Satu tinjauan awalan mengenai pembangunan sosio-ekonomi sebuah komuniti Melayu di bandar (Kampung Baru, Kuala Lumpur) / Mohd. Aris Haji OthmanOthman, Mohd. Aris (1983) Satu tinjauan awalan mengenai pembangunan sosio-ekonomi sebuah komuniti Melayu di bandar (Kampung Baru, Kuala Lumpur) / Mohd. Aris Haji Othman. In: Seminar Pembandaran dan Pembangunan Negara, 24-25 Oktober 1983, Bangi. (Unpublished)

Abstrak / Ringkasan / Sinopsis

Metadata

Sumber Maklumat: Pendeta Discovery University of Malaya, Call Number: HT169 M4SPPN
Taksonomi: EKONOMI MELAYU > Pembangunan Ekonomi Melayu
Bidang: Ekonomi Melayu
Tarikh Muatnaik: 26 Oct 2016 02:19
Kata Kunci: Ekonomi Melayu, sosio-ekonomi, Kampung Baru

Share

Statistics

Statistic details