Kepupusan bahasa Jawa sebagai bahasa warisan Melayu : kajian kalangan remaja di Johor / Ahmad Nawawi Yaakob, Rafiaah AbuAhmad Nawawi, Yaakob and Rafiaah, Abu (2008) Kepupusan bahasa Jawa sebagai bahasa warisan Melayu : kajian kalangan remaja di Johor / Ahmad Nawawi Yaakob, Rafiaah Abu. BAHASA DAN PEMERKASAAN MASYARAKAT : SEMINAR ANTARABANGSA LINGUISTIK DAN PEMBUDAYAAN BAHASA MELAYU KE-4. pp. 91-96.

Abstrak / Ringkasan / Sinopsis

Metadata

Sumber Maklumat: OPAC Perpustakaan Negara Malaysia
Taksonomi: Warisan Melayu > Bahasa > Dialek
Warisan Melayu > Bahasa
Bidang: Warisan Melayu
Tarikh Muatnaik: 29 Sep 2022 06:52
Pautan Berkaitan:
Kata Kunci: Malay language, Dialects, Dialects Indonesia

Share

Statistics

Statistic details