Persepsi pelajar Bumiputera dan bukan Bumiputera terhadap pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta di Sarawak / Zamri Mahamod dan Celinea LasanMahamod, Zamri and Lasan, Celinea Persepsi pelajar Bumiputera dan bukan Bumiputera terhadap pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta di Sarawak / Zamri Mahamod dan Celinea Lasan. Jurnal Bahasa.

Abstrak / Ringkasan / Sinopsis

Metadata

Sumber Maklumat: Respositori Universiti Kebangsaan Malaysia
Taksonomi: Pendidikan Melayu > Institusi Pendidikan Melayu
Bidang: Pendidikan Melayu
Tarikh Muatnaik: 03 Nov 2016 02:51
Kata Kunci: Melayu, Pendidikan

Share

Statistics

Statistic details