Items where Subject is "Pendidikan Melayu > Cabaran"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Pengarang | Jenis Bahan
Number of items at this level: 51.

Article

Che Dahalan, Shakila (2015) Kemahiran Pemikiran Sejarah Melalui Penggunaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (Tmk) Oleh Guru Pelatih. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia..

Jailani, Hamdiah (2017) Kesan Strategi Kolaboratif Dalam Persekitaran Laman Sosial Terhadap Pencapaian Kognitif, Kemahiran Menganalisis Dan Pemikiran Kritis Geografi Tingkatan Dua. PhD thesis, Universiti Sains Malaysia.

Md Yusof, Fauziah Hanim (2016) Penggunaan Pemodelan Persamaan Berstruktur Untuk Meramal Tingkah Laku Aktiviti Fizikal Dalam Kalangan Guru Sekolah Rendah Di Perak. PhD thesis, Universiti Sains Malaysia.

Mohamad Sulaiman, Ahmad Amin (2015) Pengaruh Tret Personaliti, Kerasionalan Dan Efikasi Kendiri Terhadap Gaya Membuat Keputusan Dalam Kalangan Pelajar. PhD thesis, Universiti Sains Malaysia.

Musa, Mohamad Zain and Mat Zain, Farid and Abdullah, Fatimah (2011) Perubahan dan Kesinambungan: Isu Pendidikan Masyarakat Melayu-Cam di Kemboja / Mohamad Zain Musa, Farid Mat Zain dan Fatimah Abdullah. Akademika.

Yaacob, Ismail (2015) Kecekapan Pengurusan Kelas Pendidikan Jasmani Dalam Kalangan Guru Praperkhidmatan / Ismail Yaacob. PhD thesis, Universiti Sains Malaysia..

Zulkifli, Wan and Yusof, Nasruddin and Umar, Azizi and Muslim, Nazri and Alias, Jamsari (2014) Peranan fatwa sebagai medium penyebaran maklumat dalam menangani permasalahan agama masyarakat Islam di Terengganu / Wan Zulkifli, Nasruddin Yunos, Azizi Umar, Nazri Muslim dan Jamsari Alias. Peranan fatwa sebagai medium penyebaran maklumat dalam menangani permasalahan agama masyarakat Islam di Terengganu.

Monograph

Omar, Rozeyta and Abu Bakar, Suaibah and Md. Ali, Azlah (2003) Iktibar Pencerobohan ke Atas Iraq : Kewajaran Memperkasa Perpaduan Melayu / Rozeyta Omar, Suaibah Abu Bakar, Azlah Md. Ali. Working Paper. Universiti Teknologi Malaysia.

Conference or Workshop Item

Ayob, Aminah (2005) Pendidikan : masalah pelajar Melayu Pulau Pinang / Aminah Ayob. In: Kolokium Kebangsaan Melayu Pulau Pinang.

Aziz, Sohaimi Abdul (2002) Kesusasteraan kebangsaan Malaysia : cabaran globalisasi / Sohaimi Abdul Aziz. In: "Persidangan Teori dan Pemikiran Melayu" di Tanjung Balai Karimun, Indonesia, 12-14 Dis. 2002".

Hj. Ahmad, Prof. Dato' Dr. Husein (2014) Pemerkasaan pendidikan Melayu dalam era transformasi ke arah penerobosan global : isu dan cabaran / Prof. Dato' Dr. Husein Hj. Ahmad. In: Persidangan Kebangsaan Kecemerlangan Melayu, 2-3 Dis 2014, Petaling Jaya.

Mahamod, Zamri (2015) Bahasa melayu dalam konteks pendidikan di Malaysia: isu dan cabaran / Zamri Mahamod. In: Seminar International Program Studi Bahasa Indonesia.

Nik Hassan, Nik Abdul Rakib (2010) Cabaran pendidikan Melayu global / Nik Abdul Rakib Nik Hassan. In: Seminar Pendidikan Melayu Antarabangsa, 29-31 Mac 2010, Kangar, Perlis.

Book

., Jawatankuasa Kongres Pendidikan Melayu (2001) Laporan Kongress Pendidikan Melayu : proceedings of the ... held on September 1-2, 2001 / Jawatankuasa Kongres Pendidikan Melayu. Jawatankuasa Kongres Pendidikan Melayu, Kuala Lumpur. ISBN 9832289122

A. Rashid, Noriati (2010) Guru dan cabaran semasa / Noriati A. Rashid. Siri pendidikan guru . Oxford Fajar, Shah Alam, Selangor. ISBN 9789834509781

Ab. Rahman, Ab Rashid. (1995) Bahasa Melayu : bahasa dalam komunikasi dan proses komunikasi. Dinamika guru : siri pendidikan Longman . Petaling Jaya : Longman Malaysia, 1995.. ISBN 9837403977

Abd. Hamid, Amida (2004) Persoalan Dendam Dalam Sastera Melayu. Penerbit Universiti Malaya, Kuala Lumpur. ISBN 983100230X

Abdul Latif, Haji Gapor. (2002) Pembudayaan Internet dalam pendidikan Melayu. Universiti Malaya.

Aminah, Ayob (2005) Pendidikan : masalah pelajar Melayu Pulau Pinang. Universiti Malaya.

Anuar, Azman Selamatkan pendidikan Melayu / Azman Anuar. Utusan Malaysia.

Atan, Long (1979) Sumbangan guru Melayu kepada pendidikan. Universiti Malaya.

Azlina, Mohd. Yazid (2001) Mobiliti pendidikan : kajian kes guru-guru Melayu di Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya melalui pendidikan jarak jauh. Universiti Malaya.

Azman, Wan Chik. (1980) Drama Melayu melalui sistem pendidikan / Azman Wan Chik. Universiti Malaya.

Deresah, Lahom (2002) Penggunaan teknologi pendidikan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Universiti Malaya.

Hashim, Hashim (2008) Hati budi Melayu: pengukuhan menghadapi cabaran abad ke-21 / Hashim Haji Musa. Penerbit Universiti Putera Malaysia, Serdang, Selangor. ISBN 9789675026478

Isahak, Haron. (1993) Permodenan dan pendidikan masyarakat Melayu. Universiti Malaya.

Kamaruz-Zaman, Abdul Hamid. (1966) Pendidikan agama Islam di-kalangan masharakat Melayu, Kampong Sungai Sumun : satu tinjauan tentang usaha-usaha yang di-jalankan dalam malaksanakan pendidikan agama Islam di-kalangan anggota masharakat Melayu kampong. Universiti Malaya.

Long, Juriah (2002) Pendidikan Bahasa Melayu : antara hasrat dengan pelaksanaan / Juriah Long. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.

Mahat, Mohd Azam (2009) Guru pendidik, pengajar atau pendakwah? / Mohd Azam Mahat. Karisma. ISBN 9789831954669

Marzuki, Shahril and Som, Habib Mat (1999) Isu pendidikan di Malaysia : sorotan dan cabaran / Shahril @ Chari Marzuki, Habib Mat Som. Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, Seri Kembangan.

Mohamad, Suzalie and Institut Kefahaman Islam, Malaysia (2003) Memahami isu-isu pendidikan Islam di Malaysia / Suzalie Mohamad. Institut Kefahaman Islam Malaysia, Kuala Lumpur. ISBN 9789832718000

Mohd. Nazri, Ahmad Jabar (1979) Asas Melayu dalam perkembangan muzik pendidikan. Universiti Malaya.

Mohd. Tajudin, Abdul Rahman. (1996) Penyelidikan pendidikan : kontrak sosial ke arah meningkatkan martabat bahasa Melayu / Mohd Tajudin Abdul Rahman. Universiti Malaya.

Musa, Hashim (1994) Falsafah bahasa Melayu : beberapa aspek kajian / oleh Hashim Musa. DJ Gemilang Sdn. Bhd.,, Petaling Jaya :. ISBN 9839194003

Noor Azlina, Ali (2008) Sikap dan kefahaman golongan Melayu kelas pertengahan terhadap pendidikan agama : kajian kes di Kuala Terengganu, Terengganu. Universiti Malaya.

Nordi, Achie (2003) Akhbar Melayu perjuangan di Sarawak / Nordi Achie. Penerbit Universiti Malaya, Kuala Lumpur. ISBN 9831001753

Omar, Mohd. Hashim (2003) Nilai-nilai Melayu dalam pendidikan. Universiti Malaya.

Rahman, Shaari, 1949- (1996) Pengajaran kesusasteraan Melayu : pengalaman di Fakulti Pendidikan / Rahman Shaari. Universiti Malaya.

Ramly, Ishak (2003) Teknik mengajar sastera : buku pegangan untuk guru-guru bahasa dan kesusasteraan Melayu / Ishak Ramly. Siri Pendidikan Bahasa . PTS Publications & Distributors, Bentong, Pahang. ISBN 9831923499

Rashid, Faridah Abdul (2010) Cabaran penyelidikan dan pendidikan dalam era digital / Faridah Abdul Rashid. Siri syarahan umum pelantikan profesor 2009 . Penerbit Universiti Sains Malaysia,, Pulau Pinang :. ISBN 9789838614610

Rokimin, Misran (2006) Isu pendidikan & pembangunan insan menerusi novel / Misran Rokimin. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. ISBN 9679427781

Rosidah, Abdul Rahman. (2002) Pendidikan dan pekerjaan orang Melayu : satu kajian kes di Rumah Panjang KTM, Pantai Dalam, Kuala Lumpur. Universiti Malaya.

Rosnani, Suni (2004) Pendidikan sastera Melayu di Singapura= Malay literature education in Singapore. Universiti Malaya.

Saad, Ibrahim (1990) Perubahan pendidikan di Malaysia : satu cabaran / Ibrahim Saad. Dewan Bahasa dan Pustaka,, Kuala Lumpur :. ISBN 9836214496

Sidin, Robiah (2000) Pembangunan, pendidikan dan wanita di Malaysia : cabaran perancangan / Robiah Sidin. Syarahan perdana (Universiti Kebangsaan Malaysia) . Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. ISBN 9679424758

Sulaiman, Tajularipin and Wan Ali, Wan Zah (2008) Memperkasakan pendidikan negara : isu & cabaran /. Penerbit Universiti Putra Malaysia, Serdang.

Syed Hassan, Syed Najmuddin (2013) Kecerdasan emosi anak, ibu bapa dan pendidik yang cemerlang / Syed Najmuddin Syed Hassan. Penerbit Universiti. ISBN 9789670257181

Syed Muhammad, Dawilah al-Edrus. (2005) Pendidikan awal Melayu Pulau Pinang : wacana ketamadunan dan jati diri. Universiti Malaya.

Tajul Ariffin, Noordin (1990) Pendidikan bahasa : ke arah pembinaan budaya berbahasa Melayu = (Language education: towards the construction of a Malay speaking culture). Universiti Malaya.

Thesis

Abd Ghani, Zamrudah (2001) Jenis-jenis pendidikan dalam pantun dan peranannya sebagai media pendidikan dalam masyarakat melayu tradisional / Zamrudah Abd Ghani. Other thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Rozali, Nur Diana (2014) Kajian tentang sistem pendidikan di Malaysia dalam usaha negara untuk meningkatkan prestasi akademik pelajar Melayu / Nur Diana Binti Rozali. Other thesis, Universiti Utara Malaysia.

This list was generated on Tue Jun 28 01:22:14 2022 +08.