Kepelbagaian fonologi dialek-dialek Melayu / Asmah Hj. OmarOmar, Asmah (1991) Kepelbagaian fonologi dialek-dialek Melayu / Asmah Hj. Omar. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. ISBN 9836218238

Abstrak / Ringkasan / Sinopsis

Metadata

Sumber Maklumat: WebOPAC Perpustakaan Tun Abdul Razak
Taksonomi: Warisan Melayu > Bahasa > Dialek
Warisan Melayu > Bahasa
Bidang: Warisan Melayu
Tarikh Muatnaik: 24 Oct 2016 01:18
Kata Kunci: Bahasa Melayu, Dialek Melayu

Share

Statistics

Statistic details