Esei-esei kritikan feminis dalam kesusasteraan Melayu/ Siti Hajar Che ManChe Man, Siti Hajar (2007) Esei-esei kritikan feminis dalam kesusasteraan Melayu/ Siti Hajar Che Man. Siri kecetakan akademik . Penerbit Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. ISBN 9789838613156

Abstrak / Ringkasan / Sinopsis

Metadata

Sumber Maklumat: UiTM Library OPAC
Taksonomi: WARISAN MELAYU > Kesusasteraan
Bidang: Warisan Melayu
Tarikh Muatnaik: 04 Nov 2016 08:47
Kata Kunci: Kesusasteraan Melayu, Kritikan, Feminis

Share

Statistics

Statistic details