Pengembaraan intelektual dan pemikiran Imam Syafi'i dalam masalah akidah, politik dan fiqih / Muhammad Abu Zahrah ; penterjemah, Ibnu Muhammad el-FandahaniZahrah, Muhammad Abu and el-Fandahani, Ibnu Muhammad, eds. (2010) Pengembaraan intelektual dan pemikiran Imam Syafi'i dalam masalah akidah, politik dan fiqih / Muhammad Abu Zahrah ; penterjemah, Ibnu Muhammad el-Fandahani. Crescent News (K.L.), Batu Caves, Selangor. ISBN 9789830619880

Abstrak / Ringkasan / Sinopsis

Metadata

Sumber Maklumat: UMP Library Catalogue
Taksonomi: ISLAM DAN KEINTELEKTUALAN MELAYU > Karya
ISLAM DAN KEINTELEKTUALAN MELAYU > Pemikiran
ISLAM DAN KEINTELEKTUALAN MELAYU > Tokoh Ulama
Bidang: Islam dan Keintelektualan Melayu
Tarikh Muatnaik: 01 Nov 2016 03:21
Kata Kunci: Islam, Pemikiran, Tokoh Ulama

Share

Statistics

Statistic details