Memartabatkan bahasa Melayu melalui sistem pendidikan teknik dan vokasional : satu tinjauan dalam sistem pendidikan di Malaysia / Mohd. Yusop Ab. Hadi dan Jailani Mohd. YunusAb. Hadi, Mohd. Yusop and Mohd. Yunus, Jailani (2002) Memartabatkan bahasa Melayu melalui sistem pendidikan teknik dan vokasional : satu tinjauan dalam sistem pendidikan di Malaysia / Mohd. Yusop Ab. Hadi dan Jailani Mohd. Yunus. In: Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu Ke-2, 8-15 Okt 2002, Beijing, China.

Abstrak / Ringkasan / Sinopsis

Metadata

Sumber Maklumat: Pendeta - OPAC Universiti Malaya
Taksonomi: PENDIDIKAN MELAYU > Institusi Pendidikan Melayu
Bidang: Pendidikan Melayu
Tarikh Muatnaik: 02 Nov 2016 03:14
Kata Kunci: Melayu, Pendidikan

Share

Statistics

Statistic details