Items where Subject is "ASAL-USUL MELAYU : SUMBER GENETIK > Budaya"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Pengarang | Jenis Bahan
Number of items at this level: 72.

Article

Abdullah, Fatimah and Musa, Mohamad Zain and Mat Zain, Farid (2010) Perkahwinan dan keluarga dalam masyarakat Cam / Fatimah Abdullah, Mohamad Zain Musa dan Farid Mat Zain. SARI: Jurnal Alam dan Tamadun Melayu, 28 (2). pp. 155-173. ISSN 0127-2721

Adam, Ramlah (1993) Pembentukan kerakyatan Persekutuan Tanah Melayu, 1946-1956 dan kesannya kepada kedudukan politik orang Melayu / Ramlah Adam. Malaysia Dari Segi Sejarah, 21. pp. 1-21. ISSN 0126-7655

Ayub, Fairuz Izyana (2015) Bangsa Melayu keturunan Orang Asli asal / Fairuz Izyana Ayub. Utusan Malaysia. (In Press)

Hermayulis and Hernadewita and Frengki Hardian (2016) Transformasi Nilai Sistem Matrilineal Minangkabau dalam Penempatan Masyarakat Minang di Negeri Sembilan, Malaysia / Hermayulis, Hernadewita & Frengki Hardian = The Transformation of Cultural Values in Minangkabau Matrilineal System among Minang Settlement in Negeri Sembilan, Malaysia / Hermayulis, Hernadewita & Frengki Hardian. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman) = International Journal of the Malay World and Civilisation (Iman), 4 (1). pp. 3-14. ISSN 2289-4268

Hussin, Haziyah (2004) Orang Melayu Kelantan dari sudut budaya dan perspektif sejarah lampau / Haziyah Hussin. JEBAT : Malaysian Journal of History, Politics and Strategic Studies (Volume 36, 2009, Pages 41 to 61), 31. pp. 15-38. ISSN 0126-5644

I., Rejab F. (2006) Sejarah asal usul, penciptaan gelaran, lambang bendera dan lagu negeri Perlis / Rejab F.I. Jurnal Warisan Indera Kayangan. ISSN 1394-2212

Iszahanid, Hafizah (2014) Melayu bukan dari Taiwan, Yunan / Hafizah Iszahanid. Berita Harian. (In Press)

Khoo, Kay Kim (1971) Latar belakang sejarah masharakat India dan China di Tanah Melayu / Khoo Kay Kim. Jebat: Malaysian Journal of History, Politics and Strategic Studies, 01. pp. 14-23. ISSN 2180-0251

Lee, Yok Fee (2011) Identiti harian dalam subjektiviti cina Malaysia / Lee Yok Fee. Jurnal Terjemahan Alam & Tamadun Melayu, 2 (2). pp. 68-87. ISSN 2180-043X

Mat, Shukor (2010) Asal usul orang Melayu di Kepulauan Melayu dan orang Melayu Perlis / Shukor Mat. Jurnal Warisan Indera Kayangan. pp. 13-16. ISSN 1394-2212

Mohamad Zain, Shaharir (2003) Penyebaran orang rumpun Melayu Pra-Islam dan perkembangan Tulisan Bahasa Melayu / Shaharir Mohamad Zain. SARI: Jurnal Alam dan Tamadun Melayu, 21. pp. 129-149. ISSN 0127-2721

Mohamed, Noriah and Yusoff, Omar (2010) Tinjauan identiti dan bahasa hibrid dalam kalangan Samsam, Baba Nyonya dan Jawi Peranakan di Utara Semenanjung Malaysia / Noriah Mohamed dan Omar Yusoff. SARI: Jurnal Alam dan Tamadun Melayu, 28 (2). pp. 35-61. ISSN 0127-2721

Mohd Yusoff, Yuszaidy and Ahmad, Mohamad Nazri and Omar Din, Mohamed Anwar (2009) Laporan kajian warisan Orang Kuala : kajian kes di Batu Pahat dan Pontian, Johor / Yuszaidy Mohd Yusoff, Mohamad Nazri Ahmad dan Mohamed Anwar Omar Din. Jurnal Melayu, 4. pp. 143-160. ISSN 1675-7513

Omar Din, Mohamed Anwar (2011) Asal usul orang Melayu : menulis semula sejarahnya (The Malay origin : rewrite its history) / Mohamed Anwar Omar Din. Jurnal Melayu, 7. pp. 1-82. ISSN 1675-7513

Rofil, Lily El Ferawati and Md Syed, Md Azalanshah and Hamzah, Azizah (2015) "Jadi Melayu" : televisyen dan pembentukan identiti wanita kuturunan Jawa di Malaysia / Lily El Ferawati Rofil, Md Azalanshah Md Syed dan Azizah Hamzah. Jurnal Komunikasi Malaysian Journal of Communication. pp. 41-58.

Samat, Talib (2015) Bukti kewujudan Melayu sebelum tahun 1786 / Talib Samat. Utusan Malaysia. (In Press)

Tan, Soon Guan (1978) Tanda-tanda genetik Orang Asli dan Bangsa-Bangsa Bumiputera Sabah, Sarawak dan Brunei. Kumpulan-kumpulan darah dalam tiga bangsa terbesar di Malaysia dan Singapura: suatu penyusunan data / Tan Soon Guan. Pertanika, 1 (2). pp. 86-96. ISSN 0126-6128

Teguh Widodo, Sahid and Yussof, Nuraini and Dzakiria, Hisham (2010) Nama orang Jawa : kepelbagaian unsur dan maknanya / Sahid Teguh Widodo, Nuraini Yussof dan Hisham Dzakiria. SARI: Jurnal Alam dan Tamadun Melayu, 28 (2). pp. 259-277. ISSN 0127-2721

Wan Teh, Wan Hashim (2015) Asal Mula Kesultanan Perak / Profesor Emeritus Datuk Dr. Wan Hashim Wan Teh. Utusan Malaysia. (In Press)

Yaacob, Che Mohd Aziz (2012) Asimilasi bangsa Melayu di Patani: keberkesanan dasar dan survival budaya minoriti / Che Mohd Aziz Yaacob. Jebat: Malaysian Journal of History, Politics and Strategic Studies, 39 (1). pp. 97-123. ISSN 2180-0251

Yaapar, Md. Salleh Peri nama, asal usul dan identiti Melayu : ke arah pencerahan yang dinantikan / Prof. Dato’ Seri Dr. Md. Salleh Yaapar. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Zakaria, Idris (2012) Islam Dan Falsafahnya Dalam Kebudayaan Melayu / Idris Zakaria. Jurnal Hadhari: An International Journal. pp. 91-108. ISSN 1985-6830

Monograph

Likin, Soijah (2009) Kelestarian Budaya Orang Melayu Keturunan Jawa dan Perdamaian : Kajian Kes di Pontian Johor / Soijah Likin. Project Report. Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang.

Nik Yaacob, Nik Rosila Pembinaan identiti diri bangsa Melayu : dari perspektif pendidikan psikososial / Nik Rosila Nik Yaacob. Working Paper. Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang.

Conference or Workshop Item

Abd Hamid, Hashim (2000) Jati diri bangsa pembinaan dan kekembalian Islam Brunei / Dr. Haji Hashim Haji Abd Hamid. In: Konvensyen Dunia Melayu Dunia Islam 18-21 Oktober 2000, 18-21 Oktober 2000, Jakarta.

Abdul Aziz, Abdul Rahman (2004) Pembangunan etos budaya etnik Melayu mengharungi pemodenan / Prof. Madya Dr. Abdul Rahman Abdul Aziz. In: Seminar Antarabangsa Nilai dalam Komuniti Pasca Modenisme (SIVIC 2004), 4-6 September 2004, Hotel City Bayview Langkawi.

Abdul Hamid, Solahuddin and Mahmad, Muhamad Amar and Dahaman@Dahlan, Mohd Akram (2014) Memahami kosmologi Tamadun Melayu: Iktibar kepada proses transformasi sosio-ekonomi bangsa / Solahuddin Abdul Hamid, Mohd Akram Dahaman@Dahlan dan Muhamad Amar Mahmad. In: 23rd International Conference of Historians of Asia 2014 (IAHA2014), 23 - 27 August 2014, Alor Setar, Kedah, Malaysia.

Abu Bakar, Abd. Latiff (2000) Silaturrahim Generasi Muda melalui perkampungan belia Melayu sedunia / Datuk Dr. Abd. Latiff Abu Bakar. In: Konvensyen Dunia Melayu Dunia Islam (KDMDI), 18 - 21 Oktober 2000, Melaka.

Agus, Azlina (2000) Jaringan Business Dunia Melayu Dunia Islam / Business Network in Malay as Islamic World / Hajah Azlina Agus. In: Konvensyen Dunia Melayu Dunia Islam (KDMDI), 18 - 21 Oktober 2000, Melaka.

Ahmad, Safawi (2000) Membina jaringan dunia Melayu (Singapura) / Haji Safawi Ahmad. In: Konvensyen Dunia Melayu Dunia Islam (KDMDI), 18 - 21 Oktober 2000, Melaka.

Alfian, Teuku Ibrahim (2001) Sejarah dan Jatidiri Melayu (Indonesia) / Prof. Dr. Teuku Hj. Ibrahim Alfian. In: Konvensyen Dunia Melayu Dunia Islam (KDMDI), 18 - 21 Oktober 2000, Melaka.

Aswin, Aspar (2000) Perhubungan silaturrahim Kalimantan Barat dengan dunia Islam / H. Aspar Aswin. In: Konvensyen Dunia Melayu Dunia Islam (KDMDI), 18 - 21 Oktober 2000, Melaka.

Azad, Mohammed Kh. (2000) Entered Persian vocabularies into Bahasa Melayu / Mohammed Kh. H. Azad. In: Konvensyen Dunia Melayu Dunia Islam (KDMDI), 18 - 21 Oktober 2000, Melaka.

Effendy, Tenas (2000) Mengarahkan kebudayaan untuk persebatian Melayu Ukhwah Islamiah / Bapak Tenas Effendy. In: Konvensyen Dunia Melayu Dunia Islam (KDMDI), 18 - 21 Oktober 2000, Melaka.

Kling, Zainal (2000) Arah perkembangan kebudayaan dunia Melayu dan dunia Islam / Prof. Datuk Zainal Kling. In: Konvensyen Dunia Melayu Dunia Islam (KDMDI), 18 - 21 Oktober 2000, Melaka.

Lomodog, Putri Nasrodin C. (2000) Silaturrahim Generasi Muda melalui perkampungan belia Melayu sedunia (Filipina)/ YM Prof. Putri Nasrodin C. Lomodog. In: Konvensyen Dunia Melayu Dunia Islam (KDMDI), 18 - 21 Oktober 2000, Melaka.

Lyne, Fareeth (2000) Islamic and Malay Identity as experienced in Sri Lanka / Tuan Fareeth Lyne. In: Konvensyen Dunia Melayu Dunia Islam (KDMDI), 18 - 21 Oktober 2000, Melaka.

Noor, Ismail (2000) Bagaimana mempertingkatkan martabat Melayu melalui jaringan media / Dr. Hj. Ismail Noor. In: Konvensyen Dunia Melayu Dunia Islam (KDMDI), 18 - 21 Oktober 2000, Melaka.

Othman, Yazid (2000) Jaringan Media Dunia Melayu Islam / Yazid Haji Othman. In: Konvensyen Dunia Melayu Dunia Islam (KDMDI), 18 - 21 Oktober 2000, Melaka.

Raja Samah, Raja Roslan (2000) Silaturrahim Generasi Muda melalui perkampungan belia Melayu sedunia (Malaysia) / YM Dato' Raja Roslan B. Raja Samah. In: Konvensyen Dunia Melayu Dunia Islam (KDMDI), 18 - 21 Oktober 2000, Melaka.

Ramli, Tajuddin (2000) Jaringan Perhubungan Ekonomi Dunia Melayu Dunia Islam / Tan Sri Tajuddin Ramli. In: Konvensyen Dunia Melayu Dunia Islam (KDMDI), 18 - 21 Oktober 2000, Melaka.

Ronaivoson, Muhammad Taib (2000) Islam in Madagascar reviving the Malay Network / Muhammad Taib Ronaivoson. In: Konvensyen Dunia Melayu Dunia Islam (KDMDI), 18 - 21 Oktober 2000, Melaka.

Selhi, Abdul Hamid (2000) Fostering networking between Algeria and Malaysia / Abdul Hamid Selhi. In: Konvensyen Dunia Melayu Dunia Islam (KDMDI), 18 - 21 Oktober 2000, Melaka.

Sulaiman, Abdullah and Abdullah, Mohd. Akbal (2005) Kenali kami : kajian terhadap gaya hidup masyarakat Orang Asli di laluan rentasan antara Tanah Rata, Cameron Highlands / Abdullah Sulaiman dan Mohd. Akbal Abdullah. In: Seminar Za'ba Mengenai Alam Melayu II, 22-24 Februari 2005, Hotel Prince and Residence, Kuala Lumpur.

Teo, Kok Seong (2005) Persepsi masyarakat Melayu Kelantan dalam bahasa dan budaya Cina peranakan Kelantan / Teo Kok Seong. In: Seminar Za'ba Mengenai Alam Melayu II, 22-24 Februari 2005, Hotel Prince and Residence, Kuala Lumpur.

Book

Mariappan, Kntayya and Porodong, Paul, eds. (2012) Murut & pelbagai etnik kecil lain di Sabah / penyunting Kntayya Mariappan, Paul Porodong. Siri Etnik Sabah . Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, Kuala Lumpur. ISBN 9789830688619

Md. Nor, Mohd. Yusof, ed. (1984) Salasilah Melayu dan Bugis / diusahakan oleh Mohd. Yusof Md. Nor. Siri Kajian Sastera Fajar Bakti . Penerbitan Fajar Bakti, Petaling Jaya. ISBN 9679331059

A. Sani, Rustam (1993) Melayu baru dan bangsa Malaysia: tradisi cendekia dan krisis budaya / Rustam A. Sani. Utusan, Kuala Lumpur. ISBN 9676104078

Abdul Murad, Mohd Hazim Shah (2009) Sains, agama dan budaya di alam Melayu : wacana sejarah dan falsafah sains / Mohd Hazim Shah Abdul Murad. Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka. ISBN 9789834602789

Ahmad, Ismail (1999) Pengangkutan Di Air Dalam Budaya Melayu / Ismail Ahmad. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836264876

Ahmad Jelani, Halimi (2011) Isu-isu terpilih sejarah alam Melayu sumbangsih. Penerbit UTHM, Batu Pahat. ISBN 9789675457579

Ali, Roslan (2007) Pembangunan kerohanian dan refleksi budaya masyarakat Melayu/ Roslan Ali, Norsiah Fauzan. Universiti Malaysia Sarawak, Kota Samarahan. ISBN 9839257617

Ali, Syed Husin (1979) Orang Melayu:masalah dan masa depannya/ Syed Husin Ali. ADABI, Kuala Lumpur.

Awang Pawi, Awang Azman (2014) Wajah Melayu Sarawak : rampaian ilmu budaya / Awang Azman Awang Pawi. Institut Pengajian Asia Timur, Universiti Malaysia Sarawak, (UNIMAS), Universiti Malaysia Sarawak, (UNIMAS). ISBN 978-967-5418-40-2

Badawi, Muhammad Zaki (1978) Latar belakang kebudayaan penduduk-penduduk di Tanah Melayu : bahagian kebudayaan Islam / Muhammad Zaki Badawi. Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Haji Othman, Mohd. Aris (1985) Identiti etnik Melayu / Mohd. Aris Haji Othman. Siri Kemasyarakatan Fajar Bakti . Fajar Bakti, Petaling Jaya. ISBN 9679333485

Kling, Zainal (1977) Masyarakat Melayu Antara Tradisi Dan Perubahan / disunting oleh Zainal Kling. Utusan, Kuala Lumpur.

M., Rajantheran (1999) Sejarah Melayu : Kesan hubungan kebudayaan alam Melayu dan India / M.Rajantheran. Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836260102

Mat, Naapie (2004) Pemikiran Penyair Melayu. Karisma Publications, Shah Alam, Selangor. ISBN 9831950577

Md, Shah (2009) Buana Melayu. Siri pengetahuan am, 4 . Skudai Pustaka Ewan, Sintok. ISBN 9789675244001

Mohamad, Maznah (2011) Melayu : The Politics, Poetics, and Paradoxes of Malayness / edited by Maznah Mohamad and Syed Muhd. Khairudin Aljunied. NUS Press, Singapore. ISBN 9789971695552

Muhd. Mansur, Abdullah (1984) Kesusasteraan Melayu Klasik (tumpuan kepada prosa). Sastera, 2 . Tratra Publishing & Trading Sdn. Bhd., Kuala Lumpur.

Norazit, Selat (1996) Urban survival: the Malays of Muar / Norazit Selat. Yayasan Penataran Ilmu, Kuala Lumpur. ISBN 9839851101

Osman, Mohd Taib (1988) Kebudayaan Melayu Dalam Beberapa Persoalan / Mohd Taib bin Osman. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836200126

Othman, Mohammad Redzuan (2009) Setengah abad hubungan Malaysia-Indonesia / Mohammad Redzuan Othman. Arah Pendidikan, Shah Alam. ISBN 9789673231546

Rejab, F.I (2011) Biografi Tokoh Budaya Negeri Perlis (1) / REjab F.I. Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan, Kuala Lumpur. ISBN 978-967-5552-11-3

Saat, Ishak (2012) Politik & masyarakat Melayu Perak / Ishak Saat. Penerbit UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Johor. ISBN 9789670468075

Swettenham, Frank (2003) Perihal Orang Melayu / Frank Swettenham ; penterjemah, Zubaidah Ibrahim. Penerbit Universiti Malaya, Kuala Lumpur. ISBN 9831001451

Tugang, Noria (2014) Pua : identiti dan budaya masyarakat Iban / Noria Tugang. Penerbit Universiti Malaysia Sarawak, Kota Samarahan, Sarawak. ISBN 978-967-5527-73-9

Wan Teh, Wan Hashim (2012) Rumpun Melayu: Teori migrasi dan diaspora / Wan Hashim Wan Teh. Siri Syarahan Umum . Penerbit USIM, Bandar Baru Nilai. ISBN 9789670393650

Thesis

Tan, Hock Seng (1984) Asal-usul dan kebudayaan orang-orang Baba-Nyonya / Tan Hock Seng. Other thesis, Maktab Perguruan Lembah Pantai.

Book Section

Omar, Rozeyta and Atoma, Paimah (2009) Pluraliti budaya dan etnik di alam Melayu zaman awal / Rozeyta Omar dan Paimah Atoma. In: Hubungan Etnik di Malaysia: Perspektif, Teori dan Praktik. Penerbit UTM Press, Skudai, Johor, pp. 55-70. ISBN 978-983-52-0724-2

This list was generated on Fri Dec 3 20:59:03 2021 +08.