Satu tinjauan muzikologi lagu Melayu asliNikko Mazlan, Chamil Arkhasa and Abdullah, Mohd Hassan and Arshad, Suflan Faidzal and Abdul Latif, Mohd Khair and Mohd Imam, Ramlan and Daud, Isyam Swardy (2020) Satu tinjauan muzikologi lagu Melayu asli. Jurai Sembah, 1 (2). pp. 14-26. ISSN 2716-5523

Abstrak / Ringkasan / Sinopsis

Metadata

Sumber Maklumat: Pejabat Karang Mengarang (UPSI Press)
Taksonomi: Warisan Melayu > Kesenian > Muzik > Jenis Muzik
Bidang: Warisan Melayu
Tarikh Muatnaik: 08 Mar 2023 09:13
Pautan Berkaitan:
Kata Kunci: Analisis dokumen; Lagu Melayu asli; Muzikologi; Muzik tradisional Malaysia; Pendidikan muzik

Share

Download

Filename: 5126.pdf

Description: pdf

Statistics

Statistic details