Undang-undang & kerja sosial di Malaysia kaitannya dengan pembangunan keluarga / Najib Hj Ahmad Marzuki, Wan Abd Rahman Khudzri Wan AbdullahHj. Ahmad Marzuki, Najib and Wan Abdullah, Wan Abd Rahman Khudzri (2003) Undang-undang & kerja sosial di Malaysia kaitannya dengan pembangunan keluarga / Najib Hj Ahmad Marzuki, Wan Abd Rahman Khudzri Wan Abdullah. Penerbit, Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah. ISBN 98324793182

Abstrak / Ringkasan / Sinopsis

Metadata

Sumber Maklumat: Perpustakaan, Universiti Utara Malaysia
Taksonomi: Sistem Undang-Undang Melayu > Sistem Perundangan
Bidang: Sistem Undang-Undang Melayu
Tarikh Muatnaik: 03 Nov 2016 00:14
Kata Kunci: Amalan, kerja sosial, persoalan, Akta, spektrum

Share

Download

Filename: B_Najib Hj. Ahmad Marzuki 2003.docx

Statistics

Statistic details