Adat dan Undang-undang / oleh Nik Abdul Rashid b. Nik Abdul MajidNik Abdul Majid, Nik Abdul Rashid (2001) Adat dan Undang-undang / oleh Nik Abdul Rashid b. Nik Abdul Majid. In: Seminar Adat Melayu Serantau, 1996, Melaka. (Unpublished)

Abstrak / Ringkasan / Sinopsis

Metadata

Sumber Maklumat: Pendeta UM Discovery Public Access Catalogue
Taksonomi: Sistem Undang-Undang Melayu > Sistem Perundangan
Bidang: Sistem Undang-Undang Melayu
Tarikh Muatnaik: 30 Oct 2016 08:06
Kata Kunci: Adat law, Malays

Share

Statistics

Statistic details