Aspek sosio-ekonomi dan saiz keluarga : suatu kajian kes komuniti Melayu di Bandar Indera Mahkota II Kuantan, Pahang D. Makmur / Noraini bt. Md. Sam.Md. Sam, Noraini (1994) Aspek sosio-ekonomi dan saiz keluarga : suatu kajian kes komuniti Melayu di Bandar Indera Mahkota II Kuantan, Pahang D. Makmur / Noraini bt. Md. Sam. Technical Report. Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Abstrak / Ringkasan / Sinopsis

Metadata

Sumber Maklumat: Pendeta Discovery WebOPAC - University of Malaya, Call No.:G77 M41994 Norms
Taksonomi: Ekonomi Melayu > Kegiatan Ekonomi
Ekonomi Melayu > Pembangunan Ekonomi Melayu
Bidang: Ekonomi Melayu
Tarikh Muatnaik: 17 Oct 2016 08:02
Kata Kunci: sosio-ekonomi melayu

Share

Statistics

Statistic details