Satu kajian tinjauan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat Melayu bandar menganggap wanita dieksploitasi di dalam periklanan media cetak di Malaysia / Bazliana Mohd KusinMohd Kusin, Bazliana (2000) Satu kajian tinjauan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat Melayu bandar menganggap wanita dieksploitasi di dalam periklanan media cetak di Malaysia / Bazliana Mohd Kusin. Other thesis, Universiti Teknologi MARA Melaka.

Abstrak / Ringkasan / Sinopsis

Metadata

Sumber Maklumat: UiTM Institutional Repositori
Taksonomi: ISLAM DAN KEINTELEKTUALAN MELAYU > Pemikiran > Moden
Bidang: Ketamadunan Melayu
Tarikh Muatnaik: 04 Nov 2016 07:39
Kata Kunci: Wanita, iklan, figura

Share

Download

Filename: TD_HAZLIANA MOHD KUSIN AD 00_5.pdf

Statistics

Statistic details