9780700716296

Saini, Yasin (1962) Adat resam dan kebudayaan Melayu (customs and usages) / Yasin bin Saini. Saudara Sinaran, Penang.

Samat, Talib (1992) Langit Tinggi Dijunjung Di Sekitar Permasalahan Orang Melayu dan Remaja Melayu / Talib Samat. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 983625676

Seminar Pemikiran Hamka, . (2001) Hamka Transformasi Sosial Di Alam Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Shafie, Ghazali (1998) Malay nationalism and globalisation / Ghazali Shafie. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor. ISBN 9679424081

Sheikh Al-Hadi, Syed Alwi (1980) Adat resam dan adat istiadat Melayu / oleh Syed Alwi Sheikh Al-Hadi. Dewan Bahasa & Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN T000059011

Sheikh Al-Hadi, Syed Alwi (1960) Adat resam dan adat istiadat Melayu / Syed Alwi Sheikh Al-Hadi. Dewan Bahasa dan Pustaka,, Kuala Lumpur :.

Sulaiman, Hamzah (2011) Kepercayaan orang Melayu / Hamzah Sulaiman. Karya Proaktif Enterprise, Kuala Lumpur. ISBN 9789675461385

Sullivan, Patrick (1982) Social relations of dependence in a Malay state / Patrick Sullivan. Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society (MBRAS), Kuala Lumpur. ISBN 983996XXX3S

Sultan Abdul Hamid Halim Shah, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj (2007) 13 Mei Sebelum Dan Selepas / Tunku Abdul Rahman. Utusan Publications & Distributions, Kuala Lumpur. ISBN 9789676120731

Tam, Lye Suan (2010) Complete Malay / Christopher Byrnes and Tam Lye Suan with Eva Nyimas. Teach Yourself, London. ISBN 9781444102000

Tawfik Al Attas, Syed Ali (2007) Eh! Wat yu talking : chronicles of Malay humour / Syed Ali Tawfik Al-Attas. MPH Publication, Petaling Jaya, Selangor. ISBN 9789833698448

Tek Laun, Azizah (2010) Pegangan & kepercayaan orang Melayu / Azizah Tek Laun. Penerbit Citrawarna, Petaling Jaya. ISBN 9789833367931

Tukimin, Djamal (2011) Pantun Dalam Sejarah Perkembangan Pemikiran Melayu Di Singapura Moden: Kajian Dan Himpunan / Djamal Tukimin. Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), Bangi. ISBN 9789832457398

Wan Abdul Kadir, Yusoff (1992) Urbanisasi dan modenisasi budaya Melayu / Wan Abdul Kadir Yusoff. Siri kertas isu (Universiti Malaya. Akademi Pengajian Melayu) . Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 1992, Kuala Lumpur. ISBN 9839705180

Wan Husin, Wan Noorhasniah (2012) Peradaban dan Perkauman di Malaysia : Hubungan Etnik Melayu-Cina / Wan Noorhasniah Wan Husin. Penerbit Universiti Malaya, Kuala Lumpur. ISBN 9789831005491

Wan Muhammad, Wan Ramli and Dollah, Hanapi (1999) Pantang Larang Orang Melayu Tradisional / Wan Ramli Wan Muhammad, Hanapi Dollah. Siri budaya Utusan . Utusan Publication & Distributors, Kuala Lumpur. ISBN 9676109088

Wan Yusoff, Wan Abdul Kadir (2000) Nilai-nilai sosial : asas perubahan sosio budaya Melayu / Wan Abdul Kadir. s.n., [Kuala Lumpur].

Zainun, Nazarudin and A. Hamid, Rahimah and Abdul Rahman, Mohd Kipli (2013) Kearifan Tempatan: Pengalaman Nusantara: Jilid 1 – Berasal dari Akar / Nazarudin Zainun, Rahimah A. Hamid & Mohd Kipli Abdul Rahman. Penerbit Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. ISBN 9789838615778

Zamani, Asrul (2002) The Malay ideals / Asrul Zamani. Golden Books Centre, Kuala Lumpur. ISBN 9837205008

Thesis

Abu Bakar, Adnan (1984) Migrasi dan kesannya kepada struktur Adat Perpatih: kajian kes di Kampung Bukit Gombak, Jempol / Adnan Abu Bakar. Degree thesis, Universiti Malaya.

Ahmad Hanafiah, Abdul Rahman (1995) Adat resam Melayu tradisional : satu perspektif komunikasi budaya / Abdul Rahman Ahmad Hanafiah. Masters thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ahmat, Zaleha (2000) Falsafah etika masyarakat Melayu tradisional: satu kajian berdasarkan pantun Melayu / Zaleha Ahmat. Masters thesis, Universiti Malaya.

Hassim, Siti Zainab (2017) Bahasa cerminan nilai budi dalam adat perkahwinan masyarakat Melayu di Kelantan, Malaysia / Siti Zainab Hassim. Doctoral thesis, Universiti Putra Malaysia.

Ismail, Norhidayati (2013) Lambang dan kesantunan wanita Melayu dalam pantun / Norhidayati Ismail. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Ismail, Norhidayati (2013) Lambang dan kesantunan wanita Melayu dalam pantun / Norhidayati Ismail. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

Ling, Ho Hui (2003) Keadaan sosial di Tanah Melayu, 1948-1960 / Ho Hui Ling. Doctoral thesis, Universiti Malaya.

Other

Moain, Amat Juhari (1976) Kepercayaan-kepercayaan tradisional yang bersangkutan dengan pertanian dikalangan orang orang Melayu [mikrofis] : satu kajian dalam konteks perubahan masyarakat dan budaya / Amat Juhari bin Moain. Perpustakaan Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Book Section

Ahmad, Kamarudin and Hamid, Mohd Liki (2005) Adat, pantang larang, petua dan fatwa dalam masyarakat Melayu. / Kamarudin Ahmad. In: Isu-isu budaya dalam pembangunan sosial. Penerbit USM, pp. 193-201.

This list was generated on Wed Jul 24 08:02:51 2024 +08.