Pemerkasaan sekolah agama rakyat dalam sistem pendidikan kebangsaan: satu cabaran anjakan penyatuan Melayu-Muslim / Azizi Umar dan Nazri MuslimUmar, Azizi and Muslim, Nazri (2011) Pemerkasaan sekolah agama rakyat dalam sistem pendidikan kebangsaan: satu cabaran anjakan penyatuan Melayu-Muslim / Azizi Umar dan Nazri Muslim. In: Proceeding of International Conference on Islamic Civilization and Malay Identity 2011 (ICICMI).

Abstrak / Ringkasan / Sinopsis

Metadata

Sumber Maklumat: Respositori Universiti Kebangsaan Malaysia
Taksonomi: PENDIDIKAN MELAYU > Bahasa
PENDIDIKAN MELAYU > Institusi Pendidikan Melayu
Bidang: Pendidikan Melayu
Tarikh Muatnaik: 03 Nov 2016 02:08
Kata Kunci: Melayu, Pendidikan

Share

Statistics

Statistic details