Adaptasi kesusasteraan rakyat (cerita Si Luncai) dalam karya seni cetakan / Hazrul Mazran Rusli dan Abdul Aziz Zali @ ZalayHazrul Mazran, Rusli and Abdul Aziz, Zali @ Zalay (2020) Adaptasi kesusasteraan rakyat (cerita Si Luncai) dalam karya seni cetakan / Hazrul Mazran Rusli dan Abdul Aziz Zali @ Zalay. IDEALOGY, 5 (1). pp. 43-56. ISSN 2550-214X

Abstrak / Ringkasan / Sinopsis

Metadata

Sumber Maklumat: UiTM IR Shah Alam
Taksonomi: Warisan Melayu > Kesusasteraan
Bidang: Warisan Melayu
Tarikh Muatnaik: 26 Nov 2020 09:48
Pautan Berkaitan:
Kata Kunci: kesusasteraan rakyat; cerita jenaka Melayu; seni visual; cetakan; adaptasi

Share

Statistics

Statistic details