Tuntutan KPGM-KPGMPTM terhadap Kedudukan Bahasa Melayu dalam Sistem Pendidikan Tanah Melayu, 1946-1960-an ( The KPGM-KPGMPT Demans on the Status of the Malay Language in Malaya's Education System, 1946-1960s ) / Morni Hanim Salleh, Mohd Samsudin, Suffian MansorSalleh, Morni Hanim and Mohd, Samsudin and Mansor, Suffian (2020) Tuntutan KPGM-KPGMPTM terhadap Kedudukan Bahasa Melayu dalam Sistem Pendidikan Tanah Melayu, 1946-1960-an ( The KPGM-KPGMPT Demans on the Status of the Malay Language in Malaya's Education System, 1946-1960s ) / Morni Hanim Salleh, Mohd Samsudin, Suffian Mansor. Malaysia and International History Review, 2 (2). ISSN 2682-8839 (e-isbn)

Abstrak / Ringkasan / Sinopsis

Metadata

Sumber Maklumat: eJournal.ukm
Taksonomi: Pendidikan Melayu > Institusi Pendidikan Melayu
Bidang: Pendidikan Melayu
Tarikh Muatnaik: 24 Jun 2021 11:17
Pautan Berkaitan:
Kata Kunci: Sejarah pendidikan Malaysia; Bahasa Melayu; Bahasa kebangsaan; Pertubuhan Bukan Kerajaan

Share

Statistics

Statistic details