Polisi Repositori

Dasar Metadata untuk maklumat yang menerangkan item di repositori

 1. Sesiapa sahaja boleh mengakses metadata secara percuma.
 2. Metadata boleh digunakan semula dalam medium apa pun tanpa izin terlebih dahulu dengan syarat:
  • Pengenal pasti OAI atau pautan ke rekod metadata asal diberikan
  • Repositori Institusi UiTM dinyatakan
 3. Metadata tidak boleh digunakan kembali dalam medium apa pun untuk tujuan komersial tanpa izin rasmi.

Dasar Data untuk teks penuh dan item data penuh yang lain

 1. Sesiapa sahaja boleh mengakses item penuh secara percuma.
 2. Satu salinan item penuh boleh:
  • dihasilkan semula, dan dipaparkan atau dilakukan dalam format atau medium apa pun bagi tujuan penyelidikan atau kajian peribadi, pendidikan, atau bukan untuk keuntungan
 3. Item penuh tidak boleh dijual beli dalam format atau medium apa pun tanpa kebenaran rasmi pemegang hak cipta.
 4. Beberapa item penuh ditandakan dengan izin dan syarat hak yang berbeza.
 5. Repositori ini bukan penerbit; ia hanyalah arkib dalam talian.

Dasar Kandungan untuk jenis dokumen & set data yang dipegang 

 1. Ini adalah Repositori Khazanah Melayu yang dibangunkan oleh Perpustakaan UiTM
 2. Repositori Khazanah Melayu sebagai platform yang menyimpan semua jenis bahan berkaitan institusi Melayu.
 3. Repositori Khazanah Melayu merupakan gerbang pengumpulan hasil penulisan, penyelidikan, penerbitan, dokumentari dan lain-lain bentuk media cetakan dan penerbitan dari badan-badan kerajaan, NGO dan orang perseorangan samada dari dalam atau luar negara
 4. Item yang disimpan boleh merangkumi:
  • Bahan bercetak (buku, artikel dll.)
  • Bahan bukan bercetak (video, cd dll.)
 5. Item ditandakan secara individu dengan:
  • status penerbitan mereka.

Dasar Penyerahan mengenai pendeposit, kualiti & hak cipta

 1. Item hanya boleh didepositkan oleh anggota organisasi yang bertauliah, atau ejen yang diwakilinya.
 2. Pengarang hanya boleh menghantar karya mereka sendiri untuk mengarkibkan.
 3. Pentadbir hanya memeriksa item untuk pengecualian spam
 4. Kesahihan dan keaslian kandungan penyerahan adalah tanggungjawab penuh pendeposit.
 5. Sebarang pelanggaran hak cipta sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis / pendeposit.
 6. Sekiranya Repositori Khazanah Melayu menerima bukti pelanggaran hak cipta, item yang berkaitan akan segera dikeluarkan.

Dasar Pemeliharaan

 1. Bahan akan disimpan selama-lamanya.
 2. Repositori Khazanah Melayu akan berusaha memastikan kebolehbacaan dan kebolehcapaian yang berterusan.
 3. Repositori Khazanah Melayu sentiasa melaksanakan back-up fail sebagai amalan terbaik semasa.
 4. Sebab penarikan yang boleh diterima termasuk:
  • Pelanggaran hak cipta atau penipuan
  • Keperluan undang-undang dan pelanggaran yang terbukti
  • Keselamatan negara
  • Penyelidikan palsu
 5. Bahan yang ditarik tidak dihapus, tetapi dikeluarkan dari pandangan umum.
 6. Pengecam / URL item yang ditarik disimpan selama-lamanya.
 7. URL akan terus menunjuk pada petikan tombstone untuk mengelakkan pautan yang putus dan menyimpan sejarah item.
 8. Sekiranya Repositori Khazanah Melayu ditutup, pangkalan data akan dipindahkan ke arkib lain yang sesuai.