Pengaruh pendidikan akidah dalam pembangunan akhlak remaja Melayu di sekolah menengah di Malaysia / Ahmad Munawar Ismail dan Ab. Halim TamuriIsmail, Ahmad Munawar and Tamuri, Ab. Halim (2013) Pengaruh pendidikan akidah dalam pembangunan akhlak remaja Melayu di sekolah menengah di Malaysia / Ahmad Munawar Ismail dan Ab. Halim Tamuri. In: Prosiding Seminar Hasil Penyelidikan Sektor Pengajian Tinggi ke-3.

Abstrak / Ringkasan / Sinopsis

Metadata

Sumber Maklumat: Respositori Universiti Kebangsaan Malaysia
Taksonomi: Pendidikan Melayu > Institusi Pendidikan Melayu
Bidang: Pendidikan Melayu
Tarikh Muatnaik: 03 Nov 2016 01:35
Kata Kunci: Melayu, Pendidikan

Share

Statistics

Statistic details