Pemikiran masyarakat melayu terhadap pemilihan motif sobek Wau tradisional melayu: Kajian kes kampung Sungai Sarang Buaya,Muar,Johor/ Mohd Nastaain bin Mohd SamadiMohd Samadi, Mohd Nastaain (2016) Pemikiran masyarakat melayu terhadap pemilihan motif sobek Wau tradisional melayu: Kajian kes kampung Sungai Sarang Buaya,Muar,Johor/ Mohd Nastaain bin Mohd Samadi. Project Report. Akademi Pengajian Melayu,Universiti Malaya, Petaling Jaya.

Abstrak / Ringkasan / Sinopsis

Metadata

Sumber Maklumat: Pendeta Discovery University of Malaya
Taksonomi: WARISAN MELAYU > Kebudayaan > Permainan Tradisional > Wau
Bidang: Warisan Melayu
Tarikh Muatnaik: 03 Nov 2016 03:20
Kata Kunci: Wau, Permainan Tradisi, Seni Tradisi Melayu, Permainan Tradisi Melayu

Share

Statistics

Statistic details