Pergerakan bahasa-sastera Melayu : satu bibliografi / disunting oleh Rogayah Md. YasinMd. Yasin, Rogayah (1989) Pergerakan bahasa-sastera Melayu : satu bibliografi / disunting oleh Rogayah Md. Yasin. Siri bibliografi umum . Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.

Abstrak / Ringkasan / Sinopsis

Metadata

Sumber Maklumat: WebOpac Perpustakaan UTM
Taksonomi: Warisan Melayu > Kesusasteraan
Warisan Melayu > Bahasa
Bidang: Warisan Melayu
Tarikh Muatnaik: 01 Dec 2020 16:35
Pautan Berkaitan:
Kata Kunci: Bahasa; Melayu; Sastera; UiTM Cawangan Johor

Share

Statistics

Statistic details