Persidangan Antarabangsa Tamadun Melayu Kedua, 15-20 Ogos 1989, Kuala Lumpur, Malaysia : laporanUNSPECIFIED (1989) Persidangan Antarabangsa Tamadun Melayu Kedua, 15-20 Ogos 1989, Kuala Lumpur, Malaysia : laporan. In: Persidangan Antarabangsa Tamadun Melayu Kedua, 15-20 Ogos 1989, Kuala Lumpur, Malaysia.

Abstrak / Ringkasan / Sinopsis

Metadata

Sumber Maklumat: WebOPAC UTM, PSZ JB(DS523.4.M35 P373 1989)
Taksonomi: Ketamadunan Melayu > Kebudayaan
Ketamadunan Melayu > Sejarah
Ketamadunan Melayu > Warisan
Bidang: Ketamadunan Melayu
Tarikh Muatnaik: 20 Oct 2016 03:00
Kata Kunci: Bahasa dan Kesusasteraan,Sains dan Teknologi, Kesihatan Islam di Alam Melayu, Sejarah, Budaya & Warisan Alam Melayu

Share

Statistics

Statistic details