Penggunaan strategi pembelajaran Bahasa Melayu dalam kalangan murid Cina berdasarkan sikap dan kemahiran bahasa / Zamri Mahamod, Kamiliah Ayu Ab. Ghani dan Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad



Mahamod, Zamri and Ab. Ghani, Kamiliah Ayu and Wan Mohammad, Wan Muna Ruzanna Penggunaan strategi pembelajaran Bahasa Melayu dalam kalangan murid Cina berdasarkan sikap dan kemahiran bahasa / Zamri Mahamod, Kamiliah Ayu Ab. Ghani dan Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu.

Abstrak / Ringkasan / Sinopsis

Metadata

Sumber Maklumat: Repositori Universiti Kebangsaan Malaysia
Taksonomi: PENDIDIKAN MELAYU > Bahasa
Bidang: Pendidikan Melayu
Tarikh Muatnaik: 02 Nov 2016 08:44
Kata Kunci: Melayu, Pendidikan

Share

Statistics

Statistic details