Masyarakat Muslim di Negara Brunei Darussalam: kajian mengenai isu dan cabaran dalam pemikiran Islam era globalisasi.Wan Ali, Prof Madya Dr Wan Zailan Kamaruddin and Ismail, Dr Ahmad Zuhdi (2009) Masyarakat Muslim di Negara Brunei Darussalam: kajian mengenai isu dan cabaran dalam pemikiran Islam era globalisasi. Borneo Research Journal,.

Abstrak / Ringkasan / Sinopsis

Metadata

Sumber Maklumat: UM Research Repository
Taksonomi: Islam dan Keintelektualan Melayu > Pemikiran
Bidang: Islam dan Keintelektualan Melayu
Tarikh Muatnaik: 10 Jun 2022 08:20
Pautan Berkaitan:
Kata Kunci: Wan Zailan Kamaruddin Wan Ali, Masyarakat Muslim, Brunei Darussalam, kajian mengenai isu dan cabaran, pemikiran Islam era globalisasi, Borneo Research Journal

Share

Statistics

Statistic details