Beberapa konsep dan pengertian wau dalam masyarakat Melayu / oleh Wan Musa JusohJusoh, Wan Musa (1981) Beberapa konsep dan pengertian wau dalam masyarakat Melayu / oleh Wan Musa Jusoh. Dewan Budaya. pp. 8-10.

Abstrak / Ringkasan / Sinopsis

Metadata

Sumber Maklumat: Online Catalogue Perpustakaan Negara Malaysia
Taksonomi: Warisan Melayu > Kebudayaan > Permainan Tradisional > Wau
Bidang: Warisan Melayu
Tarikh Muatnaik: 07 Nov 2016 00:23
Kata Kunci: Wau, Permainan Tradisi Melayu, Seni Permainan Tradisional Melayu

Share

Statistics

Statistic details