Objektif

Objektif Repositiri Khazanah Melayau adalah untuk:

  1. Mewujudkan gerbang utama pengumpulan bahan berkaitan dengan institusi Melayu/Alam Melayu
  2. Memastikan pengumpulan bahan institusi Melayu/Alam Melayu dijalankan secara intensif dan berterusan
  3. Mewujudkan platform kerjasama antara penyelidik dan institusi tempatan serta antarabangsa demi kepentingan meningkatkan bahan institusi Melayu/Alam Melayu
  4. Membangun koleksi Melayu dalam bentuk digital