Prosiding Persidangan Antarabangsa Islam dalam Masyarakat Malaysia : sejarah, perkembangan dan cabaran masa hadapan yang berlangsung pada 5-6 Oktober 2010 di Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti MalayaFakulti Sastera dan Sains Sosial. Jabatan Sejarah, Universiti Malaya (2010) Prosiding Persidangan Antarabangsa Islam dalam Masyarakat Malaysia : sejarah, perkembangan dan cabaran masa hadapan yang berlangsung pada 5-6 Oktober 2010 di Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya. Jabatan Sejarah, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. ISBN 9789675148743

Abstrak / Ringkasan / Sinopsis

Metadata

Sumber Maklumat: Pendeta Discovery WebOPAC - University of Malaya Call No.:BP63 M4PAIMM
Taksonomi: Ekonomi Melayu > Sejarah Perkembangan
Bidang: Ekonomi Melayu
Tarikh Muatnaik: 17 Oct 2016 07:24
Kata Kunci: Sejarah Perkembangan dan Masa Hadapan Melayu

Share

Statistics

Statistic details