Items where Division is "Ekonomi Melayu" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Pengarang | Jenis Bahan | No Grouping
Jump to: A | B | H | I | K | P | R | S | T | Y
Number of items: 21.

A

Abdillah, Kiky Kirina and Sulehan, Junaenah (2015) Kemunduran sosioekonomi dan penyisihan sosial komuniti Bumiputera di Bandaraya Kuching: kajian kes di Kampung Kudei Baru dan Kampung Sinar Budi Baru Batu Kawa / Kiky Kirina Abdillah, Junaenah Sulehan. Geografia: Malaysian Journal of Society and Space, 11 (13). pp. 131-141. ISSN 2180-2491

Abdul Manaf, Azima and Lyndon, Novel and Selvadurai, Sivapalan and Hussain, Mohd Yusof and Ramli, Zaimah and Md Sum, Sarmila and Saad, Suhana and Jaafar, Mokhtar and Mat Jali, Mohd Fuad (2015) Faktor penghalang pembangunan tanah rizab Melayu / Azima Abdul Manaf et al. Geografia: Malaysian Journal of Society and Space, 11 (8). pp. 100-109. ISSN 2180-2491

Azeem Fazwan, Ahmad Farouk (2015) The failure to take off: the case of Bahagian Penyelarasan dan Pembangunan Bumiputera Pulau Pinang / Azeem Fazwan Ahmad Farouk. Akademika, 85 (1). pp. 3-12. ISSN 0126-5008

B

Baharum, Zainun Abidin and Awang Besar, Junaidi and Ghazali, Abdullah Zakaria (2015) Dinamik ikon dalam pembentukan ruang pembangunan: sumbangan Tun Ghafar Baba kepada pembangunan sosio-ekonomi Malaysia / Zainun Abidin Baharum, Junaidi Awang Besar, Abdullah Zakaria Ghazali. Geografia: Malaysian Journal of Society and Space, 11 (1). pp. 53-61. ISSN 2180-2491

Buang, Amriah (2015) Wanita Perpatih dan keusahawanan di Negeri Sembilan: suatu tinjauan geografi sejarah / Midawati, Amriah Buang. Geografia: Malaysian Journal of Society and Space, 11 (2). pp. 43-54. ISSN 2180-2491

Buerah, Tunggak and Zoolhilmi, Ahmed (2015) Pengaruh faktor latar belakang terhadap orientasi sikap keusahawanan dalam kalangan usahawan belia bumiputera Muslim / Buerah Tunggak, Zoolhilmi Ahmed. Akademika, 85 (2). pp. 29-49. ISSN 0126-5008

H

Harun, Yaacob and Muhamad, Norhana (2015) Prosiding Persidangan Kebangsaan Kecemerlangan Melayu II (Ekonomi Melayu) yang telah berlangsung pada 25-26 November 2015 di Hotel Armada, Petaling Jaya, Selangor / editors: Yaacob Harun dan Norhana Muhamad. Pusat Kajian Kecemerlangan Melayu, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. ISBN 97899671248959 (Submitted)

Hassan, Abdullah (2015) Keupayaan bahasa Melayu dalam bidang ekonomi / Prof. Emeritus Abdullah Hassan. In: Persidangan Kebangsaan Kecemerlangan Melayu (2015 : Petaling Jaya), 25-26 Nov 2015, Petaling Jaya. (Unpublished)

I

Iqbal, Uqbah and Hussin, Nordin and Seman, Ahmad Ali (2015) ********************STUDENT PRACTICAL********************Sejarah perkembangan ekonomi Semenanjung Tanah Melayu dan sifat ekonomi masyarakat Melayu era pra-kolonial / Uqbah Iqbal,...et.al. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (IMAN), 3 (2). pp. 95-119. ISSN 2289-1706 (Unpublished)

Issuing body, Majlis Tindakan Ekonomi Melayu Bersatu Berhad (MTEM) (2015) Laporan sidang meja bulat industri padi dan beras negara : "bantu petani, perkemas industri, perkasa ekonomi."/ Majlis Tindakan Ekonomi Melayu, issuing body. Majlis Tindakan Ekonomi Melayu Bersatu Berhad (MTEM). (Submitted)

K

Khalil, Abdul Wahab (2015) Kelas menengah Melayu : kaya dalam kepapaan / Abdul Wahab Khalil. Nasir Hamat Publisher, Ampang, Selangor. ISBN 9789675528019

Kling, Zainal (2015) Transformasi budaya dan pembangunan ekonomi Melayu / Prof. Datuk Dr. Zainal Kling. In: Persidangan Kebangsaan Kecemerlangan Melayu, 25-26 Nov 2015, Petaling Jaya. (Unpublished)

P

Peter Ballak, Narrarosa (2015) Kegiatan ekonomi di wilayah british borneo menjelang abad ke 19 / Narrarosa Peter Ballak, Mohd. Samsudin. In: Seminar Antarabangsa Ke 4 Arkeologi, Sejarah dan Budaya di Alam Melayu. (Unpublished)

Pusat Bahasa Moden & Sains Kemanusiaan,Universiti Malaysia Pahan, Pusat Bahasa Moden & Sains Kemanusiaan (2015) Persidangan zakat dalam pembangunan ekonomi : peringkat kebangsaan 2015 : National conference on zakat and economic development 2015 (NCOZ) 2015 , 1 Jun 2015, Hotel MS Garden, Kuantan / anjuran Pusat Bahasa Moden & Sains Kemanusiaan,UMP ; penaja, Majlis Ugama Islam Dan Adat Resam Melayu Pahang ... [et al.]. In: Persidangan Zakat Dalam Pembangunan Ekonomi ( 2015 : Hotel MS Garden, Kuantan), 1 Jun 2015, Hotel MS Garden, Kuantan.

R

Razali, Mohd Izuan (2015) Reaksi petani Melayu di Negeri Johor terhadap sistem ekonomi kapitalisme kolonial British / Mohd Izuan Razali. In: Seminar Antarabangsa Arkeologi, Sejarah dan Budaya di Alam Melayu, 25-26 Nov 2015, Langkawi.

S

Salahudin, Afiqah and Ramli, Mohd Anuar (2015) Isu-isu halal dalam produk berasaskan daging / Afiqah Salahudin & Mohd Anuar Ramli. Prosiding Seminar Fiqh Semasa (SeFis)2015, 10 Jun 2015, Dewan Kuliah Utama, Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah (FPQS), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)..

Saripah, Osman and Mariney, Mohd. Yusoff (2015) Faedah pemberian insentif ekonomi kepada penduduk berpendapatan rendah / Saripah Osman dan Mariney Mohd. Yusoff. In: Persidangan Kebangsaan Kecemerlangan Melayu, 25-26 November 2015, Kuala Lumpur.

Shyue, Chuan Chong and Suhaili, Alma’amun and Bik, Kai Sia (2015) Bequest motives among older Malays in Selangor / Shyue Chuan Chong, Suhaili Alma’amun, Bik Kai Sia. Jurnal Ekonomi Malaysia, 49 (2). pp. 17-26. ISSN 0126-1962

Siti Marziah, Zakaria and Nor Ba'yah, Ab Kadir and Nasrudin, Subhi and Khaidzir, Ismail (2015) Peramal kepuasan hidup wanita Melayu pertengahan umur bekerjaya di Hulu Langat, Selangor / Siti Marziah Zakaria, Nor Ba'yah Ab Kadir, Nasrudin Subhi, Khaidzir Ismail. AKADEMIKA, 85 (2). pp. 45-53. ISSN 0126-5008

T

Terano, Rika and Fujimoto, Akimi (2015) The changing structure of farm householdeconomy in Malay rice-growing villages / Rika Terano and Akimi Fujimoto. Pertanika Journals Social Sciences & Humanities, 23. pp. 23-38. ISSN 0128-7702

Y

Yaakub, Muhamadul Bakir and Othman, Khatijah (2015) Konsep pembangunan ekonomi Islam mampan berorientasikan dinamika pengurusan ilmu pengetahuan Islam / Hj. Yaakub, Muhamadul Bakir and Othman, Khatijah. Jurnal ILIM. pp. 15-39. ISSN 1985-5842

This list was generated on Mon Apr 15 23:20:14 2024 +08.