WA'AD, WASIAT DAN NASIHAT DALAM SULALAT AL-SALATIN: IKTIBAR UNTUK KEPlMPlNAN MELAYU / Datuk Zainal Abidin BorhanBorhan, Datuk Zainal Abidin (2012) WA'AD, WASIAT DAN NASIHAT DALAM SULALAT AL-SALATIN: IKTIBAR UNTUK KEPlMPlNAN MELAYU / Datuk Zainal Abidin Borhan. Al-'Abqari, 2 (8). ISSN 2232-0431

Abstrak / Ringkasan / Sinopsis

Metadata

Sumber Maklumat: Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) Digital Repository (eImtiyaz)
Taksonomi: KETAMADUNAN MELAYU > Pemimpin Melayu
KETAMADUNAN MELAYU > Pemimpin Melayu > Pemimpin Melayu Sebelum Kemerdekaan
Bidang: Ketamadunan Melayu
Tarikh Muatnaik: 03 Nov 2016 09:37
Kata Kunci: Pemimpin, Kepimpinan Melayu, Ideologi, Wa'ad, Wasiat, Nasihat, Sulalat Al-Salatin

Share

Download

Filename: AJ_Datuk Zainal Abidin Borhan 2012.pdf

Description: Cover

Statistics

Statistic details